[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/events/checklist.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van
dutch/events/checklist.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/events/checklist.wml b/dutch/events/checklist.wml
index 4a04784a703..44923a0e665 100644
--- a/dutch/events/checklist.wml
+++ b/dutch/events/checklist.wml
@@ -1,43 +1,43 @@
 #use wml::debian::template title="Checklist voor het opzetten van een stand"
 # $Id$
-#use wml::debian::translation-check translation="638fe58045b37899bd09abeb6939ae254187e89e"
+#use wml::debian::translation-check translation="9d3e38aeca850b54920f116013f3a1bf60d2e235"
 
 # Last Translation update by $Author$
 # Last Translation update at $Date$
 
-<p>Deze lijst tracht mensen te helpen die een stand voor het Debian-project 
+<p>Deze lijst tracht mensen te helpen die een stand voor het Debian-project
 willen organiseren op een beurs. Stuur commentaar naar
 <a href="mailto:events@debian.org";>events@debian.org</a>.
 </p>
 
 <h3>Een stand organiseren</h3>
 
-<p>Dit is een geordende lijst. Echter, sommige zaken kunnen parallel worden 
-uitgevoerd, natuurlijk kunnen sommige andere in een andere volgorde worden
-uitgevoerd.
+<p>Dit is een chronologische lijst. Sommige zaken kunnen evenwel parallel
+worden uitgevoerd en natuurlijk kunnen sommige andere in een andere volgorde
+worden gedaan.
 </p>
 
 <ol>
 
 <li> Indien u op de hoogte bent van een gebeurtenis waaraan Debian
 	 eventueel zou kunnen deelnemen, mail dan naar
-	 <a href="eventsmailinglists">debian-events-&lt;region&gt;</a>.
-	 Dit geldt ook als u niet zelf zinnens bent een stand te houden.
+	 <a href="eventsmailinglists">debian-events-&lt;regio&gt;</a>.
+	 Dit geldt ook als u niet zelf zinnens bent een stand te bemannen.
 
-<li> Een stand houden heeft enkel zin als er twee of meer mensen
-   het werk kunnen delen. Overweeg om hulp te vragen op
-   <a href="eventsmailinglists">debian-events-&lt;region&gt;</a>
+<li> Een stand organiseren heeft enkel zin als het werk over twee of meer
+   mensen verdeeld kan worden. Overweeg om hulp te vragen op
+   <a href="eventsmailinglists">debian-events-&lt;regio&gt;</a>
   als u te weinig hulp heeft. Indien niemand anders kan of wil
-   helpen, heroverweegt u best het houden van een stand.
+   helpen, herziet u best het plan om een stand te organiseren.
 </li>
 
-<li> Als er enkele mensen bereid zijn om te helpen met de stand, 
+<li> Als er enkele mensen bereid zijn om te helpen met de stand,
   vergewis u er dan van dat u over minstens één machine kunt
   beschikken om een demonstratie van Debian te geven. Een
   mogelijkheid is om gebruik te maken van de evenementenkoffer
   van Debian die voor dergelijke zaken bedoeld is. Vraag hem
   aan op events@debian.org. Indien u over geen enkele machine
-   kunt beschikken, heroverweegt u beter het houden van de stand,
+   kunt beschikken, herziet u best het plan om een stand te organiseren,
   want zonder machines zou het nogal een lege bedoening zijn.
 </li>
 
@@ -49,116 +49,112 @@ uitgevoerd.
   nuttig kan zijn om het evenement te coördineren op
   Debian Wiki aan de hand van het formulier op <a
   href="https://wiki.debian.org/DebianEvents#Adding_a_new_event";>de
-   pagina Debian evenementen</a> aldaar.
+   Debian evenementenpagina</a> aldaar.
 </li>
 
-<li> Verzeker u ervan dat de stand werkelijk meubilair zal hebben.
+<li> Zorg ervoor dat de stand werkelijk ingericht zal zijn.
 </li>
 
-<li> Verzeker u ervan dat de stand stroom zal hebben.
+<li> Zorg ervoor dat de stand stroom en internet zal hebben.
 </li>
 
-<li> Controleer of er muren zullen zijn om posters tegen te hangen.
+<li> Ga na of er muren zullen zijn om posters tegen te hangen.
 </li>
 
-<li> Als er een mogelijkheid is voor een gratis Internetverbinding of een 
-   verbinding tegen lage kost, vraag die dan aan als u het nuttig acht voor
-   de stand.
+<li> Als er posters kunnen gebruikt worden, ga dan na of u grote posters
+   kunt afdrukken. Of misschien kunnen er enkele naar u worden verstuurd
+   (bekijk <a href="material">materiaal voor stands</a>). Debian kan
+   ook de kosten vergoeden voor het drukken van posters op groot formaat.
 </li>
 
-<li> Als er posters kunnen gebruikt worden, controleer dan of u grote posters
-   kunt afprinten of misschien kunnen er enkele naar u worden verstuurd 
-   (bekijk <a href="material">materiaal voor standen</a>).
+<li> Ga na of u flyers kunt ontwerpen en printen zodat bezoekers iets
+   mee kunnen nemen. (Bekijk <a href="material">materiaal voor stands</a>).
 </li>
 
-<li> Controleer of u flyers kunt ontwerpen en printen zodat bezoekers enkele
-   mee kunnen nemen. (Bekijk <a href="material">materiaal voor standen</a>).
-</li>
-
-# <--<li> Als het een grote beurs is, controleer dan of er niemand CD's wilt 
-#   produceren voor bezoekers. Controleer of u geen sponsors kunt vinden om 
+# <--<li> Als het een grote beurs is, controleer dan of er niemand cd's wil
+#   produceren voor bezoekers. Controleer of u geen sponsors kunt vinden om
 #   te betalen voor de productie zodat bezoekers ze kunnen meenemen zonder
-#   betaling. Controleer dat het weggeven van enkel-binaire CD's in 
-#   <a href="$(HOME)/CD/vendors/legal">overeenstemming</a> is met de licentie
-#   van de verspreide software.
+#   betaling. Controleer dat het weggeven van enkel-binaire cd's in
+#   <a href="$(HOME)/CD/vendors/legal">overeenstemming</a> is met de
+#   licentie van de verspreide software.
 #</li>--Hiertegen is men opgekomen, althans in Duitsland. Dit zou
 # herschreven moeten worden. -->
 
-<li> Als er iemand op de stand zal zijn die een voordracht kan geven over 
+<li> Als iemand van de bemanning van de stand een voordracht kan geven over
   Debian in het algemeen of over een specifieke invalshoek van het project,
-   vraag die dan om de administratie te contacteren met de vraag of ze de
+   vraag die dan om de administratie te contacteren met de vraag of ze deze
   voordracht willen aanvaarden. In elk geval kunt u deze voordracht houden
-   in de stand, zorg dat u de planning op voorhand (de eerste dag) bekend
-   maakt zodat mensen ervan weten. 
+   in de stand. Zorg dat u de planning op voorhand (de eerste dag)
+   bekend maakt, zodat mensen op de hoogte zijn.
 </li>
 
 <li> Ook als er geen formele voordracht wordt gepland, kunt u de administratie
-   vragen om een lokaal om een 'Birds of a Feater (BOF)' te organiseren.
-   Een BOF is een informele samenkomst tussen ontwikkelaars en gebruikers 
+   een lokaal vragen om een 'Birds of a Feater (BOF)' te organiseren.
+   Een BOF is een informele samenkomst tussen ontwikkelaars en gebruikers,
   zonder planning, waar iedereen om het even welke vraag kan stellen. Ze
   zijn zeer verhelderend omdat ontwikkelaars de kans krijgen om te weten
-   te komen wat mensen denken en deze mensen krijgen een antwoord op de 
+   te komen wat mensen denken en deze mensen een antwoord krijgen op de
   vragen die ze hebben.
 </li>
 
-<li> Onderhandel met de administratie over het aantal tafels en stoelen die 
+<li> Onderhandel met de administratie over het aantal tafels en stoelen die
   vereist zijn voor de stand.
 </li>
 
-<li> Verzeker u ervan dat er genoeg verlengkabels zullen zijn op de stand zodat
-   de machines werkelijk kunnen aangezet worden.
+<li> Zorg ervoor dat er in de stand genoeg stekkerdozen voorhanden zullen
+   zijn, zodat de machines werkelijk kunnen aangezet worden.
 </li>
 
-<li> Verzeker u ervan dat er genoeg netwerkkabels en hubs/switches zullen zijn
-   op de stand zodat de computers verbonden kunnen worden &mdash; en dat ze
-   indien mogelijk kunnen verbonden worden met 'upstream'.
+<li> Zorg voor genoeg netwerkkabels en hubs/switches in de stand,
+   zodat de computers aangesloten kunnen worden.
 </li>
 
-<li> Kale tafels zien er niet uit, u kunt misschien witte (papieren) 
+<li> Kale tafels zien er niet uit. U kunt misschien witte (papieren)
   tafelkleden gebruiken zodat de stand er professioneler uit ziet.
 </li>
 
-<li> Als u iets wilt verkopen (t-shirts, cd's, pins, etz.), moet u eerst de
-   administratie contacteren om te zien of dit wel is toegestaan. Er zijn 
-   enkele grote evenementen waar absoluut niets mag verkocht worden.
+<li> Als u iets wilt verkopen (t-shirts, cd's, pins, petjes, enz.), moet u
+   eerst de administratie contacteren om te zien of dit wel is toegestaan.
+   Er zijn enkele grote evenementen waar absoluut niets mag verkocht worden.
 </li>
 
-<li> Als de administratie akkoord gaat dat u verkoopt op de stand, moet u 
-   nagaan of er een lokale wet is die dit verbiedt (vooral als het 
+<li> Als de administratie akkoord gaat dat u verkoopt aan de stand, moet u
+   nagaan of er geen lokale regel is die dit verbiedt (vooral als het
   evenement plaats vindt op zondag). Misschien kan de administratie van het
   evenement helpen.
 </li>
 
-<li> Als u verkoopt, mag u er niet de nadruk op leggen op de stand. Het kan 
-   misschien ook vreemd overkomen als u voor een gratis stand enz. vraagt en
-   dan <q>veel</q> geld verdient door te verkopen op de stand.
+<li> Als u verkoopt, mag de klemtoon niet liggen op geld verdienen aan de
+   stand. Het kan ook vreemd overkomen dat u een gratis stand, enz.
+   aanvraagt en dan iets gaat verkopen en daardoor <q>veel</q> geld
+   verdient met de stand.
 </li>
 
-<li> Op enkele evenementen is er een bijeenkomst gepland voor sprekers en
-   bezoekers. Controleer of er één zal zijn en hoe u kunt deelnemen als u
+<li> Op sommige evenementen wordt een bijeenkomst gepland voor sprekers en
+   standhouders. Controleer of er één zal zijn en hoe u kunt deelnemen als u
   geïnteresseerd bent. Als een vuistregel is zo'n bijeenkomst meestal
-   leuk omdat u er mensen van andere projecten en bedrijven ontmoet en 
+   leuk omdat u er mensen van andere projecten en bedrijven ontmoet en
   kunt ontspannen van de stressvolle beurs.
 </li>
 
-<li> Verzeker u ervan om genoeg fingerprints van uw GnuPG-sleutel mee te nemen
-   zodat anderen ze kunnen <a href="keysigning">tekenen</a>. Vergeet ook 
-   geen identiteitskaart of rijbewijs om uw identiteit te kunnen verifiëren.
+<li> Zorg ervoor om genoeg vingerafdrukken van uw GnuPG-sleutel mee te nemen
+   zodat anderen ze kunnen <a href="keysigning">tekenen</a>. Vergeet ook
+   geen identiteitskaart of rijbewijs om uw identiteit te kunnen aantonen.
 </li>
 
-<li> Als u geld kan bemachtigen om meer dingen te doen op de stand, lees dan
-   enkele goede ideeën over <a href="material">handel drijven op standen</a>.
+<li> Als u geld kunt bemachtigen om meer dingen te doen op de stand, lees dan
+   enkele goede ideeën over <a href="material">>merchandising op stands</a>.
 </li>
 
-<li> Wanneer mensen en machines beschikbaar zijn, verzeker u er dan van dat 
-   alle mensen in de stand de machines kunnen hanteren. Dit vereist een 
-   demo-account met een gekend wachtwoord voor alle mensen in de stand. Dit 
+<li> Wanneer mensen en machines beschikbaar zijn, verzeker u er dan van dat
+   alle mensen in de stand de machines kunnen bedienen. Dit vereist een
+   demo-account met een gekend wachtwoord voor alle mensen in de stand. Dit
   account moet toestaan om <code>sudo apt-get</code> uit te voeren als de
-   machines verbonden zijn met het netwerk en toegang hebben tot een 
+   machines verbonden zijn met het netwerk en toegang hebben tot een
   Debian-spiegelserver.
 </li>
 
-<li> Het zou leuk zijn als iemand van de stand een kort rapport zou 
+<li> Het zou leuk zijn als iemand van de stand een kort rapport zou
   schrijven na het evenement, zodat
   <a href="$(HOME)/News/weekly/">Debian Wekelijks Nieuws</a> er
   achteraf over zou kunnen berichten.
@@ -173,7 +169,7 @@ zijn, gearchiveerd worden en meer geïnteresseerde mensen kunnen aantrekken.
 
 <p>Als u dergelijke e-mails niet naar een publieke lijst wilt sturen, dan kunt
 u ze altijd naar events@debian.org sturen zodat we enkele tips kunnen geven
-indien vereist of nuttig. We zullen echter niet in contact treden met de 
+indien vereist of nuttig. We zullen echter niet zelf in contact treden met de
 administratie om uw inspanningen niet te niet te doen.</p>
 
 <h3>De stand opzetten</h3>
@@ -184,21 +180,31 @@ administratie om uw inspanningen niet te niet te doen.</p>
   waar u jassen, overbodige schoenen, drank en andere dingen kunt plaatsen.
   Contacteer de administratie om te weten of er een kleine ruimte voor zal
   zijn.
+</li>
 
-<li> Controleer bij de administratie hoe u bij de stand kan voordat de stand
-   geopend is voor publiek. Sommige beurzen vereisen speciale toegangskaarten.
+<li> Ga na bij de administratie hoe u bij de stand kunt voordat de stand
+   geopend is voor het publiek. Sommige beurzen vereisen speciale
+   toegangskaarten.
+</li>
 
 <li> Op de beurs zou de ratio van ontwikkelaars per bezoeker niet groter mogen
-   zijn dan twee (2.0). Het is leuk om een stand te hebben vol met mensen, 
-   maar het is niet erg uitnodigend als de stand al opgevuld is met 
+   zijn dan twee (2.0). Het is leuk om een stand te hebben vol met mensen,
+   maar het is niet erg uitnodigend als de stand al vol is met
   Debian-mensen en er geen bezoeker meer bij kan.
+</li>
 
-<li> Vergeet niet om een groepsfoto te maken van alle Debian-mensen die 
-   meehelpen. Dit is al regelmatig vergeten, maar het helpt om gezichten 
+<li> Vergeet niet om een groepsfoto te maken van alle Debian-mensen die
+   meehelpen. Dit is al regelmatig vergeten, maar het helpt om gezichten
   met namen te associëren terwijl het Debian ook minder anoniem maakt.
+</li>
+<li> Laat op het einde van de dag of van de beurs geen stand vol afval,
+   zoals lege flessen, achter.
+</li>
 
-<li> Laat geen met afval gevulde stand achter op het einde van de dag of de
-   show.
+<li> Het ziet er niet goed uit als mensen in de stand enkel aan tafel achter
+   hun computer zitten in plaats van aandacht te hebben voor de bezoekers.
+</li>
 
 </ul>
 
#use wml::debian::template title="Checklist voor het opzetten van een stand"
# $Id$
#use wml::debian::translation-check translation="9d3e38aeca850b54920f116013f3a1bf60d2e235"

# Last Translation update by $Author$
# Last Translation update at $Date$

<p>Deze lijst tracht mensen te helpen die een stand voor het Debian-project
willen organiseren op een beurs. Stuur commentaar naar
<a href="mailto:events@debian.org";>events@debian.org</a>.
</p>

<h3>Een stand organiseren</h3>

<p>Dit is een chronologische lijst. Sommige zaken kunnen evenwel parallel
worden uitgevoerd en natuurlijk kunnen sommige andere in een andere volgorde
worden gedaan.
</p>

<ol>

<li> Indien u op de hoogte bent van een gebeurtenis waaraan Debian
	 eventueel zou kunnen deelnemen, mail dan naar
	 <a href="eventsmailinglists">debian-events-&lt;regio&gt;</a>.
	 Dit geldt ook als u niet zelf zinnens bent een stand te bemannen.

<li> Een stand organiseren heeft enkel zin als het werk over twee of meer
   mensen verdeeld kan worden. Overweeg om hulp te vragen op
   <a href="eventsmailinglists">debian-events-&lt;regio&gt;</a>
   als u te weinig hulp heeft. Indien niemand anders kan of wil
   helpen, herziet u best het plan om een stand te organiseren.
</li>

<li> Als er enkele mensen bereid zijn om te helpen met de stand,
   vergewis u er dan van dat u over minstens één machine kunt
   beschikken om een demonstratie van Debian te geven. Een
   mogelijkheid is om gebruik te maken van de evenementenkoffer
   van Debian die voor dergelijke zaken bedoeld is. Vraag hem
   aan op events@debian.org. Indien u over geen enkele machine
   kunt beschikken, herziet u best het plan om een stand te organiseren,
   want zonder machines zou het nogal een lege bedoening zijn.
</li>

<li> Nu er èn mensen èn machines beschikbaar zijn, is het tijd om de
   administratie te vragen voor een gratis stand voor het project.
</li>

<li> Talrijke ervaringen met evenementen hebben geleerd dat het
   nuttig kan zijn om het evenement te coördineren op
   Debian Wiki aan de hand van het formulier op <a
   href="https://wiki.debian.org/DebianEvents#Adding_a_new_event";>de
   Debian evenementenpagina</a> aldaar.
</li>

<li> Zorg ervoor dat de stand werkelijk ingericht zal zijn.
</li>

<li> Zorg ervoor dat de stand stroom en internet zal hebben.
</li>

<li> Ga na of er muren zullen zijn om posters tegen te hangen.
</li>

<li> Als er posters kunnen gebruikt worden, ga dan na of u grote posters
   kunt afdrukken. Of misschien kunnen er enkele naar u worden verstuurd
   (bekijk <a href="material">materiaal voor stands</a>). Debian kan
   ook de kosten vergoeden voor het drukken van posters op groot formaat.
</li>

<li> Ga na of u flyers kunt ontwerpen en printen zodat bezoekers iets
   mee kunnen nemen. (Bekijk <a href="material">materiaal voor stands</a>).
</li>

# <--<li> Als het een grote beurs is, controleer dan of er niemand cd's wil
#   produceren voor bezoekers. Controleer of u geen sponsors kunt vinden om
#   te betalen voor de productie zodat bezoekers ze kunnen meenemen zonder
#   betaling. Controleer dat het weggeven van enkel-binaire cd's in
#   <a href="$(HOME)/CD/vendors/legal">overeenstemming</a> is met de
#   licentie van de verspreide software.
#</li>--Hiertegen is men opgekomen, althans in Duitsland. Dit zou
# herschreven moeten worden. -->

<li> Als iemand van de bemanning van de stand een voordracht kan geven over
   Debian in het algemeen of over een specifieke invalshoek van het project,
   vraag die dan om de administratie te contacteren met de vraag of ze deze
   voordracht willen aanvaarden. In elk geval kunt u deze voordracht houden
   in de stand. Zorg dat u de planning op voorhand (de eerste dag)
   bekend maakt, zodat mensen op de hoogte zijn.
</li>

<li> Ook als er geen formele voordracht wordt gepland, kunt u de administratie
   een lokaal vragen om een 'Birds of a Feater (BOF)' te organiseren.
   Een BOF is een informele samenkomst tussen ontwikkelaars en gebruikers,
   zonder planning, waar iedereen om het even welke vraag kan stellen. Ze
   zijn zeer verhelderend omdat ontwikkelaars de kans krijgen om te weten
   te komen wat mensen denken en deze mensen een antwoord krijgen op de
   vragen die ze hebben.
</li>

<li> Onderhandel met de administratie over het aantal tafels en stoelen die
   vereist zijn voor de stand.
</li>

<li> Zorg ervoor dat er in de stand genoeg stekkerdozen voorhanden zullen
   zijn, zodat de machines werkelijk kunnen aangezet worden.
</li>

<li> Zorg voor genoeg netwerkkabels en hubs/switches in de stand,
   zodat de computers aangesloten kunnen worden.
</li>

<li> Kale tafels zien er niet uit. U kunt misschien witte (papieren)
   tafelkleden gebruiken zodat de stand er professioneler uit ziet.
</li>

<li> Als u iets wilt verkopen (t-shirts, cd's, pins, petjes, enz.), moet u
   eerst de administratie contacteren om te zien of dit wel is toegestaan.
   Er zijn enkele grote evenementen waar absoluut niets mag verkocht worden.
</li>

<li> Als de administratie akkoord gaat dat u verkoopt aan de stand, moet u
   nagaan of er geen lokale regel is die dit verbiedt (vooral als het
   evenement plaats vindt op zondag). Misschien kan de administratie van het
   evenement helpen.
</li>

<li> Als u verkoopt, mag de klemtoon niet liggen op geld verdienen aan de
   stand. Het kan ook vreemd overkomen dat u een gratis stand, enz.
   aanvraagt en dan iets gaat verkopen en daardoor <q>veel</q> geld
   verdient met de stand.
</li>

<li> Op sommige evenementen wordt een bijeenkomst gepland voor sprekers en
   standhouders. Controleer of er één zal zijn en hoe u kunt deelnemen als u
   geïnteresseerd bent. Als een vuistregel is zo'n bijeenkomst meestal
   leuk omdat u er mensen van andere projecten en bedrijven ontmoet en
   kunt ontspannen van de stressvolle beurs.
</li>

<li> Zorg ervoor om genoeg vingerafdrukken van uw GnuPG-sleutel mee te nemen
   zodat anderen ze kunnen <a href="keysigning">tekenen</a>. Vergeet ook
   geen identiteitskaart of rijbewijs om uw identiteit te kunnen aantonen.
</li>

<li> Als u geld kunt bemachtigen om meer dingen te doen op de stand, lees dan
   enkele goede ideeën over <a href="material">>merchandising op stands</a>.
</li>

<li> Wanneer mensen en machines beschikbaar zijn, verzeker u er dan van dat
   alle mensen in de stand de machines kunnen bedienen. Dit vereist een
   demo-account met een gekend wachtwoord voor alle mensen in de stand. Dit
   account moet toestaan om <code>sudo apt-get</code> uit te voeren als de
   machines verbonden zijn met het netwerk en toegang hebben tot een
   Debian-spiegelserver.
</li>

<li> Het zou leuk zijn als iemand van de stand een kort rapport zou
   schrijven na het evenement, zodat
   <a href="$(HOME)/News/weekly/">Debian Wekelijks Nieuws</a> er
   achteraf over zou kunnen berichten.
</li>

</ol>

<p>E-mails over organisatie van de stand en voordrachten zouden gestuurd moeten
worden naar één van de <a href="booth#ml">mailinglijsten</a> zodat ze publiek
zijn, gearchiveerd worden en meer geïnteresseerde mensen kunnen aantrekken.
</p>

<p>Als u dergelijke e-mails niet naar een publieke lijst wilt sturen, dan kunt
u ze altijd naar events@debian.org sturen zodat we enkele tips kunnen geven
indien vereist of nuttig. We zullen echter niet zelf in contact treden met de
administratie om uw inspanningen niet te niet te doen.</p>

<h3>De stand opzetten</h3>

<ul>

<li> Als u een professionele stand wilt opzetten, is het altijd goed om weten
   waar u jassen, overbodige schoenen, drank en andere dingen kunt plaatsen.
   Contacteer de administratie om te weten of er een kleine ruimte voor zal
   zijn.
</li>

<li> Ga na bij de administratie hoe u bij de stand kunt voordat de stand
   geopend is voor het publiek. Sommige beurzen vereisen speciale
   toegangskaarten.
</li>

<li> Op de beurs zou de ratio van ontwikkelaars per bezoeker niet groter mogen
   zijn dan twee (2.0). Het is leuk om een stand te hebben vol met mensen,
   maar het is niet erg uitnodigend als de stand al vol is met
   Debian-mensen en er geen bezoeker meer bij kan.
</li>

<li> Vergeet niet om een groepsfoto te maken van alle Debian-mensen die
   meehelpen. Dit is al regelmatig vergeten, maar het helpt om gezichten
   met namen te associëren terwijl het Debian ook minder anoniem maakt.
</li>

<li> Laat op het einde van de dag of van de beurs geen stand vol afval,
   zoals lege flessen, achter.
</li>

<li> Het ziet er niet goed uit als mensen in de stand enkel aan tafel achter
   hun computer zitten in plaats van aandacht te hebben voor de bezoekers.
</li>

</ul>


Reply to: