[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://minissdpdDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconfteksten van
minissdpd.
Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of minissdpd debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the minissdpd package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: minissdpd 1.5.20180223-6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: minissdpd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-31 14:58+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-18 22:15+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../minissdpd.templates:2001
msgid "MiniSSDP daemon configuration"
msgstr "Configuratie van de achtergronddienst MiniSSDP"

#. Type: note
#. Description
#: ../minissdpd.templates:2001
msgid ""
"The MiniSSDP daemon is being installed (perhaps as a dependency for UPnP "
"support) but will not function correctly until it is configured."
msgstr ""
"De achtergronddienst MiniSSDP werd geïnstalleerd (misschien als een vereiste "
"voor UPnP-ondersteuning), maar zal niet correct functioneren totdat deze "
"geconfigureerd werd."

#. Type: note
#. Description
#: ../minissdpd.templates:2001
#| msgid ""
#| "MiniSSDP is a daemon used by MiniUPnPc to speed up device discoveries. "
#| "Due to a potential security issue, an out-of-box default configuration "
#| "can not be provided anymore, thus a explicit configuration is required."
msgid ""
"MiniSSDP is a daemon used by MiniUPnPc to speed up device discovery. For "
"security reasons, no out-of-box default configuration can be provided, so it "
"requires manual configuration."
msgstr ""
"MiniSSDP is een achtergronddienst die door MiniUPnPc gebruikt wordt om "
"apparaten sneller te vinden. Uit veiligheidsoverwegingen kan niet meer in "
"een automatische standaardconfiguratie voorzien worden. Daarom is een "
"manuele configuratie vereist."

#. Type: note
#. Description
#: ../minissdpd.templates:2001
#| msgid ""
#| "You can simply ignore this configuration / remove this package. MiniSSDP "
#| "**won't work** with the old default configuration, but MiniUPnPc (and "
#| "your UPnP applications) will still function properly (despite some "
#| "performance loss)."
msgid ""
"Alternatively you can simply override the recommendation and remove "
"MiniSSDP, or leave it unconfigured - it won't work, but MiniUPnPc (and UPnP "
"applications) will still function properly despite some performance loss."
msgstr ""
"Een andere mogelijkheid is om de aanbeveling gewoon te omzeilen en MiniSSDP "
"te verwijderen of het niet-geconfigureerd te laten - het zal niet werken, "
"maar MiniUPnPc (en UPnP-toepassingen) zullen nog steeds behoorlijk "
"functioneren (ondanks enig prestatieverlies)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../minissdpd.templates:3001
msgid "Start the MiniSSDP daemon automatically?"
msgstr "De achtergronddienst MiniSSDP automatisch starten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../minissdpd.templates:3001
msgid ""
"Choose this option if the MiniSSDP daemon should start automatically, now "
"and at boot time."
msgstr ""
"Kies deze optie als de achtergronddienst MiniSSDP nu en bij het starten van "
"de computer automatisch moet opstarten."

#. Type: string
#. Description
#: ../minissdpd.templates:4001
#| msgid "Interface to listen on for UPnP queries:"
msgid "Interfaces to listen on for UPnP queries:"
msgstr "Interfaces waarop naar UPnP-aanvragen geluisterd moet worden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../minissdpd.templates:4001
#| msgid ""
#| "The MiniSSDP daemon will listen for requests on one interface, and drop "
#| "all queries that do not come from the local network. Please enter the LAN "
#| "interface or IP address (in CIDR notation) that it should listen on."
msgid ""
"The MiniSSDP daemon will listen for requests on one interface, and drop all "
"queries that do not come from the local network. Please enter the LAN "
"interfaces or IP addresses of those interfaces (in CIDR notation) that it "
"should listen on, separated by space."
msgstr ""
"De achtergronddienst MiniSSDP zal aanvragen beluisteren op één interface en "
"alle verzoeken die niet van het lokale netwerk afkomstig zijn, laten vallen. "
"Vermeld de LAN-interfaces of de IP-adressen van deze interfaces (in CIDR-"
"notatie) waarop geluisterd moet worden, van elkaar gescheiden met een spatie."

#. Type: string
#. Description
#: ../minissdpd.templates:4001
#| msgid ""
#| "Interface name is preferred, and required if you plan to enable IPv6 port "
#| "forwarding."
msgid ""
"Interface names are highly preferred, and required if you plan to enable "
"IPv6 port forwarding."
msgstr ""
"De interfacenamen genieten een sterke voorkeur en deze zijn zelfs vereist "
"als u zinnens bent IPv6 port forwarding te gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../minissdpd.templates:5001
msgid "Enable IPv6 listening?"
msgstr "Beluisteren van IPv6 activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../minissdpd.templates:5001
msgid ""
"Please specify whether the MiniSSDP daemon should listen for IPv6 queries."
msgstr ""
"Geef aan of de achtergronddienst MiniSSDP IPv6-aanvragen moet beluisteren."

#~ msgid ""
#~ "If you see this message but never manually install MiniSSDP, then most "
#~ "probably this package is automatically pulled as a recommendation for "
#~ "libminiupnpc, which is the UPnP support library for many applications."
#~ msgstr ""
#~ "Indien u deze boodschap leest, maar MiniSSDP nooit zelf geïnstalleerd "
#~ "heeft, dan werd dit pakket waarschijnlijk automatisch geïnstalleerd omdat "
#~ "het aanbevolen wordt door libminiupnpc. Dit laatste is een bibliotheek "
#~ "die UPnP-ondersteuning biedt voor veel toepassingen."
--- minissdpd_1.5.20180223-4_nl.po	2019-01-14 20:52:03.711359838 +0100
+++ minissdpd_1.5.20180223-6_nl.po	2019-02-18 22:15:57.579800739 +0100
@@ -6,10 +6,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: minissdpd 1.5.20180223-1\n"
+"Project-Id-Version: minissdpd 1.5.20180223-6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: minissdpd@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-07 15:57+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-14 20:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-31 14:58+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-18 22:15+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -27,16 +27,14 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../minissdpd.templates:1001
+#: ../minissdpd.templates:2001
 msgid ""
-"If you see this message but never manually install MiniSSDP, then most "
-"probably this package is automatically pulled as a recommendation for "
-"libminiupnpc, which is the UPnP support library for many applications."
+"The MiniSSDP daemon is being installed (perhaps as a dependency for UPnP "
+"support) but will not function correctly until it is configured."
 msgstr ""
-"Indien u deze boodschap leest, maar MiniSSDP nooit zelf geïnstalleerd heeft, "
-"dan werd dit pakket waarschijnlijk automatisch geïnstalleerd omdat het "
-"aanbevolen wordt door libminiupnpc. Dit laatste is een bibliotheek die UPnP-"
-"ondersteuning biedt voor veel toepassingen."
+"De achtergronddienst MiniSSDP werd geïnstalleerd (misschien als een vereiste "
+"voor UPnP-ondersteuning), maar zal niet correct functioneren totdat deze "
+"geconfigureerd werd."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -40,16 +38,20 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../minissdpd.templates:1001
+#: ../minissdpd.templates:2001
+#| msgid ""
+#| "MiniSSDP is a daemon used by MiniUPnPc to speed up device discoveries. "
+#| "Due to a potential security issue, an out-of-box default configuration "
+#| "can not be provided anymore, thus a explicit configuration is required."
 msgid ""
-"MiniSSDP is a daemon used by MiniUPnPc to speed up device discoveries. Due "
-"to a potential security issue, an out-of-box default configuration can not "
-"be provided anymore, thus a explicit configuration is required."
+"MiniSSDP is a daemon used by MiniUPnPc to speed up device discovery. For "
+"security reasons, no out-of-box default configuration can be provided, so it "
+"requires manual configuration."
 msgstr ""
 "MiniSSDP is een achtergronddienst die door MiniUPnPc gebruikt wordt om "
-"apparaten sneller te vinden. Wegens een mogelijk veiligheidsrisico kan niet "
-"meer in een automatische standaardconfiguratie voorzien worden. Daarom is "
-"een expliciete configuratie vereist."
+"apparaten sneller te vinden. Uit veiligheidsoverwegingen kan niet meer in "
+"een automatische standaardconfiguratie voorzien worden. Daarom is een "
+"manuele configuratie vereist."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -53,17 +55,21 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../minissdpd.templates:1001
+#: ../minissdpd.templates:2001
+#| msgid ""
+#| "You can simply ignore this configuration / remove this package. MiniSSDP "
+#| "**won't work** with the old default configuration, but MiniUPnPc (and "
+#| "your UPnP applications) will still function properly (despite some "
+#| "performance loss)."
 msgid ""
-"You can simply ignore this configuration / remove this package. MiniSSDP "
-"**won't work** with the old default configuration, but MiniUPnPc (and your "
-"UPnP applications) will still function properly (despite some performance "
-"loss)."
+"Alternatively you can simply override the recommendation and remove "
+"MiniSSDP, or leave it unconfigured - it won't work, but MiniUPnPc (and UPnP "
+"applications) will still function properly despite some performance loss."
 msgstr ""
-"U kunt deze configuratie gewoon negeren / dit pakket verwijderen. MiniSSDP "
-"zal de oude standaardconfiguratie **niet meer** gebruiken, maar MiniUPnPc "
-"(en uw UPnP-toepassingen) zullen nog steeds behoorlijk functioneren (ondanks "
-"enig prestatieverlies)."
+"Een andere mogelijkheid is om de aanbeveling gewoon te omzeilen en MiniSSDP "
+"te verwijderen of het niet-geconfigureerd te laten - het zal niet werken, "
+"maar MiniUPnPc (en UPnP-toepassingen) zullen nog steeds behoorlijk "
+"functioneren (ondanks enig prestatieverlies)."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -84,8 +90,9 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../minissdpd.templates:4001
-msgid "Interface to listen on for UPnP queries:"
-msgstr "Interface waarop naar UPnP-aanvragen geluisterd moet worden:"
+#| msgid "Interface to listen on for UPnP queries:"
+msgid "Interfaces to listen on for UPnP queries:"
+msgstr "Interfaces waarop naar UPnP-aanvragen geluisterd moet worden:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -90,15 +97,20 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../minissdpd.templates:4001
+#| msgid ""
+#| "The MiniSSDP daemon will listen for requests on one interface, and drop "
+#| "all queries that do not come from the local network. Please enter the LAN "
+#| "interface or IP address (in CIDR notation) that it should listen on."
 msgid ""
 "The MiniSSDP daemon will listen for requests on one interface, and drop all "
 "queries that do not come from the local network. Please enter the LAN "
-"interface or IP address (in CIDR notation) that it should listen on."
+"interfaces or IP addresses of those interfaces (in CIDR notation) that it "
+"should listen on, separated by space."
 msgstr ""
 "De achtergronddienst MiniSSDP zal aanvragen beluisteren op één interface en "
 "alle verzoeken die niet van het lokale netwerk afkomstig zijn, laten vallen. "
-"Vermeld de LAN-interface of het IP-adres (in CIDR-notatie) waarop geluisterd "
-"moet worden."
+"Vermeld de LAN-interfaces of de IP-adressen van deze interfaces (in CIDR-"
+"notatie) waarop geluisterd moet worden, van elkaar gescheiden met een spatie."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -103,12 +115,15 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../minissdpd.templates:4001
+#| msgid ""
+#| "Interface name is preferred, and required if you plan to enable IPv6 port "
+#| "forwarding."
 msgid ""
-"Interface name is preferred, and required if you plan to enable IPv6 port "
-"forwarding."
+"Interface names are highly preferred, and required if you plan to enable "
+"IPv6 port forwarding."
 msgstr ""
-"De voorkeur gaat uit naar de interfacenaam en deze is zelfs vereist als u "
-"zinnens bent IPv6 port forwarding te gebruiken."
+"De interfacenamen genieten een sterke voorkeur en deze zijn zelfs vereist "
+"als u zinnens bent IPv6 port forwarding te gebruiken."
 
 #. Type: boolean
 #. Description

Reply to: