[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/security/faq.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml dutch/security/faq.wml
als nieuwe vertaling toegevoegd.
In bijlage de vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
#use wml::debian::template title="Debian beveiligingsFAQ"
#include "$(ENGLISHDIR)/security/faq.inc"
#use wml::debian::translation-check translation="84ede1208c98808ea39a461f115525dd3a87a989"

<maketoc>

<toc-add-entry name=buthow>Ik ontving via debian-security-announce een DSA.
Hoe kan ik de kwetsbare pakketten opwaarderen?</toc-add-entry>

<p>A: Zoals in de e-mail over de DSA vermeld staat, moet u de pakketten opwaarderen
 die getroffen zijn door de aangekondigde kwetsbaarheid. U kunt dit doen door
 gewoon elk pakket van uw systeem op te waarderen met <tt>apt-get upgrade</tt>
 (nadat u de lijst met beschikbare pakketten bijgewerkt heeft met <tt>apt-get
 update</tt>), of door gewoon een specifiek pakket op te waarderen met
 <tt>apt-get install <i>pakket</i></tt>.</p>

<p>De e-mail met de aankondiging vermeldt het broncodepakket waarin de
 kwetsbaarheid aangetroffen werd. Daarom moet u alle binaire pakketten van
 dat broncodepakket bijwerken. Om na te gaan welke binaire pakketten
 bijgewerkt moeten worden, moet u naar
 <tt>https://packages.debian.org/src:<i>broncodepakketnaam</i></tt> gaan en
 daar voor de distributie die u gaat bijwerken, klikken op <i>[toon ...
 binaire pakketten]</i>.</p>

<p>Het kan nodig zijn om een dienst of een actief proces te herstarten. Het
 commando <a href="https://manpages.debian.org/checkrestart";><tt>checkrestart</tt></a>, dat opgenomen is in het pakket
 <a href="https://packages.debian.org/debian-goodies";>debian-goodies</a>, kan
 helpen bij het vinden van welke dat zijn.</p>


<toc-add-entry name=signature>De ondertekening van uw adviezen blijkt na
 controle niet correct te zijn!</toc-add-entry>
<p>A: Dit is hoogstwaarschijnlijk een probleem dat zich aan uw kant situeert.
De mailinglijst <a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/";>\
debian-security-announce</a> heeft een filter waardoor enkel berichten met
een correcte ondertekening door een van de leden van het veiligheidsteam,
aanvaard en gepost worden.</p>

<p>Waarschijnlijk zorgt een onderdeel van de e-mailsoftware die u gebruikt,
 ervoor dat het bericht licht gewijzigd wordt, waardoor de ondertekening
 defect raakt. Zorg ervoor dat uw software geen enkele MIME-codering of
 -decodering toepast of geen tab/spatie-omzettingen.</p>

<p>Bekende schuldigen zijn fetchmail (als de optie mimedecode geactiveerd is),
  formail (enkel van procmail 3.14) en evolution.</p>

<toc-add-entry name="handling">Hoe wordt beveiliging in Debian aangepakt?</toc-add-entry>
<p>A: Wanneer het beveiligingsteam een aankondiging van een incident
 ontvangt, kijken één of meer leden dit na en evalueren de impact ervan op de
 stabiele release van Debian (d.w.z. of deze kwetsbaar is of niet). Indien
 blijkt dat ons systeem kwetsbaar is, werken we aan een reparatie van het
 probleem. Ook de pakketonderhouder wordt gecontacteerd als die niet reeds
 zelf het beveiligingsteam contacteerde. Tenslotte wordt de reparatie getest
 en worden nieuwe pakketten voorbereid die dan op alle stabiele architecturen
 gecompileerd en vervolgens geüpload worden. Nadat dit alles afgewerkt is,
 wordt een advies gepubliceerd.</p>

<toc-add-entry name=oldversion>Waarom gaat u morrelen aan een oude versie van het pakket?</toc-add-entry>

<p>De allerbelangrijkste richtlijn bij het maken van een nieuw pakket dat het
 beveiligingsprobleem repareert, is zo weinig mogelijk veranderen. Onze
 gebruikers en onze ontwikkelaars vertrouwen op een exacte wijze van functioneren van
 een release nadat die gemaakt is, zodat elke verandering die we aanbrengen
 mogelijk iemands systeem kan ontregelen. Dit is in het bijzonder het geval
 bij bibliotheken: wijzig nooit de Application Program Interface (API) of de
 Application Binary Interface (ABI), hoe klein de aanpassing ook moge zijn.</p>

<p>Dit houdt in dat het overstappen naar een nieuwere versie van de
 toeleverende ontwikkelaar geen goede oplossing is. In plaats daarvan moeten
 de relevante aanpassingen zogenaamd ge-backport (ingewerkt in het huidige
 pakket) worden. Over het algemeen zijn de toeleverende ontwikkelaars bereid
 om zo nodig te helpen, en als dat niet het geval mocht zijn, kan het
 beveiligingsteam van Debian misschien helpen.</p>

<p>In sommige gevallen is het niet mogelijk om een beveiligingsreparatie
 terug in te werken in het huidige pakket, bijvoorbeeld in het geval een
 grote hoeveelheid broncode aangepast of herschreven moet worden. Wanneer dit
 het geval is, kan het noodzakelijk zijn om over te stappen naar een nieuwe
 versie van de toeleveraar, maar dit moet vooraf met het beveiligingsteam
 gecoördineerd worden.</p>

<toc-add-entry name=version>Volgens het versienummer van het pakket zou ik
nog steeds een kwetsbare versie gebruiken!</toc-add-entry>
<p>A: In plaats van op te waarderen naar een nieuwe uitgave, gaan we
 beveiligingsreparaties inwerken in de versie die uitgebracht werd in de
 stabiele release. De reden waarom we dit doen is om ervoor te zorgen dat een
 uitgave zo weinig mogelijk verandert, zodat ten gevolge van een
 beveiligingsreparatie niet plots dingen anders gaan lopen of onverwacht fout
 beginnen gaan. U kunt nagaan of u een veilige versie van een pakket gebruikt door te
 gaan kijken in de changelog van het pakket of door zijn exact versienummer
 te vergelijken met de versie die in het Debian beveiligingsadvies (DSA)
 aangegeven wordt.</p>

<toc-add-entry name=archismissing>Ik ontving een beveiligingsadvies, maar het
lijkt erop dat de compilatie voor één processorarchitectuur ontbreekt.</toc-add-entry>
<p>A: Over het algemeen geeft het veiligheidsteam een beveiligingsadvies met
 compilaties van de bijgewerkte pakketten voor alle door Debian ondersteunde
 architecturen. Sommige architecturen zijn echter trager dan andere en het
 kan gebeuren dat de compilaties voor de meeste architecturen klaar zijn,
 terwijl er nog enkele ontbreken. Deze kleinere architecturen vormen een
 fractie van ons gebruikersbestand. Afhankelijk van de dringendheid van de
 zaak kan het zijn dat we beslissen om het beveiligingsadvies onmiddellijk
 uit te geven. De ontbrekende compilaties worden dan geïnstalleerd van zodra
 ze beschikbaar zijn, maar hiervan wordt verder geen kennisgeving gedaan.
 Uiteraard zullen we nooit een beveiligingsadvies uitgeven zonder dat er
 compilaties voor i386 en amd64 zijn.</p>

<toc-add-entry name=unstable>Hoe gebeurt de beveiliging voor
 <tt>unstable</tt>?</toc-add-entry>
<p>A: Beveiliging voor unstable gebeurt allereerst door de pakketonderhouders
 en niet door het veiligheidsteam van Debian. Hoewel het kan gebeuren dat het
 veiligheidsteam hoogdringende, pure beveiligingsreparaties uploadt als
 bekend is dat de pakketonderhouder inactief is, krijgt ondersteuning voor de
 stabiele release steeds prioriteit. Indien men een veilige (en stabiele)
 server wil hebben, wordt sterk aangeraden om zich bij de stabiele uitgave te
 houden.</p>

<toc-add-entry name=testing>Hoe gebeurt de beveiliging voor <tt>testing</tt>?</toc-add-entry>
<p>A: De veiligheid van testing profiteert van de beveiligingsinspanningen van het ganse project voor unstable. Het duurt echter minstens twee dagen voor een update van unstable naar testing migreert, en soms kunnen beveiligingsupdates opgehouden worden door transities. Wanneer transities belangrijke beveiligingsuploads tegenhouden, helpt het veiligheidsteam om deze transities vooruit te laten gaan, maar dit is niet altijd mogelijk en er kunnen vertragingen ontstaan. Vooral in de maanden na de uitgave van een nieuwe stabiele release, wanneer veel nieuwe versies geüpload worden naar unstable, kunnen beveiligingsreparaties voor testing een achterstand vertonen. Indien men een veilige (en stabiele) server wil hebben, wordt sterk aangeraden om zich bij de stabiele uitgave te houden.</p>

<toc-add-entry name=contrib>Hoe gebeurt de beveiliging voor <tt>contrib</tt>
 en <tt>non-free</tt>?</toc-add-entry>
<p>A: Het korte antwoord is: die is er niet. Contrib en non-free maken geen
 officieel deel uit van de Debian distributie en worden niet uitgegeven. En
 dus worden ze niet ondersteund door het veiligheidsteam. Sommige pakketten
 uit non-free worden verspreid zonder broncode of zonder een licentie die het
 verspreiden van gewijzigde versies toestaat. In dergelijke gevallen kunnen
 helemaal geen beveiligingsreparaties uitgevoerd worden. Indien het mogelijk
 is om het probleem te repareren en de pakketonderhouder of iemand anders
 correcte bijgewerkte pakketten levert, dan zal het veiligheidsteam deze over
 het algemeen verwerken en een beveiligingsadvies uitgeven.</p>

<toc-add-entry name=sidversionisold>Het beveiligingsadvies zegt dat de
 reparatie gebeurt is in versie 1.2.3-1 in unstable, maar de versie in
 unstable is 1.2.5-1. Wat is er gaande?</toc-add-entry>
<p>A: We trachten de eerste versie in unstable te vermelden waarin het
 probleem verholpen werd. Soms heeft de pakketonderhouder ondertussen nog
 recentere versies geüpload. Vergelijk het versienummer in unstable met het
 door ons opgegeven versienummer. Indien dat hetzelfde is of indien het om een
 hogere versie gaat, dan bent u beveiligd tegen deze kwetsbaarheid. Indien u
 zeker wilt zijn, kunt u het changelog-bestand van het pakket nakijken met
 het commando <tt>apt-get changelog pakketnaam</tt> en daarin zoeken naar de
 regel waarin de reparatie vermeld wordt.</p>

<toc-add-entry name=mirror>Waarom bestaan er geen officiële spiegelservers
 voor security.debian.org?</toc-add-entry>
<p>A: In feite bestaan die wel. Er bestaan verschillende officiële
 spiegelservers, die via DNS-aliassen geïmplementeerd worden. Het doel van
 security.debian.org is om beveiligingsupdates zo snel en makkelijk als
 mogelijk beschikbaar te stellen.</p>

<p>Het gebruik van niet-officiële spiegelservers aanmoedigen, zou zorgen voor
 extra complexiteit, welke gewoonlijk niet nodig is en kan zorgen voor
 frustratie als die spiegelservers niet up-to-date worden gehouden.</p>

<toc-add-entry name=missing>Ik zag DSA 100 en DSA 102, maar waar is DSA 101?</toc-add-entry>
<p>A: Verschillende leveranciers (hoofdzakelijk van GNU/Linux-, maar ook van
 BSD-derivaten) coördineren onderling de beveiligingsadviezen voor bepaalde
 incidenten en spreken een bepaalde tijdslijn af, zodat al de leveranciers in
 de mogelijkheid zijn om op hetzelfde moment een beveiligingsadvies uit te
 brengen. Dit werd beslist om bepaalde leveranciers die meer tijd nodig hebben
 (bijvoorbeeld als de leverancier pakketten aan langdurige kwaliteitstesten
 moet onderwerpen of verschillende architecturen of binaire distributies moet
 ondersteunen), niet te discrimineren. Ons veiligheidsteam bereidt ook vooraf
 beveiligingsadviezen voor. Af en toe moeten andere veiligheidsproblemen
 aangepakt worden, vooraleer het geparkeerde beveiligingsadvies kan
 uitgebracht worden en zo kunnen tijdelijk een of meer beveiligingsadviezen
 ontbreken volgens de nummering.
</p>

<toc-add-entry name=contact>Hoe kan ik het veiligheidsteam bereiken?</toc-add-entry>

<p>A: Veiligheidsinformatie kunt u sturen naar security@debian.org of naar
  team@security.debian.org. Beide worden door de leden van het
  veiligheidsteam gelezen.
</p>

<p>Desgewenst kan e-mail versleuteld worden met de contactsleutel voor Debian Security (sleutel-ID <a href="http://pgp.surfnet.nl/pks/lookup?op=vindex&amp;search=0x0D59D2B15144766A14D241C66BAF400B05C3E651";>\
  0x0D59D2B15144766A14D241C66BAF400B05C3E651</a>). Raadpleeg voor de PGP/GPG-sleutels van individuele team-leden de sleutelserver <a href="https://keyring.debian.org/";>keyring.debian.org</a>.</p>

<toc-add-entry name=discover>Ik vermoed dat ik een veiligheidsprobleem vond.
 Wat moet ik doen?</toc-add-entry>

<p>A: Indien u kennis krijgt van een veiligheidsprobleem in een van uw
 pakketten of in die van iemand anders, neem dan steeds contact op met het
 veiligheidsteam. Indien het veiligheidsteam de kwetsbaarheid bevestigt en
 het waarschijnlijk is dat ook andere leveranciers erdoor getroffen worden,
 neemt het gewoonlijk ook contact met die andere leveranciers. Indien de
 kwetsbaarheid nog niet openbaar gemaakt werd, zal het team de
 beveiligingsadviezen trachten te coördineren met de andere leveranciers,
 zodat alle belangrijke distributies synchroon kunnen ageren.</p>

<p>Indien de kwetsbaarheid reeds publiek bekend is, maak dan een bugrapport
 op voor het Debian BTS, en geef het de tag <q>security</q>.</p>

<p><a href="#care">Zie hieronder</a> als u een Debian pakketonderhouder bent.</p>

<toc-add-entry name=care>Wat wordt ik verondersteld te doen met een
 veiligheidsprobleem in een van mijn pakketten?</toc-add-entry>

<p>A: Indien u kennis krijgt van een veiligheidsprobleem in een van uw
 pakketten of in die van iemand anders, neem dan steeds contact op met het
 veiligheidsteam via een e-mail aan team@security.debian.org. Zij volgen
 uitstaande veiligheidsproblemen op, kunnen pakketonderhouders helpen met
 veiligheidsproblemen of deze zelf repareren, en zijn verantwoordelijk voor
 het uitbrengen van beveiligingsadviezen en voor het onderhoud van
 security.debian.org.</p>

<p>Het <a href="$(DOC)/developers-reference/pkgs.html#bug-security">\
  Referentiehandboek voor ontwikkelaars</a> bevat volledige instructies over
  wat u moet doen.</p>

<p>Het is vooral belangrijk dat u niet uploadt naar een andere distributie
 dan unstable zonder voorafgaande instemming van het veiligheidsteam, want
 aan hen voorbijgaan zal voor verwarring zorgen en extra werk met zich
 meebrengen.</p>

<toc-add-entry name=enofile>Ik trachtte een pakket te downloaden dat vermeld
 wordt in een van de beveiligingsadviezen, maar ik kreeg de foutmelding
 `bestand niet gevonden'.</toc-add-entry>

<p>A: Telkens wanneer een recentere bugreparatie een ouder pakket vervangt op
 security.debian.org, is de kans groot dat dit oude pakket verwijderd wordt
 wanneer het nieuwe geïnstalleerd wordt. En daarom krijgt u die foutmelding
 `bestand niet gevonden'. Wij willen niet langer dan strikt noodzakelijk is,
 pakketten met bekende veiligheidsproblemen verspreiden.</p>

<p>Gebruik de pakketten uit de meest recente beveiligingsadviezen die
  verspreid worden via de mailinglijst <a
  href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/";>\
  debian-security-announce</a>. Het is best om gewoon
  <code>apt-get update</code> uit te voeren vooraleer u het pakket
  opwaardeert.</p>

<toc-add-entry name=upload>Ik heb een bug gerepareerd. Kan ik direct naar
 security.debian.org uploaden?</toc-add-entry>

<p>A: Neen, dat kunt u niet. Het archief van security.debian.org wordt
 onderhouden door het veiligheidsteam dat zijn goedkeuring moet geven aan
 alle pakketten. U zou daarentegen patches of passende broncodepakketten
 moeten opsturen naar het veiligheidsteam via team@security.debian.org. Deze
 zullen nagekeken worden door het veiligheidsteam en uiteindelijk geüpload
 worden, met of zonder wijzigingen.</p>

<p>Het <a href="$(DOC)/developers-reference/pkgs.html#bug-security">\
  Referentiehandboek voor ontwikkelaars</a> bevat volledige instructies over
  wat u moet doen.</p>

<toc-add-entry name=ppu>Ik heb een bug gerepareerd. Kan ik dan misschien wel naar proposed-updates uploaden?</toc-add-entry>

<p>A: Technisch gezien wel. Maar toch zou u dit niet moeten doen, omdat dit
 nadelig interfereert met het werk van het veiligheidsteam. Pakketten van
 security.debian.org worden automatisch gekopieerd naar de map proposed-updates. Indien een pakket met hetzelfde of een hoger versienummer al bestaat
 in het archief, zal de beveiligingsupdate geweigerd worden door het
 archiefsysteem. Op die manier blijft de stabiele distributie uiteindelijk
 verstoken van een beveiligingsupdate voor dat pakket, tenzij de
 <q>verkeerde</q> pakketten uit de map proposed-updates werden verworpen.
 Neem dus vooral contact op met het veiligheidsteam en voeg alle details over
 de kwetsbaarheid toe in uw e-mail, evenals de broncodebestanden (d.w.z. de
 bestanden diff.gz en dsc).</p>

<p>Het <a href="$(DOC)/developers-reference/pkgs.html#bug-security">\
  Referentiehandboek voor ontwikkelaars</a> bevat volledige instructies over
  wat u moet doen.</p>

<toc-add-entry name=SecurityUploadQueue>Ik ben behoorlijk zeker dat mijn
 pakketten in orde zijn. Hoe kan ik ze uploaden?</toc-add-entry>

<p>A: Indien u heel zeker bent dat uw pakketten niets onklaar maken, dat het
 versienummer ervan goed is (d.w.z. groter dan de versie in stable en kleiner
 dan de versie in testing/unstable), dat u de werking van het pakket niet
 veranderde ondanks het betreffende veiligheidsprobleem, dat u het voor de
 juiste distributie compileerde (dat is <code>oldstable-security</code> of
 <code>stable-security</code>), dat het pakket de originele broncode bevat
 als het nieuw is op security.debian.org, dat u kunt bevestigen dat het een
 zuivere patch is tegen de meest recente versie en dat de patch enkel het
 betreffende veiligheidsprobleem aanpakt (controleer met <code>interdiff -z</code> en met de twee <code>.diff.gz</code>-bestanden), dat u de patch
 minstens drie maal heeft nagekeken en dat <code>debdiff</code> geen
 wijzigingen laat zien, kunt u de bestanden rechtstreeks uploaden naar de map
 voor binnenkomende zaken (incoming) <code>ftp://ftp.security.upload.debian.org/pub/SecurityUploadQueue</code> van
 security.debian.org. Stuur ook een kennisgeving met alle details en links
 naar team@security.debian.org.</p>

<toc-add-entry name=help>Hoe kan ik helpen met de beveiliging?</toc-add-entry>
<p>A: Kijk elk probleem na voor u het rapporteert aan security@debian.org.
 Indien u patches kunt aanleveren, zal dit het proces versnellen. Stuur geen
 bugvolgsysteen-e-mails door, want die ontvangen we al &mdash; maar bezorg
 ons bijkomende informatie over zaken die in het bugvolgsysteem gerapporteerd
 werden.</p>

<p>Een goede manier om te beginnen met beveiligingswerk is mee te helpen met
 de Debian Security Tracker (<a
  href="https://security-tracker.debian.org/tracker/data/report";>instructies</a>).</p>

<toc-add-entry name=proposed-updates>Wat is de bedoeling van proposed-updates?</toc-add-entry>
<p>A: Deze map bevat de pakketten waarvan voorgesteld wordt om ze toe te
 laten tot de volgende revisie van Debian stable. Telkens wanneer een pakket
 voor de stabiele distributie geüpload wordt door zijn onderhouder, belandt
 dit in de map proposed-updates. Omdat het de bedoeling van stable is dat het
 stabiel is, gebeuren er geen automatische updates. Het veiligheidsteam
 uploadt gerepareerde pakketten die in hun beveiligingsadviezen vermeldt
 worden, naar de stabiele distributie, maar deze belanden eerst in de map
 proposed-updates. Om de paar maanden kijkt de Stable Release Manager de
 lijst van pakketten in proposed-updates na en bespreekt of een pakket al dan
 niet geschikt is voor stable. Dit wordt gecompileerd in een nieuwe revisie
 van stable (bijv. 2.2r3 of 2.2r4). Ongeschikte pakketten worden wellicht
 geweigerd en ook uit proposed-updates verwijderd.</p>

<p>Merk op dat pakketten die door pakketonderhouders (en niet door het
 veiligheidsteam) naar de map proposed-updates geüpload worden, niet
 ondersteund worden door het veiligheidsteam.</p>

<toc-add-entry name=composing>Hoe wordt het veiligheidsteam samengesteld?</toc-add-entry>
<p>A: Het veiligheidsteam van Debian bestaat uit
  <a href="../intro/organization#security">verschillende functionarissen en secretarissen</a>.
  Het veiligheidsteam duidt zelf mensen aan om het team te vervoegen.</p>

<toc-add-entry name=lifespan>Hoe lang worden beveiligingsupdates voorzien?</toc-add-entry>
<p>A: Het veiligheidsteam tracht een stabiele distributie te ondersteunen tot
 ongeveer een jaar nadat de daaropvolgende stabiele distributie uitgebracht
 werd, behalve wanneer binnen dat jaar nog een volgende stabiele distributie
 uitgebracht wordt. Het is niet mogelijk om drie distributies te
 ondersteunen. Er gelijktijdig twee ondersteunen is al moeilijk genoeg.
</p>

<toc-add-entry name=check>Hoe kan ik de integriteit van pakketten controleren?</toc-add-entry>
<p>A: Dit proces brengt het controleren met zich mee van de ondertekening van
 het bestand Release tegenover
 de <a href="https://ftp-master.debian.org/keys.html";>\
 publieke sleutel</a> die gebruikt wordt voor het archief. Het bestand
 Release bevat de controlesommen van de bestanden Packages en Sources, welke
 de controlesommen bevatten van de binaire en de broncodepakketten.
 Gedetailleerde instructies over hoe u de integriteit van pakketten kunt
 controleren, is te vinden in de <a
 href="$(HOME)/doc/manuals/securing-debian-howto/ch7#s-deb-pack-sign">\
 Handleiding voor het beveiligen van Debian</a>.</p>

<toc-add-entry name=break>Wat moet ik doen als een willekeurig pakket defect
 raakt na een beveiligingsupdate?</toc-add-entry>
<p>A: Eerst en vooral zou u moeten uitzoeken waarom het pakket defect raakt
 en op welke wijze dit verband houdt met de beveiligingsupdate. Daarna moet u
 het veiligheidsteam contacteren als het een ernstig probleem betreft, of de
 releasemanager van de stabiele distributie indien het minder ernstig is. We
 hebben het dan over een willekeurig pakket dat defect raakt na een
 beveiligingsupdate van een ander pakket. Indien u niet kunt vinden wat er
 fout gaat, maar wel een correctie heeft, moet u ook het veiligheidsteam
 contacteren, maar mogelijk wordt u toch doorverwezen naar de releasemanager
 van de stabiele distributie.</p>

<toc-add-entry name=cvewhat>Wat is een CVE-identificator?</toc-add-entry>
<p>A: Het Common Vulnerabilities and Exposures-project (het algemeen project
 voor kwetsbaarheden en blootstellingen) kent een unieke naam toe aan een
 specifieke veiligheidskwetsbaarheid. Dit noemt men een CVE-identificator en
 dit maakt het makkelijker om op een eenduidige manier te
 verwijzen naar een specifiek probleem. Meer informatie is te vinden op <a
 href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Common_Vulnerabilities_and_Exposures";>\
 Wikipedia</a>.</p>

<toc-add-entry name=cvedsa>Geeft Debian voor elke CVE-id een DSA uit?</toc-add-entry>
<p>A: Het veiligheidsteam van Debian volgt elke uitgebrachte CVE-identificator op, legt het verband met het betrokken pakket in Debian en
 onderzoekt de impact ervan in de context van Debian - het feit dat iets
 een CVE-id toegekend krijgt, betekent niet noodzakelijk dat de zaak een
 ernstige bedreiging vormt voor een Debian-systeem. Deze informatie wordt
 opgevolgd in de
 <a href="https://security-tracker.debian.org";>Debian Security Tracker</a>
 (het beveiligingsvolgsysteem van Debian) en voor de zaken die als ernstig
 ingeschat worden, wordt een Debian Beveiligingsadvies (Debian Security
 Advisory) uitgebracht.</p>

<p>Zaken die slechts een geringe impact hebben en niet in aanmerking komen
 voor een DSA kunnen in de volgende release van Debian gerepareerd worden, in
 een tussenrelease van de huidige of de vorige stabiele release, of kunnen
 mee opgenomen worden in een DSA dat voor een meer ernstige kwetsbaarheid
 uitgebracht wordt.</p>

<toc-add-entry name=cveget>Kan Debian zelf CVE-identificatoren toekennen?</toc-add-entry>
<p>A: Debian is een CVE Numbering Authority (gemachtigde toekenner van CVE-nummers) en kan id's toekennen, maar overeenkomstig het CVE-beleid, enkel
 voor nog niet openbaar gemaakte zaken. Indien u op een nog niet openbaar
 gemaakte zaak stoot die te maken heeft met vanuit het oogpunt van veiligheid kwetsbare
 software in Debian, moet u contact opnemen met het veiligheidsteam van
 Debian. Voor zaken waarvan de kwetsbaarheid wel reeds openbaar gemaakt werd,
 raden we aan om de procedure te volgen uit de <a
 href="https://github.com/RedHatProductSecurity/CVE-HOWTO";>\
 CVE OpenSource Request HOWTO</a>.</p>

<h1>Verouderde Debian beveiligingsFAQ</h1>

<toc-add-entry name=localremote>Wat betekent <q>local (remote)</q>?</toc-add-entry>
<p><b>Het veld <i>Problem type</i> (soort probleem) in DSA-mails wordt sinds
 april 2014 niet meer gebruikt.</b><br/>
  A: Sommige beveiligingsadviezen hebben te maken met kwetsbaarheden die
 niet gekwalificeerd kunnen worden met het klassieke schema van lokale en
 externe exploiteerbaarheid. Sommige kwetsbaarheden kunnen niet van buitenaf
 geëxploiteerd worden, d.w.z. dat ze niet slaan op een achtergronddienst die
 op een netwerkpoort luistert. Indien de kwetsbaarheid geëxploiteerd kan
 worden door een bijzonder bestand dat over het netwerk kan binnengebracht
 worden, terwijl de kwetsbare dienst niet permanent verbonden is met het
 netwerk, hebben we het in een dergelijk geval over <q>local (remote)</q>
 (lokaal (extern)).</p>

<p>Dergelijke kwetsbaarheden situeren zich ergens tussen een lokale en een
 externe kwetsbaarheid en houden verband met archieven die via het netwerk
 aangeleverd kunnen worden, bijv. als bijlage bij een e-mail of via een
 downloadpagina.</p>


Reply to: