[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-stretch/debian-edu-stretch-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/debian-edu-stretch/debian-edu-stretch-manual.nl.po
bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met de wijzigingen tegenover de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/documentation/debian-edu-stretch/debian-edu-stretch-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-stretch/debian-edu-stretch-manual.nl.po
index 1ced6235..6e92b2d2 100644
--- a/documentation/debian-edu-stretch/debian-edu-stretch-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-stretch/debian-edu-stretch-manual.nl.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the debian-edu-doc package.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-edu-stretch-manual\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-doc@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-02-06 09:45+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-06 22:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-23 19:32+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-10 12:51+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -22,8 +22,9 @@ msgid "en"
 msgstr "nl"
 
 #. type: Content of: <article><articleinfo><title>
-msgid "Debian Edu / Skolelinux Stretch 9+edu0 Manual"
-msgstr "Handleiding Debian Edu/Skolelinux Stretch 9+edu0"
+msgid "Debian Edu / Skolelinux Stretch 9+edu0 Manual 2019-01-20"
+msgstr "Handleiding Debian Edu/Skolelinux Stretch 9+edu0, 20-01-2019"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Manual for Debian Edu 9+edu0 Codename Stretch"
@@ -9282,7 +9283,6 @@ msgstr ""
 "install &lt;pakket&gt;</computeroutput> te geven."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Teaching Programming"
 msgstr "Onderricht in programmeren"
 
@@ -9601,48 +9601,6 @@ msgid "Contribute"
 msgstr "Meewerken"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
-msgid "Let us know you exist"
-msgstr "Maak u kenbaar"
-
-#. type: Attribute 'fileref' of: <article><section><section><para><inlinemediaobject><imageobject><imagedata>
-msgid "./images/worldmap.png"
-msgstr "./images/worldmap.png"
-
-#. type: Content of: <article><section><section><para><inlinemediaobject><textobject><phrase>
-msgid ""
-"http://www.skolelinux.no/slschools/worldmap.php?lang=en&amp;image=worldmap.";
-"png"
-msgstr ""
-"http://www.skolelinux.no/slschools/worldmap.php?lang=en&amp;image=worldmap.";
-"png"
-
-#. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid ""
-"There are Debian Edu users all over the world. A very easy form of "
-"contribution is to let us know you exist and use Debian Edu - this motivates "
-"us very much and therefore is already a valuable contribution."
-msgstr ""
-"Gebruikers van Debian Edu vindt men overal ter wereld. Een zeer eenvoudige "
-"manier om mee te werken, is u kenbaar te maken als gebruiker van Debian Edu. "
-"Dit motiveert ons enorm en is daarom alleen al een waardevolle bijdrage."
-
-#. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid ""
-"The Debian Edu projects provide a database of schools and users of the "
-"system to help the users find each other, and also to have an idea about "
-"where the users of the distribution are located.  Please let us know about "
-"your installation, by registering in this database.  To register your "
-"school, <ulink url=\"http://wiki.debian.org/DebianEdu/ReferenceSchools\";>use "
-"this web form</ulink>."
-msgstr ""
-"Het Debian-Eduproject houdt een gegevensbank bij van scholen en gebruikers "
-"van het systeem, om gebruikers te helpen om elkaar te vinden en ook om een "
-"idee te hebben van waar de gebruikers van de uitgave te situeren zijn. "
-"Informeer ons alstublieft over uw installatie door u in de gegevensbank te "
-"registreren. Gebruik <ulink url=\"http://wiki.debian.org/DebianEdu/";
-"ReferenceSchools\">dit webformulier</ulink> om uw school te registreren."
-
-#. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Contribute locally"
 msgstr "Meewerken op lokaal vlak"
 
@@ -9703,12 +9661,12 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "A good way to learn what is happening in the development of Debian Edu is to "
-"subscribe to the <ulink url=\"http://lists.alioth.debian.org/mailman/";
-"listinfo/debian-edu-commits\">commit mailinglist</ulink>."
+"subscribe to the <ulink url=\"https://alioth-lists.debian.net/cgi-bin/";
+"mailman/listinfo/debian-edu-commits\">commit mailinglist</ulink>."
 msgstr ""
 "Een goede manier om te weten wat er gebeurt op het vlak van de ontwikkeling "
-"van Debian Edu, is zich abonneren op de <ulink url=\"http://lists.alioth.";
-"debian.org/mailman/listinfo/debian-edu-commits\">mailinglijst over "
+"van Debian Edu, is zich abonneren op de <ulink url=\"https://alioth-lists.";
+"debian.net/cgi-bin/mailman/listinfo/debian-edu-commits\">mailinglijst over "
 "aanpassingen aan de broncode</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
@@ -10110,20 +10068,6 @@ msgid "Copyright and authors"
 msgstr "Auteursrechten en auteurs"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
 "This document is written and copyrighted by Holger Levsen (2007, 2008, 2009, "
 "2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Petter Reinholdtsen "
@@ -10181,14 +10125,6 @@ msgstr ""
 "v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
 "The Bokmål translation is copyrighted by Petter Reinholdtsen (2007, 2012, "
 "2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Håvard Korsvoll (2007-2009), Tore Skogly "
@@ -10208,14 +10144,6 @@ msgstr ""
 "of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
 "The German translation is copyrighted by Holger Levsen (2007), Patrick "
 "Winnertz (2007), Ralf Gesellensetter (2007, 2009), Roland F. Teichert (2007, "
@@ -10234,11 +10162,6 @@ msgstr ""
 "vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
 "The Italian translation is copyrighted by Claudio Carboncini (2007, 2008, "
 "2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) and Beatrice "
@@ -10275,11 +10198,11 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
 "The Dutch translation is copyrighted by Frans Spiesschaert (2014, 2015, "
-"2016, 2017) and is released under the GPL v2 or any later version."
+"2016, 2017, 2018) and is released under the GPL v2 or any later version."
 msgstr ""
 "De auteursrechten van de Nederlandse vertaling berusten bij Frans "
-"Spiesschaert (2014, 2015, 2016, 2017). De vertaling is vrijgegeven onder de "
-"licentie GPL v2 of een latere versie."
+"Spiesschaert (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). De vertaling is vrijgegeven "
+"onder de licentie GPL v2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
@@ -10300,10 +10223,6 @@ msgstr ""
 "latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
 "The Simplified Chinese translation is copyrighted by Ma Yong (2016, 2017, "
 "2018), Boyuan Yang (2017) and Roy Zhang (2017) and is released under the GPL "
@@ -10361,35 +10280,21 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
-"To commit your translations you need to be a member of the Alioth project "
-"<computeroutput>debian-edu</computeroutput>. If your Alioth username differs "
-"from your local one, create or edit <computeroutput>~/.ssh/config</"
-"computeroutput>. Add a config block like this:"
+"To commit your translations you need to be a member of the Salsa project "
+"<computeroutput>debian-edu</computeroutput>."
 msgstr ""
-"Om uw vertaling te kunnen vastleggen, moet u lid zijn van het Aliothproject "
-"<computeroutput>debian-edu</computeroutput>. Indien uw gebruikersnaam in "
-"Alioth verschilt van uw lokale gebruikersnaam, moet u het bestand "
-"<computeroutput>~/.ssh/config</computeroutput> aanmaken of bewerken. Voeg in "
-"het bestand een configuratieblok zoals het volgende toe:"
-
-#. type: CDATA
-#, no-wrap
-msgid ""
-"Host git.debian.org\n"
-"User <your-alioth-username>"
-msgstr ""
-"Host git.debian.org\n"
-"User <uw-alioth-gebruikersnaam>"
+"Om uw vertaling te kunnen vastleggen, moet u lid zijn van het Salsaproject "
+"<computeroutput>debian-edu</computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
 "Then check out the <computeroutput>debian-edu-doc</computeroutput> source "
-"using ssh access: <computeroutput>git clone git+ssh://git.debian.org/git/"
-"debian-edu/debian-edu-doc.git</computeroutput>"
+"using ssh access: <computeroutput>git clone git@salsa.debian.org:debian-edu/"
+"debian-edu-doc.git</computeroutput>"
 msgstr ""
 "Maak vervolgens verbinding via ssh en haal de broncode op van "
 "<computeroutput>debian-edu-doc</computeroutput>: <computeroutput>git clone "
-"git+ssh://git.debian.org/git/debian-edu/debian-edu-doc.git</computeroutput>"
+"git@salsa.debian.org:debian-edu/debian-edu-doc.git</computeroutput>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -10418,10 +10323,10 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
-"<computeroutput>git clone git://anonscm.debian.org/debian-edu/debian-edu-doc."
+"<computeroutput>git clone https://salsa.debian.org/debian-edu/debian-edu-doc.";
 "git</computeroutput>"
 msgstr ""
-"<computeroutput>git clone git://anonscm.debian.org/debian-edu/debian-edu-doc."
+"<computeroutput>git clone https://salsa.debian.org/debian-edu/debian-edu-doc.";
 "git</computeroutput>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
@@ -10482,13 +10387,12 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
-"Basic information about Alioth (the host where our Git repository is "
-"located) and Git is available at <ulink url=\"http://wiki.debian.org/Alioth/";
-"Git\"/>."
+"Basic information about Salsa (the host where our Git repository is located) "
+"and Git is available at <ulink url=\"https://wiki.debian.org/Salsa\"/>."
 msgstr ""
-"Basisinformatie over Alioth (de computer waarop zich onze opslagruimte van "
-"Git bevindt) en over Git is te vinden op <ulink url=\"http://wiki.debian.org/";
-"Alioth/Git\"/>."
+"Basisinformatie over Salsa (de computer waarop zich onze opslagruimte van "
+"Git bevindt) en over Git is te vinden op <ulink url=\"https://wiki.debian.";
+"org/Salsa\"/>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -10537,11 +10441,6 @@ msgstr ""
 "Er zijn vertalingen te vinden op https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html.";
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "Copyright (C) 2007-2018 Holger Levsen &lt; <ulink url=\"mailto:holger@layer-";
 "acht.org\">holger@layer-acht.org</ulink> &gt; and others, see the <link "
@@ -11118,9 +11017,6 @@ msgid "Appendix B - no Debian Edu Live CD/DVDs for Stretch yet"
 msgstr "Bijlage B - nog geen Debian Edu live cd/dvd's voor Stretch"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid "Debian Edu Live CD/DVDs for Stretch are not available at the moment."
 msgstr ""
 "Momenteel zijn er geen Debian Edu Live CD/DVD's voor Stretch beschikbaar."
@@ -11755,6 +11651,64 @@ msgstr ""
 "Meer informatie over nog oudere uitgaven vindt men op <ulink url=\"http://";
 "developer.skolelinux.no/info/cdbygging/news.html\"/>."
 

Reply to: