[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/intro/cn.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van dutch/intro/cn.wml
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/intro/cn.wml b/dutch/intro/cn.wml
index 28966c771fa..911328b48bf 100644
--- a/dutch/intro/cn.wml
+++ b/dutch/intro/cn.wml
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="De Debian webpagina's in verschillende talen" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="c25132d79dab5dda5298236044fc2bd05968ef47"
+#use wml::debian::translation-check translation="c646e774c01abc2ee3d32c65d6920ea4f03159dc"
 #use wml::debian::toc
 
 # Last Translation Update by $Author$
@@ -27,27 +27,28 @@ waarmee u kunt aangeven in welke taal of talen u internetpagina's bij
 voorkeur wilt ontvangen. Over de uiteindelijke versie van de pagina die u
 te zien krijgt, wordt onderhandeld tussen uw browser en de server; uw
 browser zendt zijn voorkeuren en de server beslist op basis van uw
-voorkeuren en de versies die van die pagina beschikbaar zijn, welke versie u 
+voorkeuren en de versies die van die pagina beschikbaar zijn, welke versie u
 krijgt overgezonden.</p>
 
 <p>Merk op dat het selecteren van een andere taal (uit de beschikbare
 vertalingen die onderaan een pagina vermeld worden) uitsluitend de huidige
 pagina in die taal zal tonen. De standaardtaal wordt hierdoor <em>niet</em>
 gewijzigd. Als u op een link naar een andere pagina klikt, zal deze weer in
-de oorspronkelijke taal getoond worden. Om de <em>standaardtaal</em> te 
+de oorspronkelijke taal getoond worden. Om de <em>standaardtaal</em> te
 wijzigen,
 zal u, zoals hieronder uitgelegd, de voorkeursinstelling voor talen moeten
 wijzigen in de configuratie van uw webbrowser.
 </p>
 
-<p>U kunt ook bijkomende informatie vinden over het selecteren van 
+<p>U kunt ook bijkomende informatie vinden over het selecteren van
 voorkeurstalen op deze
-<a href="http://www.w3.org/International/questions/qa-lang-priorities";>pagina 
+<a href="http://www.w3.org/International/questions/qa-lang-priorities";>pagina
 van W3C</a>.</p>
 
 <ul>
 <li><a href="#fix">Wat moet ik doen als ik een Debian-pagina in de
 verkeerde taal te zien krijg?</a></li>
+<li><a href="#override">Hoe kan ik de taalinstellingen omzeilen?</a></li>
 <li><a href="#howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen goed?</a></li>
 <li>Hoe verander ik de instellingen voor de volgende browsers:
  <toc-display /></li>
@@ -71,7 +72,7 @@ dat u er geen gebruikt.</p>
 
 <p>De derde reden is dat er een probleem is met <a
 href="https://www.debian.org/";>www.debian.org</a>. Slechts een handvol van de
-problemen in verband met het ontvangen van een pagina in de verkeerde taal die 
+problemen in verband met het ontvangen van een pagina in de verkeerde taal die
 de afgelopen jaren aan ons zijn
 doorgegeven, werden veroorzaakt door een bug in onze server. Daarom
 raden we u aan de eerste twee mogelijke oorzaken grondig te
@@ -81,20 +82,27 @@ maar een van de spiegelservers een probleem heeft, neem dan alstublieft contact
 met ons op zodat wij het samen met degene die de spiegelserver onderhoudt,
 kunnen oplossen.</p>
 
-<p>Na het oplossen van een van de bovenstaande problemen raden we u aan om de 
+<p>Na het oplossen van een van de bovenstaande problemen raden we u aan om de
 lokale cache (zowel op de harde schijf als in het geheugen) van uw browser
-op te schonen vooraleer u opnieuw begint met het bekijken van pagina's. We 
+op te schonen vooraleer u opnieuw begint met het bekijken van pagina's. We
 raden u ook aan om <a
 href="https://packages.debian.org/stable/web/lynx";>lynx</a> te
 gebruiken om te testen. Het is de enige browser die zich 100% houdt aan
 de HTTP-specificaties voor &quot;content negotiation&quot;.</p>
 
+<p>
+Het is best om de taalvoorkeuren in te stellen in de instellingen van
+de browser, maar als ultieme uitweg kunt u <a href="#override">de
+taalvoorkeur omzeilen</a>.
+</p>
 <h3><a name="cache">Mogelijke problemen met proxyservers</a></h3>
 
 <p>Proxyserver zijn feitelijk webservers die zelf geen inhoud hebben.
 Deze servers bevinden zich tussen de gebruikers en de echte webservers.
 Ze vangen uw verzoek om webpagina's te laden af en halen de pagina zelf
-binnen. Daarna sturen ze de pagina naar u door, maar maken 
+binnen. Daarna sturen ze de pagina naar u door, maar maken
 tegelijkertijd een lokale, gecachte kopie voor eventuele latere
 verzoeken om dezelfde pagina. Dit kan het netwerkverkeer behoorlijk
 verlagen als veel gebruikers dezelfde pagina oproepen.</p>
@@ -102,7 +110,7 @@ verlagen als veel gebruikers dezelfde pagina oproepen.</p>
 <p>Over het algemeen is dit een heel goed idee, maar het gaat mis als de
 cache fouten bevat. Sommige oudere proxyservers begrijpen
 &quot;content negotiation&quot; niet, waardoor ze de pagina in slechts
-één taal opslaan en die aanbieden, ook als nadien die pagina in een 
+één taal opslaan en die aanbieden, ook als nadien die pagina in een
 andere taal opgevraagd wordt. De enige oplossing hiervoor is het updaten of
 vervangen van de software die instaat voor het cachen.</p>
 
@@ -111,12 +119,42 @@ expliciet zijn browser configureerde om hem te gebruiken. Tegenwoordig
 is dit niet meer het geval. Het zou kunnen dat uw internetprovider alle
 HTTP verzoeken door een transparante proxy stuurt. Als deze proxy niet
 goed omgaat met &quot;content negotiation&quot;, kunnen gebruikers
-gecachete pagina's in de verkeerde taal krijgen. De enige manier om dit op te 
-lossen is klagen bij uw internetprovider en vragen dat hij zijn software 
+gecachete pagina's in de verkeerde taal krijgen. De enige manier om dit op te
+lossen is klagen bij uw internetprovider en vragen dat hij zijn software
 opwaardeert of vervangt.</p>
 
 <hr />
 
+<h2><a name="override">Hoe kan ik de taalinstellingen omzeilen?</a></h2>
+<p>
+Indien het niet mogelijk is om de <a href="#howtoset">taalvoorkeur in te stellen</a>
+in uw browser, apparaat of computeromgeving,
+kunt u de taalvoorkeuren van uw browser omzeilen door de
+onderstaande taalknoppen te gebruiken. Dit stelt
+één enkele taal in als voorkeurstaal
+tegen de talen in die uw browser rapporteert als uw voorkeur.
+using the language buttons below.
+This will set a single language as
+preferred over the languages
+that your browser reports as your preferences.
+</p>
+<p>
+Merk op dat dit een
+<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie";>cookie</a>
+instelt waarin uw taalvoorkeur opgeslagen wordt.
+Uw browser zal deze cookie verwijderen indien u deze website gedurende
+een maand niet meer bezoekt.
+U kunt de cookie nu verwijdeeren door te kiezen voor de optie
+"Browser default" ("browservoorkeur").
+</p>
+<protect pass=2>
+<: print language_selector_buttons(); :>
+</protect>
 <h2><a name="howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen goed?</a></h2>
 
 <p>U kunt het best de taalvoorkeur instellen op alle talen die u
@@ -136,29 +174,29 @@ taalcode '<code>en</code>').</p>
 <p>Zie hieronder voor <a href="#setting">precieze instructies om de taal
 in specifieke browsers in te stellen</a>.</p>
 
-<p>Zoals u zult zien, hebben de meeste browsers een gebruikersinterface 
+<p>Zoals u zult zien, hebben de meeste browsers een gebruikersinterface
 die enkele details over taalvoorkeur verbergen. Als dit niet het geval
 is, let er dan op dat er een belangrijke vereenvoudiging is in de vorige
-paragraaf: als u enkel een lijst van talen specificeert zoals 'nl, en' 
+paragraaf: als u enkel een lijst van talen specificeert zoals 'nl, en'
 stelt u nog geen voorkeur in, maar geeft u gelijk gerangschikte opties op en de
 server kan beslissen om hun volgorde te negeren. Als u een echte voorkeur wilt
-aanduiden, moet u "kwaliteitswaarden" gebruiken. Dit zijn kommagetallen 
-tussen 0 en 1 waarbij hoge waarden een hogere voorkeur aanduiden. Dus in 
+aanduiden, moet u "kwaliteitswaarden" gebruiken. Dit zijn kommagetallen
+tussen 0 en 1 waarbij hoge waarden een hogere voorkeur aanduiden. Dus in
 bovenstaand geval zou u waarschijnlijk 'nl; q=1.0, en; q=0.5' gebruiken.</p>
 
 <p>U moet goed opletten als u subcategorieën van talen
 gebruikt. Het gebruik van 'en-GB, nl', bijvoorbeeld, doet niet wat de
-meeste mensen verwachten (als ze de HTTP specificaties niet hebben
+meeste mensen verwachten (als ze de HTTP-specificaties niet hebben
 gelezen).</p>
 
 <p><strong>We raden u sterk af om landextensies aan een taal toe te
 voegen tenzij u daar een goede reden voor heeft</strong>. Als u er toch een
 toevoegt, voeg dan zeker ook de taal zonder de extensie toe.</p>
 
-<p>Uitleg: een server die een aanvraag voor een document ontvangt met als 
-taalvoorkeur 'en-GB', zal aan het sturen van de Engelse ('en') versie geen 
-grotere prioriteit geven dan aan het sturen van de Nederlandse. De server geeft 
-alleen een grotere prioriteit aan het sturen van het Engelse document dan aan 
+<p>Uitleg: een server die een aanvraag voor een document ontvangt met als
+taalvoorkeur 'en-GB, nl', zal aan het sturen van de Engelse ('en') versie geen
+grotere prioriteit geven dan aan het sturen van de Nederlandse. De server geeft
+alleen een grotere prioriteit aan het sturen van het Engelse document dan aan
 het Nederlandse als er een versie van dat document bestaat met de opgegeven
 taalextensie 'en-gb'.</p>
 
@@ -179,11 +217,11 @@ hangt af van de browser die u gebruikt.</p>
 
 <dl>
 
- <dt><strong><toc-add-entry name="chromium">Chrome en 
+ <dt><strong><toc-add-entry name="chromium">Chrome en
 Chromium</toc-add-entry></strong></dt>
  <dd>
- <pre>Chromium aanpassen en beheren (steeksleutel-icoon) -&gt; Instellingen 
--&gt; Toon geavanceerde 
+ <pre>Chromium aanpassen en beheren (steeksleutel-icoon) -&gt; Instellingen
+-&gt; Toon geavanceerde
 instellingen -&gt; Talen -&gt; Taal- en invoerinstellingen</pre>
  </dd>
 
@@ -192,15 +230,15 @@ instellingen -&gt; Talen -&gt; Taal- en invoerinstellingen</pre>
  <pre>
   Configuratie -&gt; Taal
  </pre>
- Deze instelling verandert ook de taal die bij websites wordt aangevraagd. U 
-kunt dit gedrag veranderen door de "accepted languages" HTTP variabele aan te 
+ Deze instelling verandert ook de taal die bij websites wordt aangevraagd. U
+kunt dit gedrag veranderen door de "accepted languages" HTTP variabele aan te
 passen. Deze variabele bevind zich bij:
  <pre>
   Configuratie -&gt; Options manager -&gt; Protocols -&gt; HTTP
  </pre>
  </dd>
 
- <dt><strong><toc-add-entry 
+ <dt><strong><toc-add-entry
 name="epiphany">Epiphany</toc-add-entry></strong></dt>
  <dd>
  <pre>
@@ -209,7 +247,7 @@ name="epiphany">Epiphany</toc-add-entry></strong></dt>
  </dd>
 
 
-<dt><strong><toc-add-entry 
+<dt><strong><toc-add-entry
 name="mozillafirefox">Firefox</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 Versie 3.0 en later:<br />
@@ -230,7 +268,7 @@ Mac OS:
 Versie 1.5 en later:<br />
 Linux:
 <pre>
-   Edit -&gt; Preferences -&gt; Advanced -&gt; General -&gt; Edit 
+   Edit -&gt; Preferences -&gt; Advanced -&gt; General -&gt; Edit
 Languages
 </pre>
 Windows:
@@ -259,11 +297,11 @@ van <kbd>intl.accept_languages</kbd> wijzigen.
  </pre>
  </dd>
 
- <dt><strong><toc-add-entry 
+ <dt><strong><toc-add-entry
 name="ibrowse">IBrowse</toc-add-entry></strong></dt>
- <dd>Ga naar Preferences, dan Settings, dan Network. Onder "Accept Language", 
-zal het waarschijnlijk standaard een "*" tonen. Als u op de "Locale"-knop klikt, 
-dan zou het de taal van uw voorkeur moeten toevoegen. Anders kunt u dit 
+ <dd>Ga naar Preferences, dan Settings, dan Network. Onder "Accept Language",
+zal het waarschijnlijk standaard een "*" tonen. Als u op de "Locale"-knop klikt,
+dan zou het de taal van uw voorkeur moeten toevoegen. Anders kunt u dit
 handmatig ingeven. Klik daarna op "OK".
  </dd>
 
@@ -277,14 +315,13 @@ handmatig ingeven. Klik daarna op "OK".
 <dt><strong><toc-add-entry name="iceweasel">Iceweasel</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 <pre>
-   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen…
+   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen
 </pre>
 </dd>
 
 <dt><strong><toc-add-entry name="ie">Internet Explorer</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>Windows:
 <pre>
-#FIXME: hoe heet dit in de nederlandse IE?
  Tools of View of Extra -&gt; Internet Opties -&gt; (Algemeen) Taal
 </pre>
 </dd>
@@ -299,16 +336,16 @@ handmatig ingeven. Klik daarna op "OK".
 </strong></dt>
 <dd>
  Open met een editor het
- bestand <kbd>~/.kde/share/config/kio_httprc</kbd> en voeg een regel toe 
+ bestand <kbd>~/.kde/share/config/kio_httprc</kbd> en voeg een regel toe
  zoals hierna:
 <pre>
   Languages=nl;q=1.0, en;q=0.5
-</pre> 
+</pre>
 </dd>
 
 <dt><strong><toc-add-entry name="lynx">lynx</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>U kunt ofwel de variabele <kbd>preferred_language</kbd> in het bestand
-<kbd>~/.lynxrc</kbd> wijzigen, ofwel in lynx uw voorkeur instellen met het 
+<kbd>~/.lynxrc</kbd> wijzigen, ofwel in lynx uw voorkeur instellen met het
 commando 'O'.
 
 <p>Gebruik bijvoorbeeld de volgende regel in uw <kbd>~/.lynxrc</kbd></p>
@@ -325,8 +362,8 @@ preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5
  <pre>
   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Navigator -&gt; Talen
  </pre>
- NB: in Netscape 4.x moet u de talen uit de beschikbare opties kiezen. Een 
-aantal mensen heeft problemen gerapporteerd doordat zij de taal met de hand 
+ NB: in Netscape 4.x moet u de talen uit de beschikbare opties kiezen. Een
+aantal mensen heeft problemen gerapporteerd doordat zij de taal met de hand
 hadden ingetikt.
  </dd>
 
@@ -359,7 +396,7 @@ hadden ingetikt.
 </pre>
 </dd>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="pie">Pocket Internet 
+<dt><strong><toc-add-entry name="pie">Pocket Internet
 Explorer</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 # Windows Mobile 2003/2003SE/5.0
@@ -371,7 +408,7 @@ Explorer</toc-add-entry></strong></dt>
 </dd>
 
 <dt><strong><toc-add-entry name="safari">Safari</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>Safari gebruikt de Mac OS X systeem instellingen om de taal van uw voorkeur
+<dd>Safari gebruikt de Mac OS X systeeminstellingen om de taal van uw voorkeur
 te bepalen:
 <pre>
   Systeemvoorkeuren -&gt; Internationaal -&gt; Taal
@@ -383,7 +420,7 @@ te bepalen:
 op "Get from locale". Klik daarna op "OK".
 </dd>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="w3">W3</toc-add-entry></strong> 
+<dt><strong><toc-add-entry name="w3">W3</toc-add-entry></strong>
 (op emacs gebaseerde browser)</dt>
 <dd>
 <pre>(setq url-mime-language-string "preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5")</pre>
@@ -401,6 +438,6 @@ gebruikt):
 
 </dl>
 
-<p>Als u informatie heeft over hoe de taalvoorkeuren kunnen worden ingesteld in 
+<p>Als u informatie heeft over hoe de taalvoorkeuren kunnen worden ingesteld in
 een browser die hier niet vermeld werd, stuur die dan alstublieft naar <a
 href="mailto:debian-www@lists.debian.org";>debian-www@lists.debian.org</a>.</p>
#use wml::debian::template title="De Debian webpagina's in verschillende talen" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="c646e774c01abc2ee3d32c65d6920ea4f03159dc"
#use wml::debian::toc

# Last Translation Update by $Author$
# Last Translation Update at $Date$

<protect pass=2>
<:
$lang = languages_footer();
$lang =~ s/<div id="/<div class ="/g;
print $lang;
:>
</protect>

<define-tag toc-title-formatting endtag="required">%body</define-tag>
<define-tag toc-item-formatting endtag="required">[%body]</define-tag>
<define-tag toc-display-begin><p></define-tag>
<define-tag toc-display-end></p></define-tag>

<p>Niet iedereen in de wereld spreekt dezelfde taal. Terwijl het WWW
groeit, komt het steeds meer voor dat pagina's in verschillende talen
beschikbaar zijn. Daarom is er een standaard geïntroduceerd,
genaamd <q><a href="$(HOME)/devel/website/content_negotiation">content
negotiation</a></q>; (onderhandeling over inhoud),
waarmee u kunt aangeven in welke taal of talen u internetpagina's bij
voorkeur wilt ontvangen. Over de uiteindelijke versie van de pagina die u
te zien krijgt, wordt onderhandeld tussen uw browser en de server; uw
browser zendt zijn voorkeuren en de server beslist op basis van uw
voorkeuren en de versies die van die pagina beschikbaar zijn, welke versie u
krijgt overgezonden.</p>

<p>Merk op dat het selecteren van een andere taal (uit de beschikbare
vertalingen die onderaan een pagina vermeld worden) uitsluitend de huidige
pagina in die taal zal tonen. De standaardtaal wordt hierdoor <em>niet</em>
gewijzigd. Als u op een link naar een andere pagina klikt, zal deze weer in
de oorspronkelijke taal getoond worden. Om de <em>standaardtaal</em> te
wijzigen,
zal u, zoals hieronder uitgelegd, de voorkeursinstelling voor talen moeten
wijzigen in de configuratie van uw webbrowser.
</p>

<p>U kunt ook bijkomende informatie vinden over het selecteren van
voorkeurstalen op deze
<a href="http://www.w3.org/International/questions/qa-lang-priorities";>pagina
van W3C</a>.</p>

<ul>
<li><a href="#fix">Wat moet ik doen als ik een Debian-pagina in de
verkeerde taal te zien krijg?</a></li>
<li><a href="#override">Hoe kan ik de taalinstellingen omzeilen?</a></li>
<li><a href="#howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen goed?</a></li>
<li>Hoe verander ik de instellingen voor de volgende browsers:
 <toc-display /></li>
</ul>

<hr />

<h2><a name="fix">Wat moet ik doen als ik een Debian pagina in de
verkeerde taal te zien krijg?</a></h2>

<p>De eerste en meest voorkomende reden waarom u een document in de
verkeerde taal te zien krijgt, is een verkeerd geconfigureerde browser.
Zie de sectie over &quot;<a href="#howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen
goed?</a>&quot; over hoe dit op te lossen.</p>

<p>De tweede reden is een defecte of verkeerd geconfigureerde cache.
Dit probleem komt steeds vaker voor omdat steeds meer internetproviders
caching gebruiken om de groei van het internetverkeer af te remmen. Lees
de <a href="#cache">noot over cachende webservers</a>, zelfs als u denkt
dat u er geen gebruikt.</p>

<p>De derde reden is dat er een probleem is met <a
href="https://www.debian.org/";>www.debian.org</a>. Slechts een handvol van de
problemen in verband met het ontvangen van een pagina in de verkeerde taal die
de afgelopen jaren aan ons zijn
doorgegeven, werden veroorzaakt door een bug in onze server. Daarom
raden we u aan de eerste twee mogelijke oorzaken grondig te
onderzoeken voordat u contact met ons opneemt. Als u merkt dat <a
href="https://www.debian.org/";>https://www.debian.org/</a> goed werkt,
maar een van de spiegelservers een probleem heeft, neem dan alstublieft contact
met ons op zodat wij het samen met degene die de spiegelserver onderhoudt,
kunnen oplossen.</p>

<p>Na het oplossen van een van de bovenstaande problemen raden we u aan om de
lokale cache (zowel op de harde schijf als in het geheugen) van uw browser
op te schonen vooraleer u opnieuw begint met het bekijken van pagina's. We
raden u ook aan om <a
href="https://packages.debian.org/stable/web/lynx";>lynx</a> te
gebruiken om te testen. Het is de enige browser die zich 100% houdt aan
de HTTP-specificaties voor &quot;content negotiation&quot;.</p>

<p>
Het is best om de taalvoorkeuren in te stellen in de instellingen van
de browser, maar als ultieme uitweg kunt u <a href="#override">de
taalvoorkeur omzeilen</a>.
</p>


<h3><a name="cache">Mogelijke problemen met proxyservers</a></h3>

<p>Proxyserver zijn feitelijk webservers die zelf geen inhoud hebben.
Deze servers bevinden zich tussen de gebruikers en de echte webservers.
Ze vangen uw verzoek om webpagina's te laden af en halen de pagina zelf
binnen. Daarna sturen ze de pagina naar u door, maar maken
tegelijkertijd een lokale, gecachte kopie voor eventuele latere
verzoeken om dezelfde pagina. Dit kan het netwerkverkeer behoorlijk
verlagen als veel gebruikers dezelfde pagina oproepen.</p>

<p>Over het algemeen is dit een heel goed idee, maar het gaat mis als de
cache fouten bevat. Sommige oudere proxyservers begrijpen
&quot;content negotiation&quot; niet, waardoor ze de pagina in slechts
één taal opslaan en die aanbieden, ook als nadien die pagina in een
andere taal opgevraagd wordt. De enige oplossing hiervoor is het updaten of
vervangen van de software die instaat voor het cachen.</p>

<p>In het verleden werd een proxy alleen gebruikt als de gebruiker
expliciet zijn browser configureerde om hem te gebruiken. Tegenwoordig
is dit niet meer het geval. Het zou kunnen dat uw internetprovider alle
HTTP verzoeken door een transparante proxy stuurt. Als deze proxy niet
goed omgaat met &quot;content negotiation&quot;, kunnen gebruikers
gecachete pagina's in de verkeerde taal krijgen. De enige manier om dit op te
lossen is klagen bij uw internetprovider en vragen dat hij zijn software
opwaardeert of vervangt.</p>

<hr />

<h2><a name="override">Hoe kan ik de taalinstellingen omzeilen?</a></h2>

<p>
Indien het niet mogelijk is om de <a href="#howtoset">taalvoorkeur in te stellen</a>
in uw browser, apparaat of computeromgeving,
kunt u de taalvoorkeuren van uw browser omzeilen door de
onderstaande taalknoppen te gebruiken. Dit stelt
één enkele taal in als voorkeurstaal
tegen de talen in die uw browser rapporteert als uw voorkeur.
using the language buttons below.
This will set a single language as
preferred over the languages
that your browser reports as your preferences.
</p>

<p>
Merk op dat dit een
<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie";>cookie</a>
instelt waarin uw taalvoorkeur opgeslagen wordt.
Uw browser zal deze cookie verwijderen indien u deze website gedurende
een maand niet meer bezoekt.
U kunt de cookie nu verwijdeeren door te kiezen voor de optie
"Browser default" ("browservoorkeur").
</p>

<protect pass=2>
<: print language_selector_buttons(); :>
</protect>


<h2><a name="howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen goed?</a></h2>

<p>U kunt het best de taalvoorkeur instellen op alle talen die u
spreekt, in de volgorde van uw voorkeur. Het is een goede gewoonte om Engels
('<code>en</code>') als een backup toe te voegen (als laatste in de lijst),
omdat de oorspronkelijke taal op de Debian-webpagina's Engels is en
waarschijnlijk niet alle documenten in uw voorkeurstalen zijn
vertaald.</p>

# translators can modify the below example to mention their language

<p>Bijvoorbeeld, als uw moedertaal Nederlands is, kunt u het best de
taalinstellingen zo instellen dat Nederlands (met taalcode
'<code>nl</code>') de eerste voorkeur is, gevolgd door Engels (met
taalcode '<code>en</code>').</p>

<p>Zie hieronder voor <a href="#setting">precieze instructies om de taal
in specifieke browsers in te stellen</a>.</p>

<p>Zoals u zult zien, hebben de meeste browsers een gebruikersinterface
die enkele details over taalvoorkeur verbergen. Als dit niet het geval
is, let er dan op dat er een belangrijke vereenvoudiging is in de vorige
paragraaf: als u enkel een lijst van talen specificeert zoals 'nl, en'
stelt u nog geen voorkeur in, maar geeft u gelijk gerangschikte opties op en de
server kan beslissen om hun volgorde te negeren. Als u een echte voorkeur wilt
aanduiden, moet u "kwaliteitswaarden" gebruiken. Dit zijn kommagetallen
tussen 0 en 1 waarbij hoge waarden een hogere voorkeur aanduiden. Dus in
bovenstaand geval zou u waarschijnlijk 'nl; q=1.0, en; q=0.5' gebruiken.</p>

<p>U moet goed opletten als u subcategorieën van talen
gebruikt. Het gebruik van 'en-GB, nl', bijvoorbeeld, doet niet wat de
meeste mensen verwachten (als ze de HTTP-specificaties niet hebben
gelezen).</p>

<p><strong>We raden u sterk af om landextensies aan een taal toe te
voegen tenzij u daar een goede reden voor heeft</strong>. Als u er toch een
toevoegt, voeg dan zeker ook de taal zonder de extensie toe.</p>

<p>Uitleg: een server die een aanvraag voor een document ontvangt met als
taalvoorkeur 'en-GB, nl', zal aan het sturen van de Engelse ('en') versie geen
grotere prioriteit geven dan aan het sturen van de Nederlandse. De server geeft
alleen een grotere prioriteit aan het sturen van het Engelse document dan aan
het Nederlandse als er een versie van dat document bestaat met de opgegeven
taalextensie 'en-gb'.</p>

<p>Om die reden kunt u uw browser dus het beste configureren om 'en-GB, en,
nl' te sturen of simpelweg 'en, nl'. Het systeem werkt echter wel
andersom, dus een server kan wel 'en-us' terugsturen als uw browser om
'en' vraagt.</p>

<p>Voor meer informatie over het instellen van uw taalvoorkeur, zie de
<a href="https://httpd.apache.org/docs/current/content-negotiation.html";>Apache-
documentatie over &quot;content negotiation&quot;</a>.</p>

<h3><a name="setting">Het instellen van uw taalvoorkeur in uw browser</a></h3>

<p>Om de standaardtaal in uw browser in te stellen, moet u een variabele
instellen die wordt doorgestuurd naar de webserver. Hoe u dat moet doen,
hangt af van de browser die u gebruikt.</p>

<dl>

 <dt><strong><toc-add-entry name="chromium">Chrome en
Chromium</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 <pre>Chromium aanpassen en beheren (steeksleutel-icoon) -&gt; Instellingen
-&gt; Toon geavanceerde
instellingen -&gt; Talen -&gt; Taal- en invoerinstellingen</pre>
 </dd>

 <dt><strong><toc-add-entry name="elinks">ELinks</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>De standaardtaal van de interface kunt u instellen bij:
 <pre>
  Configuratie -&gt; Taal
 </pre>
 Deze instelling verandert ook de taal die bij websites wordt aangevraagd. U
kunt dit gedrag veranderen door de "accepted languages" HTTP variabele aan te
passen. Deze variabele bevind zich bij:
 <pre>
  Configuratie -&gt; Options manager -&gt; Protocols -&gt; HTTP
 </pre>
 </dd>

 <dt><strong><toc-add-entry
name="epiphany">Epiphany</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 <pre>
   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Taal -&gt; Talen
 </pre>
 </dd>


<dt><strong><toc-add-entry
name="mozillafirefox">Firefox</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>
Versie 3.0 en later:<br />
Linux:
<pre>
	Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen...
</pre>
Windows:
<pre>
	Extra -&gt; Opties -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen...
</pre>
Mac OS:
<pre>
	Firefox -&gt; Voorkeuren -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen...
</pre>

<br />
Versie 1.5 en later:<br />
Linux:
<pre>
   Edit -&gt; Preferences -&gt; Advanced -&gt; General -&gt; Edit
Languages
</pre>
Windows:
<pre>
   Tools -&gt; Options -&gt; Advanced -&gt; General -&gt; Edit Languages
</pre>

Versie 0.9 en later:<br />
Linux:
<pre>
	Edit -&gt; Preferences -&gt; General -&gt; Languages
</pre>
Windows:
<pre>
	Tools -&gt; Options -&gt; General -&gt; Languages
</pre>

In oudere versies moet u naar <kbd>about:config</kbd> gaan en de waarde
van <kbd>intl.accept_languages</kbd> wijzigen.
</dd>

 <dt><strong><toc-add-entry name="galeon">Galeon</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 <pre>
   Instellingen... -&gt; Voorkeuren... -&gt; Pagina opbouw -&gt; Talen
 </pre>
 </dd>

 <dt><strong><toc-add-entry
name="ibrowse">IBrowse</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>Ga naar Preferences, dan Settings, dan Network. Onder "Accept Language",
zal het waarschijnlijk standaard een "*" tonen. Als u op de "Locale"-knop klikt,
dan zou het de taal van uw voorkeur moeten toevoegen. Anders kunt u dit
handmatig ingeven. Klik daarna op "OK".
 </dd>

 <dt><strong><toc-add-entry name="icab">iCab</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 <pre>
   Edit -&gt; Preferences -&gt; Browser -&gt; Fonts, Languages
 </pre>
 </dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="iceweasel">Iceweasel</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>
<pre>
   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen
</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="ie">Internet Explorer</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>Windows:
<pre>
  Tools of View of Extra -&gt; Internet Opties -&gt; (Algemeen) Taal
</pre>
</dd>

<dd>Mac OS:
<pre>
   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Web Browser -&gt; Taal/Fonts
</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="konqueror">Konqueror</toc-add-entry>\
</strong></dt>
<dd>
 Open met een editor het
 bestand <kbd>~/.kde/share/config/kio_httprc</kbd> en voeg een regel toe
 zoals hierna:
<pre>
   Languages=nl;q=1.0, en;q=0.5
</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="lynx">lynx</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>U kunt ofwel de variabele <kbd>preferred_language</kbd> in het bestand
<kbd>~/.lynxrc</kbd> wijzigen, ofwel in lynx uw voorkeur instellen met het
commando 'O'.

<p>Gebruik bijvoorbeeld de volgende regel in uw <kbd>~/.lynxrc</kbd></p>

<pre>
preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5
</pre>
</dd>

 <dt><strong><toc-add-entry name="mozilla">Mozilla</toc-add-entry> /
 <toc-add-entry name="netscape">Netscape 4.x</toc-add-entry> en latere
 versies</strong></dt>
 <dd>
 <pre>
   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Navigator -&gt; Talen
 </pre>
 NB: in Netscape 4.x moet u de talen uit de beschikbare opties kiezen. Een
aantal mensen heeft problemen gerapporteerd doordat zij de taal met de hand
hadden ingetikt.
 </dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="netscape3">Netscape 3.x</toc-add-entry>\
</strong></dt>
<dd>Voeg
<pre>
   *httpAcceptLanguage: [tweeletterig symbool voorkeurstaal ]
   </pre>
   toe aan het bestand ../app-defaults/Netscape of in
   <kbd>~/.Xresources</kbd>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="opera">Opera</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>De meeste versies:
  <pre>
  Bestand -&gt; Voorkeuren -&gt; Taal
  </pre>
 </dd>
 <dd>Linux/*BSD versies 5.x en 6.x:
  <pre>
  Bestand -&gt; Voorkeuren -&gt; Document -&gt; Taal
  </pre>
 </dd>
<dd>Nokia 770 Web Browser:
   Wijzig het bestand /home/user/.opera/opera.ini en voeg de volgende regel
   toe in de sectie [Adv User Prefs]:
<pre>
   HTTP Accept Language=nl;q=1.0,en;q=0.5
</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="pie">Pocket Internet
Explorer</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>
# Windows Mobile 2003/2003SE/5.0
<pre>
   Maak de registersleutel <q>AcceptLanguage</q> aan in
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\\
   met waarde <q>nl; q=1.0, en; q=0.5</q> (zonder aanhalingstekens).
</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="safari">Safari</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>Safari gebruikt de Mac OS X systeeminstellingen om de taal van uw voorkeur
te bepalen:
<pre>
  Systeemvoorkeuren -&gt; Internationaal -&gt; Taal
</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="voyager">Voyager</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>Ga naar Settings en dan Languages. U kunt het handmatig ingeven of klikken
op "Get from locale". Klik daarna op "OK".
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="w3">W3</toc-add-entry></strong>
(op emacs gebaseerde browser)</dt>
<dd>
<pre>(setq url-mime-language-string "preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5")</pre>
of, gebruikmakende van het custom pakket (aangenomen dat u versie p4.0pre.14
gebruikt):
<pre>Hypermedia -&gt; URL -&gt; Mime -&gt; Mime Language String...</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="w3m">W3M</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>
<pre>
   Options (o) -&gt; Other Behavior -&gt; Accept-Language
</pre>
</dd>

</dl>

<p>Als u informatie heeft over hoe de taalvoorkeuren kunnen worden ingesteld in
een browser die hier niet vermeld werd, stuur die dan alstublieft naar <a
href="mailto:debian-www@lists.debian.org";>debian-www@lists.debian.org</a>.</p>

Reply to: