[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://debian-faq/nl/faqinfo.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-faq werd de vertaling van nl/faqinfo.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/nl/faqinfo.po b/nl/faqinfo.po
index f6dc885..2c14645 100644
--- a/nl/faqinfo.po
+++ b/nl/faqinfo.po
@@ -4,12 +4,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
 #
 # Translators:
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-07-08 12:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-13 14:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-11-07 16:29+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -165,7 +166,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/faqinfo.dbk:90
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "It is also available for download in plain text, HTML, PostScript and PDF "
 #| "formats at <ulink url=\"&url-debian-manuals-faq;\"/>. Also, there are "
@@ -175,9 +175,9 @@ msgid ""
 "<ulink url=\"&url-debian-manuals-faq;\"/>. Also, there are several "
 "translations there."
 msgstr ""
-"Het kan ook gedownload worden in platte tekst, HTML, PostScript en PDF-"
-"formaat op <ulink url=\"&url-debian-manuals-faq;\"/>. Daar zijn ook "
-"verschillende vertalingen ervan te vinden."
+"Het kan ook gedownload worden in platte tekst, HTML en PDF-formaat op <ulink "
+"url=\"&url-debian-manuals-faq;\"/>. Daar zijn ook verschillende vertalingen "
+"te vinden."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/faqinfo.dbk:95
@@ -194,7 +194,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/faqinfo.dbk:101
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The original SGML files used to create this document are also available "
 #| "in <systemitem role=\"package\">debian-faq</systemitem>'s source package, "
@@ -207,11 +206,11 @@ msgid ""
 "GIT at: <literal>git@salsa.debian.org:ddp-team/debian-faq.git</literal> and "
 "<ulink url=\"https://salsa.debian.org/ddp-team/debian-faq\"/>."
 msgstr ""
-"De originele SGML-bestanden die gebruikt werden om dit document te maken, "
+"De originele XML-bestanden die gebruikt werden om dit document te maken, "
 "zijn ook te vinden in het bronpakket van <systemitem role=\"package\">debian-"
-"faq</systemitem> of in SVN op: <literal>svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/"
-"trunk/debian-faq</literal> en <ulink url=\"http://svn.debian.org/viewsvn/ddp/";
-"manuals/trunk/debian-faq/\"/>."
+"faq</systemitem> of in GIT op: <literal>git@salsa.debian.org:ddp-team/debian-"
+"faq.git</literal> en <ulink url=\"https://salsa.debian.org/ddp-team/debian-";
+"faq\"/>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/faqinfo.dbk:108
@@ -220,7 +219,6 @@ msgstr "Bestandsformaat van het document"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/faqinfo.dbk:110
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This document was written using the DebianDoc SGML DTD (rewritten from "
 #| "LinuxDoc SGML). DebianDoc SGML systems enables us to create files in a "
@@ -231,8 +229,8 @@ msgid ""
 "to create files in a variety of formats from one source, e.g. this document "
 "can be viewed as HTML, plain text, TeX DVI, PostScript, PDF, or GNU info."
 msgstr ""
-"Dit document werd geschreven in het bestandsformaat DebianDoc SGML DTD (een "
-"herwerking van LinuxDoc SGML). De DebianDoc SGML-systemen laten ons toe om "
-"vanuit een bronformaat bestanden aan te maken in verschillende "
-"bestandsformaten: dit document bijvoorbeeld kan bekeken worden in de "
-"bestandsformaten HTML, platte tekst, TeX DVI, PostScript, PDF en GNU info."
+"Dit document werd geschreven met behulp van de DocBook XML DTD. Dit systeem "
+"laat ons toe om vanuit één bronformaat bestanden aan te maken in "
+"verschillende bestandsformaten: dit document bijvoorbeeld kan bekeken worden "
+"in de bestandsformaten HTML, platte tekst, TeX DVI, PostScript, PDF en GNU "
+"info."
# Translation of debian-faq into Dutch.
#
# Copyright © Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
#
# Translators:
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-08 12:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-07 16:29+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/faqinfo.dbk:8
msgid "General information about the FAQ"
msgstr "Algemene informatie over de FAQ"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/faqinfo.dbk:9
msgid "Authors"
msgstr "Auteurs"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/faqinfo.dbk:11
msgid ""
"The first edition of this FAQ was made and maintained by J.H.M. Dassen "
"(Ray) and Chuck Stickelman. Authors of the rewritten &debian; FAQ are "
"Susan G. Kleinmann and Sven Rudolph. After them, the FAQ was maintained by "
"Santiago Vila and, later, by Josip Rodin. The current maintainer is Javier "
"Fernandez-Sanguino."
msgstr ""
"De eerste editie van deze FAQ werd gemaakt en onderhouden door J.H.M. Dassen "
"(Ray) en Chuck Stickelman. De auteurs van de herwerkte &debian; FAQ zijn "
"Susan G. Kleinmann en Sven Rudolph. Na hen werd de FAQ onderhouden door "
"Santiago Vila en later door Josip Rodin. De huidige onderhouder is Javier "
"Fernandez-Sanguino."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/faqinfo.dbk:18
msgid "Parts of the information came from:"
msgstr "Delen van de informatie zijn afkomstig uit:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/faqinfo.dbk:23
msgid ""
"The Debian-1.1 release announcement, by <ulink url=\"https://perens.com/";
"\">Bruce Perens</ulink>,"
msgstr ""
"De release-aankondiging van Debian-1.1 door <ulink url=\"https://perens.com/";
"\">Bruce Perens</ulink>,"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/faqinfo.dbk:29
msgid ""
"the Linux FAQ, by <ulink url=\"https://www.chiark.greenend.org.uk/~ijackson/";
"\">Ian Jackson</ulink>,"
msgstr ""
"de Linux-FAQ door <ulink url=\"https://www.chiark.greenend.org.uk/~ijackson/";
"\">Ian Jackson</ulink>,"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/faqinfo.dbk:35
msgid ""
"<ulink url=\"&url-lists-debian;\">Debian Mailing Lists Archives</ulink>,"
msgstr ""
"<ulink url=\"&url-lists-debian;\">De archieven van de mailinglijsten van "
"Debian</ulink>,"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/faqinfo.dbk:40
msgid ""
"the dpkg programmers' manual and the Debian Policy manual (see <xref linkend="
"\"debiandocs\"/>),"
msgstr ""
"de handleiding voor de programmeurs van dpkg en het Beleidshandboek van "
"Debian (zie <xref linkend=\"debiandocs\"/>),"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/faqinfo.dbk:46
msgid "many developers, volunteers, and beta testers,"
msgstr "vele ontwikkelaars, vrijwilligers en testers van bèta-releases,"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/faqinfo.dbk:51
msgid "the flaky memories of its authors. :-)"
msgstr "het onbetrouwbare geheugen van zijn auteurs. :-)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/faqinfo.dbk:56
msgid ""
"and the <ulink url=\"http://KamarajuKusumanchi.github.io/";
"choosing_debian_distribution/choosing_debian_distribution.html\">Choosing a "
"Debian distribution FAQ</ulink>, which Kamaraju Kusumanchi graciously "
"released under the GPL, so it could be included as a new chapter (see <xref "
"linkend=\"choosing\"/>)."
msgstr ""
"en de <ulink url=\"http://KamarajuKusumanchi.github.io/";
"choosing_debian_distribution/choosing_debian_distribution.html\">FAQ over "
"het kiezen van een Debian-distributie</ulink>, die Kamaraju Kusumanchi zo "
"vriendelijk was uit te geven onder de GPL-licentie, zodat hij opgenomen kon "
"worden als een nieuw hoofdstuk (zie <xref linkend=\"choosing\"/>)."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/faqinfo.dbk:65
msgid ""
"The authors would like to thank all those who helped make this document "
"possible."
msgstr ""
"De auteurs houden eraan al wie meehielp aan het realiseren van dit document, "
"te bedanken. De Nederlandse vertaling van deze FAQ is van de hand van Frans "
"Spiesschaert (2017). Mocht u in deze vertaling een fout aantreffen, "
"signaleer ze dan alstublieft met een e-mailbericht aan <email>debian-l10n-"
"dutch@lists.debian.org</email>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/faqinfo.dbk:69
msgid ""
"All warranties are disclaimed. All trademarks are property of their "
"respective trademark owners."
msgstr ""
"Er wordt op geen enkel manier een garantie geboden. Alle handelsmerken zijn "
"eigendom van hun respectieve eigenaars."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/faqinfo.dbk:74
msgid "Feedback"
msgstr "Feedback"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/faqinfo.dbk:76
msgid ""
"Comments and additions to this document are always welcome. Please send e-"
"mail to <email>doc-debian@packages.debian.org</email>, or submit a wishlist "
"bug report against the <systemitem role=\"package\"><ulink url=\"https://";
"bugs.debian.org/debian-faq\">debian-faq</ulink></systemitem> package."
msgstr ""
"Commentaar en toevoegingen bij dit document blijven welkom. Stuur een e-mail "
"naar <email>doc-debian@packages.debian.org</email>, of dien een wens-"
"probleemrapport (wishlist bug report) in tegen het pakket <systemitem role="
"\"package\"><ulink url=\"https://bugs.debian.org/debian-faq\";>debian-faq</"
"ulink></systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/faqinfo.dbk:84
msgid "Availability"
msgstr "Beschikbaarheid"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/faqinfo.dbk:86
msgid ""
"The latest version of this document can be viewed on the Debian WWW pages at "
"<ulink url=\"&url-debian-faq;\"/>."
msgstr ""
"De recentste versie van dit document kan geraadpleegd worden op de WWW-"
"pagina's van Debian op <ulink url=\"&url-debian-faq;\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/faqinfo.dbk:90
#| msgid ""
#| "It is also available for download in plain text, HTML, PostScript and PDF "
#| "formats at <ulink url=\"&url-debian-manuals-faq;\"/>. Also, there are "
#| "several translations there."
msgid ""
"It is also available for download in plain text, HTML, and PDF formats at "
"<ulink url=\"&url-debian-manuals-faq;\"/>. Also, there are several "
"translations there."
msgstr ""
"Het kan ook gedownload worden in platte tekst, HTML en PDF-formaat op <ulink "
"url=\"&url-debian-manuals-faq;\"/>. Daar zijn ook verschillende vertalingen "
"te vinden."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/faqinfo.dbk:95
msgid ""
"This document is available in the <systemitem role=\"package\">debian-faq</"
"systemitem> package. Translations are available in <systemitem role="
"\"package\">debian-faq-de</systemitem>, <systemitem role=\"package\">debian-"
"faq-fr</systemitem> and other packages."
msgstr ""
"Dit document is te vinden in het pakket <systemitem role=\"package\">debian-"
"faq</systemitem>. Vertalingen ervan zijn te vinden in <systemitem role="
"\"package\">debian-faq-de</systemitem>, <systemitem role=\"package\">debian-"
"faq-fr</systemitem> en in andere pakketten."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/faqinfo.dbk:101
#| msgid ""
#| "The original SGML files used to create this document are also available "
#| "in <systemitem role=\"package\">debian-faq</systemitem>'s source package, "
#| "or in SVN at: <literal>svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk/debian-"
#| "faq</literal> and <ulink url=\"http://svn.debian.org/viewsvn/ddp/manuals/";
#| "trunk/debian-faq/\"/>."
msgid ""
"The original XML files used to create this document are also available in "
"<systemitem role=\"package\">debian-faq</systemitem>'s source package, or in "
"GIT at: <literal>git@salsa.debian.org:ddp-team/debian-faq.git</literal> and "
"<ulink url=\"https://salsa.debian.org/ddp-team/debian-faq\"/>."
msgstr ""
"De originele XML-bestanden die gebruikt werden om dit document te maken, "
"zijn ook te vinden in het bronpakket van <systemitem role=\"package\">debian-"
"faq</systemitem> of in GIT op: <literal>git@salsa.debian.org:ddp-team/debian-"
"faq.git</literal> en <ulink url=\"https://salsa.debian.org/ddp-team/debian-";
"faq\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/faqinfo.dbk:108
msgid "Document format"
msgstr "Bestandsformaat van het document"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/faqinfo.dbk:110
#| msgid ""
#| "This document was written using the DebianDoc SGML DTD (rewritten from "
#| "LinuxDoc SGML). DebianDoc SGML systems enables us to create files in a "
#| "variety of formats from one source, e.g. this document can be viewed as "
#| "HTML, plain text, TeX DVI, PostScript, PDF, or GNU info."
msgid ""
"This document was written using the DocBook XML DTD. This system enables us "
"to create files in a variety of formats from one source, e.g. this document "
"can be viewed as HTML, plain text, TeX DVI, PostScript, PDF, or GNU info."
msgstr ""
"Dit document werd geschreven met behulp van de DocBook XML DTD. Dit systeem "
"laat ons toe om vanuit één bronformaat bestanden aan te maken in "
"verschillende bestandsformaten: dit document bijvoorbeeld kan bekeken worden "
"in de bestandsformaten HTML, platte tekst, TeX DVI, PostScript, PDF en GNU "
"info."

Reply to: