[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://wiresharkDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconfteksten van
wireshark.
Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of wireshark debconf templates.
# Copyright (C) 2011 Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>
# This file is distributed under the same license as the wireshark package.
#
# Translators:
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wireshark_2.4.1-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: wireshark@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-13 00:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-30 18:00+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should non-superusers be able to capture packets?"
msgstr ""
"Moet het voor niet-systeembeheerders mogelijk zijn om pakketjes te "
"onderscheppen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Dumpcap can be installed in a way that allows members of the \"wireshark\" "
"system group to capture packets. This is recommended over the alternative of "
"running Wireshark/Tshark directly as root, because less of the code will run "
"with elevated privileges."
msgstr ""
"Dumpcap kan zodanig worden geïnstalleerd dat leden van de systeemgroep "
"\"wireshark\" netwerkpakketjes mogen onderscheppen. Dit wordt aanbevolen "
"boven het rechtstreeks uitvoeren van Wireshark/Tshark als systeembeheerder, "
"omdat op deze manier minder code wordt uitgevoerd met verhoogde privileges."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid ""
#| "For more detailed information please see /usr/share/doc/wireshark-common/"
#| "README.Debian."
msgid ""
"For more detailed information please see /usr/share/doc/wireshark-common/"
"README.Debian.gz once the package is installed."
msgstr ""
"Uitgebreide informatie hierover is te vinden in /usr/share/doc/wireshark-"
"common/README.Debian.gz na de installatie van het pakket."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Enabling this feature may be a security risk, so it is disabled by default. "
"If in doubt, it is suggested to leave it disabled."
msgstr ""
"Het activeren van deze functionaliteit kan een beveiligingsrisico inhouden "
"en daarom staat dit niet standaard aan. Bij twijfel is het aangeraden om dit "
"niet te activeren."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Creating the wireshark system group failed"
msgstr "Het aanmaken van de systeemgroep wireshark mislukte"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"The wireshark group does not exist, and creating it failed, so Wireshark "
"cannot be configured to capture traffic as an unprivileged user."
msgstr ""
"De groep wireshark bestaat niet en het aanmaken ervan mislukte. Daarom kan "
"Wireshark niet ingesteld worden om als niet-bevoorrechte gebruiker trafiek "
"te onderscheppen,"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please create the wireshark system group and try configuring wireshark-"
"common again."
msgstr ""
"Maak de systeemgroep wireshark aan en probeer wireshark-common nogmaals te "
"configureren."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "The wireshark group is a system group"
msgstr "De groep wireshark is een systeemgroep"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The wireshark group exists as a user group, but the preferred configuration "
"is for it to be created as a system group."
msgstr ""
"De groep wireshark bestaat als gebruikersgroep, maar bij voorkeur wordt de "
"configuratie zo uitgevoerd dat hij als systeemgroep aangemaakt wordt."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"As a result, purging wireshark-common will not remove the wireshark group, "
"but everything else should work properly."
msgstr ""
"Het gevolg is dat bij het wissen van wireshark-common de groep wireshark "
"niet verwijderd zal worden, maar voor het overige zou alles normaal moeten "
"werken."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Setting capabilities for dumpcap failed"
msgstr "Het instellen van \"capabilities\" voor dumpcap mislukte"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"The attempt to use Linux capabilities to grant packet-capturing privileges "
"to the dumpcap binary failed. Instead, it has had the set-user-id bit set."
msgstr ""
"De poging om via \"Linux capabilities\" aan het programma dumpcap rechten "
"toe te kennen om pakketten te onderscheppen mislukte. In plaats daarvan werd "
"het \"set-user-id bit\" ervan ingesteld."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Removal of the wireshark group failed"
msgstr "Het verwijderen van de groep wireshark is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"When the wireshark-common package is configured to allow non-superusers to "
"capture packets the postinst script of wireshark-common creates the "
"wireshark group as a system group."
msgstr ""
"Als het pakket wireshark-common geconfigureerd wordt om niet-"
"systeembeheerders pakketten te laten onderscheppen, maakt het postinst-"
"script van wireshark-common de groep wireshark aan als een systeemgroep."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"However, on this system the wireshark group is a user group instead of being "
"a system group, so purging wireshark-common did not remove it."
msgstr ""
"Echter, op dit systeem is de groep wireshark een gebruikersgroep in plaats "
"van een systeemgroep. Daarom heeft het wissen van wireshark-common die niet "
"verwijderd."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "If the group is no longer needed, please remove it manually."
msgstr "Als de groep niet langer nodig is, verwijder hem dan handmatig."
--- wireshark_2.4.1-1_nl.po	2017-09-08 12:47:38.842002079 +0200
+++ wireshark_3.0.5-1_nl.po	2019-10-30 18:00:54.073513106 +0100
@@ -4,14 +4,14 @@
 #
 # Translators:
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: wireshark_2.4.1-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: wireshark@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-08-07 00:07-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-08 12:47+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-09-13 00:04+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-10-30 18:00+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -46,12 +46,15 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:2001
+#| msgid ""
+#| "For more detailed information please see /usr/share/doc/wireshark-common/"
+#| "README.Debian."
 msgid ""
 "For more detailed information please see /usr/share/doc/wireshark-common/"
-"README.Debian."
+"README.Debian.gz once the package is installed."
 msgstr ""
 "Uitgebreide informatie hierover is te vinden in /usr/share/doc/wireshark-"
-"common/README.Debian."
+"common/README.Debian.gz na de installatie van het pakket."
 
 #. Type: boolean
 #. Description

Reply to: