[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/social_contract.1.0.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van
dutch/social_contract.1.0.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/social_contract.1.0.wml b/dutch/social_contract.1.0.wml
index ca8edac7e1d..1436c749808 100644
--- a/dutch/social_contract.1.0.wml
+++ b/dutch/social_contract.1.0.wml
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Het Debian Sociale Contract" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="b8114b588961778dbd04974c1464a2f388a90c28" maintainer="bas@debian.org"
+#use wml::debian::translation-check translation="a2d057aa44562ddcc643379de20b7fc2c0c7f9e4" maintainer="bas@debian.org"
 
 # Original document: contract.html
 # Author      : Manoj Srivastava ( srivasta@tiamat.datasync.com )
@@ -32,10 +32,10 @@ href="http://opensource.org/docs/osd";>Open Source Definitie</a>.
   vrije software zal blijven bestaan. Omdat er veel definities van
   vrije software te geven zijn, nemen we de richtlijnen om te bepalen
   of software &quot;vrij&quot; is hieronder op in dit document. We
-   zullen ondersteuning bieden aan 
+   zullen ondersteuning bieden aan
   gebruikers die niet-vrije software gebruiken en
   ontwikkelen, maar we zullen ervoor zorgen dat het systeem nooit
-   afhankelijk wordt van niet-vrije software.</p> 
+   afhankelijk wordt van niet-vrije software.</p>
  <li><strong>We geven terug aan de vrije-software gemeenschap</strong>
   <p>Wanneer we nieuwe delen van het Debian systeem schrijven, zullen
   we deze publiceren als vrije software. We zullen het beste systeem
@@ -56,7 +56,7 @@ href="http://opensource.org/docs/osd";>Open Source Definitie</a>.
   omgevingen ondersteunen. We hebben geen bezwaar tegen
   commerciële software die bedoeld is om op Debian-systemen te
   draaien. We geven toestemmingen aan derden om distributies met
-   toegevoegde waarde te ontwikkelen die gebruik maken van 
+   toegevoegde waarde te ontwikkelen die gebruik maken van
   zowel Debian-software als commerciële software, zonder enige
   betaling aan ons. Om deze doelen te ondersteunen, zullen we een
   geïntegreerd systeem van 100% vrije software leveren, zonder
@@ -96,10 +96,10 @@ href="http://opensource.org/docs/osd";>Open Source Definitie</a>.
   moet toestaan dat deze worden verspreid onder dezelfde
   voorwaarden als de licentie van de originele software.</p>
  <li><p><strong>Integriteit van de broncode van de auteur</strong>
-   <p>De licentie mag alleen restricties opleggen aan verspreiding 
+   <p>De licentie mag alleen restricties opleggen aan verspreiding
   van gewijzigde broncode als de licentie toestaat dat zogenaamde
   &quot;<tt>patch bestanden</tt>&quot;, die het doel hebben het programma
-   voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid mogen 
+   voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid mogen
   worden. De licentie mag eisen dat afgeleide werken een andere
   naam of een ander versienummer dragen dan de originele software.
   (<em>Dit is een compromis. De Debian groep moedigt alle auteurs aan
@@ -119,7 +119,7 @@ href="http://opensource.org/docs/osd";>Open Source Definitie</a>.
   aan extra voorwaarden moet voldoen.</p>
  <li><p><strong>De licentie mag niet specifiek voor Debian zijn</strong>
   <p>De rechten die bij het programma horen mogen niet afhangen van
-   het feit of het programma al dan niet deel uitmaakt van een 
+   het feit of het programma al dan niet deel uitmaakt van een
   Debian-systeem. Als het programma uit Debian wordt gehaald en wordt
   gebruikt of verspreid zonder Debian maar verder wel binnen de
   voorwaarden van de licentie, moet iedereen aan wie het programma
@@ -132,7 +132,7 @@ href="http://opensource.org/docs/osd";>Open Source Definitie</a>.
   programma's die op hetzelfde medium worden verspreid, vrije
   software moet zijn.</p>
  <li><p><strong>Voorbeelden van licenties</strong>
-   <p>De &quot;<strong><a href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>GPL</a></strong>&quot;,
+   <p>De &quot;<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GPL</a></strong>&quot; (<a href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>niet-officiële Nederlandse vertaling</a>),
   de &quot;<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause";>BSD</a></strong>&quot; en de
   &quot;<strong><a
   href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html";>Artistic</a></strong>&quot;
@@ -145,12 +145,12 @@ expliciet op te schrijven, is gesuggereerd door Ean Schuessler. Dit document
 is geschreven door Bruce Perens, is bijgeschaafd door de andere
 Debian-ontwikkelaars gedurende een maand-lange e-mailconferentie in
 juni 1997 bij met hulp van de op- en aanmerkingen van de
-Debian-ontwikkelaars en is uiteindelijk 
+Debian-ontwikkelaars en is uiteindelijk
 <a href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html";>\
 aangenomen</a> als het officiële beleid van het Debian Project.</em></p>
 
 <p><em>Bruce Perens heeft later de Debian-specifieke delen van de
-Debian Richtlijnen voor Vrije Software verwijderd om de 
+Debian Richtlijnen voor Vrije Software verwijderd om de
 <a href="http://opensource.org/docs/definition.php";>&ldquo;Open
 Source Definitie&rdquo;</a> te maken.</em></p>
 
#use wml::debian::template title="Het Debian Sociale Contract" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="a2d057aa44562ddcc643379de20b7fc2c0c7f9e4" maintainer="bas@debian.org"

# Original document: contract.html
# Author      : Manoj Srivastava ( srivasta@tiamat.datasync.com )
# Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997
# Translator    : Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
# Translation date : Sat May 25 14:38:43 MET DST 2002
# $Author$
# $Date$

<p>
 Version 1.0, geratificeerd op 5 juli 1997. Vervangen door
 <a href="social_contract">Versie 1.1</a>, geratificeerd op 26 april
 2004.
</p>


<p>Debian, de makers van het Debian GNU/Linux systeem, hebben het
<strong>Debian Sociale Contract</strong> opgesteld. Het &quot;<a
href="#guidelines">Debian Vrije Software Richtlijnen</a>&quot;-gedeelte
van het contract, dat oorspronkelijk is ontwikkeld als een verzameling
verplichtingen waarover we hebben afgesproken ons eraan te houden, is
door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de <a
href="http://opensource.org/docs/osd";>Open Source Definitie</a>.

<HR>
<h2>Het &quot;Sociale Contract&quot; met de Vrije Software Gemeenschap</h2>
<ol>
  <li><p><strong>Debian zal 100% vrije software blijven</strong>
   <p>We beloven dat de Debian GNU/Linux distributie volledig uit
   vrije software zal blijven bestaan. Omdat er veel definities van
   vrije software te geven zijn, nemen we de richtlijnen om te bepalen
   of software &quot;vrij&quot; is hieronder op in dit document. We
   zullen ondersteuning bieden aan
   gebruikers die niet-vrije software gebruiken en
   ontwikkelen, maar we zullen ervoor zorgen dat het systeem nooit
   afhankelijk wordt van niet-vrije software.</p>
  <li><strong>We geven terug aan de vrije-software gemeenschap</strong>
   <p>Wanneer we nieuwe delen van het Debian systeem schrijven, zullen
   we deze publiceren als vrije software. We zullen het beste systeem
   maken dat we kunnen, opdat vrije software wijd en zijd zal worden
   gedistribueerd en gebruikt. Oplossingen voor bugs,
   verbeteringen, verzoeken van gebruikers, enz., zullen we terugkoppelen naar de
   &quot;<em>upstream</em>&quot; auteurs van de software die we in ons
   systeem opnemen.</p>
  <li><p><strong>We zullen problemen niet verbergen</strong>
   <p>We zullen te allen tijde onze gehele database van bugrapporten
   openstellen voor publieke toegang. Rapporten die gebruikers insturen,
   zullen direct zichtbaar worden voor anderen.</p>
  <li><p><strong>Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij
  vrije software</strong>
   <p>We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers
   en de vrije-software gemeenschap. We zullen de behoefte van onze
   gebruikers aan computersystemen in allerlei verschillende
   omgevingen ondersteunen. We hebben geen bezwaar tegen
   commerciële software die bedoeld is om op Debian-systemen te
   draaien. We geven toestemmingen aan derden om distributies met
   toegevoegde waarde te ontwikkelen die gebruik maken van
   zowel Debian-software als commerciële software, zonder enige
   betaling aan ons. Om deze doelen te ondersteunen, zullen we een
   geïntegreerd systeem van 100% vrije software leveren, zonder
   enige wettelijke restricties die een dergelijk gebruik van de
   software zou verhinderen.</p>
  <li><p><strong>Programma's die niet aan onze standaarden van vrije
  software voldoen</strong>
   <p>We erkennen dat sommige van onze gebruikers programma's nodig
   hebben die niet voldoen aan de <a href="#guidelines">Debian
   Richtlijnen voor Vrije Software</a>. We hebben de
   &quot;<tt>contrib</tt>&quot; en &quot;<tt>non-free</tt>&quot;
   gebieden in ons FTP archief voor zulke software aangemaakt. Hoewel
   deze software is geconfigureerd voor gebruik met Debian, is de
   software in deze directories geen deel van het Debian systeem. We
   raden CD-fabrikanten aan de licenties van de softwarepakketten in
   deze directories te lezen om te zien of zij deze software op hun
   CD's mogen verspreiden. Dus, hoewel niet-vrije software geen deel
   uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel het gebruik ervan en
   verzorgen we de infrastructuur (zoals het Bug Tracking Systeem en de
   mailinglijsten) voor niet-vrije softwarepakketten.
</ol>
<HR>
<h2 id="guidelines">De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</h2>
<ol>
  <li><p><strong>Vrije herdistributie</strong>
   <p>De licentie van een deel van Debian mag niemand verbieden de
   software als een deel van een softwaredistributie met programma's van
   verschillende bronnen te verkopen of weg te geven. De licentie mag
   geen vergoedingen of andere vorm van betaling vereisen voor een
   dergelijke verkoop.</p>
  <li><p><strong>Broncode</strong>
   <p>Het programma moet de broncode omvatten en verspreiding
   van zowel de broncode als het programma in gecompileerde vorm moet
   toegestaan zijn.</p>
  <li><p><strong>Afgeleide werken</strong>
   <p>De licentie moet modificatie en afgeleide werken toestaan en
   moet toestaan dat deze worden verspreid onder dezelfde
   voorwaarden als de licentie van de originele software.</p>
  <li><p><strong>Integriteit van de broncode van de auteur</strong>
   <p>De licentie mag alleen restricties opleggen aan verspreiding
   van gewijzigde broncode als de licentie toestaat dat zogenaamde
   &quot;<tt>patch bestanden</tt>&quot;, die het doel hebben het programma
   voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid mogen
   worden. De licentie mag eisen dat afgeleide werken een andere
   naam of een ander versienummer dragen dan de originele software.
   (<em>Dit is een compromis. De Debian groep moedigt alle auteurs aan
   om het wijzigen van bestanden, broncode, of gecompileerd, niet te
   verbieden.</em>)</p>
  <li><p><strong>Geen discriminatie van personen of groepen</strong>
   <p>De licentie mag geen enkele persoon of groep van personen
   discrimineren.</p>
  <li><p><strong>Geen onderscheid tussen gebruiksomgevingen</strong>
   <p>De licentie mag het gebruik het programma in bepaalde
   gebruiksomgevingen niet inperken. Bijvoorbeeld, hij mag niet
   verbieden dat het programma in een zakelijke omgeving wordt
   gebruikt, of dat het voor genetisch onderzoek wordt ingezet.</p>
  <li><p><strong>Verspreiding van de licentie</strong>
   <p>De rechten die bij het programma horen moeten gelden voor
   iedereen aan wie het wordt verspreid, zonder dat die personen nog
   aan extra voorwaarden moet voldoen.</p>
  <li><p><strong>De licentie mag niet specifiek voor Debian zijn</strong>
   <p>De rechten die bij het programma horen mogen niet afhangen van
   het feit of het programma al dan niet deel uitmaakt van een
   Debian-systeem. Als het programma uit Debian wordt gehaald en wordt
   gebruikt of verspreid zonder Debian maar verder wel binnen de
   voorwaarden van de licentie, moet iedereen aan wie het programma
   wordt verspreid dezelfde rechten hebben als wanneer het programma
   deel is van een Debian-systeem.</p>
  <li><p><strong>De licentie mag andere software niet besmetten</strong>
   <p>De licentie mag geen voorwaarden opleggen aan andere software
   die samen met de gelicentieerde software wordt verspreid.
   Bijvoorbeeld, de licentie mag niet eisen dat alle andere
   programma's die op hetzelfde medium worden verspreid, vrije
   software moet zijn.</p>
  <li><p><strong>Voorbeelden van licenties</strong>
   <p>De &quot;<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GPL</a></strong>&quot; (<a href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>niet-officiële Nederlandse vertaling</a>),
   de &quot;<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause";>BSD</a></strong>&quot; en de
   &quot;<strong><a
   href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html";>Artistic</a></strong>&quot;
   licenties zijn voorbeelden van licenties die wij als
   &quot;<em>vrij</em>&quot; beschouwen.
</ol>

<p><em>Het idee om ons "sociaal contract met de vrij-software gemeenschap"
expliciet op te schrijven, is gesuggereerd door Ean Schuessler. Dit document
is geschreven door Bruce Perens, is bijgeschaafd door de andere
Debian-ontwikkelaars gedurende een maand-lange e-mailconferentie in
juni 1997 bij met hulp van de op- en aanmerkingen van de
Debian-ontwikkelaars en is uiteindelijk
<a href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html";>\
aangenomen</a> als het officiële beleid van het Debian Project.</em></p>

<p><em>Bruce Perens heeft later de Debian-specifieke delen van de
Debian Richtlijnen voor Vrije Software verwijderd om de
<a href="http://opensource.org/docs/definition.php";>&ldquo;Open
Source Definitie&rdquo;</a> te maken.</em></p>

<p><em>Andere organisaties mogen documenten ontlenen aan dit document
en/of erop voorbouwen. Vermeldt alstublieft het Debian-project als u dit
doet.</em>

Reply to: