[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/issues.poDag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/issues.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/nl/issues.po b/nl/issues.po
index c4b9da04..57ed9af6 100644
--- a/nl/issues.po
+++ b/nl/issues.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-05-13 21:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-05-14 16:58+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-06-08 22:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-06-08 23:19+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -40,8 +40,8 @@ msgstr ""
 "neveneffecten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn en soms brengen zij "
 "ergens anders bugs aan het licht. In dit hoofdstuk behandelen we kwesties "
 "waarvan wij ons bewust zijn. Gelieve ook de errata te lezen, de documentatie "
-"bij de betreffende pakketten, bugrapporten en andere informatiebronnen die "
-"vermeld worden in <xref linkend=\"morereading\"/>."
+"bij de betreffende pakketten, de bugrapporten en de andere informatiebronnen "
+"die vermeld worden in <xref linkend=\"morereading\"/>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/issues.dbk:20
@@ -54,8 +54,8 @@ msgid ""
 "This section covers items related to the upgrade from &oldreleasename; to "
 "&releasename;."
 msgstr ""
-"Deze paragraaf behandelt onderwerpen in verband met de opwaardering van "
-"&oldreleasename; naar &releasename;"
+"Deze paragraaf behandelt onderwerpen die verband houden met de opwaardering "
+"van &oldreleasename; naar &releasename;"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/issues.dbk:28
@@ -83,7 +83,7 @@ msgid ""
 "As a consequence people should not upgrade to buster if they have an older "
 "CPU."
 msgstr ""
-"Als gevolg hiervan mag men niet naar buster opwaarderen wanneer men een "
+"Als gevolg hiervan mag men niet naar Buster opwaarderen wanneer men een "
 "oudere CPU heeft."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
@@ -93,15 +93,6 @@ msgstr "Hidepid-aankoppeloptie voor procfs niet ondersteund"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/issues.dbk:46
 msgid ""
 "Using the <literal>hidepid</literal> mount option for <filename>/proc</"
 "filename> is known to cause problems with current versions of systemd, and "
@@ -116,11 +107,11 @@ msgstr ""
 "<filename>/proc</filename> voor problemen zorgt bij de huidige versies van "
 "systemd. Door de ontwikkelaars van systemd wordt deze als niet-ondersteunde "
 "configuratie beschouwd. Gebruikers die <filename>/etc/fstab</filename> "
-"aangepast hebben om deze optie te activeren, wordt aangeraden om deze voor "
+"aangepast hebben om deze optie te activeren, worden aangeraden om deze voor "
 "de opwaardering te deactiveren om ervoor te zorgen dat loginsessies werken "
 "in &releasename;. (Een mogelijke weg om deze opnieuw te activeren wordt "
 "uitgelegd op de pagina <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
-"Hardening#Mounting_.2Fproc_with_hidepid\">Hardening</ulink> op de wiki.)"
+"Hardening#Mounting_.2Fproc_with_hidepid\">Hardening</ulink> van de wiki.)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/issues.dbk:61
@@ -129,15 +120,6 @@ msgstr "Gebruikt met de optie -no-dbus, start ypbind niet"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/issues.dbk:63
 msgid ""
 "The default options of <systemitem role=\"package\">ypbind</systemitem> have "
 "changed. However, if you have modified this file the old default will not be "
@@ -152,9 +134,9 @@ msgstr ""
 "standaard niet bijgewerkt worden en moet u ervoor zorgen dat de optie "
 "<literal>YPBINDARGS=</literal> in <filename>/etc/default/nis</filename> niet "
 "<literal>-no-dbus</literal> bevat. Met de optie <literal>-no-dbus</literal> "
-"zal <command>ypbind</command> niet kunnen starten en zult u niet in staat "
-"zijn in te loggen. Zie bug <ulink url=\"&url-bts;906436\">bug #906436</"
-"ulink> voor bijkomende informatie."
+"zal <command>ypbind</command> niet starten en zult u niet in staat zijn in "
+"te loggen. Zie bug <ulink url=\"&url-bts;906436\">bug #906436</ulink> voor "
+"meer informatie."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/issues.dbk:77
@@ -176,15 +158,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "De semantiek van de optie <literal>PubkeyAcceptedKeyTypes</literal> voor "
 "<systemitem role=\"package\">sshd</systemitem> evenals van de soortgelijke "
-"optie <literal>HostbasedAcceptedKeyTypes</literal> is gewijzigd. Deze opties "
-"vermelden nu door hun respectieve authenticatiemechanismen aanvaarde "
-"ondertekeningsalgoritmes, terwijl deze vroeger geaccepteerde "
-"versleutelingstypes vermeldden. Dit onderscheid is van belang bij het "
-"gebruik van de RSA/SHA2-ondertekeningsalgoritmes <literal>rsa-sha2-256</"
-"literal> en <literal>rsa-sha2-512</literal> en hun overeenkomstig "
-"certificaat. Configuraties welke deze opties overschrijven, maar deze "
-"algoritmenamen achterwege laten, kunnen onverwachte authenticatiefouten "
-"veroorzaken."
+"optie <literal>HostbasedAcceptedKeyTypes</literal> is gewijzigd. Deze "
+"specificeren nu ondertekeningsalgoritmes die worden geaccepteerd voor hun "
+"respectieve authenticatiemechanismes, waar zij voorheen sleuteltypes "
+"specificeerden. Dit verschil is van belang bij het gebruik van de RSA/SHA2-"
+"ondertekeningsalgoritmes <literal>rsa-sha2-256</literal> en <literal>rsa-"
+"sha2-512</literal> en hun bijbehorende certificaten. Configuraties die de "
+"opties overschrijven, maar de algoritmenamen achterwege laten, kunnen "
+"onverwachte authenticatiefouten veroorzaken."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/issues.dbk:91
@@ -289,13 +270,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Indien uw systeem opgewaardeerd werd van een vroegere release en nog steeds "
 "gebruik maakt van de oude benaming voor netwerkinterfaces (zoals "
-"<literal>eth0</literal> of <literal>wlan0</literal>), die sinds stretch "
+"<literal>eth0</literal> of <literal>wlan0</literal>), die sinds Stretch "
 "verouderd zijn, moet u zich ervan bewust zijn dat <systemitem role=\"package"
-"\">udev</systemitem> in buster niet langer ondersteuning biedt voor het "
+"\">udev</systemitem> in Buster niet langer ondersteuning biedt voor het "
 "herdefiniëren van deze namen via <filename>/etc/udev/rules.d/70-persistent-"
 "net.rules</filename>. Om te voorkomen dat uw machine het gevaar loopt zijn "
-"netwerkfunctie te verliezen na de opwaardering naar buster, wordt aangeraden "
-"om vooraf over te schakelen naar het nieuw naamgevingsschema (dit houdt "
+"netwerkfunctie te verliezen na de opwaardering naar Buster, wordt aangeraden "
+"om vooraf over te schakelen naar het nieuwe naamgevingsschema (dit houdt "
 "gewoonlijk namen in zoals <literal>enp0s1</literal> en <literal>wlp2s5</"
 "literal>, die PCI-bus- en slot-nummers bevatten). Zorg er ook voor om alle "
 "interfacenamen bij te werken welke mogelijk vermeld staan in de configuratie "
@@ -322,8 +303,8 @@ msgid ""
 "To find the new-style names that will be used, first find the current names "
 "of the relevant interfaces:"
 msgstr ""
-"Om de naam nieuwe-stijl te kennen, welke gebruikt zal worden, moet u eerst "
-"de huidige naam van de betrokken interfaces kennen:"
+"Om de naam nieuwe-stijl te kennen die gebruikt zullen worden, moet u eerst "
+"de huidige namen vinden van de betrokken interfaces:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
 #: en/issues.dbk:161
@@ -342,7 +323,7 @@ msgid ""
 "and what name <systemitem role=\"package\">udev</systemitem> would prefer to "
 "use for it:"
 msgstr ""
-"Ga voor elk van deze namen na of deze gebruikt worden in "
+"Controleer voor elk van deze namen of deze gebruikt wordt in "
 "configuratiebestanden en welke naam <systemitem role=\"package\">udev</"
 "systemitem> er bij voorkeur voor gebruikt:"
 
@@ -360,10 +341,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/issues.dbk:173
 msgid ""
 "This should give enough information to devise a migration plan. (If the "
 "<literal>udevadm</literal> output includes an <quote>onboard</quote> name, "
@@ -386,7 +363,7 @@ msgid ""
 "devices) <filename>/etc/systemd/network/50-virtio-kernel-names.link</"
 "filename>. Then rebuild the <filename>initrd</filename>:"
 msgstr ""
-"Eens u klaar bent om de omschakeling uit te voeren, moet u <filename>70-"
+"Zodra u klaar bent om de omschakeling uit te voeren, moet u <filename>70-"
 "persistent-net.rules</filename> deactiveren door dit ofwel te hernoemen of "
 "door afzonderlijke regels erin uit te commentariëren. Op virtuele machines "
 "zult u de bestanden <filename>/etc/systemd/network/99-default.link</"
@@ -425,7 +402,7 @@ msgstr ""
 "Raadpleeg de <ulink url=\"https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/";
 "PredictableNetworkInterfaceNames/\">documentatie van de ontwikkelaars</"
 "ulink> en het bestand <filename>README.Debian</filename> van <literal>udev</"
-"literal> voor bijkomende informatie."
+"literal> voor verdere informatie."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/issues.dbk:204
@@ -535,13 +512,6 @@ msgstr "In GNOME werken sommige toepassingen niet met Wayland"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/issues.dbk:251
 msgid ""
 "GNOME in buster has changed its default display server from Xorg to Wayland. "
 "Some applications, including the popular package manager <systemitem role="
@@ -551,12 +521,12 @@ msgid ""
 "Wayland. In order to use these packages, one needs to log in with a "
 "<literal>GNOME on Xorg</literal> session."
 msgstr ""
-"In buster veranderde GNOME zijn standaardserver voor grafische weergave van "
-"Xorg naar Wayland. Sommige toepassingen, waaronder het populaire programma "
-"voor pakketbeheer <systemitem role=\"package\">synaptic</systemitem>, de "
+"In Buster heeft GNOME zijn standaard grafische server gewijzigd van Xorg "
+"naar Wayland. Sommige toepassingen, waaronder het populaire programma voor "
+"pakketbeheer <systemitem role=\"package\">synaptic</systemitem>, de "
 "standaard invoermethode voor het Vereenvoudigd Chinees, <systemitem role="
 "\"package\">fcitx</systemitem> en de meeste toepassingen voor schermopname, "
-"kregen geen opwaardering om behoorlijk te werken onder Wayland. Om deze "
+"zijn echter niet opgewaardeerd om behoorlijk te werken met Wayland. Om deze "
 "pakketten te kunnen gebruiken moet men inloggen bij een sessie "
 "<literal>GNOME op Xorg</literal>."
 
@@ -584,7 +554,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "     Alternative, another source of information is the UDD\n"
 "     'not-in-testing' page:\n"
-"     http://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
+"     https://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
 "   "
 msgstr ""
 
@@ -617,10 +587,11 @@ msgstr ""
 "Het pakket <systemitem role=\"package\">revelation</systemitem>, dat "
 "gebruikt wordt om wachtwoorden op te slaan, is niet opgenomen in "
 "&releasename;. <systemitem role=\"package\">keepass2</systemitem> kan "
-"vooraf naar XML geëxporteerde wachtwoordbestanden van <systemitem role="
-"\"package\">revelation</systemitem> importeren. Zorg ervoor om de gegevens "
-"van revelation te exporteren vooraleer u de opwaardering uitvoert, om te "
-"voorkomen dat u de toegang tot uw wachtwoorden verliest."
+"middels een XML-bestand de wachtwoorden importeren die eerder door "
+"<systemitem role=\"package\">revelation</systemitem> geëxporteerd werden. "
+"Zorg ervoor de gegevens van revelation te exporteren voordat u de "
+"opwaardering uitvoert, om te voorkomen dat u de toegang tot uw wachtwoorden "
+"verliest."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/issues.dbk:301
@@ -656,9 +627,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/issues.dbk:317
 msgid ""
 "<systemitem role=\"package\">libreswan</systemitem> should be fully "
 "compatible in terms of communication protocols since it implements a "
@@ -682,13 +650,27 @@ msgstr ""
 "momenteel niet valideert. Zie <ulink url=\"&url-bts;662960\">bug #662960</"
 "ulink>."
 
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:333
+msgid ""
+"The <systemitem role=\"package\">ecryptfs-utils</systemitem> package is not "
+"part of buster due to an unfixed serious bug (<ulink url=\"&url-"
+"bts;765854\">#765854</ulink>). At the time of writing this paragraph, there "
+"was no clear advice for users of eCryptfs, except not to upgrade."
+msgstr ""
+"Het pakket <systemitem role=\"package\">ecryptfs-utils</systemitem> maakt "
+"geen deel uit van Buster door een niet gerepareerde ernstige bug (<ulink url="
+"\"&url-bts;765854\">#765854</ulink>). Toen deze paragraaf geschreven werd, "
+"was er geen duidelijk advies beschikbaar voor gebruikers van eCryptfs, "
+"tenzij niet opwaarderen."
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:335
+#: en/issues.dbk:344
 msgid "Deprecated components for &releasename;"
 msgstr "Verouderde componenten van &releasename;"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:337
+#: en/issues.dbk:346
 msgid ""
 "With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed "
 "&nextreleasename;) some features will be deprecated. Users will need to "
@@ -696,17 +678,17 @@ msgid ""
 "&nextrelease;."
 msgstr ""
 "Met de volgende uitgave van &debian; &nextrelease; (codenaam "
-"&nextreleasename;) zal sommige functionaliteit verouderd zijn. Gebruikers "
-"zullen moeten overschakelen op andere alternatieven om problemen te "
+"&nextreleasename;) zullen sommige functionaliteiten verouderd zijn. "
+"Gebruikers zullen moeten overschakelen op alternatieven om problemen te "
 "voorkomen bij de opwaardering naar &debian; &nextrelease;."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:343
+#: en/issues.dbk:352
 msgid "This includes the following features:"
-msgstr "Het betreft de volgende functionaliteit:"
+msgstr "Daaronder vallen de volgende functionaliteiten:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:349
+#: en/issues.dbk:358
 msgid ""
 "Python 2 will stop being supported by its upstream on <ulink url=\"https://";
 "www.python.org/dev/peps/pep-0373/\">January 1, 2020</ulink>. &debian; hopes "
@@ -722,7 +704,7 @@ msgstr ""
 "een overschakeling naar <command>python3</command>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:359
+#: en/issues.dbk:368
 msgid ""
 "Icinga 1.x is EOL upstream since 2018-12-31; while the <systemitem role="
 "\"package\">icinga</systemitem> package is still present, users should use "
@@ -734,9 +716,9 @@ msgid ""
 "in Icinga 2.11. Icinga Web 2 should be used instead."
 msgstr ""
 "Voor de ontwikkelaars ervan heeft Icinga 1.x op 31-12-2018 het einde van "
-"zijn levenscyclus bereikt. Hoewel het pakket <systemitem role=\"package"
-"\">icinga</systemitem> nog steeds aanwezig is, zouden gebruikers de "
-"levenscyclus van buster moeten gebruiken om over te schakelen naar Icinga 2 "
+"zijn ondersteuning bereikt. Hoewel het pakket <systemitem role=\"package"
+"\">icinga</systemitem> nog steeds aanwezig is, zouden gebruikers de Stable-"
+"levensfase van Buster moeten gebruiken om over te schakelen naar Icinga 2 "
 "(pakket <systemitem role=\"package\">icinga2</systemitem>) en Icinga Web 2 "
 "(pakket <systemitem role=\"package\">icingaweb2</systemitem>). Het pakket "
 "<systemitem role=\"package\">icinga2-classicui</systemitem> is nog steeds "
@@ -745,7 +727,7 @@ msgstr ""
 "daarvan moet Icinga Web 2 gebruikt worden."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:376
+#: en/issues.dbk:385
 msgid ""
 "The Mailman mailing list manager suite version 3 is newly available in this "
 "release. Mailman has been split up into various components; the core is "
@@ -755,12 +737,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Versie 3 van de mailinglijstbeheersuite Mailman is nieuw in deze release. "
 "Mailman werd in verschillende componenten opgesplitst. De "
-"kernfunctionaliteit is te vinden in het pakket <systemitem role=\"package"
-"\">mailman3</systemitem> en de volledige suite kan bekomen worden via het "
-"metapakket <systemitem role=\"package\">mailman3-full</systemitem>."
+"kernfunctionaliteiten zijn te vinden in het pakket <systemitem role=\"package"
+"\">mailman3</systemitem> en de volledige suite kan geïnstalleerd worden met "
+"het metapakket <systemitem role=\"package\">mailman3-full</systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:384
+#: en/issues.dbk:393
 msgid ""
 "The legacy Mailman version 2.1 remains available in this release in the "
 "package <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>, so you can "
@@ -769,17 +751,17 @@ msgid ""
 "not see any major changes or improvements. It will be removed from the first "
 "Debian release after Mailman upstream has stopped support for this branch."
 msgstr ""
-"De verouderde versie 2.1 van Mailman blijft beschikbaar in deze release via "
-"het pakket <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>. Hierdoor kunt "
-"u bestaande installaties op uw eigen tempo overschakelen. In de nabije "
-"toekomst zal het pakket met Mailman 2.1 in goede staat behouden blijven, "
-"maar er zullen geen belangrijke wijzigingen of verbeteringen meer "
-"aangebracht worden. Het pakket zal weggelaten worden uit de eerste release "
-"van Debian, welke plaats vindt nadat de ondersteuning voor deze tak "
-"stopgezet werd door de ontwikkelaars van Mailman."
+"De verouderde versie 2.1 van Mailman blijft beschikbaar in deze release "
+"middels het pakket <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>. "
+"Hierdoor hoeft u bestaande installaties pas te vervangen als u daarvoor een "
+"keer de tijd heeft. In de nabije toekomst zal het pakket met Mailman 2.1 in "
+"goede staat behouden blijven, maar er zullen geen belangrijke wijzigingen of "
+"verbeteringen meer aangebracht worden. Het pakket zal weggelaten worden uit "
+"de eerstvolgende stabiele release van Debian, welke plaats vindt nadat de "
+"ontwikkelaars van Mailman de ondersteuning voor deze versie hebben beëindigd."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:393
+#: en/issues.dbk:402
 msgid ""
 "Everyone is encouraged to upgrade to Mailman 3, the modern release under "
 "active development."
@@ -788,7 +770,7 @@ msgstr ""
 "die actief ontwikkeld wordt."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:399
+#: en/issues.dbk:408
 msgid ""
 "The packages <systemitem role=\"package\">spf-milter-python</systemitem> and "
 "<systemitem role=\"package\">dkim-milter-python</systemitem> are no longer "
@@ -799,34 +781,34 @@ msgid ""
 "bullseye."
 msgstr ""
 "De pakketten <systemitem role=\"package\">spf-milter-python</systemitem> en "
-"<systemitem role=\"package\">dkim-milter-python</systemitem> worden door de "
-"ontwikkelaars ervan niet langer actief onderhouden door de toeleveraars "
-"ervan, maar de vervangingen ervoor, die veelzijdiger zijn, namelijk "
-"<systemitem role=\"package\">pyspf-milter</systemitem> en <systemitem role="
-"\"package\">dkimpy-milter</systemitem>, zijn beschikbaar in buster. "
-"Gebruikers moeten overschakelen naar de nieuwe pakketten vooraleer de oude "
-"verwijderd zullen worden bij de release van bullseye."
+"<systemitem role=\"package\">dkim-milter-python</systemitem> worden niet "
+"langer actief ontwikkeld door hun ontwikkelaars, maar de vervangende "
+"pakketten <systemitem role=\"package\">pyspf-milter</systemitem> en "
+"<systemitem role=\"package\">dkimpy-milter</systemitem>, die meer "
+"mogelijkheden bieden, zijn beschikbaar in Buster. Gebruikers zouden moeten "
+"overschakelen op de nieuwe pakketten voordat de oude pakketten bij de "
+"release van Bullseye verwijderd worden."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:411
+#: en/issues.dbk:420
 msgid "Things to do post upgrade before rebooting"
 msgstr ""
 "Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten "
 "gebeuren"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:414
+#: en/issues.dbk:423
 msgid ""
 "When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
 "quote> upgrade is complete. For the upgrade to &releasename;, there are no "
 "special actions needed before performing a reboot."
 msgstr ""
 "Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
-"<quote>formeel</quote> afgerond. Bij de opwaardering naar &releasename; moet "
-"u verder geen speciale acties meer ondernemen voor u de computer herstart."
+"<quote>formeel</quote> afgerond. Bij de opwaardering naar &releasename; zijn "
+"er geen speciale acties meer nodig voordat u de computer herstart."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:421
+#: en/issues.dbk:430
 msgid ""
 "When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
 "quote> upgrade is complete, but there are some other things that should be "
@@ -846,7 +828,7 @@ msgstr ""
 #.     </listitem>
 #.    </itemizedlist
 #. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
-#: en/issues.dbk:427
+#: en/issues.dbk:436
 #, no-wrap
 msgid ""
 "   add list of items here\n"
@@ -858,12 +840,12 @@ msgstr ""
 "  "
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:440
+#: en/issues.dbk:449
 msgid "SysV init related packages no longer required"
 msgstr "Pakketten die verband houden met SysV init zijn niet langer vereist"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
-#: en/issues.dbk:443
+#: en/issues.dbk:452
 msgid ""
 "This section does not apply if you have decided to stick with sysvinit-core."
 msgstr ""
@@ -871,29 +853,29 @@ msgstr ""
 "blijven gebruiken."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:447
+#: en/issues.dbk:456
 msgid ""
 "After the switch to systemd as default init system in Jessie and further "
 "refinements in Stretch, various SysV related packages are no longer required "
 "and can now be purged safely via"
 msgstr ""
-"Na de overschakeling in Jessie naar systemd als standaard init-systeem en de "
-"verdere verfijningen in Stretch, zijn verschillende aan SysV gerelateerde "
-"pakketten niet langer vereist, en deze kunnen nu veilig verwijderd worden via"
+"Na de overschakeling op systemd als standaard init-systeem in Jessie en de "
+"verbetering daarvan in Stretch, zijn verscheidene aan SysV gerelateerde "
+"pakketten niet langer vereist en zij kunnen nu veilig verwijderd worden met"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><screen>
-#: en/issues.dbk:450
+#: en/issues.dbk:459
 #, no-wrap
 msgid "apt purge initscripts sysv-rc insserv startpar"
 msgstr "apt purge initscripts sysv-rc insserv startpar"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/issues.dbk:456
+#: en/issues.dbk:465
 msgid "Limitations in security support"
 msgstr "Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/issues.dbk:458
+#: en/issues.dbk:467
 msgid ""
 "There are some packages where Debian cannot promise to provide minimal "
 "backports for security issues. These are covered in the following "
@@ -905,11 +887,7 @@ msgstr ""
 "de volgende paragrafen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><note><para>
-#: en/issues.dbk:464
+#: en/issues.dbk:473
 msgid ""
 "The package <systemitem role=\"package\">debian-security-support</"
 "systemitem> helps to track the security support status of installed packages."
@@ -919,41 +897,26 @@ msgstr ""
 "geïnstalleerde pakketten na te gaan."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:472
+#: en/issues.dbk:481
 msgid "Security status of web browsers and their rendering engines"
-msgstr "Beveiligingssituatie van webbrowsers en hun weergavemechanismen"
+msgstr "Veiligheidstoestand van webbrowsers en hun render-engines"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
-#: en/issues.dbk:481
+#: en/issues.dbk:490
 msgid ""
 "These engines are shipped in a number of different source packages and the "
 "concern applies to all packages shipping them. The concern also extends to "
 "web rendering engines not explicitly mentioned here, with the exception of "
 "<systemitem role=\"source\">webkit2gtk</systemitem>."
 msgstr ""
-"Deze mechanismen worden in een aantal verschillende broncodepakketten "
-"beschikbaar gesteld en de bezorgdheid geldt voor alle pakketten welke deze "
-"beschikbaar stellen. De bezorgdheid geldt ook ten aanzien van mechanismen "
-"voor het weergeven van webinhoud, welke hier niet expliciet vermeld worden, "
-"met uitzondering voor <systemitem role=\"source\">webkit2gtk</systemitem>."
+"Deze engines worden in een aantal verschillende broncodepakketten "
+"beschikbaar gesteld en de bezorgdheid betreft alle pakketten die ze "
+"beschikbaar stellen. De bezorgdheid betreft ook de render-engines die hier "
+"niet expliciet vermeld worden, met uitzondering van <systemitem role=\"source"
+"\">webkit2gtk</systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:474
+#: en/issues.dbk:483
 msgid ""
 "Debian &release; includes several browser engines which are affected by a "
 "steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities "
@@ -967,24 +930,23 @@ msgid ""
 "<systemitem role=\"source\">webkit2gtk</systemitem> source package is "
 "covered by security support."
 msgstr ""
-"Debian &release; bevat verschillende webbrowsertoepassingen die blijvend te "
-"maken krijgen met kwetsbaarheden op het gebied van beveiliging. Het hoge "
-"aantal kwetsbaarheden en het deels ontbreken van ondersteuning door de "
-"toeleveraar in de vorm van het langdurig onderhouden van sommige versies van "
-"hun toepassing, maakt het erg moeilijk om deze browsers en hun mechanismen "
-"te ondersteunen met beveiligingsoplossingen die aan nieuwere versies van de "
-"toepassing ontleend moeten worden. Daarenboven maakt de onderlinge "
-"verwevenheid van bibliotheken het extreem moeilijk om naar recentere versies "
-"van de toeleveraar op te waarderen. Om die reden worden bijvoorbeeld "
-"browsers die gebouwd zijn rond de achterliggende raamwerken webkit en "
-"khtml<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> wel opgenomen in "
-"&releasename;, maar niet gedekt door de beveiligingsondersteuning. Met deze "
-"browsers zou u geen onbetrouwbare websites mogen bezoeken. Het "
-"broncodepakket <systemitem role=\"source\">webkit2gtk</systemitem> wordt "
-"wel gedekt door de beveiligingsondersteuning."
+"Debian &release; bevat verscheidene browser-engines die te maken hebben met "
+"een gestage stroom van veiligheidsproblemen. De hoge frequentie van "
+"kwetsbaarheden en het gedeeltelijk ontbreken van bovenstroomse ondersteuning "
+"in de vorm van LTS-versies maken het erg moeilijk de betreffende browsers en "
+"hun engines te ondersteunen met beveiligingsoplossingen die aan nieuwere "
+"versies ontleend moeten worden. Onderlinge afhankelijkheden van bibliotheken "
+"maken het bovendien extreem moeilijk om naar nieuwere bovenstroomse versies "
+"op te waarderen. Daarom zijn bijvoorbeeld browsers die gebouwd zijn bovenop "
+"de engines WebKit en KHTML<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> wel "
+"opgenomen in &releasename; maar niet gedekt door de "
+"beveiligingsondersteuning. Met deze browsers zou u geen onbetrouwbare "
+"websites moeten bezoeken. Het broncodepakket <systemitem role=\"source"
+"\">webkit2gtk</systemitem> wordt wel gedekt door de "
+"beveiligingsondersteuning."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:493
+#: en/issues.dbk:502
 msgid ""
 "For general web browser use we recommend Firefox or Chromium. They will be "
 "kept up-to-date by rebuilding the current ESR releases for stable. The same "
@@ -995,13 +957,46 @@ msgstr ""
 "voor de stabiele distributie. Dezelfde werkwijze zal gebruikt worden voor "
 "Thunderbird."
 
+#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
+#: en/issues.dbk:512
+msgid "Go based packages"
+msgstr "Op Go gebaseerde pakketten"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:514
+msgid ""
+"The Debian infrastructure currently doesn't properly enable rebuilding "
+"packages that statically link parts of other packages on a large scale. "
+"Until buster that hasn't been a problem in practice, but with the growth of "
+"the Go ecosystem it means that Go based packages won't be covered by regular "
+"security support until the infrastructure is improved to deal with them "
+"maintainably."
+msgstr ""
+"De infrastructuur van Debian maakt het momenteel niet mogelijk om op een "
+"passende manier pakketten opnieuw te compileren die op grote schaal delen "
+"van andere pakketten statisch linken. Tot Buster stelde dat in de praktijk "
+"geen problemen, maar door het groeiend Go-ecosysteem wil dit zeggen dat op "
+"Go gebaseerde pakketten niet gedekt zullen worden door de reguliere "
+"beveiligingsondersteuning, totdat de infrastructuur zodanig verbeterd werd "
+"dat dit op een haalbare manier kan gebeuren."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:522
+msgid ""
+"If updates are warranted, they can only come via regular point releases, "
+"which may be slow in arriving."
+msgstr ""
+"Als updates gerechtvaardigd zijn, kunnen die er enkel komen via een gewone "
+"tussenrelease, wat tijd in beslag kan nemen."
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/issues.dbk:503
+#: en/issues.dbk:529
 msgid "Package specific issues"
 msgstr "Pakketspecifieke kwesties"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/issues.dbk:505
+#: en/issues.dbk:531
 msgid ""
 "In most cases, packages should upgrade smoothly between &oldreleasename; and "
 "&releasename;. There are a small number of cases where some intervention "
@@ -1010,16 +1005,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "In de meeste gevallen kunnen pakketten probleemloos opgewaardeerd worden van "
 "&oldreleasename; naar &releasename;. In een klein aantal gevallen kan enige "
-"tussenkomst vereist zijn voor of tijdens het opwaarderingsproces. Hierna "
+"tussenkomst nodig zijn, voor of tijdens het opwaarderingsproces. Hierna "
 "wordt dit per pakket besproken."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:514
+#: en/issues.dbk:540
 msgid "Glibc requires Linux kernel 3.2 or higher"
-msgstr "Glibc vereist Linux-kernel 3.2 of recenter"
+msgstr "Glibc vereist Linux-kernel 3.2 of hoger"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:516
+#: en/issues.dbk:542
 msgid ""
 "Starting with <systemitem role=\"source\">glibc</systemitem> 2.26, Linux "
 "kernel 3.2 or later is required. To avoid completely breaking the system, "
@@ -1028,22 +1023,23 @@ msgid ""
 "leave the upgrade unfinished. If the system is running a kernel older than "
 "3.2, please update it before starting the distribution upgrade."
 msgstr ""
-"Vanaf <systemitem role=\"source\">glibc</systemitem> 2.26 is Linux-kernel "
-"3.2 of een recentere versie vereist. Om te vermijden dat een systeem "
-"volledig stuk gaat, voert het script preinst van <systemitem role=\"package"
-"\">libc6</systemitem> een controle uit. Als die mislukt zal de installatie "
-"van het pakket afgebroken worden, waardoor de opwaardering onafgewerkt zal "
-"blijven. Indien het systeem een oudere kernel dan versie 3.2 gebruikt, moet "
-"u die opwaarderen voordat u begint met het opwaarderen van de distributie."
+"Vanaf versie 2.26 van <systemitem role=\"source\">glibc</systemitem> is "
+"Linux-kernel 3.2 of een recentere versie vereist. Om te vermijden dat een "
+"systeem helemaal defect raakt, voert het script preinst van <systemitem role="
+"\"package\">libc6</systemitem> een controle uit. Als die mislukt zal de "
+"installatie van het pakket afgebroken worden, waardoor de opwaardering "
+"onafgewerkt zal blijven. Indien het systeem een oudere kernel dan versie 3.2 "
+"gebruikt, moet u die opwaarderen voordat u begint met het opwaarderen van de "
+"distributie."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:527
+#: en/issues.dbk:553
 msgid "Semantics for using environment variables for su changed"
 msgstr ""
 "De semantiek voor het gebruik van omgevingsvariabelen voor su werd gewijzigd"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:529
+#: en/issues.dbk:555
 msgid ""
 "<literal>su</literal> has changed semantics in &releasename; and no longer "
 "preserves the user environment variables <literal>DISPLAY</literal> and "
@@ -1052,29 +1048,21 @@ msgid ""
 "access to your display. See <ulink url=\"&url-bts;905409\">bug #905409</"
 "ulink> for an extensive discussion."
 msgstr ""
-"In &releasename; treden veranderingen op in de semantiek van <literal>su</"
-"literal> en worden de gebruikersomgevingsvariabelen <literal>DISPLAY</"
-"literal> en <literal>XAUTHORITY</literal> niet langer behouden. U dient deze "
-"expliciet in te stellen en expliciet toegang te verlenen tot uw scherm, "
-"indien u grafische toepassingen wilt uitvoeren met <literal>su</literal>. "
-"Zie <ulink url=\"&url-bts;905409\">bug #905409</ulink> voor een uitvoerige "
-"bespreking."
+"De semantiek van <literal>su</literal> is gewijzigd in &releasename;. Ook "
+"worden de gebruikersomgevingsvariabelen <literal>DISPLAY</literal> en "
+"<literal>XAUTHORITY</literal> van <literal>su</literal> niet langer "
+"behouden. Als het nodig is grafische toepassingen uit te voeren met "
+"<literal>su</literal>, dan moet u deze omgevingsvariabelen expliciet "
+"instellen om toegang te verlenen tot uw scherm. Zie <ulink url=\"&url-"
+"bts;905409\">bug #905409</ulink> voor een uitvoerige bespreking."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:540
+#: en/issues.dbk:566
 msgid "Existing PostgreSQL databases need to be reindexed"
 msgstr "Bestaande PostgreSQL-databanken moeten opnieuw geïndexeerd worden"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:542
+#: en/issues.dbk:568
 msgid ""
 "When upgrading from stretch to buster, the <systemitem role=\"source"
 "\">glibc</systemitem> locale data is upgraded. Specifically, this changes "
@@ -1084,28 +1072,28 @@ msgid ""
 "\"package\">locales-all</systemitem> packages, before putting the database "
 "back into production."
 msgstr ""
-"Bij het opwaarderen van stretch naar buster worden de taaldefinitiegegevens "
-"van <systemitem role=\"source\">glibc</systemitem> bijgewerkt. Meer in het "
+"Bij het opwaarderen van Stretch naar Buster worden de taaldefinitiegegevens "
+"van <systemitem role=\"source\">glibc</systemitem> bijgewerkt. In het "
 "bijzonder wijzigt dit de wijze waarop PostgreSQL in tekstindexen gegevens "
-"sorteert. Om gegevensbeschadiging te vermijden, moeten dergelijke indexen "
-"onmiddellijk opnieuw geïndexeerd worden (<literal>REINDEX</literal>) na het "
-"opwaarderen van het pakket <systemitem role=\"package\">locales</systemitem> "
-"of <systemitem role=\"package\">locales-all</systemitem> en voor u de "
-"databank terug in productie neemt."
+"sorteert. Om gegevensbeschadiging te vermijden, moeten deze indexen "
+"onmiddellijk opnieuw geïndexeerd worden (met <literal>REINDEX</literal>) na "
+"het opwaarderen van het pakket <systemitem role=\"package\">locales</"
+"systemitem> of het pakket <systemitem role=\"package\">locales-all</"
+"systemitem> en voor u de databank weer in gebruik neemt."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:552
+#: en/issues.dbk:578
 msgid "Suggested command:"
-msgstr "Voorgesteld commando"
+msgstr "Voorgesteld commando:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><screen>
-#: en/issues.dbk:552
+#: en/issues.dbk:578
 #, no-wrap
 msgid "sudo -u postgres reindexdb --all"
 msgstr "sudo -u postgres reindexdb --all"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:555
+#: en/issues.dbk:581
 msgid ""
 "Alternatively, upgrade the databases to PostgreSQL 11 using "
 "<command>pg_upgradecluster</command>. (This uses <command>pg_dump</command> "
@@ -1113,29 +1101,29 @@ msgid ""
 "literal> or <command>pg_upgrade</command> is <emphasis>not</emphasis> safe "
 "because it preserves the now-wrong index ordering.)"
 msgstr ""
-"Een andere mogelijkheid is de databank opwaarderen naar PostgreSQL 11 met "
+"Een alternatief is de databanken opwaarderen naar PostgreSQL 11 met "
 "<command>pg_upgradecluster</command>. (Dit maakt standaard gebruik van "
 "<command>pg_dump</command> dat alle indexen opnieuw opbouwt. Gebruik maken "
 "van <literal>-m upgrade</literal> of <command>pg_upgrade</command> is "
-"<emphasis>niet</emphasis> veilig, omdat dit de voortaan foute "
-"indexeringsordening behoudt.)"
+"<emphasis>niet</emphasis> veilig, omdat dit de voortaan foute indexeordening "
+"behoudt.)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:563
+#: en/issues.dbk:589
 msgid ""
 "Refer to the <ulink url=\"https://wiki.postgresql.org/wiki/";
 "Locale_data_changes\">PostgreSQL Wiki</ulink> for more information."
 msgstr ""
-"Wendt u tot de <ulink url=\"https://wiki.postgresql.org/wiki/";
-"Locale_data_changes\">PostgreSQL Wiki</ulink> voor bijkomende informatie."
+"Raadpleeg de <ulink url=\"https://wiki.postgresql.org/wiki/";
+"Locale_data_changes\">PostgreSQL Wiki</ulink> voor meer informatie."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:570
+#: en/issues.dbk:596
 msgid "mutt and neomutt"
 msgstr "mutt en neomutt"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:572
+#: en/issues.dbk:598
 msgid ""
 "In stretch, the package <systemitem role=\"package\">mutt</systemitem> had "
 "patches applied from the sources at <ulink url=\"https://neomutt.org";
@@ -1156,7 +1144,7 @@ msgstr ""
 "aan."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:582
+#: en/issues.dbk:608
 msgid ""
 "This means that some of the features that were previously provided by "
 "<systemitem role=\"package\">mutt</systemitem> are no longer available. If "
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-06-08 22:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-08 23:19+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/issues.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/issues.dbk:9
msgid "Issues to be aware of for &releasename;"
msgstr "Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/issues.dbk:12
msgid ""
"Sometimes, changes introduced in a new release have side-effects we cannot "
"reasonably avoid, or they expose bugs somewhere else. This section documents "
"issues we are aware of. Please also read the errata, the relevant packages' "
"documentation, bug reports, and other information mentioned in <xref linkend="
"\"morereading\"/>."
msgstr ""
"Soms hebben veranderingen die in een nieuwe uitgave geïntroduceerd worden, "
"neveneffecten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn en soms brengen zij "
"ergens anders bugs aan het licht. In dit hoofdstuk behandelen we kwesties "
"waarvan wij ons bewust zijn. Gelieve ook de errata te lezen, de documentatie "
"bij de betreffende pakketten, de bugrapporten en de andere informatiebronnen "
"die vermeld worden in <xref linkend=\"morereading\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:20
msgid "Upgrade specific items for &releasename;"
msgstr "Opwaarderingsspecifieke zaken voor &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:22
msgid ""
"This section covers items related to the upgrade from &oldreleasename; to "
"&releasename;."
msgstr ""
"Deze paragraaf behandelt onderwerpen die verband houden met de opwaardering "
"van &oldreleasename; naar &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:28
msgid "s390x ISA raised to z196"
msgstr "Bij s390x werd ISA opgewaardeerd naar z196"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:30
msgid ""
"The baseline ISA of the <literal>s390x</literal> port has been raised to "
"z196. This enables Debian to support packages like <systemitem role=\"package"
"\">rust</systemitem>, <systemitem role=\"package\">go</systemitem> and "
"<systemitem role=\"package\">nodejs</systemitem>, which do not support older "
"ISAs."
msgstr ""
"De ISA-basislijn van de <literal>s390x</literal>-port werd opgetrokken naar "
"z196. Dit laat Debian toe om ondersteuning te bieden voor pakketten zoals "
"<systemitem role=\"package\">rust</systemitem>, <systemitem role=\"package"
"\">go</systemitem> en <systemitem role=\"package\">nodejs</systemitem>, "
"welke geen ondersteuning hebben voor oudere ISA's."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:37
msgid ""
"As a consequence people should not upgrade to buster if they have an older "
"CPU."
msgstr ""
"Als gevolg hiervan mag men niet naar Buster opwaarderen wanneer men een "
"oudere CPU heeft."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:44
msgid "Hidepid mount option for procfs unsupported"
msgstr "Hidepid-aankoppeloptie voor procfs niet ondersteund"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:46
msgid ""
"Using the <literal>hidepid</literal> mount option for <filename>/proc</"
"filename> is known to cause problems with current versions of systemd, and "
"is considered by systemd upstream to be an unsupported configuration. Users "
"who have modified <filename>/etc/fstab</filename> to enable this option are "
"advised to disable it before the upgrade, to ensure login sessions work on "
"&releasename;. (A possible route to re-enabling it is outlined on the wiki's "
"<ulink url=\"&url-wiki;Hardening#Mounting_.2Fproc_with_hidepid\">Hardening</"
"ulink> page.)"
msgstr ""
"Het is bekend dat de <literal>hidepid</literal>-aankoppeloptie voor "
"<filename>/proc</filename> voor problemen zorgt bij de huidige versies van "
"systemd. Door de ontwikkelaars van systemd wordt deze als niet-ondersteunde "
"configuratie beschouwd. Gebruikers die <filename>/etc/fstab</filename> "
"aangepast hebben om deze optie te activeren, worden aangeraden om deze voor "
"de opwaardering te deactiveren om ervoor te zorgen dat loginsessies werken "
"in &releasename;. (Een mogelijke weg om deze opnieuw te activeren wordt "
"uitgelegd op de pagina <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
"Hardening#Mounting_.2Fproc_with_hidepid\">Hardening</ulink> van de wiki.)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:61
msgid "ypbind fails to start with -no-dbus"
msgstr "Gebruikt met de optie -no-dbus, start ypbind niet"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:63
msgid ""
"The default options of <systemitem role=\"package\">ypbind</systemitem> have "
"changed. However, if you have modified this file the old default will not be "
"updated and you must make sure that the <literal>YPBINDARGS=</literal> "
"option in <filename>/etc/default/nis</filename> does not include <literal>-"
"no-dbus</literal>. With <literal>-no-dbus</literal> present, "
"<command>ypbind</command> will fail to start, and you may not be able to log "
"in. For more info see <ulink url=\"&url-bts;906436\">bug #906436</ulink>."
msgstr ""
"De standaardopties van <systemitem role=\"package\">ypbind</systemitem> "
"werden gewijzigd. Indien u echter dit bestand wijzigde, zal de oude "
"standaard niet bijgewerkt worden en moet u ervoor zorgen dat de optie "
"<literal>YPBINDARGS=</literal> in <filename>/etc/default/nis</filename> niet "
"<literal>-no-dbus</literal> bevat. Met de optie <literal>-no-dbus</literal> "
"zal <command>ypbind</command> niet starten en zult u niet in staat zijn in "
"te loggen. Zie bug <ulink url=\"&url-bts;906436\">bug #906436</ulink> voor "
"meer informatie."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:77
msgid "sshd fails to authenticate"
msgstr "Authenticatie kan mislukken bij sshd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:79
msgid ""
"The semantics of <literal>PubkeyAcceptedKeyTypes</literal> and the similar "
"<literal>HostbasedAcceptedKeyTypes</literal> options for <systemitem role="
"\"package\">sshd</systemitem> have changed. These now specify signature "
"algorithms that are accepted for their respective authentication mechanism, "
"where previously they specified accepted key types. This distinction matters "
"when using the RSA/SHA2 signature algorithms <literal>rsa-sha2-256</"
"literal>, <literal>rsa-sha2-512</literal> and their certificate "
"counterparts. Configurations that override these options but omit these "
"algorithm names may cause unexpected authentication failures."
msgstr ""
"De semantiek van de optie <literal>PubkeyAcceptedKeyTypes</literal> voor "
"<systemitem role=\"package\">sshd</systemitem> evenals van de soortgelijke "
"optie <literal>HostbasedAcceptedKeyTypes</literal> is gewijzigd. Deze "
"specificeren nu ondertekeningsalgoritmes die worden geaccepteerd voor hun "
"respectieve authenticatiemechanismes, waar zij voorheen sleuteltypes "
"specificeerden. Dit verschil is van belang bij het gebruik van de RSA/SHA2-"
"ondertekeningsalgoritmes <literal>rsa-sha2-256</literal> en <literal>rsa-"
"sha2-512</literal> en hun bijbehorende certificaten. Configuraties die de "
"opties overschrijven, maar de algoritmenamen achterwege laten, kunnen "
"onverwachte authenticatiefouten veroorzaken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:91
msgid ""
"No action is required for configurations that accept the default for these "
"options."
msgstr ""
"Er is geen actie vereist voor configuraties welke voor deze opties de "
"standaardinstellingen aanvaarden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:98
msgid "Daemons fail to start or system appears to hang during boot"
msgstr ""
"Achtergronddiensten starten niet op of het systeem lijkt te hangen tijdens "
"het opstarten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:100
msgid ""
"Due to <systemitem role=\"package\">systemd</systemitem> needing entropy "
"during boot and the kernel treating such calls as blocking when available "
"entropy is low, the system may hang for minutes to hours until the "
"randomness subsystem is sufficiently initialized (<literal>random: crng init "
"done</literal>). For <literal>amd64</literal> systems supporting the "
"<literal>RDRAND</literal> instruction this issue is avoided by the Debian "
"kernel using this instruction by default (<literal>CONFIG_RANDOM_TRUST_CPU</"
"literal>)."
msgstr ""
"Omdat <systemitem role=\"package\">systemd</systemitem> tijdens het "
"opstarten entropie nodig heeft en de kernel dergelijke aanroepen als "
"blokkerende aanroepen behandelt wanneer de beschikbare entropie laag is, kan "
"het systeem minuten tot uren lang blijven hangen tot het deelsysteem met "
"willekeurige gegevens voldoende geïnitialiseerd is (<literal>random: crng "
"init done</literal>). Voor <literal>amd64</literal>-systemen die de "
"instructie <literal>RDRAND</literal> ondersteunen, wordt dit probleem "
"vermeden, omdat de Debian kernel deze instructie standaard gebruikt "
"(<literal>CONFIG_RANDOM_TRUST_CPU</literal>)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:110
msgid ""
"Non-<literal>amd64</literal> systems and some types of virtual machines need "
"to provide a different source of entropy to continue fast booting. "
"<systemitem role=\"package\">haveged</systemitem> has been chosen for this "
"within the Debian Installer project and may be a valid option if hardware "
"entropy is not available on the system. On virtual machines consider "
"forwarding entropy from the host to the VMs via <literal>virtio_rng</"
"literal>."
msgstr ""
"Niet-<literal>amd64</literal>-systemen en bepaalde types virtuele machines "
"moeten een andere bron van entropie voorzien om snel te blijven opstarten. "
"In het project voor het Debian installatiesysteem werd voor dit doel gekozen "
"voor <systemitem role=\"package\">haveged</systemitem> en als er op het "
"systeem geen hardware-entropie beschikbaar is, kan dit een valabele "
"oplossing zijn. Denk voor virtuele machines eventueel aan het doorsturen van "
"entropie naar de virtuele machines via <literal>virtio_rng</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:119
msgid ""
"If you read this after upgrading a remote system to &releasename;, ping the "
"system on the network continuously as this adds entropy to the randomness "
"pool and the system will eventually be reachable by ssh again."
msgstr ""
"Indien u dit leest nadat u vanop afstand een systeem heeft opgewaardeerd "
"naar &releasename;, doet u er goed aan het systeem voortdurend over het "
"netwerk te pingen, omdat dit entropie toevoegt aan de pot willekeurige "
"gegevens en uiteindelijk zal het systeem opnieuw bereikbaar worden via ssh."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:125
msgid ""
"See <ulink url=\"&url-bts;916690\">bug #916690</ulink> for details and "
"<ulink url=\"https://daniel-lange.com/archives/152-hello-buster.html\";> "
"DLange's overview of the issue</ulink> for other options."
msgstr ""
"Zie <ulink url=\"&url-bts;916690\">bug #916690</ulink> voor details en "
"<ulink url=\"https://daniel-lange.com/archives/152-hello-buster.html\";> het "
"door DLange gemaakte overzicht van het probleem</ulink> voor andere opties."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:133
msgid "Migrating from legacy network interface names"
msgstr "Vervangen van verouderde benamingen voor netwerkinterfaces"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:135
msgid ""
"If your system was upgraded from an earlier release, and still uses the old-"
"style network interface names that were deprecated with stretch (such as "
"<literal>eth0</literal> or <literal>wlan0</literal>), you should be aware "
"that <systemitem role=\"package\">udev</systemitem> in buster no longer "
"supports the mechanism of defining their names via <filename>/etc/udev/rules."
"d/70-persistent-net.rules</filename>. To avoid the danger of your machine "
"losing networking after the upgrade to buster, it is recommended that you "
"migrate in advance to the new naming scheme (usually meaning names like "
"<literal>enp0s1</literal> or <literal>wlp2s5</literal>, which incorporate "
"PCI bus- and slot-numbers). Take care to update any interface names hard-"
"coded in configuration for firewalls, <systemitem role=\"package\">ifupdown</"
"systemitem>, and so on."
msgstr ""
"Indien uw systeem opgewaardeerd werd van een vroegere release en nog steeds "
"gebruik maakt van de oude benaming voor netwerkinterfaces (zoals "
"<literal>eth0</literal> of <literal>wlan0</literal>), die sinds Stretch "
"verouderd zijn, moet u zich ervan bewust zijn dat <systemitem role=\"package"
"\">udev</systemitem> in Buster niet langer ondersteuning biedt voor het "
"herdefiniëren van deze namen via <filename>/etc/udev/rules.d/70-persistent-"
"net.rules</filename>. Om te voorkomen dat uw machine het gevaar loopt zijn "
"netwerkfunctie te verliezen na de opwaardering naar Buster, wordt aangeraden "
"om vooraf over te schakelen naar het nieuwe naamgevingsschema (dit houdt "
"gewoonlijk namen in zoals <literal>enp0s1</literal> en <literal>wlp2s5</"
"literal>, die PCI-bus- en slot-nummers bevatten). Zorg er ook voor om alle "
"interfacenamen bij te werken welke mogelijk vermeld staan in de configuratie "
"van een firewall, van <systemitem role=\"package\">ifupdown</systemitem>, "
"enzovoort."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:150
msgid ""
"The alternative is to switch to a supported mechanism for enforcing the old "
"naming scheme, such as the <literal>net.ifname=0</literal> kernel "
"commandline option or a systemd <filename>.link</filename> file (see <ulink "
"url=\"https://manpages.debian.org/systemd.link\";>systemd.link(5)</ulink>)."
msgstr ""
"Het alternatief is om over te schakelen op een ondersteund mechanisme voor "
"het afdwingen van het oude naamgevingsschema, zoals de kernel-"
"commandoregeloptie <literal>net.ifname=0</literal> of een systemd <filename>."
"link</filename>-bestand (zie <ulink url=\"https://manpages.debian.org/";
"systemd.link\">systemd.link(5)</ulink>)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:157
msgid ""
"To find the new-style names that will be used, first find the current names "
"of the relevant interfaces:"
msgstr ""
"Om de naam nieuwe-stijl te kennen die gebruikt zullen worden, moet u eerst "
"de huidige namen vinden van de betrokken interfaces:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/issues.dbk:161
#, no-wrap
msgid ""
"$ echo /sys/class/net/[ew]*\n"
"  "
msgstr ""
"$ echo /sys/class/net/[ew]*\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:164
msgid ""
"For each of these names, check whether it is used in configuration files, "
"and what name <systemitem role=\"package\">udev</systemitem> would prefer to "
"use for it:"
msgstr ""
"Controleer voor elk van deze namen of deze gebruikt wordt in "
"configuratiebestanden en welke naam <systemitem role=\"package\">udev</"
"systemitem> er bij voorkeur voor gebruikt:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/issues.dbk:169
#, no-wrap
msgid ""
"$ sudo rgrep -w <replaceable>eth0</replaceable> /etc\n"
"$ udevadm test-builtin net_id /sys/class/net/<replaceable>eth0</replaceable> 2>/dev/null\n"
"  "
msgstr ""
"$ sudo rgrep -w <replaceable>eth0</replaceable> /etc\n"
"$ udevadm test-builtin net_id /sys/class/net/<replaceable>eth0</replaceable> 2>/dev/null\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:173
msgid ""
"This should give enough information to devise a migration plan. (If the "
"<literal>udevadm</literal> output includes an <quote>onboard</quote> name, "
"that takes priority; MAC-based names are normally treated as a fallback, but "
"may be needed for USB network hardware.)"
msgstr ""
"Dit zou voldoende informatie moeten geven voor het bedenken van een "
"omschakelingsplan. (Indien de uitvoer van <literal>udevadm</literal> een "
"<quote>ingebouwde</quote> naam geeft, heeft die voorrang; een op het MAC-"
"adres gebaseerde wordt gewoonlijk als terugvalmogelijkheid beschouwd, maar "
"is soms nodig voor USB-netwerkhardware.)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:179
msgid ""
"Once you are ready to carry out the switch, disable <filename>70-persistent-"
"net.rules</filename> either by renaming it or by commenting out individual "
"lines. On virtual machines you will need to remove the files <filename>/etc/"
"systemd/network/99-default.link</filename> and (if using virtio network "
"devices) <filename>/etc/systemd/network/50-virtio-kernel-names.link</"
"filename>. Then rebuild the <filename>initrd</filename>:"
msgstr ""
"Zodra u klaar bent om de omschakeling uit te voeren, moet u <filename>70-"
"persistent-net.rules</filename> deactiveren door dit ofwel te hernoemen of "
"door afzonderlijke regels erin uit te commentariëren. Op virtuele machines "
"zult u de bestanden <filename>/etc/systemd/network/99-default.link</"
"filename> en (als u virtio netwerkapparaten gebruikt) <filename>/etc/systemd/"
"network/50-virtio-kernel-names.link</filename> moeten verwijderen. Daarna "
"moet u <filename>initrd</filename> opnieuw bouwen:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/issues.dbk:188
#, no-wrap
msgid ""
"$ sudo update-initramfs -u\n"
"  "
msgstr ""
"$ sudo update-initramfs -u\n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:191
msgid ""
"and reboot. Your system should now have new-style network interface names. "
"Adjust any remaining configuration files, and test your system."
msgstr ""
"en opnieuw opstarten. Daarna zou uw systeem over de netwerkinterfacenamen "
"nieuwe-stijl moeten beschikken. Pas eventueel resterende "
"configuratiebestanden aan en test uw systeem uit."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:195
msgid ""
"See the <ulink url=\"https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/";
"PredictableNetworkInterfaceNames/\">upstream documentation</ulink> and the "
"<literal>udev</literal> <filename>README.Debian</filename> for further "
"information."
msgstr ""
"Raadpleeg de <ulink url=\"https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/";
"PredictableNetworkInterfaceNames/\">documentatie van de ontwikkelaars</"
"ulink> en het bestand <filename>README.Debian</filename> van <literal>udev</"
"literal> voor verdere informatie."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:204
msgid "OpenSSL default version and security level raised"
msgstr ""
"De standaardversie en het beveiligingsniveau van OpenSSL werden verhoogd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:206
msgid ""
"Following various security recommendations, the default minimum TLS version "
"has been changed from TLSv1 to TLSv1.2."
msgstr ""
"In navolging van verschillende veiligheidsaanbevelingen, werd de standaard "
"minimumversie van TLS opgetrokken van TLSv1 naar TLSv1.2."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:210
msgid ""
"The default security level for TLS connections has also been increased from "
"level 1 to level 2. This moves from the 80 bit security level to the 112 bit "
"security level and will require 2048 bit or larger RSA and DHE keys, 224 bit "
"or larger ECC keys, and SHA-2."
msgstr ""
"Ook het standaard beveiligingsniveau van TLS-verbindingen werd verhoogd van "
"niveau 1 naar niveau 2. Dit betekent een verschuiving van het 80-bits "
"beveiligingsniveau naar het 112-bits beveiligingsniveau en vereist 2048-bits "
"of grotere RSA- en DHE-sleutels, 224-bits of grotere ECC-sleutels, en SHA-2."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:216
msgid ""
"The system wide settings can be changed in <filename>/etc/ssl/openssl.cnf</"
"filename>. Applications might also have an application specific way to "
"override the defaults."
msgstr ""
"De instellingen voor het hele systeem kunnen gewijzigd worden in <filename>/"
"etc/ssl/openssl.cnf</filename>. Toepassingen kunnen ook een "
"toepassingsspecifieke manier gebruiken om de standaardinstellingen aan te "
"passen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:221
msgid ""
"In the default <filename>/etc/ssl/openssl.cnf</filename> there is a "
"<literal>MinProtocol</literal> and <literal>CipherString</literal> line. The "
"<literal>CipherString</literal> can also set the security level. Information "
"about the security levels can be found in the <ulink url=\"https://manpages.";
"debian.org/"
"SSL_CTX_set_security_level(3ssl)\">SSL_CTX_set_security_level(3ssl)</ulink> "
"manpage. The list of valid strings for the minimum protocol version can be "
"found in <ulink url=\"https://manpages.debian.org/";
"SSL_CONF_cmd(3ssl)\">SSL_CONF_cmd(3ssl)</ulink>. Other information can be "
"found in <ulink url=\"https://manpages.debian.org/";
"ciphers(1ssl)\">ciphers(1ssl)</ulink> and <ulink url=\"https://manpages.";
"debian.org/config(5ssl)\">config(5ssl)</ulink>."
msgstr ""
"In de standaardversie van het bestand <filename>/etc/ssl/openssl.cnf</"
"filename> is er een regel met <literal>MinProtocol</literal> en een regel "
"met <literal>CipherString</literal>. Met de regel <literal>CipherString</"
"literal> kan ook het beveiligingsniveau ingesteld worden. Informatie over "
"beveiligingsniveaus is te vinden in de man-pagina <ulink url=\"https://";
"manpages.debian.org/"
"SSL_CTX_set_security_level(3ssl)\">SSL_CTX_set_security_level(3ssl)</ulink>. "
"De lijst van geldige tekenreeksen voor de minimum protocolversie is te "
"vinden in <ulink url=\"https://manpages.debian.org/";
"SSL_CONF_cmd(3ssl)\">SSL_CONF_cmd(3ssl)</ulink>. Ander informatie is te "
"vinden in <ulink url=\"https://manpages.debian.org/";
"ciphers(1ssl)\">ciphers(1ssl)</ulink> en in <ulink url=\"https://manpages.";
"debian.org/config(5ssl)\">config(5ssl)</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:235
msgid ""
"Changing the system wide defaults in <filename>/etc/ssl/openssl.cnf</"
"filename> back to their previous values can be done by setting:"
msgstr ""
"De standaardinstellingen voor het hele systeem in <filename>/etc/ssl/openssl."
"cnf</filename> terugzetten naar hun vroegere waarden kan gebeuren door het "
"instellen van:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:238
#, no-wrap
msgid ""
"    MinProtocol = None\n"
"    CipherString = DEFAULT\n"
"   "
msgstr ""
"    MinProtocol = None\n"
"    CipherString = DEFAULT\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:243
msgid ""
"It's recommended that you contact the remote site if the defaults cause "
"problems."
msgstr ""
"Het wordt aanbevolen om de externe site te contacteren als de "
"standaardinstellingen voor problemen zorgen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:249
msgid "Some applications don't work in GNOME on Wayland"
msgstr "In GNOME werken sommige toepassingen niet met Wayland"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:251
msgid ""
"GNOME in buster has changed its default display server from Xorg to Wayland. "
"Some applications, including the popular package manager <systemitem role="
"\"package\">synaptic</systemitem>, the default Simplified Chinese input "
"method, <systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem>, and most screen "
"recording applications, have not been updated to work properly under "
"Wayland. In order to use these packages, one needs to log in with a "
"<literal>GNOME on Xorg</literal> session."
msgstr ""
"In Buster heeft GNOME zijn standaard grafische server gewijzigd van Xorg "
"naar Wayland. Sommige toepassingen, waaronder het populaire programma voor "
"pakketbeheer <systemitem role=\"package\">synaptic</systemitem>, de "
"standaard invoermethode voor het Vereenvoudigd Chinees, <systemitem role="
"\"package\">fcitx</systemitem> en de meeste toepassingen voor schermopname, "
"zijn echter niet opgewaardeerd om behoorlijk te werken met Wayland. Om deze "
"pakketten te kunnen gebruiken moet men inloggen bij een sessie "
"<literal>GNOME op Xorg</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:263
msgid "Noteworthy obsolete packages"
msgstr "Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:265
msgid ""
"The following is a list of known and noteworthy obsolete packages (see <xref "
"linkend=\"obsolete\"/> for a description)."
msgstr ""
"Hierna volgt een lijst van bekende vermeldenswaardige uitgefaseerde "
"pakketten (zie <xref linkend=\"obsolete\"/> voor een beschrijving)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:268
#, no-wrap
msgid ""
"    TODO: Use the change-release information and sort by popcon\n"
"\n"
"     This needs to be reviewed based on real upgrade logs (jfs)\n"
"\n"
"     Alternative, another source of information is the UDD\n"
"     'not-in-testing' page:\n"
"     https://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
"   "
msgstr ""

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:278
msgid "The list of obsolete packages includes:"
msgstr "Tot de uitgefaseerde pakketten behoren:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:282
msgid ""
"The package <systemitem role=\"package\">mcelog</systemitem> is no longer "
"supported with kernel versions above 4.12. <systemitem role=\"package"
"\">rasdaemon</systemitem> can be used as its replacement."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">mcelog</systemitem> wordt niet "
"langer ondersteund door kernels met een hogere versie dan 4.12. <systemitem "
"role=\"package\">rasdaemon</systemitem> kan als vervanging gebruikt worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:290
msgid ""
"The package <systemitem role=\"package\">revelation</systemitem>, which is "
"used to store passwords, is not included in &releasename;. <systemitem role="
"\"package\">keepass2</systemitem> can import previously exported password "
"XML files from <systemitem role=\"package\">revelation</systemitem>. Please "
"make sure you export your data from revelation before upgrading, to avoid "
"losing access to your passwords."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">revelation</systemitem>, dat "
"gebruikt wordt om wachtwoorden op te slaan, is niet opgenomen in "
"&releasename;. <systemitem role=\"package\">keepass2</systemitem> kan "
"middels een XML-bestand de wachtwoorden importeren die eerder door "
"<systemitem role=\"package\">revelation</systemitem> geëxporteerd werden. "
"Zorg ervoor de gegevens van revelation te exporteren voordat u de "
"opwaardering uitvoert, om te voorkomen dat u de toegang tot uw wachtwoorden "
"verliest."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:301
msgid ""
"The package <systemitem role=\"package\">phpmyadmin</systemitem> is not "
"included in &releasename;."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">phpmyadmin</systemitem> is niet "
"opgenomen in &releasename;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:307
msgid ""
"<systemitem role=\"package\">ipsec-tools</systemitem> and <systemitem role="
"\"package\">racoon</systemitem> have been removed from buster as their "
"source has been lagging behind in adapting to new threats."
msgstr ""
"<systemitem role=\"package\">ipsec-tools</systemitem> en <systemitem role="
"\"package\">racoon</systemitem> werden uit buster verwijderd, omdat de "
"broncode ervan achtergebleven is met het zich aanpassen aan nieuwe "
"bedreigingen. "

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:312
msgid ""
"Users are encouraged to migrate to <systemitem role=\"package\">libreswan</"
"systemitem>, which has broader protocol compatibility and is being actively "
"maintained upstream."
msgstr ""
"Gebruikers wordt aangeraden om over te schakelen op <systemitem role="
"\"package\">libreswan</systemitem>, dat een bredere protocolcompatibiliteit "
"heeft en dat door actief onderhouden wordt door zijn ontwikkelaar."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:317
msgid ""
"<systemitem role=\"package\">libreswan</systemitem> should be fully "
"compatible in terms of communication protocols since it implements a "
"superset of <systemitem role=\"package\">racoon</systemitem>'s supported "
"protocols."
msgstr ""
"<systemitem role=\"package\">libreswan</systemitem> zou volledig compatibel "
"moeten zijn in termen van communicatieprotocollen omdat het een uitbreiding "
"biedt van de door <systemitem role=\"package\">racoon</systemitem> "
"onderdteunde protocollen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:325
msgid ""
"The simple MTA <systemitem role=\"package\">ssmtp</systemitem> has been "
"dropped for &releasename;. This is due to it currently not validating TLS "
"certs; see <ulink url=\"&url-bts;662960\">bug #662960</ulink>."
msgstr ""
"De eenvoudige MTA <systemitem role=\"package\">ssmtp</systemitem> werd "
"weggelaten uit &releasename;. De reden ervoor is dat het TLS-certificaten "
"momenteel niet valideert. Zie <ulink url=\"&url-bts;662960\">bug #662960</"
"ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:333
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">ecryptfs-utils</systemitem> package is not "
"part of buster due to an unfixed serious bug (<ulink url=\"&url-"
"bts;765854\">#765854</ulink>). At the time of writing this paragraph, there "
"was no clear advice for users of eCryptfs, except not to upgrade."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">ecryptfs-utils</systemitem> maakt "
"geen deel uit van Buster door een niet gerepareerde ernstige bug (<ulink url="
"\"&url-bts;765854\">#765854</ulink>). Toen deze paragraaf geschreven werd, "
"was er geen duidelijk advies beschikbaar voor gebruikers van eCryptfs, "
"tenzij niet opwaarderen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:344
msgid "Deprecated components for &releasename;"
msgstr "Verouderde componenten van &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:346
msgid ""
"With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed "
"&nextreleasename;) some features will be deprecated. Users will need to "
"migrate to other alternatives to prevent trouble when updating to &debian; "
"&nextrelease;."
msgstr ""
"Met de volgende uitgave van &debian; &nextrelease; (codenaam "
"&nextreleasename;) zullen sommige functionaliteiten verouderd zijn. "
"Gebruikers zullen moeten overschakelen op alternatieven om problemen te "
"voorkomen bij de opwaardering naar &debian; &nextrelease;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:352
msgid "This includes the following features:"
msgstr "Daaronder vallen de volgende functionaliteiten:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:358
msgid ""
"Python 2 will stop being supported by its upstream on <ulink url=\"https://";
"www.python.org/dev/peps/pep-0373/\">January 1, 2020</ulink>. &debian; hopes "
"to drop <systemitem role=\"package\">python-2.7</systemitem> for "
"&nextrelease;. If users have functionality that relies on <command>python</"
"command>, they should prepare to migrate to <command>python3</command>."
msgstr ""
"Python 2 zal door de ontwikkelaars ervan na <ulink url=\"https://www.python.";
"org/dev/peps/pep-0373/\">1 januari 2020</ulink> niet langer ondersteund "
"worden. &debian; hoopt <systemitem role=\"package\">python-2.7</systemitem> "
"te kunnen weglaten uit &nextrelease;. Gebruikers die functionaliteit nodig "
"hebben die op <command>python</command> steunt, moeten zich voorbereiden op "
"een overschakeling naar <command>python3</command>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:368
msgid ""
"Icinga 1.x is EOL upstream since 2018-12-31; while the <systemitem role="
"\"package\">icinga</systemitem> package is still present, users should use "
"the buster lifetime to migrate to Icinga 2 (<systemitem role=\"package"
"\">icinga2</systemitem> package) and Icinga Web 2 (<systemitem role="
"\"package\">icingaweb2</systemitem> package). The <systemitem role=\"package"
"\">icinga2-classicui</systemitem> package is still present to use the Icinga "
"1.x CGI web interface with Icinga 2, but the support for it will be removed "
"in Icinga 2.11. Icinga Web 2 should be used instead."
msgstr ""
"Voor de ontwikkelaars ervan heeft Icinga 1.x op 31-12-2018 het einde van "
"zijn ondersteuning bereikt. Hoewel het pakket <systemitem role=\"package"
"\">icinga</systemitem> nog steeds aanwezig is, zouden gebruikers de Stable-"
"levensfase van Buster moeten gebruiken om over te schakelen naar Icinga 2 "
"(pakket <systemitem role=\"package\">icinga2</systemitem>) en Icinga Web 2 "
"(pakket <systemitem role=\"package\">icingaweb2</systemitem>). Het pakket "
"<systemitem role=\"package\">icinga2-classicui</systemitem> is nog steeds "
"aanwezig om de CGI-webinterface van Icinga 1.x te gebruiken met Icinga 2, "
"maar in Icinga 2.11 zal ondersteuning ervoor weggelaten worden. In plaats "
"daarvan moet Icinga Web 2 gebruikt worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:385
msgid ""
"The Mailman mailing list manager suite version 3 is newly available in this "
"release. Mailman has been split up into various components; the core is "
"available in the package <systemitem role=\"package\">mailman3</systemitem> "
"and the full suite can be obtained via the <systemitem role=\"package"
"\">mailman3-full</systemitem> metapackage."
msgstr ""
"Versie 3 van de mailinglijstbeheersuite Mailman is nieuw in deze release. "
"Mailman werd in verschillende componenten opgesplitst. De "
"kernfunctionaliteiten zijn te vinden in het pakket <systemitem role=\"package"
"\">mailman3</systemitem> en de volledige suite kan geïnstalleerd worden met "
"het metapakket <systemitem role=\"package\">mailman3-full</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:393
msgid ""
"The legacy Mailman version 2.1 remains available in this release in the "
"package <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>, so you can "
"migrate any existing installations at your own pace. The Mailman 2.1 "
"package will be kept in working order for the foreseeable future, but will "
"not see any major changes or improvements. It will be removed from the first "
"Debian release after Mailman upstream has stopped support for this branch."
msgstr ""
"De verouderde versie 2.1 van Mailman blijft beschikbaar in deze release "
"middels het pakket <systemitem role=\"package\">mailman</systemitem>. "
"Hierdoor hoeft u bestaande installaties pas te vervangen als u daarvoor een "
"keer de tijd heeft. In de nabije toekomst zal het pakket met Mailman 2.1 in "
"goede staat behouden blijven, maar er zullen geen belangrijke wijzigingen of "
"verbeteringen meer aangebracht worden. Het pakket zal weggelaten worden uit "
"de eerstvolgende stabiele release van Debian, welke plaats vindt nadat de "
"ontwikkelaars van Mailman de ondersteuning voor deze versie hebben beëindigd."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:402
msgid ""
"Everyone is encouraged to upgrade to Mailman 3, the modern release under "
"active development."
msgstr ""
"Iedereen wordt aangeraden op te waarderen naar Mailman 3, de moderne release "
"die actief ontwikkeld wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:408
msgid ""
"The packages <systemitem role=\"package\">spf-milter-python</systemitem> and "
"<systemitem role=\"package\">dkim-milter-python</systemitem> are no longer "
"actively developed upstream, but their more feature-rich replacements, "
"<systemitem role=\"package\">pyspf-milter</systemitem> and <systemitem role="
"\"package\">dkimpy-milter</systemitem>, are available in buster. Users "
"should migrate to the new packages before the old ones are removed in "
"bullseye."
msgstr ""
"De pakketten <systemitem role=\"package\">spf-milter-python</systemitem> en "
"<systemitem role=\"package\">dkim-milter-python</systemitem> worden niet "
"langer actief ontwikkeld door hun ontwikkelaars, maar de vervangende "
"pakketten <systemitem role=\"package\">pyspf-milter</systemitem> en "
"<systemitem role=\"package\">dkimpy-milter</systemitem>, die meer "
"mogelijkheden bieden, zijn beschikbaar in Buster. Gebruikers zouden moeten "
"overschakelen op de nieuwe pakketten voordat de oude pakketten bij de "
"release van Bullseye verwijderd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:420
msgid "Things to do post upgrade before rebooting"
msgstr ""
"Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten "
"gebeuren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:423
msgid ""
"When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
"quote> upgrade is complete. For the upgrade to &releasename;, there are no "
"special actions needed before performing a reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
"<quote>formeel</quote> afgerond. Bij de opwaardering naar &releasename; zijn "
"er geen speciale acties meer nodig voordat u de computer herstart."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:430
msgid ""
"When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
"quote> upgrade is complete, but there are some other things that should be "
"taken care of <emphasis>before</emphasis> the next reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
"<quote>formeel</quote> afgerond, maar er zijn nog enkele andere dingen "
"waarvoor gezorgd moet worden <emphasis>voor</emphasis> de volgende herstart "
"van de computer."

#
#. itemizedlist>
#.     <listitem>
#.      <para>
#.       bla bla blah
#.      </para>
#.     </listitem>
#.    </itemizedlist
#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:436
#, no-wrap
msgid ""
"   add list of items here\n"
"   \n"
"  "
msgstr ""
"   hier de lijst met elementen vermelden\n"
"   \n"
"  "

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:449
msgid "SysV init related packages no longer required"
msgstr "Pakketten die verband houden met SysV init zijn niet langer vereist"

#. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
#: en/issues.dbk:452
msgid ""
"This section does not apply if you have decided to stick with sysvinit-core."
msgstr ""
"Dit gedeelte is niet van toepassing indien u ervoor koos om sysvinit-core te "
"blijven gebruiken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:456
msgid ""
"After the switch to systemd as default init system in Jessie and further "
"refinements in Stretch, various SysV related packages are no longer required "
"and can now be purged safely via"
msgstr ""
"Na de overschakeling op systemd als standaard init-systeem in Jessie en de "
"verbetering daarvan in Stretch, zijn verscheidene aan SysV gerelateerde "
"pakketten niet langer vereist en zij kunnen nu veilig verwijderd worden met"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><screen>
#: en/issues.dbk:459
#, no-wrap
msgid "apt purge initscripts sysv-rc insserv startpar"
msgstr "apt purge initscripts sysv-rc insserv startpar"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:465
msgid "Limitations in security support"
msgstr "Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:467
msgid ""
"There are some packages where Debian cannot promise to provide minimal "
"backports for security issues. These are covered in the following "
"subsections."
msgstr ""
"Voor sommige pakketten kan Debian niet garanderen dat er bij "
"veiligheidsproblemen minimale backports (oplossingen overgenomen van een "
"recentere pakketversie) beschikbaar gesteld zullen worden. Daarover handelen "
"de volgende paragrafen."

#. type: Content of: <chapter><section><note><para>
#: en/issues.dbk:473
msgid ""
"The package <systemitem role=\"package\">debian-security-support</"
"systemitem> helps to track the security support status of installed packages."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">debian-security-support</systemitem> "
"helpt om de situatie op het gebied van beveiligingsondersteuning van "
"geïnstalleerde pakketten na te gaan."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:481
msgid "Security status of web browsers and their rendering engines"
msgstr "Veiligheidstoestand van webbrowsers en hun render-engines"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
#: en/issues.dbk:490
msgid ""
"These engines are shipped in a number of different source packages and the "
"concern applies to all packages shipping them. The concern also extends to "
"web rendering engines not explicitly mentioned here, with the exception of "
"<systemitem role=\"source\">webkit2gtk</systemitem>."
msgstr ""
"Deze engines worden in een aantal verschillende broncodepakketten "
"beschikbaar gesteld en de bezorgdheid betreft alle pakketten die ze "
"beschikbaar stellen. De bezorgdheid betreft ook de render-engines die hier "
"niet expliciet vermeld worden, met uitzondering van <systemitem role=\"source"
"\">webkit2gtk</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:483
msgid ""
"Debian &release; includes several browser engines which are affected by a "
"steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities "
"and partial lack of upstream support in the form of long term branches make "
"it very difficult to support these browsers and engines with backported "
"security fixes. Additionally, library interdependencies make it extremely "
"difficult to update to newer upstream releases. Therefore, browsers built "
"upon e.g. the webkit and khtml engines<placeholder type=\"footnote\" id="
"\"0\"/> are included in &releasename;, but not covered by security support. "
"These browsers should not be used against untrusted websites. The "
"<systemitem role=\"source\">webkit2gtk</systemitem> source package is "
"covered by security support."
msgstr ""
"Debian &release; bevat verscheidene browser-engines die te maken hebben met "
"een gestage stroom van veiligheidsproblemen. De hoge frequentie van "
"kwetsbaarheden en het gedeeltelijk ontbreken van bovenstroomse ondersteuning "
"in de vorm van LTS-versies maken het erg moeilijk de betreffende browsers en "
"hun engines te ondersteunen met beveiligingsoplossingen die aan nieuwere "
"versies ontleend moeten worden. Onderlinge afhankelijkheden van bibliotheken "
"maken het bovendien extreem moeilijk om naar nieuwere bovenstroomse versies "
"op te waarderen. Daarom zijn bijvoorbeeld browsers die gebouwd zijn bovenop "
"de engines WebKit en KHTML<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> wel "
"opgenomen in &releasename; maar niet gedekt door de "
"beveiligingsondersteuning. Met deze browsers zou u geen onbetrouwbare "
"websites moeten bezoeken. Het broncodepakket <systemitem role=\"source"
"\">webkit2gtk</systemitem> wordt wel gedekt door de "
"beveiligingsondersteuning."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:502
msgid ""
"For general web browser use we recommend Firefox or Chromium. They will be "
"kept up-to-date by rebuilding the current ESR releases for stable. The same "
"strategy will be applied for Thunderbird."
msgstr ""
"Als algemene webbrowser raden we Firefox of Chromium aan. Zij zullen actueel "
"gehouden worden door de huidige ESR-uitgaven ervan opnieuw te compileren "
"voor de stabiele distributie. Dezelfde werkwijze zal gebruikt worden voor "
"Thunderbird."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:512
#| msgid "Noteworthy obsolete packages"
msgid "Go based packages"
msgstr "Op Go gebaseerde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:514
msgid ""
"The Debian infrastructure currently doesn't properly enable rebuilding "
"packages that statically link parts of other packages on a large scale. "
"Until buster that hasn't been a problem in practice, but with the growth of "
"the Go ecosystem it means that Go based packages won't be covered by regular "
"security support until the infrastructure is improved to deal with them "
"maintainably."
msgstr ""
"De infrastructuur van Debian maakt het momenteel niet mogelijk om op een "
"passende manier pakketten opnieuw te compileren die op grote schaal delen "
"van andere pakketten statisch linken. Tot Buster stelde dat in de praktijk "
"geen problemen, maar door het groeiend Go-ecosysteem wil dit zeggen dat op "
"Go gebaseerde pakketten niet gedekt zullen worden door de reguliere "
"beveiligingsondersteuning, totdat de infrastructuur zodanig verbeterd werd "
"dat dit op een haalbare manier kan gebeuren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:522
msgid ""
"If updates are warranted, they can only come via regular point releases, "
"which may be slow in arriving."
msgstr ""
"Als updates gerechtvaardigd zijn, kunnen die er enkel komen via een gewone "
"tussenrelease, wat tijd in beslag kan nemen."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:529
msgid "Package specific issues"
msgstr "Pakketspecifieke kwesties"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:531
msgid ""
"In most cases, packages should upgrade smoothly between &oldreleasename; and "
"&releasename;. There are a small number of cases where some intervention "
"may be required, either before or during the upgrade; these are detailed "
"below on a per-package basis."
msgstr ""
"In de meeste gevallen kunnen pakketten probleemloos opgewaardeerd worden van "
"&oldreleasename; naar &releasename;. In een klein aantal gevallen kan enige "
"tussenkomst nodig zijn, voor of tijdens het opwaarderingsproces. Hierna "
"wordt dit per pakket besproken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:540
msgid "Glibc requires Linux kernel 3.2 or higher"
msgstr "Glibc vereist Linux-kernel 3.2 of hoger"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:542
msgid ""
"Starting with <systemitem role=\"source\">glibc</systemitem> 2.26, Linux "
"kernel 3.2 or later is required. To avoid completely breaking the system, "
"the preinst for <systemitem role=\"package\">libc6</systemitem> performs a "
"check. If this fails, it will abort the package installation, which will "
"leave the upgrade unfinished. If the system is running a kernel older than "
"3.2, please update it before starting the distribution upgrade."
msgstr ""
"Vanaf versie 2.26 van <systemitem role=\"source\">glibc</systemitem> is "
"Linux-kernel 3.2 of een recentere versie vereist. Om te vermijden dat een "
"systeem helemaal defect raakt, voert het script preinst van <systemitem role="
"\"package\">libc6</systemitem> een controle uit. Als die mislukt zal de "
"installatie van het pakket afgebroken worden, waardoor de opwaardering "
"onafgewerkt zal blijven. Indien het systeem een oudere kernel dan versie 3.2 "
"gebruikt, moet u die opwaarderen voordat u begint met het opwaarderen van de "
"distributie."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:553
msgid "Semantics for using environment variables for su changed"
msgstr ""
"De semantiek voor het gebruik van omgevingsvariabelen voor su werd gewijzigd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:555
msgid ""
"<literal>su</literal> has changed semantics in &releasename; and no longer "
"preserves the user environment variables <literal>DISPLAY</literal> and "
"<literal>XAUTHORITY</literal>. If you need to run graphical applications "
"with <literal>su</literal>, you will have to explicitly set them to allow "
"access to your display. See <ulink url=\"&url-bts;905409\">bug #905409</"
"ulink> for an extensive discussion."
msgstr ""
"De semantiek van <literal>su</literal> is gewijzigd in &releasename;. Ook "
"worden de gebruikersomgevingsvariabelen <literal>DISPLAY</literal> en "
"<literal>XAUTHORITY</literal> van <literal>su</literal> niet langer "
"behouden. Als het nodig is grafische toepassingen uit te voeren met "
"<literal>su</literal>, dan moet u deze omgevingsvariabelen expliciet "
"instellen om toegang te verlenen tot uw scherm. Zie <ulink url=\"&url-"
"bts;905409\">bug #905409</ulink> voor een uitvoerige bespreking."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:566
msgid "Existing PostgreSQL databases need to be reindexed"
msgstr "Bestaande PostgreSQL-databanken moeten opnieuw geïndexeerd worden"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:568
msgid ""
"When upgrading from stretch to buster, the <systemitem role=\"source"
"\">glibc</systemitem> locale data is upgraded. Specifically, this changes "
"how PostgreSQL sorts data in text indexes. To avoid corruption, such "
"indexes need to be <literal>REINDEX</literal>ed immediately after upgrading "
"the <systemitem role=\"package\">locales</systemitem> or <systemitem role="
"\"package\">locales-all</systemitem> packages, before putting the database "
"back into production."
msgstr ""
"Bij het opwaarderen van Stretch naar Buster worden de taaldefinitiegegevens "
"van <systemitem role=\"source\">glibc</systemitem> bijgewerkt. In het "
"bijzonder wijzigt dit de wijze waarop PostgreSQL in tekstindexen gegevens "
"sorteert. Om gegevensbeschadiging te vermijden, moeten deze indexen "
"onmiddellijk opnieuw geïndexeerd worden (met <literal>REINDEX</literal>) na "
"het opwaarderen van het pakket <systemitem role=\"package\">locales</"
"systemitem> of het pakket <systemitem role=\"package\">locales-all</"
"systemitem> en voor u de databank weer in gebruik neemt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:578
msgid "Suggested command:"
msgstr "Voorgesteld commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><screen>
#: en/issues.dbk:578
#, no-wrap
msgid "sudo -u postgres reindexdb --all"
msgstr "sudo -u postgres reindexdb --all"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:581
msgid ""
"Alternatively, upgrade the databases to PostgreSQL 11 using "
"<command>pg_upgradecluster</command>. (This uses <command>pg_dump</command> "
"by default which will rebuild all indexes. Using <literal>-m upgrade</"
"literal> or <command>pg_upgrade</command> is <emphasis>not</emphasis> safe "
"because it preserves the now-wrong index ordering.)"
msgstr ""
"Een alternatief is de databanken opwaarderen naar PostgreSQL 11 met "
"<command>pg_upgradecluster</command>. (Dit maakt standaard gebruik van "
"<command>pg_dump</command> dat alle indexen opnieuw opbouwt. Gebruik maken "
"van <literal>-m upgrade</literal> of <command>pg_upgrade</command> is "
"<emphasis>niet</emphasis> veilig, omdat dit de voortaan foute indexeordening "
"behoudt.)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:589
msgid ""
"Refer to the <ulink url=\"https://wiki.postgresql.org/wiki/";
"Locale_data_changes\">PostgreSQL Wiki</ulink> for more information."
msgstr ""
"Raadpleeg de <ulink url=\"https://wiki.postgresql.org/wiki/";
"Locale_data_changes\">PostgreSQL Wiki</ulink> voor meer informatie."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:596
msgid "mutt and neomutt"
msgstr "mutt en neomutt"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:598
msgid ""
"In stretch, the package <systemitem role=\"package\">mutt</systemitem> had "
"patches applied from the sources at <ulink url=\"https://neomutt.org";
"\">https://neomutt.org</ulink>. Starting from buster, the package providing "
"<literal>/usr/bin/mutt</literal> will instead be purely based on the "
"original sources from <ulink url=\"http://www.mutt.org\";>http://www.mutt.";
"org</ulink>, and a separate <systemitem role=\"package\">neomutt</"
"systemitem> package is available providing <literal>/usr/bin/neomutt</"
"literal>."
msgstr ""
"In stretch werden in het pakket <systemitem role=\"package\">mutt</"
"systemitem> patches toegepast die afkomstig waren uit de broncode van <ulink "
"url=\"https://neomutt.org\";>https://neomutt.org</ulink>. Met ingang van "
"buster is het pakket dat <literal>/usr/bin/mutt</literal> ter beschikking "
"stelt, zuiver gebaseerd op de originele broncode van <ulink url=\"http://www.";
"mutt.org\">http://www.mutt.org</ulink> en een apart pakket <systemitem role="
"\"package\">neomutt</systemitem> biedt <literal>/usr/bin/neomutt</literal> "
"aan."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:608
msgid ""
"This means that some of the features that were previously provided by "
"<systemitem role=\"package\">mutt</systemitem> are no longer available. If "
"this breaks your configuration you can install <systemitem role=\"package"
"\">neomutt</systemitem> instead."
msgstr ""
"Dit betekent dat bepaalde functionaliteit die vroeger beschikbaar was in "
"<systemitem role=\"package\">mutt</systemitem>, dat nu niet meer is. Indien "
"dit uw configuratie onklaar maakt, kunt u in de plaats daarvan <systemitem "
"role=\"package\">neomutt</systemitem> installeren."

#~ msgid "For general web browser use we recommend Firefox or Chromium."
#~ msgstr ""
#~ "Als webbrowser voor algemeen gebruik bevelen we Firefox of Chromium aan."

#~ msgid ""
#~ "Chromium - while built upon the Webkit codebase - is a leaf package, "
#~ "which will be kept up-to-date by rebuilding the current Chromium releases "
#~ "for stable. Firefox and Thunderbird will also be kept up-to-date by "
#~ "rebuilding the current ESR releases for stable."
#~ msgstr ""
#~ "Chromium dat, hoewel gebouwd bovenop de Webkit-codebasis, een pakket is "
#~ "waarvan geen enkel ander pakket afhankelijk is, zal up-to-date gehouden "
#~ "worden door de nieuwere releases van Chromium te hercompileren voor "
#~ "<quote>stable</quote>, de recentste officiële uitgave van Debian. Ook "
#~ "Firefox en Thunderbird zullen up-to-date gehouden worden door de "
#~ "recentste ESR-uitgave ervan te hercompileren voor <quote>stable</quote>."

#~ msgid ""
#~ "Lack of security support for the ecosystem around libv8 and Node.js "
#~ "(FIXME; still relevant?)"
#~ msgstr ""
#~ "Ontbrekende beveiligingsondersteuning voor het ecosysteem rond libv8 en "
#~ "Node.js (FIXME: Nader te onderzoeken of dit nog steeds relevant is)"

#~ msgid ""
#~ "The Node.js platform is built on top of <systemitem role=\"package"
#~ "\">libv8-3.14</systemitem>, which experiences a high volume of security "
#~ "issues, but there are currently no volunteers within the project or the "
#~ "security team sufficiently interested and willing to spend the large "
#~ "amount of time required to stem those incoming issues."
#~ msgstr ""
#~ "Het platform Node.js wordt gebouwd bovenop <systemitem role=\"package"
#~ "\">libv8-3.14</systemitem>, dat te maken krijgt met een hoog aantal "
#~ "beveiligingsproblemen. Momenteel zijn er binnen het project en binnen het "
#~ "beveiligingsteam echter onvoldoende geïnteresseerde vrijwilligers die "
#~ "bereid zijn er de aanzienlijke hoeveelheid tijd in te investeren welke "
#~ "nodig is om aan de gerapporteerde problemen het hoofd te bieden."

#~ msgid ""
#~ "Unfortunately, this means that <systemitem role=\"package\">libv8-3.14</"
#~ "systemitem>, <systemitem role=\"package\">nodejs</systemitem>, and the "
#~ "associated node-* package ecosystem should not currently be used with "
#~ "untrusted content, such as unsanitized data from the Internet."
#~ msgstr ""
#~ "Jammer genoeg betekent dit dat <systemitem role=\"package\">libv8-3.14</"
#~ "systemitem>, <systemitem role=\"package\">nodejs</systemitem> en het "
#~ "ermee verbonden ecosysteem van node-*-pakketten, momenteel niet gebruikt "
#~ "zouden mogen worden voor onbetrouwbare inhoud, zoals niet-gecontroleerde "
#~ "data van het internet."

#~ msgid ""
#~ "In addition, these packages will not receive any security updates during "
#~ "the lifetime of the &releasename; release."
#~ msgstr ""
#~ "Daarenboven zullen deze pakketten tijdens de levenscyclus van de "
#~ "&releasename;-release geen enkele beveiligingsupdate krijgen."

#~ msgid "Late mounting of /usr is no longer supported"
#~ msgstr "Verlate aankoppeling van /usr wordt niet langer ondersteund"

#~ msgid ""
#~ "This section only applies to systems using a custom kernel, where "
#~ "<filename>/usr</filename> is on a separate mount point from <filename>/</"
#~ "filename>. If you use the kernel packages provided by Debian, you are "
#~ "unaffected by this issue."
#~ msgstr ""
#~ "Deze paragraaf geldt enkel voor systemen waarop een aangepaste kernel "
#~ "gebruikt wordt en waarop <filename>/usr</filename> een ander "
#~ "aankoppelpunt gebruikt dan <filename>/</filename>. Indien u de door "
#~ "Debian verspreide kernelpakketten gebruikt, krijgt u niet te maken met "
#~ "deze kwestie."

#~ msgid ""
#~ "Mounting of <filename>/usr</filename> using only tools found in "
#~ "<filename>/</filename> is no longer supported. This has only worked for a "
#~ "few specific configurations in the past, and now they are explicitly "
#~ "unsupported."
#~ msgstr ""
#~ "Het aankoppelen van <filename>/usr</filename>, waarbij enkel gebruik "
#~ "gemaakt wordt van hulpmiddelen die in <filename>/</filename> te vinden "
#~ "zijn, wordt niet langer ondersteund. In het verleden heeft dit enkel voor "
#~ "enkele specifieke configuraties gewerkt en nu worden die uitdrukkelijk "
#~ "niet langer ondersteund."

#~ msgid ""
#~ "This means that for &releasename; all systems where <filename>/usr</"
#~ "filename> is a separate partition need to use an initramfs generator that "
#~ "will mount <filename>/usr</filename>. All initramfs generators in "
#~ "&releasename; do so."
#~ msgstr ""
#~ "Voor &releasename; betekent dit dat alle systemen waarop <filename>/usr</"
#~ "filename> zich op een aparte partitie bevindt, een initramfs-generator "
#~ "moeten gebruiken die <filename>/usr</filename> aankoppelt. Alle initramfs-"
#~ "generatoren in &releasename; doen dit."

#~ msgid "FTP access to Debian hosted mirrors will be removed"
#~ msgstr ""
#~ "Toegang via FTP tot door Debian gehoste spiegelservers wordt gestopt"

#~ msgid ""
#~ "Debian hosted mirrors will stop providing FTP access. If you have been "
#~ "using the <literal>ftp:</literal> protocol in your sources.list, please "
#~ "migrate to <literal>http:</literal>. Please consider the following "
#~ "example for migrating:"
#~ msgstr ""
#~ "Door Debian gehoste spiegelservers zullen ophouden FTP-toegang aan te "
#~ "bieden. Indien u in het bestand sources.list gebruik maakte van het "
#~ "<literal>ftp:</literal>-protocol, moet u overschakelen naar <literal>http:"
#~ "</literal>. U kunt zich op het volgende voorbeeld baseren om over te "
#~ "schakelen:"

#~ msgid ""
#~ "deb http://deb.debian.org/debian     stretch     main\n"
#~ "deb http://deb.debian.org/debian-security stretch/updates main\n"
#~ "\n"
#~ "# tor variant (requires apt-transport-tor)\n"
#~ "# deb tor+http://vwakviie2ienjx6t.onion/debian     "
#~ "stretch      main\n"
#~ "# deb tor+http://sgvtcaew4bxjd7ln.onion/debian-security stretch/"
#~ "updates  main\n"
#~ msgstr ""
#~ "deb http://deb.debian.org/debian     stretch     main\n"
#~ "deb http://deb.debian.org/debian-security stretch/updates main\n"
#~ "\n"
#~ "# tor-variant (vereist apt-transport-tor)\n"
#~ "# deb tor+http://vwakviie2ienjx6t.onion/debian     "
#~ "stretch      main\n"
#~ "# deb tor+http://sgvtcaew4bxjd7ln.onion/debian-security stretch/"
#~ "updates  main\n"

#~ msgid ""
#~ "The above examples do not include <literal>non-free</literal> and "
#~ "<literal>contrib</literal>. Please remember to include these if you "
#~ "require those components enabled."
#~ msgstr ""
#~ "In de bovenstaande voorbeelden worden <literal>non-free</literal> en "
#~ "<literal>contrib</literal> niet gebruikt. Denk eraan om deze wel te "
#~ "vermelden als u het nodig heeft om deze componenten te activeren."

#~ msgid ""
#~ "For more information, please refer to the announcement: <ulink url="
#~ "\"https://www.debian.org/News/2017/20170425\";>Shutting down public FTP "
#~ "services</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Voor bijkomende informatie kunt u de aankondiging <ulink url=\"https://";
#~ "www.debian.org/News/2017/20170425\">Shutting down public FTP services</"
#~ "ulink> raadplegen."

#~ msgid ""
#~ "Most <literal>-dbg</literal> packages have been removed from the main "
#~ "archive. They have been replaced by <literal>-dbgsym</literal> packages "
#~ "that are available from the <literal>debian-debug</literal> archive. "
#~ "Please see <xref linkend=\"debug-archive\" />."
#~ msgstr ""
#~ "De meeste <literal>-dbg</literal>-pakketten werden uit het hoofdarchief "
#~ "verwijderd. Ze werden vervangen door <literal>-dbgsym</literal>-pakketten "
#~ "die te vinden zijn in het archief <literal>debian-debug</literal>. "
#~ "Gelieve <xref linkend=\"debug-archive\" /> te raadplegen."

#~ msgid ""
#~ "The <systemitem role=\"package\">net-tools</systemitem> package is being "
#~ "deprecated in favor of <systemitem role=\"package\">iproute2</"
#~ "systemitem>. See <xref linkend=\"iproute2\" /> or the <ulink url="
#~ "\"https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/";
#~ "ch05#_the_low_level_network_configuration\"> Debian reference manual</"
#~ "ulink> for more information."
#~ msgstr ""
#~ "Het gebruik van het pakket <systemitem role=\"package\">net-tools</"
#~ "systemitem> wordt gestopt ten gunste van <systemitem role=\"package"
#~ "\">iproute2</systemitem>. Zie <xref linkend=\"iproute2\" /> of het "
#~ "handboek <ulink url=\"https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/";
#~ "ch05#_the_low_level_network_configuration\"> Debian reference manual</"
#~ "ulink> voor bijkomende informatie."

#~ msgid ""
#~ "The <systemitem role=\"package\">nagios3</systemitem> monitoring tools "
#~ "have been removed from stretch. The <systemitem role=\"package\">icinga</"
#~ "systemitem> package is the closest replacement. It reads its "
#~ "configuration files from a different path than nagios did, but is "
#~ "otherwise compatible."
#~ msgstr ""
#~ "Het toezichthoudend gereedschap <systemitem role=\"package\">nagios3</"
#~ "systemitem> werd uit stretch verwijderd. Het pakket dat het dichtst in de "
#~ "buurt komt om het te vervangen is <systemitem role=\"package\">icinga</"
#~ "systemitem>. De bestanden waaruit het zijn configuratie haalt, staan op "
#~ "een andere plaats, maar voor het overige is het compatibel."

#~ msgid "TODO: Add items if any"
#~ msgstr "TE DOEN: eventueel zaken toevoegen"

#~ msgid ""
#~ "Executables are now compiled as position independent executables (PIE) by "
#~ "default"
#~ msgstr ""
#~ "Uitvoerbare bestanden worden nu standaard gecompileerd als positie-"
#~ "onafhankelijke uitvoerbare bestanden (position independent executables - "
#~ "PIE)"

#~ msgid ""
#~ "By default, the GNU GCC 6 compiler provided by Debian stretch will "
#~ "compile all executables as position independent. This provides a "
#~ "mitigation for an entire class of vulnerabilities."
#~ msgstr ""
#~ "Standaard zal de GNU GCC 6 compiler die in Debian stretch zit, alle "
#~ "uitvoerbare bestanden als positie-onafhankelijke bestanden compileren. "
#~ "Dit biedt een risicobeperking voor een hele groep kwetsbaarheden."

#~ msgid ""
#~ "Unfortunately, the Linux kernel provided in Debian 8 (up to 8.7) has an "
#~ "issue that can cause some programs compiled as position independent "
#~ "executables to crash with a non-descriptive issue like "
#~ "<literal>segmentation fault</literal>. This issue is solved in the Linux "
#~ "version provided in 8.8 (version 3.16.43 or later) and in the kernel "
#~ "provided in Debian 9 (version 4.9 or later)."
#~ msgstr ""
#~ "Jammer genoeg heeft de Linuxkernel uit Debian 8 (tot en met 8.7) een "
#~ "probleem dat ertoe leidt dat sommige programma's die gecompileerd werden "
#~ "als positie-onafhankelijk uitvoerbaar bestand, crashen met de weinig "
#~ "verduidelijkende melding <literal>segmentatiefout</literal>. Dit probleem "
#~ "werd opgelost in de Linuxversie die in 8.8 (versie 3.16.43 of recenter) "
#~ "aanwezig is en in de kernel uit Debian 9 (versie 4.9 of recenter)."

#~ msgid ""
#~ "We recommend that you upgrade your kernel to a fixed version and then "
#~ "reboot before starting the upgrade to stretch. If you are running the "
#~ "kernel Debian 8.8 or newer, you are not affected by this issue."
#~ msgstr ""
#~ "We bevelen u aan om de kernel op te waarderen naar een versie waarin het "
#~ "probleem opgelost is en nadien een herstart uit te voeren vooraleer op te "
#~ "waarderen naar stretch. Indien u de kernel uit Debian 8.8 of een "
#~ "recentere kernel gebruikt, wordt u niet getroffen door dit probleem."

#~ msgid ""
#~ "If you are <emphasis>running</emphasis> an affected version of the kernel "
#~ "during the upgrade, we highly recommend that you perform a reboot into "
#~ "the stretch kernel right after the upgrade to avoid hitting this."
#~ msgstr ""
#~ "Indien u tijdens de opwaardering een versie van de kernel "
#~ "<emphasis>gebruikt</emphasis> die door dit probleem getroffen wordt, "
#~ "raden we u aan om onmiddellijk na de opwaardering van de kernel een "
#~ "herstart uit te voeren met de kernel uit stretch om te vermijden dat u "
#~ "met dit probleem te maken krijgt."

#~ msgid "Behavior changes of PIE for system administrators and developers"
#~ msgstr ""
#~ "Wat met PIE anders functioneert, voor systeembeheerders en ontwikkelaars"

#~ msgid ""
#~ "This section is mainly intended for developers or system administrators. "
#~ "Desktop users are unlikely to be affected by this section."
#~ msgstr ""
#~ "Deze paragraaf is hoofdzakelijk bedoeld voor ontwikkelaars en "
#~ "systeembeheerders. Het is onwaarschijnlijk dat desktopgebruikers hiermee "
#~ "te maken zullen krijgen."

#~ msgid "The above also leads to some changes that are worth being aware of."
#~ msgstr ""
#~ "Het bovenstaande heeft ook enkele wijzigingen tot gevolg waarvan u zich "
#~ "best bewust bent."

#~ msgid ""
#~ "The <command>file</command> tool (among others) will classify such "
#~ "binaries as <quote>shared object</quote> rather than an "
#~ "<quote>executable</quote>. If you have filters based on binary files, "
#~ "these may need to be updated (e.g. spamfilters)."
#~ msgstr ""
#~ "Het hulpmiddel <command>file</command> (onder meer) zal dergelijke "
#~ "binaire bestanden als <quote>shared object</quote> (gedeeld object) "
#~ "classificeren in plaats van als <quote>executable</quote> (uitvoerbaar "
#~ "bestand). Als u filters gebruikt, die filteren op binaire bestanden, "
#~ "zullen die wellicht opgewaardeerd moeten worden (bijvoorbeeld "
#~ "spamfilters)."

#~ msgid ""
#~ "Static libraries being compiled into an executable now also need to be "
#~ "compiled as position independent code. The following error message from "
#~ "the linker is a symptom of this:"
#~ msgstr ""
#~ "Statische bibliotheken die naar een binair bestand gecompileerd worden, "
#~ "moeten nu ook als positie-onafhankelijke code gecompileerd worden. De "
#~ "volgende foutmelding van de linker is daarvan een symptoom:"

#~ msgid ""
#~ "relocation ... against '[SYMBOL]' can not be used when making a shared "
#~ "object; recompile with -fPIC\n"
#~ msgstr ""
#~ "relocation ... against '[SYMBOOL]' can not be used when making a shared "
#~ "object; recompile with -fPIC\n"

#~ msgid ""
#~ "Note that even though the error message says -fPIC, it is sufficient to "
#~ "recompile with -fPIE (which is the default in the GCC 6 packages that are "
#~ "part of stretch)."
#~ msgstr ""
#~ "Merk op dat hoewel de foutmelding het heeft over -fPIC, het volstaat om "
#~ "een hercompilatie uit te voeren met -fPIE (hetgeen standaard is voor de "
#~ "pakketten met GCC 6 uit stretch)."

#~ msgid ""
#~ "Historically, position independent executables have been associated with "
#~ "performance loss on some hardware. Notably the Debian architecture "
#~ "<literal>i386</literal> (32-bit Intel machines). While GCC 5 and GCC 6 "
#~ "have greatly <ulink url=\"https://software.intel.com/en-us/";
#~ "blogs/2014/12/26/new-optimizations-for-x86-in-upcoming-gcc-50-32bit-pic-"
#~ "mode\">improved performance for position independent executables on 32-"
#~ "bit Intel</ulink>, this optimization may not be applicable to all "
#~ "architectures. Please consider evaluating the performance of your code "
#~ "if you are targeting machine architectures with a very limited number of "
#~ "registers."
#~ msgstr ""
#~ "Vroeger werden op sommige hardware positie-onafhankelijke uitvoerbare "
#~ "bestanden geassocieerd met prestatieverlies. In het bijzonder gold dit "
#~ "voor de Debian architectuur <literal>i386</literal> (32-bits Intel "
#~ "computers). Hoewel GCC 5 en GCC 6 gezorgd hebben voor aanzienlijke <ulink "
#~ "url=\"https://software.intel.com/en-us/blogs/2014/12/26/new-optimizations-";
#~ "for-x86-in-upcoming-gcc-50-32bit-pic-mode\">prestatieverbeteringen voor "
#~ "positie-onafhankelijke uitvoerbare bestanden op 32-bits Intel systemen</"
#~ "ulink>, geldt deze optimalisatie mogelijk niet voor alle architecturen. "
#~ "Denk eraan om de prestaties van uw code te evalueren als u codeert voor "
#~ "computerarchitecturen die slechts een zeer beperkt aantal registers "
#~ "hebben."

#~ msgid "Most LSB compatibility packages have been removed"
#~ msgstr "De meeste LSB-compatibiliteitspakketten werden verwijderd"

#~ msgid ""
#~ "Due to lack of interest and testability, Debian has removed the vast "
#~ "majority of the Linux Standard Base (LSB) compatibility packages."
#~ msgstr ""
#~ "Wegens een gebrek aan interesse en mogelijkheden om ze te testen heeft "
#~ "Debian de overgrote meerderheid van de LSB(Linux Standard Base)-"
#~ "compatibiliteitspakketten uit het archief verwijderd."

#~ msgid ""
#~ "Debian will still provide a selected few key LSB utilities used "
#~ "internally and externally, such as <systemitem role=\"package\">lsb-"
#~ "release</systemitem> and the sysvinit init functions in <systemitem role="
#~ "\"package\">lsb-base</systemitem>. Furthermore, Debian is still firmly "
#~ "standing by the <ulink url=\"https://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-";
#~ "opersys.html#s-fhs\">Filesystem Hierarchy Standard (FHS) version 2.3 with "
#~ "the minor alterations described in the Debian Policy Manual</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Debian blijft nog steeds enkele geselecteerde sleutelhulpprogramma's in "
#~ "verband met LSB aanbieden die intern en extern gebruikt worden, zoals "
#~ "<systemitem role=\"package\">lsb-release</systemitem> en de sysvinit init-"
#~ "functies in <systemitem role=\"package\">lsb-base</systemitem>. "
#~ "Daarenboven blijft Debian nog steeds erg conform <ulink url=\"https://www.";
#~ "debian.org/doc/debian-policy/ch-opersys.html#s-fhs\">versie 2.3 van de "
#~ "Filesystem Hierarchy Standard (FHS) met de minimale wijzigingen die "
#~ "beschreven worden in het handboek Debian Policy Manual</ulink>."

#~ msgid ""
#~ "Minimum requirement for 32-bit Intel is now i686 (with a minor exception)"
#~ msgstr ""
#~ "De minimumnorm voor 32-bits Intel is nu i686 (op een kleine uitzondering "
#~ "na)"

#~ msgid ""
#~ "The 32-bit PC support (known as the Debian architecture <literal>i386</"
#~ "literal>) now no longer covers a plain i586 processor. The new baseline "
#~ "is the i686, although some i586 processors (e.g. the <quote>AMD Geode</"
#~ "quote>) will remain supported."
#~ msgstr ""
#~ "Tot de ondersteunde 32-bits PC's (bekend als de Debian architectuur "
#~ "<literal>i386</literal>) behoort niet langer de zuivere i586-processor. "
#~ "De nieuwe referentie is de i686, hoewel sommige i586-processoren "
#~ "(bijvoorbeeld de <quote>AMD Geode</quote>) ondersteund blijven."

#~ msgid ""
#~ "The supported i586 processors have all the features of an i686 processor "
#~ "<emphasis>except</emphasis> the <quote>long NOP</quote> (NOPL) "
#~ "instruction. The following shell script may be a useful indicator "
#~ "(assuming only one processor is installed in the machine):"
#~ msgstr ""
#~ "De ondersteunde i586-processoren beschikken over alle mogelijkheden van "
#~ "een i686-processor, <emphasis>behalve</emphasis> over de instructie "
#~ "<quote>long NOP</quote> (NOPL). Het volgende shell-script kan een "
#~ "bruikbare indicatie geven (in de veronderstelling dat er in de computer "
#~ "slechts één processor geïnstalleerd is):"

#~ msgid ""
#~ "if grep -q '^flags.*\\bfpu\\b.*\\btsc\\b.*\\bcx8\\b.*\\bcmov\\b' /proc/"
#~ "cpuinfo; then\n"
#~ "\techo \"OK (assuming all CPUs are of the same type)\"\n"
#~ "else\n"
#~ "\techo \"NOT OK: Missing one or more of the required CPU extensions\"\n"
#~ "fi\n"
#~ msgstr ""
#~ "if grep -q '^flags.*\\bfpu\\b.*\\btsc\\b.*\\bcx8\\b.*\\bcmov\\b' /proc/"
#~ "cpuinfo; then\n"
#~ "\techo \"OK (in de veronderstelling dat alle CPU's van hetzelfde type "
#~ "zijn)\"\n"
#~ "else\n"
#~ "\techo \"NIET OK: Een of meer van de vereiste CPU-extensies ontbreekt\"\n"
#~ "fi\n"

#~ msgid ""
#~ "If your machine is not compatible with this requirement, it is "
#~ "recommended that you stay with Jessie for the reminder of its support "
#~ "cycle. For more information, please refer to the mail thread <ulink url="
#~ "\"https://lists.debian.org/debian-devel/2015/09/msg00589.html";
#~ "\">Defaulting to i686 for the Debian i386 architecture</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Indien uw computer niet compatibel is met deze vereiste, is het "
#~ "aangeraden om Jessie te blijven gebruiken zolang die uitgave nog "
#~ "ondersteund wordt. Raadpleeg voor meer informatie de e-maildiscussie "
#~ "<ulink url=\"https://lists.debian.org/debian-devel/2015/09/msg00589.html";
#~ "\">Defaulting to i686 for the Debian i386 architecture</ulink>."

#~ msgid "32-bit MIPS now requires an R2 processor"
#~ msgstr "32-bits MIPS vereist nu een R2-processor"

#~ msgid ""
#~ "The 32-bit MIPS support (both big- and little- endian) now requires a "
#~ "processor supporting MIPS32 Release 2 of the MIPS instruction set. "
#~ "Notably the Loongson-2E/2F and systems based on them (including the "
#~ "Yeeloong laptop) are no longer supported."
#~ msgstr ""
#~ "De ondersteuning voor 32-bits MIPS (zowel big endian als little endian) "
#~ "vereist nu een processor die MIPS32 Release 2 van de MIPS instructieset "
#~ "ondersteunt. Meer bepaald de Loongson-2E/2F en daarop gebaseerde systemen "
#~ "(onder meer de Yeeloong laptop) worden niet langer ondersteund."

#~ msgid ""
#~ "The following shell script can be used to indicate if your machine "
#~ "supports R2 (assuming only one type of processor is present). Note that "
#~ "Loongson-3 processors are supported even though they only claim to "
#~ "support MIPS32 Release 1."
#~ msgstr ""
#~ "Het volgend shell-script kan gebruikt worden om aan het licht te brengen "
#~ "of uw computer R2 ondersteunt (in de veronderstelling dat hij slechts een "
#~ "type processor heeft). Merk op dat Loongson-3-processoren ondersteund "
#~ "worden, ook al beweren ze slechts MIPS32 Release 1 te ondersteunen."

#~ msgid ""
#~ "if grep -E -q '^isa.*\\bmips(32|64)r2\\b' /proc/cpuinfo; then\n"
#~ "\techo \"OK (R2 supported)\"\n"
#~ "elif grep -q '^cpu model.*\\bICT Loongson-3\\b' /proc/cpuinfo; then\n"
#~ "\techo \"OK (Loongson 3)\"\n"
#~ "else\n"
#~ "\techo \"NOT OK: R2 not supported\"\n"
#~ "fi\n"
#~ msgstr ""
#~ "if grep -E -q '^isa.*\\bmips(32|64)r2\\b' /proc/cpuinfo; then\n"
#~ "\techo \"OK (R2 wordt ondersteund)\"\n"
#~ "elif grep -q '^cpu model.*\\bICT Loongson-3\\b' /proc/cpuinfo; then\n"
#~ "\techo \"OK (Loongson 3)\"\n"
#~ "else\n"
#~ "\techo \"NIET OK: R2 wordt niet ondersteund\"\n"
#~ "fi\n"

#~ msgid "Older ciphers and SSH1 protocol disabled in OpenSSH by default"
#~ msgstr ""
#~ "In OpenSSH zijn oudere encryptie-algoritmes en het SSH1-protocol "
#~ "standaard uitgeschakeld"

#~ msgid ""
#~ "The OpenSSH 7 release has disabled some older ciphers and the SSH1 "
#~ "protocol by default. Please be careful when upgrading machines where you "
#~ "only have SSH access."
#~ msgstr ""
#~ "Met de uitgave van OpenSSH 7 werden sommige oudere encryptie-algoritmes "
#~ "en het SSH1-protocol standaard uitgeschakeld. Besteed de nodige zorg aan "
#~ "de opwaardering van computers waar u enkel via SSH toegang toe heeft."

#~ msgid "Possible backwards incompatible changes to APT"
#~ msgstr "Veranderingen aan APT die mogelijk niet neerwaarts compatibel zijn"

#~ msgid ""
#~ "This section covers some of the incompatible changes to APT that may "
#~ "affect your system."
#~ msgstr ""
#~ "In deze paragraaf bespreken we enkele van de incompatibele aanpassingen "
#~ "aan APT waarmee uw systeem te maken kan krijgen."

#~ msgid ""
#~ "APT now fetches files as an unprivileged user (<literal>_apt</literal>)"
#~ msgstr ""
#~ "APT haalt nu bestanden op onder een gebruikersnaam die geen privileges "
#~ "geniet (<literal>_apt</literal>)"

#~ msgid ""
#~ "APT will now attempt to discard all root privileges before fetching files "
#~ "from mirrors. APT can detect some common cases where this will fail and "
#~ "fall back to fetching things as root with a warning. However, it may "
#~ "fail to detect some exotic setups (e.g. UID-specific firewall rules)."
#~ msgstr ""
#~ "APT zal nu proberen om alle root-privileges af te werpen vooraleer het "
#~ "bestanden ophaalt van spiegelservers. APT kan sommige gebruikelijke "
#~ "situaties waarin dit niet zou lukken, detecteren en terugvallen op het "
#~ "ophalen van bestanden als root-gebruiker, waarbij het een waarschuwing "
#~ "geeft. Het is echter mogelijk dat sommige zonderlinge configuratie-"
#~ "instellingen (bijv. UID-specifieke firewall-regels) niet gedetecteerd "
#~ "worden."

#~ msgid ""
#~ "If you experience issues with this feature, please change to the "
#~ "<literal>_apt</literal> user and check that it:"
#~ msgstr ""
#~ "Indien u problemen ondervindt met deze functionaliteit, wordt dan "
#~ "gebruiker <literal>_apt</literal> en ga na of die"

#~ msgid ""
#~ "has read access to files in <filename>/var/lib/apt/lists</filename> and "
#~ "<filename>/var/cache/apt/archives</filename>."
#~ msgstr ""
#~ "leestoegang heeft tot bestanden in <filename>/var/lib/apt/lists</"
#~ "filename> en <filename>/var/cache/apt/archives</filename>."

#~ msgid ""
#~ "has read access to the APT trust store (<filename>/etc/apt/trusted.gpg</"
#~ "filename> and <filename>/etc/apt/trusted.gpg.d/</filename>)"
#~ msgstr ""
#~ "leestoegang heeft tot de opslagruimte van vertrouwen van APT, (<filename>/"
#~ "etc/apt/trusted.gpg</filename> en <filename>/etc/apt/trusted.gpg.d/</"
#~ "filename>)"

#~ msgid ""
#~ "can resolve DNS names and download files. Example methods for testing:"
#~ msgstr ""
#~ "DNS-namen kan opzoeken en bestanden kan downloaden. Dit zijn voorbeelden "
#~ "van testmethodes:"

#~ msgid ""
#~ "# From the dnsutils package (if using tor, please check with tor-resolve "
#~ "instead).\n"
#~ "$ nslookup debian.org &gt;/dev/null || echo \"Cannot resolve debian.org"
#~ "\"\n"
#~ "$ wget -q https://debian.org/ -O- &gt; /dev/null || echo \"Cannot "
#~ "download index page of debian.org\"\n"
#~ msgstr ""
#~ "# Uit het pakket dnsutils (als u tor gebruikt, controleer dan met tor-"
#~ "resolve).\n"
#~ "$ nslookup debian.org &gt;/dev/null || echo \"Kan debian.org niet vinden"
#~ "\"\n"
#~ "$ wget -q https://debian.org/ -O- &gt; /dev/null || echo \"Kan de "
#~ "indexpagina van debian.org niet downloaden\"\n"

#~ msgid ""
#~ "For DNS issues, please check that <filename>/etc/resolv.conf</filename> "
#~ "is readable."
#~ msgstr ""
#~ "Ga bij DNS-problemen na of <filename>/etc/resolv.conf</filename> kan "
#~ "gelezen worden."

#~ msgid "New APT pinning engine"
#~ msgstr "Nieuw mechanisme voor APT-verankering (pinning)"

#~ msgid ""
#~ "APT 1.1 introduced a new pinning engine that now matches the description "
#~ "in the manual page."
#~ msgstr ""
#~ "Met APT 1.1 wordt een nieuw verankeringsmechanisme (pinningmechanisme) "
#~ "geïntroduceerd dat nu beantwoordt aan de beschrijving in de man-pagina."

#~ msgid ""
#~ "The old engine assigned one pin priority per package; the new one assigns "
#~ "pin priorities per version. It then picks the version with the highest "
#~ "pin that is not a downgrade or that has a pin &gt; 1000."
#~ msgstr ""
#~ "Met het oude mechanisme kon men een pin-prioriteit aan een pakket "
#~ "toekennen, met het nieuwe mechanisme is dat per versie. Het mechanisme "
#~ "pikt er dan de versie met de hoogste pin-waarde uit die geen downgrade is "
#~ "of die een pin-waarde &gt; 1000 heeft."

#~ msgid ""
#~ "This changes the effect of some pins, especially negative ones. "
#~ "Previously, pinning a version to -1 effectively prevented the package "
#~ "from being installed (the package pin was -1); it now only prevents the "
#~ "version of this package from being installed."
#~ msgstr ""
#~ "Dit wijzigt het effect van sommige pins, in het bijzonder de negatieve. "
#~ "Wanneer u vroeger een versie vastpinde op -1 verhinderde dit "
#~ "daadwerkelijk dat het pakket geïnstalleerd werd (de pinwaarde van het "
#~ "pakket was -1), maar nu verhindert dit enkel dat die versie van het "
#~ "pakket geïnstalleerd wordt."

#~ msgid "New requirements for APT repository"
#~ msgstr "Nieuwe vereisten voor een APT-pakketbron"

#~ msgid ""
#~ "This section only applies if you have (or intend to use) third-party "
#~ "repositories enabled or if you maintain an APT repository."
#~ msgstr ""
#~ "Deze paragraaf is enkel van toepassing als u gebruik maakt van "
#~ "pakketbronnen van derden (of van plan bent dat te doen) of zelf een APT-"
#~ "pakketbron onderhoudt."

#~ msgid ""
#~ "To improve download stability and ensure security of the downloaded "
#~ "content, APT now requires the following from an APT repository:"
#~ msgstr ""
#~ "Om de downloadstabiliteit te verbeteren en de veiligheid van de "
#~ "gedownloade inhoud te verzekeren, vereist APT voortaan het volgende van "
#~ "een APT-pakketbron:"

#~ msgid "The InRelease file must be available."
#~ msgstr "Het bestand InRelease moet aanwezig zijn."

#~ msgid ""
#~ "All metadata must include at least SHA256 checksums of all items. This "
#~ "includes the GPG signature of the InRelease file."
#~ msgstr ""
#~ "Alle metadata moeten minstens SHA256-controlegetallen bevatten voor alle "
#~ "elementen. Daaronder valt ook de GPG-ondertekening van het bestand "
#~ "InRelease."

#~ msgid ""
#~ "Signatures on the InRelease file should be done with a key size of 2048 "
#~ "bits or larger."
#~ msgstr ""
#~ "Het ondertekenen van het bestand InRelease moet gebeuren met een sleutel "
#~ "die 2048 bits groot of groter is."

#~ msgid ""
#~ "If you rely on a third-party repository that cannot comply with the "
#~ "above, please urge them to upgrade their repository. More information "
#~ "about the InRelease file can be found on the <ulink url=\"https://wiki.";
#~ "debian.org/RepositoryFormat#A.22Release.22_files\">Debian Wiki</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Indien u een pakketbron van een derde partij nodig heeft die niet aan de "
#~ "bovenstaande vereisten voldoet, dring er dan op aan dat deze zijn "
#~ "pakketbron opwaardeert. Meer informatie over het bestand InRelease is te "
#~ "vinden op de <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
#~ "RepositoryFormat#A.22Release.22_files\">Debian Wiki-pagina's</ulink>."

#~ msgid "Desktops will migrate to <literal>libinput</literal> Xorg driver"
#~ msgstr ""
#~ "Desktops schakelen over naar het Xorg-stuurprogramma <literal>libinput</"
#~ "literal>"

#~ msgid ""
#~ "This section is only relevant if you have tweaked or need to change the "
#~ "default Xorg input configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Dit onderdeel is enkel van belang indien u morrelde aan de standaard "
#~ "invoerconfiguratie van Xorg of die moet aanpassen."

#~ msgid ""
#~ "In jessie, the default input driver for Xorg is the <literal>evdev</"
#~ "literal> driver. In stretch, the default has changed to "
#~ "<literal>libinput</literal>. If you have Xorg configuration that relies "
#~ "on the <literal>evdev</literal> driver, you will either have to convert "
#~ "it to the <literal>libinput</literal> driver or reconfigure your system "
#~ "to use the <literal>evdev</literal> driver."
#~ msgstr ""
#~ "In jessie was het standaard invoerstuurprogramma voor Xorg het "
#~ "stuurprogramma <literal>evdev</literal>. In stretch werd overgeschakeld "
#~ "op <literal>libinput</literal> als standaard. Indien u een Xorg-"
#~ "configuratie heeft die steunt op het stuurprogramma <literal>evdev</"
#~ "literal>, zult u deze ofwel moeten omzetten naar het stuurprogramma "
#~ "<literal>libinput</literal>, ofwel uw systeem herconfigureren om het "
#~ "stuurprogramma <literal>evdev</literal> te gebruiken."

#~ msgid ""
#~ "The following is an example configuration for <literal>libinput</literal> "
#~ "to enable the <quote>Emulate3Buttons</quote> feature."
#~ msgstr ""
#~ "Hierna volgt een configuratievoorbeeld dat met <literal>libinput</"
#~ "literal> de functie <quote>Emulate3Buttons</quote> activeert."

#~ msgid ""
#~ "Section \"InputClass\"\n"
#~ "    Identifier \"mouse\"\n"
#~ "    MatchIsPointer \"on\"\n"
#~ "    Driver \"libinput\"\n"
#~ "    Option \"MiddleEmulation\" \"on\"\n"
#~ "EndSection\n"
#~ msgstr ""
#~ "Section \"InputClass\"\n"
#~ "    Identifier \"mouse\"\n"
#~ "    MatchIsPointer \"on\"\n"
#~ "    Driver \"libinput\"\n"
#~ "    Option \"MiddleEmulation\" \"on\"\n"
#~ "EndSection\n"

#~ msgid ""
#~ "Insert it into <filename>/etc/X11/xorg.conf.d/41-middle-emulation.conf</"
#~ "filename>, reboot (or restart your Xserver) and it should now be enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Voeg dit in het bestand <filename>/etc/X11/xorg.conf.d/41-middle-"
#~ "emulation.conf</filename> in, herstart de computer (of uw Xserver) en de "
#~ "functie zal geactiveerd zijn."

#~ msgid ""
#~ "The <literal>evdev</literal> driver is still available in the <systemitem "
#~ "role=\"package\">xserver-xorg-input-evdev</systemitem> package."
#~ msgstr ""
#~ "Het stuurprogramma <literal>evdev</literal> is nog steeds beschikbaar via "
#~ "het pakket <systemitem role=\"package\">xserver-xorg-input-evdev</"
#~ "systemitem>."

#~ msgid "Upstart removed"
#~ msgstr "Upstart werd verwijderd"

#~ msgid ""
#~ "Due to the lack of upstream maintainers, the Upstart init system has been "
#~ "removed from stretch. If your system relies on this package, you should "
#~ "note that it will not be updated during the lifetime of Debian 9, and "
#~ "starting from Debian 10 (buster), Upstart jobs may be removed from "
#~ "packages."
#~ msgstr ""
#~ "Omdat bij de toeleveraar de mankracht ontbreekt om dit init-systeem te "
#~ "blijven onderhouden, werd Upstart verwijderd uit stretch. Indien uw "
#~ "systeem dit pakket gebruikt, moet u zich realiseren dat het niet meer "
#~ "bijgewerkt zal worden tijdens de levenscyclus van Debian 9 en dat het "
#~ "mogelijk is dat, te beginnen bij Debian 10 (buster), pakketten geen "
#~ "Upstart-job meer zullen bevatten."

#~ msgid ""
#~ "Please consider switching to a supported init system, like systemd or "
#~ "OpenRC."
#~ msgstr ""
#~ "Gelieve de mogelijkheid te onderzoeken om over te schakelen op een "
#~ "ondersteund init-systeem, zoals systemd of OpenRC."

#~ msgid "HP mv2120"
#~ msgstr "HP mv2120"

#~ msgid ""
#~ "The default u-boot settings from HP no longer work with Debian stretch. "
#~ "Before you can upgrade to Debian 9, you have to change some settings in "
#~ "the u-boot configuration. The new settings are compatible with Debian 7 "
#~ "and Debian 8, so it's recommended to make the changes before the "
#~ "upgrade. If you have serial console access to the mv2120, you can run "
#~ "some commands in u-boot. Simply interrupt the boot process by pressing a "
#~ "key and type the following:"
#~ msgstr ""
#~ "De standaard u-boot-instellingen van HP functioneren niet langer met "
#~ "Debian stretch. Vooraleer u kunt opwaarderen naar Debian 9, moet u enkele "
#~ "instellingen in de configuratie van u-boot aanpassen. De nieuwe "
#~ "instellingen zijn compatibel met Debian 7 en Debian 8, zodat het "
#~ "aangeraden is om de wijzigingen door te voeren voor de opwaardering. "
#~ "Indien u toegang heeft tot de mv2120 via een seriële console, kunt u "
#~ "bepaalde commando's uitvoeren in u-boot. Onderbreek het opstartproces "
#~ "gewoon door op een toets te drukken en typ het volgende:"

#~ msgid ""
#~ "   setenv loadAddr 0x0600000\n"
#~ "   setenv bootcmd 'bootext2 0,1:1,2 0x0600000 /boot/uImage /dev/sda /"
#~ "dev/sdb'\n"
#~ "   saveenv\n"
#~ "  "
#~ msgstr ""
#~ "   setenv loadAddr 0x0600000\n"
#~ "   setenv bootcmd 'bootext2 0,1:1,2 0x0600000 /boot/uImage /dev/sda /"
#~ "dev/sdb'\n"
#~ "   saveenv\n"
#~ "  "

#~ msgid ""
#~ "If you don't have a serial console, you can make the changes from within "
#~ "Debian. Run the following commands:"
#~ msgstr ""
#~ "Indien u geen seriële console heeft, kunt u deze wijzigingen vanuit "
#~ "Debian doorvoeren. Voer de volgende commando's uit:"

#~ msgid ""
#~ "   cat &gt; /etc/fw_env.config &lt;&lt;EOF\n"
#~ "   /dev/mtd0      0x00000     0x1000   0x20000\n"
#~ "   EOF\n"
#~ " \n"
#~ "   fw_setenv loadAddr 0x0600000\n"
#~ "   fw_setenv bootcmd \"bootext2 0,1:1,2 0x0600000 /boot/uImage /dev/"
#~ "sda /dev/sdb\"\n"
#~ "  "
#~ msgstr ""
#~ "   cat &gt; /etc/fw_env.config &lt;&lt;EOF\n"
#~ "   /dev/mtd0      0x00000     0x1000   0x20000\n"
#~ "   EOF\n"
#~ " \n"
#~ "   fw_setenv loadAddr 0x0600000\n"
#~ "   fw_setenv bootcmd \"bootext2 0,1:1,2 0x0600000 /boot/uImage /dev/"
#~ "sda /dev/sdb\"\n"
#~ "  "

#~ msgid ""
#~ "This creates a config file so the u-boot environment can be modified and "
#~ "uses <command>fw_setenv</command> to update two boot variables."
#~ msgstr ""
#~ "Dit maakt een config-bestand aan waardoor de u-boot-omgeving aangepast "
#~ "kan worden en maakt gebruik van <command>fw_setenv</command> om twee "
#~ "opstartvariabelen bij te werken."

#~ msgid ""
#~ "Please note that Debian 9 will be the last release to support the HP "
#~ "mv2120."
#~ msgstr ""
#~ "Merk op dat Debian 9 de laatste uitgave zal zijn waarin de HP mv2120 zal "
#~ "ondersteund worden."

#~ msgid ""
#~ "The debhelper tool now generates <literal>dbgsym</literal> packages by "
#~ "default"
#~ msgstr ""
#~ "Het hulpmiddel debhelper maakt nu standaard <literal>dbgsym</literal>-"
#~ "pakketten"

#~ msgid ""
#~ "This section is mainly intended for developers or organizations that "
#~ "build their own debian packages."
#~ msgstr ""
#~ "Deze paragraaf is hoofdzakelijk bedoeld voor ontwikkelaars en voor "
#~ "organisaties die hun eigen debian-pakketten bouwen."

#~ msgid ""
#~ "The debhelper tool suite will now generate <literal>dbgsym</literal> "
#~ "packages by default for ELF binaries. If you develop and package "
#~ "binaries, please check that your tooling supports these extra auto-"
#~ "generated packages."
#~ msgstr ""
#~ "De gereedschappensuite debhelper zal nu standaard <literal>dbgsym</"
#~ "literal>-pakketten genereren voor uitvoerbare bestanden van het type ELF. "
#~ "Indien u binaire bestanden ontwikkelt en verpakt, ga dan na of het "
#~ "gereedschap dat u daarvoor gebruikt, deze automatisch gegenereerde "
#~ "bijkomende pakketten ondersteunt."

#~ msgid ""
#~ "If you use <systemitem role=\"package\">reprepro</systemitem>, you want "
#~ "to upgrade it to at least version 4.17.0. For <systemitem role=\"package"
#~ "\">aptly</systemitem>, you will need at least version 1.0.0, which is "
#~ "unfortunately not available in Debian stretch."
#~ msgstr ""
#~ "Indien u <systemitem role=\"package\">reprepro</systemitem> gebruikt, "
#~ "zult u het minstens naar versie 4.17.0 moeten opwaarderen. Van "
#~ "<systemitem role=\"package\">aptly</systemitem> heeft u minstens versie "
#~ "1.0.0 nodig, maar die is jammer genoeg niet beschikbaar in Debian stretch."

#~ msgid ""
#~ "Should your tooling be unable to cope with these gracefully, you can ask "
#~ "debhelper to disable this feature by adding <quote><literal>noautodbgsym</"
#~ "literal></quote> in the DEB_BUILD_OPTIONS variable of your build "
#~ "service. Please see <ulink url=\"https://manpages.debian.org/stretch/";
#~ "debhelper/dh_strip.1.en.html\">the dh_strip manpage for more information</"
#~ "ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Mocht het zijn dat het gereedschap dat u gebruikt hiermee niet vlot "
#~ "overweg kan, dan kunt u debhelper vragen om deze functionaliteit uit te "
#~ "schakelen door aan de variabele DEB_BUILD_OPTIONS van uw bouwsysteem "
#~ "<quote><literal>noautodbgsym</literal></quote> toe te voegen. Raadpleeg "
#~ "voor bijkomende informatie <ulink url=\"https://manpages.debian.org/";
#~ "stretch/debhelper/dh_strip.1.en.html\">de man-pagina voor dh_strip</ulink>"

#~ msgid "OpenSSL related changes"
#~ msgstr "Wijzigingen die verband houden met OpenSSL"

#~ msgid ""
#~ "The <command>openssl</command> application expects option arguments "
#~ "before non-option arguments. For example, this does not work anymore:"
#~ msgstr ""
#~ "De toepassing <command>openssl</command> verwacht dat optie-argumenten "
#~ "vooraf gaan aan niet-optieargumenten. Het volgende werkt bijvoorbeeld "
#~ "niet langer:"

#~ msgid "openssl dsaparam 2048 -out file\n"
#~ msgstr "openssl dsaparam 2048 -out file\n"

#~ msgid "while this still does:"
#~ msgstr "terwijl het volgende wel nog steeds werkt:"

#~ msgid "openssl dsaparam -out file 2048\n"
#~ msgstr "openssl dsaparam -out file 2048\n"

#~ msgid ""
#~ "The <command>openssl enc</command> command changed the default digest "
#~ "(used to create the key from passphrase) from MD5 to SHA256. The digest "
#~ "can be specified with the <command>-md</command> option in case old files "
#~ "need to be decrypted with newer OpenSSL (or the other way around)."
#~ msgstr ""
#~ "Het commando <command>openssl enc</command> schakelde over van MD5 naar "
#~ "SHA256 als standaard hash-algoritme (waarmee op basis van een "
#~ "wachtwoordzin een sleutel aangemaakt wordt). Met de optie <command>-md</"
#~ "command> kan een hash-algoritme opgegeven worden voor het geval oudere "
#~ "bestanden met behulp van een recentere versie van OpenSSL ontsleuteld "
#~ "moeten worden (of andersom)."

#~ msgid ""
#~ "The 3DES and RC4 ciphers are no longer available for TLS/SSL "
#~ "communication. Servers linked against OpenSSL can't offer them and "
#~ "clients can't connect to servers which offer only those. This means that "
#~ "OpenSSL and Windows XP share no common cipher."
#~ msgstr ""
#~ "De encryptie-algoritmes 3DES en RC4 kunnen niet langer gebruikt worden "
#~ "voor TLS/SSL-communicatie. Servers die met OpenSSL gelinkt zijn, kunnen "
#~ "ze niet aanbieden en clients kunnen geen verbinding maken met servers die "
#~ "enkel deze algoritmes aanbieden. Dit houdt in dat OpenSSL en Windows XP "
#~ "geen gemeenschappelijk algoritme meer hebben."

#~ msgid ""
#~ "The package <systemitem role=\"package\">libssl-dev</systemitem> provides "
#~ "header files to compile against OpenSSL 1.1.0. The API changed a lot and "
#~ "it is possible that the software won't compile anymore. There is an "
#~ "<ulink url=\"https://wiki.openssl.org/index.php/1.1_API_Changes";
#~ "\">overview of the changes</ulink>. If you can't update your software, "
#~ "there is also <systemitem role=\"package\">libssl1.0-dev</systemitem> "
#~ "which provides headers against OpenSSL 1.0.2."
#~ msgstr ""
#~ "Het pakket <systemitem role=\"package\">libssl-dev</systemitem> bevat de "
#~ "hoofdingbestanden voor een compilatie tegenover OpenSSL 1.1.0. De API "
#~ "onderging aanzienlijke wijzigingen en het is mogelijk dat het daardoor "
#~ "niet langer lukt om bepaalde software te compileren. Er bestaat een "
#~ "pagina met een <ulink url=\"https://wiki.openssl.org/index.";
#~ "php/1.1_API_Changes\">overzicht van de veranderingen</ulink>. Indien u uw "
#~ "software niet kunt bijwerken, kunt u nog altijd teruggrijpen naar "
#~ "<systemitem role=\"package\">libssl1.0-dev</systemitem> dat "
#~ "hoofdingbestanden bevat voor een compilatie tegenover OpenSSL 1.0.2."

#~ msgid "Perl changes that may break third-party software"
#~ msgstr ""
#~ "Wijzigingen in Perl die software van derden onklaar zouden kunnen maken"

#~ msgid ""
#~ "This section applies to code maintained outside Debian - local, third-"
#~ "party, or legacy Perl scripts and modules."
#~ msgstr ""
#~ "Deze paragraaf is van toepassing op code die buiten Debian onderhouden "
#~ "wordt - lokale en oudere Perl-scripts en -modules of scripts en modules "
#~ "van derden."

#~ msgid ""
#~ "Some modules have been removed from Perl core and are now shipped in "
#~ "separate packages. Notable examples are <literal>CGI</literal>, available "
#~ "in the <systemitem role=\"package\">libcgi-pm-perl</systemitem> package, "
#~ "and <literal>Module::Build</literal>, available in the <systemitem role="
#~ "\"package\">libmodule-build-perl</systemitem> package."
#~ msgstr ""
#~ "Sommige modules werden weggehaald uit het kernpakket van Perl en worden "
#~ "nu in aparte pakketten ter beschikking gesteld. Vermeldenswaardige "
#~ "voorbeelden zijn <literal>CGI</literal>, te vinden in het pakket "
#~ "<systemitem role=\"package\">libcgi-pm-perl</systemitem> en "
#~ "<literal>Module::Build</literal>, te vinden in het pakket <systemitem "
#~ "role=\"package\">libmodule-build-perl</systemitem>."

#~ msgid ""
#~ "The current working directory (<filename>.</filename>) has been removed "
#~ "from the default list of include directories, <literal>@INC</literal>. "
#~ "This may affect usage of <literal>require()</literal>, <literal>do()</"
#~ "literal>, etc., where the arguments are files in the current directory."
#~ msgstr ""
#~ "De map waarin momenteel gewerkt wordt (<literal>.</literal>) werd "
#~ "verwijderd van de standaardlijst van include-mappen, <literal>@INC</"
#~ "literal>. Dit kan zijn invloed hebben op het gebruik van "
#~ "<literal>require()</literal>, <literal>do()</literal>, enz., als de "
#~ "argumenten bestanden uit de huidige map zijn."

#~ msgid ""
#~ "All perl programs and module shipped by Debian should have been fixed to "
#~ "address any incompatibilities caused by the above; please file bugs if "
#~ "this is not the case. As the change has now been made in perl 5.26.0, "
#~ "third-party software should also start to be fixed. Information about "
#~ "how to fix this issue for developers is provided in the <ulink url="
#~ "\"https://metacpan.org/changes/release/XSAWYERX/perl-5.26.0#Removal-of-";
#~ "the-current-directory-(%22.%22)-from-@INC\">perl 5.26 release notes</"
#~ "ulink> (see the SECURITY section)."
#~ msgstr ""
#~ "In alle door Debian geleverde perl-programma's en -modules zouden "
#~ "eventuele door het bovenstaande ontstane incompatibiliteitsproblemen "
#~ "opgelost moeten zijn. Mocht dit niet het geval blijken te zijn, stuur dan "
#~ "een bugrapport in. Vermits deze aanpassing doorgevoerd werd in perl "
#~ "5.26.0, zou nu ook software van derden daaraan aangepast moeten worden. "
#~ "Ontwikkelaars vinden informatie over het aanpakken van deze zaak in de "
#~ "<ulink url=\"https://metacpan.org/changes/release/XSAWYERX/";
#~ "perl-5.26.0#Removal-of-the-current-directory-(%22.%22)-from-@INC\">perl "
#~ "5.26 release notes</ulink> (kijk onder de afdeling SECURITY)."

#~ msgid ""
#~ "If needed you can temporarily reinstate <literal>.</literal> in "
#~ "<literal>@INC</literal> globally by commenting out the line in <filename>/"
#~ "etc/perl/sitecustomize.pl</filename> but you should only do this with a "
#~ "understanding of the potential risks. This workaround will be removed in "
#~ "&debian; &nextrelease;. You can also set the "
#~ "<literal>PERL_USE_UNSAFE_INC</literal> environment variable in a specific "
#~ "context which will have the same effect."
#~ msgstr ""
#~ "Zo nodig kunt u <literal>.</literal> in <literal>@INC</literal> opnieuw "
#~ "algemeen instellen door het commentaarteken weg te halen van de regel in "
#~ "<filename>/etc/perl/sitecustomize.pl</filename>, maar u zou dit enkel "
#~ "mogen doen met kennis van de mogelijke risico's. In &debian; "
#~ "&nextrelease; zal deze mogelijkheid om de kwestie te omzeilen, weggelaten "
#~ "worden. In een specifieke context kunt u ook de omgevingsvariabele "
#~ "<literal>PERL_USE_UNSAFE_INC</literal> instellen, wat hetzelfde effect "
#~ "heeft."

#~ msgid ""
#~ "The full list of changes in Perl since the version in &debian; "
#~ "&oldrelease; is available in <ulink url=\"https://metacpan.org/pod/";
#~ "release/RJBS/perl-5.22.0/pod/perldelta.pod\">perl522delta</ulink> and "
#~ "<ulink url=\"https://metacpan.org/pod/release/RJBS/perl-5.24.0/pod/";
#~ "perldelta.pod\">perl524delta</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "De volledige lijst van in Perl aangebrachte wijzigingen sinds de versie "
#~ "in &debian; &oldrelease; is te vinden in <ulink url=\"https://metacpan.";
#~ "org/pod/release/RJBS/perl-5.22.0/pod/perldelta.pod\">perl522delta</ulink> "
#~ "en <ulink url=\"https://metacpan.org/pod/release/RJBS/perl-5.24.0/pod/";
#~ "perldelta.pod\">perl524delta</ulink>."

#~ msgid "PostgreSQL PL/Perl incompatibility"
#~ msgstr "Incompatibele PostgreSQL PL/Perl"

#~ msgid ""
#~ "The PostgreSQL PL/Perl procedural language package in jessie is "
#~ "incompatible with the Perl version in stretch. The <systemitem role="
#~ "\"package\">postgresql-plperl-9.4</systemitem> package will be removed "
#~ "during the update, rendering server-side Perl procedures dysfunctional. "
#~ "Upgrading to PostgreSQL 9.6 should be unaffected; the procedures will "
#~ "work in the new PostgreSQL cluster if the <systemitem role=\"package"
#~ "\">postgresql-plperl-9.6</systemitem> package is installed. If unsure, "
#~ "take a backup of your PostgreSQL 9.4 clusters before upgrading to stretch."
#~ msgstr ""
#~ "Het pakket in jessie met de procedurele taal PL/Perl van PostgreSQL is "
#~ "niet compatibel met de versie van Perl in stretch. Het pakket <systemitem "
#~ "role=\"package\">postgresql-plperl-9.4</systemitem> zal tijdens de "
#~ "opwaardering verwijderd worden, waardoor Perl-procedures aan de "
#~ "serverkant niet langer behoorlijk zullen werken. Bij een opwaardering "
#~ "naar PostgreSQL 9.6 zou u daar geen hinder van mogen hebben; in het "
#~ "nieuwe PostgreSQL-cluster zullen de procedures behoorlijk werken als het "
#~ "pakket <systemitem role=\"package\">postgresql-plperl-9.6</systemitem> "
#~ "geïnstalleerd is. Als u zich onzeker voelt, neem dan een reservekopie van "
#~ "uw PostgreSQL 9.4 clusters voor u naar stretch opwaardeert."

#~ msgid ""
#~ "The <systemitem role=\"package\">net-tools</systemitem> package is no "
#~ "longer part of new installations by default, since its priority has been "
#~ "lowered from important to optional. Users are instead advised to use the "
#~ "modern <systemitem role=\"package\">iproute2</systemitem> toolset (which "
#~ "has been part of new installs for several releases already). If you "
#~ "still prefer to continue using the <systemitem role=\"package\">net-"
#~ "tools</systemitem> programs you can simply install it via"
#~ msgstr ""
#~ "Het pakket <systemitem role=\"package\">net-tools</systemitem> maakt "
#~ "standaard geen deel meer uit van een nieuwe installatie, vermits de "
#~ "prioriteit ervan verlaagd werd van important (belangrijk) naar optional "
#~ "(optioneel). Gebruikers wordt aangeraden om de moderne gereedschapsset "
#~ "<systemitem role=\"package\">iproute2</systemitem> (die reeds sinds "
#~ "meerdere releases geïnstalleerd wordt bij een nieuwe installatie) te "
#~ "gebruiken. Indien u verkiest om de programma's van <systemitem role="
#~ "\"package\">net-tools</systemitem> nog verder te blijven gebruiken, dan "
#~ "kunt u het pakket gewoon installeren met"

#~ msgid "apt install net-tools"
#~ msgstr "apt install net-tools"

#~ msgid ""
#~ "Please keep in mind that <systemitem role=\"package\">net-tools</"
#~ "systemitem> may be uninstalled during the upgrade if it was only "
#~ "installed to satisfy a dependency. If you rely on <systemitem role="
#~ "\"package\">net-tools</systemitem>, please remember to mark it as a "
#~ "manual installed package before the upgrade via:"
#~ msgstr ""
#~ "Houd er rekening mee dat tijdens de opwaardering het pakket <systemitem "
#~ "role=\"package\">net-tools</systemitem> gede-installeerd zal worden "
#~ "indien het enkel geïnstalleerd was om aan een vereiste te voldoen. Indien "
#~ "u van <systemitem role=\"package\">net-tools</systemitem> gebruik maakt, "
#~ "denk er dan aan om het voor de opwaardering als hangmatig geïnstalleerd "
#~ "te markeren via"

#~ msgid "apt-mark manual net-tools"
#~ msgstr "apt-mark manual net-tools"

#~ msgid ""
#~ "Here is a summary of the net-tools commands, together with their iproute2 "
#~ "equivalent:"
#~ msgstr ""
#~ "Hier volgt een samenvatting van de commando's van net-tools samen met hun "
#~ "iproute2-equivalent:"

#~ msgid "legacy net-tools commands"
#~ msgstr "oude net-tools commando's"

#~ msgid "iproute2 replacement commands"
#~ msgstr "commando's van de vervangende iproute2"

#~ msgid "arp"
#~ msgstr "arp"

#~ msgid "ip n (ip neighbor)"
#~ msgstr "ip n (ip neighbor)"

#~ msgid "ifconfig"
#~ msgstr "ifconfig"

#~ msgid "ip a (ip addr), ip link, ip -s (ip -stats)"
#~ msgstr "ip a (ip addr), ip link, ip -s (ip -stats)"

#~ msgid "iptunnel"
#~ msgstr "iptunnel"

#~ msgid "ip tunnel"
#~ msgstr "ip tunnel"

#~ msgid "nameif"
#~ msgstr "nameif"

#~ msgid "ip link"
#~ msgstr "ip link"

#~ msgid "netstat"
#~ msgstr "netstat"

#~ msgid ""
#~ "ss, ip route (for netstat -r), ip -s link (for netstat -i), ip maddr (for "
#~ "netstat -g)"
#~ msgstr ""
#~ "ss, ip route (for netstat -r), ip -s link (for netstat -i), ip maddr (for "
#~ "netstat -g)"

#~ msgid "route"
#~ msgstr "route"

#~ msgid "ip r (ip route)"
#~ msgstr "ip r (ip route)"

#~ msgid ""
#~ "The <literal>_netdev</literal> mount option is recommended when using AoE "
#~ "(ATA over ethernet) devices"
#~ msgstr ""
#~ "Het wordt aanbevolen om de aankoppeloptie <literal>_netdev</literal> te "
#~ "gebruiken met mount als u gebruik maakt van AoE-apparaten (ATA over "
#~ "ethernet)."

#~ msgid ""
#~ "This only applies to systems that have ATA over ethernet (AoE) devices "
#~ "mounted. If the system does not mount any network shares, you can safely "
#~ "skip this section."
#~ msgstr ""
#~ "Dit geldt enkel voor systemen die aangekoppelde AoE-apparaten (ATA over "
#~ "ethernet) gebruiken. Indien het systeem geen gedeelde netwerkopslag "
#~ "gebruikt, kunt u deze paragraaf gewoon overslaan."

#~ msgid ""
#~ "Due to a cleanup in the handling of network deconfiguration, AoE devices "
#~ "in use are no longer handled as expected during shutdown, possibly "
#~ "resulting in hangs and/or data loss. To mitigate that situation, it is "
#~ "suggested to mount such devices using the <literal>_netdev</literal> "
#~ "mount option. That option is available when using swap over AoE as well."
#~ msgstr ""
#~ "Ten gevolge van een opschoning van de manier waarop de "
#~ "netwerkdeconfiguratie afgehandeld wordt, wordt niet langer zoals verwacht "
#~ "omgegaan met in gebruik zijnde AoE-apparaten bij het afsluiten van het "
#~ "systeem, hetgeen eventueel kan leiden tot gegevensverlies of tot het gaan "
#~ "hangen van het systeem. Om aan deze situatie te verhelpen wordt "
#~ "aangeraden om deze apparaten aan te koppelen met de optie "
#~ "<literal>_netdev</literal> van mount. U kunt deze optie ook gebruiken als "
#~ "u werkt met wisselgeheugen (swap) over AoE."

#~ msgid ""
#~ "Harmless <quote>Unescaped ... in regex is deprecated, ...</quote> "
#~ "warnings during upgrade"
#~ msgstr ""
#~ "Onschuldige waarschuwingen <quote>Unescaped ... in regex is "
#~ "deprecated, ...</quote>"

#~ msgid "During the upgrade, you may see some warning like:"
#~ msgstr ""
#~ "Tijdens de opwaardering zou u waarschuwingen kunnen zien in de zin van:"

#~ msgid ""
#~ "Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; "
#~ "marked by &lt;-- HERE in m/^(.*?)(\\\\)?\\${ &lt;-- HERE ([^{}]+)}(.*)$/ "
#~ "at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 72.\n"
#~ "Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; "
#~ "marked by &lt;-- HERE in m/\\${ &lt;-- HERE ([^}]+)}/ at /usr/share/perl5/"
#~ "Debconf/Config.pm line 30.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; "
#~ "marked by &lt;-- HERE in m/^(.*?)(\\\\)?\\${ &lt;-- HERE ([^{}]+)}(.*)$/ "
#~ "at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 72.\n"
#~ "Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; "
#~ "marked by &lt;-- HERE in m/\\${ &lt;-- HERE ([^}]+)}/ at /usr/share/perl5/"
#~ "Debconf/Config.pm line 30.\n"

#~ msgid "SELinux policy store migration"
#~ msgstr "Opslaglocatie van SELinux-beleid verplaatst"

#~ msgid ""
#~ "This section only applies to system that is using SELinux, which is not "
#~ "enabled by default."
#~ msgstr ""
#~ "Deze paragraaf geldt enkel voor systemen die SELinux gebruiken, hetgeen "
#~ "standaard niet geactiveerd is."

#~ msgid ""
#~ "In stretch, the SELinux policy store have moved from <filename>/etc/"
#~ "selinux/<replaceable>&lt;policy_name&gt;</replaceable></filename> to "
#~ "<filename>/var/lib/selinux/<replaceable>&lt;policy_name&gt;</"
#~ "replaceable></filename>. Furthermore, the format used inside the store "
#~ "has changed."
#~ msgstr ""
#~ "In stretch werd de locatie waar het SELinux-beleid opgeslagen wordt, "
#~ "verplaatst van <filename>/etc/selinux/<replaceable>&lt;"
#~ "beleidslijn_naam&gt;</replaceable></filename> naar <filename>/var/lib/"
#~ "selinux/<replaceable>&lt;beleidslijn_naam&gt;</replaceable></filename>. "
#~ "Daarenboven werd de indeling die binnen de opslag gebruikt wordt, "
#~ "gewijzigd."

#~ msgid ""
#~ "The policies provided by Debian (from e.g. the <systemitem role=\"package"
#~ "\">selinux-policy-default</systemitem> package) will be migrated "
#~ "automatically. However, system specific policies need to be migrated "
#~ "manually."
#~ msgstr ""
#~ "De beleidslijnen die geleverd worden door Debian (bijv. met het pakket "
#~ "<systemitem role=\"package\">selinux-policy-default</systemitem>) zullen "
#~ "automatisch overgezet worden. Systeemspecifieke beleidslijnen zullen "
#~ "echter handmatig overgezet moeten worden."

#~ msgid ""
#~ "The <systemitem role=\"package\">semanage-utils</systemitem> package "
#~ "provides the script <filename>/usr/lib/selinux/semanage_migrate_store</"
#~ "filename> to do this transition."
#~ msgstr ""
#~ "Het pakket <systemitem role=\"package\">semanage-utils</systemitem> bevat "
#~ "het script <filename>/usr/lib/selinux/semanage_migrate_store</filename> "
#~ "om deze overgang door te voeren."

#~ msgid "The Xorg server is no longer setuid root by default"
#~ msgstr "De Xorg-server is nu standaard niet langer setuid root"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "This change only applies if your X Display Manager supports running X as "
#~| "rootless (or if you start X manually via <command>startx</command>). "
#~| "Currently the only known display manager supporting this is gdm. Other "
#~| "display managers simply start X as root regardless of this change."
#~ msgid ""
#~ "This change only applies if your X Display Manager supports running X "
#~ "without root privileges (or if you start X manually via <command>startx</"
#~ "command>). Currently the only known display manager supporting this is "
#~ "<systemitem role=\"package\">gdm</systemitem>. Other display managers "
#~ "simply start X as root regardless of this change."
#~ msgstr ""
#~ "Deze verandering geldt enkel als uw X-beeldschermbeheerder het uitvoeren "
#~ "van X zonder root-privileges ondersteunt (of als u X handmatig start via "
#~ "<command>startx</command>). Momenteel is gdm de enige "
#~ "beeldschermbeheerder waarvan bekend is dat hij dit ondersteunt. Andere "
#~ "beeldschermbeheerders starten X gewoon op als root, ongeacht deze "
#~ "wijziging."

#~ msgid ""
#~ "This reduces the risk of privilege escalation via bugs in the X server. "
#~ "However, it has some requirements for working:"
#~ msgstr ""
#~ "Dit vermindert het risico dat superrechten verkregen worden via het "
#~ "uitbuiten van bugs in de X-server. Er moet nochtans aan enkele "
#~ "voorwaarden voldaan worden opdat dit zou werken:"

#~ msgid ""
#~ "It needs <command>logind</command> and <systemitem role=\"package"
#~ "\">libpam-systemd</systemitem>."
#~ msgstr ""
#~ "Dit heeft <command>logind</command> en <systemitem role=\"package"
#~ "\">libpam-systemd</systemitem> nodig."

#~ msgid ""
#~ "It needs a kernel video driver (as Xorg cannot talk directly to the "
#~ "hardware anymore)."
#~ msgstr ""
#~ "Er is een video-stuurprogramma in de kernel nodig (vermist Xorg niet "
#~ "langer rechtstreeks de hardware kan aanspreken)."

#~ msgid "It needs to run on the virtual console it was started from."
#~ msgstr ""
#~ "De X-server moet op de virtuele console functioneren waarvandaan hij werd "
#~ "opgestart."

#~ msgid ""
#~ "When run as a regular user, the Xorg log will be available from "
#~ "<filename>~/.local/share/xorg/</filename>."
#~ msgstr ""
#~ "Wanneer Xorg als een gewone gebruiker functioneert, zal zijn logbestand "
#~ "onder <filename>~/.local/share/xorg/</filename> te vinden zijn."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "If these requirements are not possible, please install the <systemitem "
#~| "role=\"package\">xserver-xorg-legacy</systemitem> package to reinstate "
#~| "the setuid Xorg."
#~ msgid ""
#~ "If these requirements cannot be met, please install the <systemitem role="
#~ "\"package\">xserver-xorg-legacy</systemitem> package to reinstate the "
#~ "setuid Xorg."
#~ msgstr ""
#~ "Als aan deze vereisten niet kan voldaan worden, installeer dan het pakket "
#~ "<systemitem role=\"package\">xserver-xorg-legacy</systemitem> om naar de "
#~ "setuid-toepassing van Xorg terug te keren."

#~ msgid "net-tools will be deprecated in favor of iproute2"
#~ msgstr "net-tools wordt als achterhaald beschouwd ten voordele van iproute2"

#~ msgid "iwconfig"
#~ msgstr "iwconfig"

#~ msgid "iw"
#~ msgstr "iw"

#~ msgid "ip link, ifrename"
#~ msgstr "ip link, ifrename"

Reply to: