[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met de wijzigingen tegenover de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
index e24defc4..fbd09bb7 100644
--- a/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
@@ -6,13 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-edu-buster-manual\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-doc@packages.debian.org\n"
-<<<<<<< Updated upstream
-"POT-Creation-Date: 2019-01-28 10:13+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-11-11 13:01+0100\n"
-=======
-"POT-Creation-Date: 2019-01-28 01:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-28 15:08+0100\n"
->>>>>>> Stashed changes
+"POT-Creation-Date: 2019-02-08 18:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-09 17:25+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -27,7 +22,6 @@ msgid "en"
 msgstr "nl"
 
 #. type: Content of: <article><articleinfo><title>
 msgid "Debian Edu / Skolelinux Buster 10+edu0 Manual 2019-01-20"
 msgstr "Handleiding Debian Edu/Skolelinux Buster 10+edu0 20-01-2019"
 
@@ -53,16 +47,21 @@ msgstr ""
 "wordt."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
 "<link linkend=\"Translations\">Translations</link> are part of the "
 "<computeroutput>debian-edu-doc</computeroutput> package which can be "
-"installed on a webserver, and is available <ulink url=\"http://maintainer.";
-"skolelinux.org/debian-edu-doc/\">online</ulink>."
+"installed on a webserver, and is available <ulink url=\"https://jenkins.";
+"debian.net/userContent/debian-edu-doc/\">online</ulink>."
 msgstr ""
 "<link linkend=\"Translations\">De vertalingen</link> maken deel uit van het "
 "pakket <computeroutput>debian-edu-doc</computeroutput>, dat op een webserver "
-"geïnstalleerd kan worden en ook <ulink url=\"http://maintainer.skolelinux.no/";
-"debian-edu-doc/\">online</ulink> beschikbaar is."
+"geïnstalleerd kan worden en ook <ulink url=\"https://jenkins.debian.net/";
+"userContent/debian-edu-doc/\">online</ulink> beschikbaar is."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "About Debian Edu and Skolelinux"
@@ -112,16 +111,20 @@ msgstr ""
 "clients, die telkens via PXE opstarten."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
-"Several educational applications like GeoGebra, GCompris, Kalzium, "
-"KGeography, GNU Solfege and Scratch are included in the default desktop "
-"setup, which can be extended easily and almost endlessly via the Debian "
-"universe."
+"Several educational applications like GeoGebra, Kalzium, KGeography, GNU "
+"Solfege and Scratch are included in the default desktop setup, which can be "
+"extended easily and almost endlessly via the Debian universe."
 msgstr ""
-"Diverse educatieve toepassingen, zoals GeoGebra, GCompris, Kalzium, "
-"KGeography, GNU Solfege en Scratch, maken deel uit van een standaard "
-"grafische werkomgeving. Deze kan eenvoudig en bijna onbegrensd uitgebreid "
-"worden met in Debian beschikbare softwarepakketten."
+"Diverse educatieve toepassingen, zoals GeoGebra, Kalzium, KGeography, GNU "
+"Solfege en Scratch, maken deel uit van een standaard grafische werkomgeving. "
+"Deze kan eenvoudig en bijna onbegrensd uitgebreid worden met in Debian "
+"beschikbare softwarepakketten."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Some history and why two names"
@@ -931,17 +934,25 @@ msgid "Administration"
 msgstr "Beheer"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "All the Linux machines that are installed with the Skolelinux installer will "
 "be administrable from a central computer, most likely the server. It will be "
-"possible to log in to all machines via SSH (by default, root is not allowed "
-"to log in with password), and thereby have full access to the machines."
+"possible to log in to all machines via SSH, and thereby have full access to "
+"the machines. As root one needs to run <computeroutput>kinit</"
+"computeroutput> first to get a Kerberos TGT."
 msgstr ""
 "Alle Linuxmachines die met behulp van het installatiesysteem van Skolelinux "
 "geïnstalleerd werden, kunnen vanaf een centrale computer, meestal de "
-"centrale server, beheerd worden. Men kan zich via SSH (standaard is het niet "
-"toegestaan dat de systeembeheerder inlogt met een wachtwoord) bij alle "
-"machines aanmelden en er volledige toegang toe krijgen."
+"centrale server, beheerd worden. Het is dan mogelijk om zich via SSH bij "
+"alle machines aan te melden en er volledige toegang toe te krijgen. Als "
+"systeembeheerder moet men eerst <computeroutput>kinit</computeroutput> "
+"uitvoeren om een Kerberos TGT te bekomen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -1711,11 +1722,19 @@ msgid "Installing Debian Edu"
 msgstr "Debian Edu installeren"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "When you do a Debian Edu installation, you have a few options to choose "
 "from. Don't be afraid; there aren't many. We have done a good job of hiding "
 "the complexity of Debian during the installation and beyond. However, Debian "
-"Edu is Debian, and if you want there are more than 52,000 packages to choose "
+"Edu is Debian, and if you want there are more than 57,000 packages to choose "
 "from and a billion configuration options. For the majority of our users, our "
 "defaults should be fine. Please note: if LTSP is intended to be used, choose "
 "a lightweight desktop environment."
@@ -1724,7 +1743,7 @@ msgstr ""
 "keuzemogelijkheden. Wees niet bevreesd. Het zijn er niet veel. We hebben "
 "veel geïnvesteerd om de complexiteit van Debian tijdens de installatie en "
 "nadien verborgen te houden. Niettemin, Debian Edu is Debian, en indien u dit "
-"wenst, heeft u de keuze uit meer dan 52.000 pakketten en een miljard "
+"wenst, heeft u de keuze uit meer dan 57.000 pakketten en een miljard "
 "configuratieopties. Voor de meerderheid van onze gebruikers zouden de "
 "standaardinstellingen moeten voldoen. Merk op: kies voor een lichtgewicht "
 "grafische werkomgeving, indien u zinnens bent LTSP te gebruiken."
@@ -1889,6 +1908,15 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
+"LXQt is a lightweight desktop (language support similar to LXDE) with a more "
+"modern look and feel (based on Qt just like KDE)."
+msgstr ""
+"LXQt is een lichtgewicht grafische werkomgeving (met een vergelijkbare "
+"taalondersteuning als LXDE) die moderner oogt en aanvoelt (gebaseerd op Qt "
+"net zoals KDE)."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
 "Xfce has a slightly bigger footprint than LXDE but a very good language "
 "support (106 languages)."
 msgstr ""
@@ -1926,13 +1954,24 @@ msgstr ""
 "gebruikt worden om testinstallaties te versnellen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Please note: If you want to install a desktop afterwards, don't use the "
 "Debian Edu meta-packages like e.g. <ulink url=\"https://packages.debian.org/";
 "stable/education-desktop-mate#\">education-desktop-mate</ulink> because "
 "these would pull in all education related programs; rather install e.g. "
 "<ulink url=\"https://packages.debian.org/stable/task-mate-desktop#\";>task-"
-"mate-desktop</ulink> instead."
+"mate-desktop</ulink> instead. One ore more of the new school level related "
+"meta-packages <emphasis>education-preschool</emphasis>, <emphasis>education-"
+"primaryschool</emphasis>, <emphasis>education-secondaryschool</emphasis> "
+"<emphasis>education-highschool</emphasis> could be installed to match the "
+"use case."
 msgstr ""
 "Opmerking: indien u nadien een grafische werkomgeving wenst te installeren, "
 "gebruik dan niet de meta-pakketten van Debian Edu, zoals bijvoorbeeld <ulink "
@@ -1940,7 +1979,11 @@ msgstr ""
 "desktop-mate</ulink>, aangezien deze alle onderwijsgerelateerde programma's "
 "zullen installeren. Kies eerder voor het installeren van bijvoorbeeld <ulink "
 "url=\"https://packages.debian.org/stable/task-mate-desktop#\";>task-mate-"
-"desktop</ulink>."
+"desktop</ulink>. Eventueel kunnen een of meer van de nieuwe aan het schoolse "
+"niveau gekoppelde meta-pakketten (<emphasis>education-preschool</emphasis>, "
+"<emphasis>education-primaryschool</emphasis>, <emphasis>education-"
+"secondaryschool</emphasis>, <emphasis>education-highschool</emphasis>) "
+"geïnstalleerd worden om aan de specifieke gebruikscontext tegemoet te komen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -2153,6 +2196,9 @@ msgstr ""
 "<computeroutput>gnome</computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "To install the <emphasis role=\"strong\">LXDE</emphasis> desktop instead, "
 "use <computeroutput>desktop=lxde</computeroutput>."
@@ -2162,6 +2208,18 @@ msgstr ""
 "computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"To install the <emphasis role=\"strong\">LXQt</emphasis> desktop instead, "
+"use <computeroutput>desktop=lxqt</computeroutput>."
+msgstr ""
+"Om in plaats daarvan de grafische werkomgeving <emphasis role=\"strong"
+"\">LXQt</emphasis> te installeren, gebruikt u <computeroutput>desktop=lxqt</"
+"computeroutput>."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "To install the <emphasis role=\"strong\">KDE Plasma</emphasis> desktop "
 "instead, use <computeroutput>desktop=kde</computeroutput>."
@@ -2231,7 +2289,7 @@ msgstr ""
 "de hoofdserver, dan dient u bijkomend het profiel werkstation of LTSP-server "
 "te installeren."
 
-#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
+#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Workstation</emphasis>"
 msgstr "<emphasis role=\"strong\">Werkstation</emphasis>"
 
@@ -4098,6 +4156,55 @@ msgstr ""
 "computeroutput> en <computeroutput>jradmins</computeroutput> (waarvan na een "
 "installatie nog niemand lid is)."
 
+#. type: Content of: <article><section><section><title>
+msgid "Use printers attached to workstations"
+msgstr "Printers gebruiken die met werkstations verbonden zijn"
+#. type: Content of: <article><section><section><para>
+msgid ""
+"The package <emphasis>p910nd</emphasis> is installed by default on a system "
+"with the <emphasis>Workstation</emphasis> profile."
+msgstr ""
+"Op een systeem met het profiel <emphasis>Werkstation</emphasis> wordt "
+"standaard het pakket <emphasis>p910nd</emphasis> geïnstalleerd."
+#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Edit <computeroutput>/etc/default/p910nd</computeroutput> like this (USB "
+"printer):"
+msgstr ""
+"Bewerk <computeroutput>/etc/default/p910nd</computeroutput> zoals hieronder "
+"(USB printer):"
+#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
+msgid "P910ND_OPTS=\"-f /dev/usb/lp0\""
+msgstr "P910ND_OPTS=\"-f /dev/usb/lp0\""
+#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
+msgid "P910ND_START=1"
+msgstr "P910ND_START=1"
+#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Configure the printer using the web interface <computeroutput>https://www.";
+"intern:631</computeroutput>; choose network printer type "
+"<computeroutput>AppSocket/HP JetDirect</computeroutput> (for all printers "
+"regardless of brand or model) and set <computeroutput>socket://&lt;"
+"workstation ip&gt;:9100</computeroutput> as connection URI."
+msgstr ""
+"Configureer de printer via de webinterface <computeroutput>https://www.";
+"intern:631</computeroutput>. Selecteer netwerkprinter, type "
+"<computeroutput>AppSocket/HP JetDirect</computeroutput> (voor alle printers "
+"ongeacht merk of model) en stel <computeroutput>socket://&lt;werkstation-"
+"ip&gt;:9100</computeroutput> in als de URI van de verbinding."
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Kloksynchronisatie"
@@ -5674,6 +5781,171 @@ msgstr ""
 "voor JXplorer."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
+msgid "Kerberized NFS"
+msgstr "NFS met Kerberos"
+#. type: Content of: <article><section><section><para>
+msgid ""
+"Using Kerberos for NFS to mount home directories is a security feature. The "
+"levels <emphasis>krb5</emphasis>, <emphasis>krb5i</emphasis> and "
+"<emphasis>krb5p</emphasis> are supported (<emphasis>krb5</emphasis> means "
+"Kerberos authentication, <emphasis>i</emphasis> stands for integrity check "
+"and <emphasis>p</emphasis> for privacy, i.e. encryption); the load on both "
+"server and workstation increases with the security level, <emphasis>krb5i</"
+"emphasis> might be a good choice."
+msgstr ""
+"Gebruik maken van Kerberos voor NFS om de persoonlijke mappen aan te "
+"koppelen is een veiligheidsfunctionaliteit. De niveaus <emphasis>krb5</"
+"emphasis>, <emphasis>krb5i</emphasis> en <emphasis>krb5p</emphasis> worden "
+"ondersteund (<emphasis>krb5</emphasis> betekent Kerberos-authenticatie, "
+"<emphasis>i</emphasis> staat voor integriteitscontrole en <emphasis>p</"
+"emphasis> voor privacy, d.w.z. encryptie); de belasting voor zowel server "
+"als werkstation neemt toe met het veiligheidsniveau. Kiezen voor "
+"<emphasis>krb5i</emphasis> zou een goede keuze kunnen zijn."
+#. type: Content of: <article><section><section><para>
+msgid ""
+"For new systems added with GOsa², Kerberos host keytab files are generated "
+"automatically."
+msgstr ""
+"Voor nieuwe systemen die met GOsa² toegevoegd worden, wordt automatisch een "
+"keytab-bestand van Kerberos gegenereerd voor dat systeem."
+#. type: Content of: <article><section><section><para>
+msgid ""
+"To create one for a system already configured with GOsa², login on the main "
+"server as root and run"
+msgstr ""
+"Om er een aan te maken voor een systeem dat reeds met GOsa² geconfigureerd "
+"is, moet u als systeembeheerder inloggen op de hoofdserver en het volgende "
+"commando uitvoeren:"
+#. type: CDATA
+#, no-wrap
+msgid "/usr/share/debian-edu-config/tools/gosa-modify-host <hostname> <IP>"
+msgstr "/usr/share/debian-edu-config/tools/gosa-modify-host <computernaam> <IP>"
+#. type: Content of: <article><section><section><para>
+msgid ""
+"<emphasis role=\"strong\">Please note:</emphasis> host keytab creation is "
+"possible for systems of type <emphasis>workstations</emphasis>, "
+"<emphasis>servers</emphasis> and <emphasis>terminals</emphasis> but not for "
+"those of type <emphasis>netdevices</emphasis>. Also, LTSP clients are using "
+"<emphasis>sshfs</emphasis> to mount home directories, so there's nothing to "
+"do for diskless workstations."
+msgstr ""
+"<emphasis role=\"strong\">Opmerking:</emphasis> het creëren van een keytab "
+"voor het systeem is mogelijk voor systemen van het type "
+"<emphasis>werkstation</emphasis>, <emphasis>server</emphasis> of "
+"<emphasis>terminal</emphasis>, maar niet voor deze van het type "
+"<emphasis>netdevice (netwerkapparaat)</emphasis>. Merk ook op dat LTSP-"
+"clients gebruik maken van <emphasis>sshfs</emphasis> om persoonlijke mappen "
+"aan te koppelen, en dus dient er voor schijfloze werkstations niets te "
+"gebeuren."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
+msgid "How to enable it"
+msgstr "Hoe dit geactiveerd moet worden"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
+msgid "<emphasis role=\"strong\">Main server</emphasis>"
+msgstr "<emphasis role=\"strong\">Hoofdserver</emphasis>"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid "login as root"
+msgstr "inloggen als systeembeheerder"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"run <computeroutput>ldapvi -ZD '(cn=admin)'</computeroutput>, search for "
+"<emphasis>sec=sys</emphasis> and replace it with <emphasis>sec=krb5i</"
+"emphasis>"
+msgstr ""
+"het commando <computeroutput>ldapvi -ZD '(cn=admin)'</computeroutput> "
+"uitvoeren, zoeken naar <emphasis>sec=sys</emphasis> en dit vervangen door "
+"<emphasis>sec=krb5i</emphasis>"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"edit <computeroutput>/etc/exports</computeroutput>: uncomment/adjust/comment "
+"existing entries for /srv/*; make sure they look like this:"
+msgstr ""
+"het bestand <computeroutput>/etc/exports</computeroutput> bewerken: bij "
+"bestaande regels met /srv/* commentaarteken plaatsen/verwijderen/"
+"aanpassingen maken; zorg ervoor dat deze er zo uitzien:"
+#. type: CDATA
+#, no-wrap
+msgid ""
+"/srv/nfs4    gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)\n"
+"/srv/nfs4/home0 gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)"
+msgstr ""
+"/srv/nfs4    gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)\n"
+"/srv/nfs4/home0 gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid "run <computeroutput>exportfs -r</computeroutput>"
+msgstr "het commandp <computeroutput>exportfs -r</computeroutput> uitvoeren"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"run <computeroutput>exportfs</computeroutput> to control if <emphasis>gss/"
+"krb5i</emphasis> is active for both entries."
+msgstr ""
+"het commando <computeroutput>exportfs</computeroutput> uitvoeren om na te "
+"gaan of <emphasis>gss/krb5i</emphasis> voor beide regels actief is."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid "login as root."
+msgstr "inloggen als systeembeheerder"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"run <computeroutput>/usr/share/debian-edu-config/tools/copy-host-keytab</"
+"computeroutput>"
+msgstr ""
+"het commando <computeroutput>/usr/share/debian-edu-config/tools/copy-host-"
+"keytab</computeroutput> uitvoeren"
+#. type: Content of: <article><section><section><title>
+msgid "Standardskriver"
+msgstr "Standardskriver"
+#. type: Content of: <article><section><section><para>
+msgid ""
+"This tool allows to set the default printer depending on location, machine, "
+"or group membership. For more information, see <computeroutput>/usr/share/"
+"doc/standardskriver/README.md</computeroutput>."
+msgstr ""
+"Dit hulpmiddel laat toe om een standaardprinter in te stellen, afhankelijk "
+"van de locatie, van de computer of van een groepslidmaatschap. Raadpleeg "
+"voor meer informatie <computeroutput>/usr/share/doc/standardskriver/README."
+"md</computeroutput>."
+#. type: Content of: <article><section><section><para>
+msgid ""
+"The configuration file <computeroutput>/etc/standardskriver.cfg</"
+"computeroutput> has to be provided by the admin, see <computeroutput>/usr/"
+"share/doc/standardskriver/examples/standardskriver.cfg</computeroutput> as "
+"an example."
+msgstr ""
+"De beheerder moet in het configuratiebestand <computeroutput>/etc/"
+"standardskriver.cfg</computeroutput> voorzien. Zie <computeroutput>/usr/"
+"share/doc/standardskriver/examples/standardskriver.cfg</computeroutput> voor "
+"een voorbeeld."
+#. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "JXplorer, an LDAP GUI"
 msgstr "JXplorer, een grafische gebruikersinterface voor LDAP"
 
@@ -6868,8 +7140,9 @@ msgid "HowTos for the desktop"
 msgstr "HowTo's in verband met de grafische werkomgeving"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
-msgid "Using KDE Plasma, GNOME, LXDE, Xfce and/or MATE together"
-msgstr "KDE Plasma, GNOME, LXDE, Xfce en/of MATE samen gebruiken"
+msgid "Using Xfce, GNOME, KDE Plasma, LXDE, LXQt and/or MATE together"
+msgstr "Xfce, GNOME, KDE Plasma, LXDE, LXQt en/of MATE samen gebruiken"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6880,28 +7153,37 @@ msgstr ""
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
 msgid ""
 "apt update\n"
-" apt install education-desktop-gnome education-desktop-lxde education-desktop-xfce education-desktop-mate"
+" apt install education-desktop-gnome education-desktop-kde education-desktop-lxde education-desktop-lxqt education-desktop-mate"
 msgstr ""
 "apt update\n"
-" apt install education-desktop-gnome education-desktop-lxde education-desktop-xfce education-desktop-mate"
+" apt install education-desktop-gnome education-desktop-kde education-desktop-lxde education-desktop-lxqt education-desktop-mate"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid ""
-"Users will then be able to choose any of the five desktop environment via "
-"the login manager before logging in. Of course, you can also choose to give "
-"less choices. Keep in mind that there will be several programs for the same "
+msgid ""
+"Users will then be able to choose any of the six desktop environment via the "
+"login manager before logging in. Of course, you can also choose to give less "
+"choices. Keep in mind that there will be several programs for the same "
 "purpose (like file managers, editors, PDF viewers...) if more than one "
 "desktop environment is installed; this might confuse users."
 msgstr ""
-"Gebruikers kunnen dan via het aanmeldscherm een van deze vijf "
-"desktopomgevingen kiezen vooraleer ze zich aanmelden. U kunt er uiteraard "
-"ook voor opteren om een beperktere keuze aan te bieden. Houd in gedachten "
-"dat er verschillende programma's met dezelfde functionaliteit zullen zijn "
-"(zoals bestandsbeheerprogramma's, editors, PDF-lezers...) als er meer dan "
-"één desktopomgeving geïnstalleerd wordt en dat dit gebruikers in verwarring "
-"kan brengen."
+"Gebruikers kunnen dan via het aanmeldscherm een van deze zes grafische "
+"werkomgevingen kiezen vooraleer ze zich aanmelden. U kunt er uiteraard ook "
+"voor opteren om een beperktere keuze aan te bieden. Houd in gedachten dat er "
+"verschillende programma's met dezelfde functionaliteit zullen zijn (zoals "
+"bestandsbeheerprogramma's, editors, PDF-lezers...) als er meer dan één "
+"grafische werkomgeving geïnstalleerd wordt en dat dit gebruikers in "
+"verwarring kan brengen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6912,16 +7194,83 @@ msgstr ""
 "linkend=\"NetworkClients\">genetwerkte clients</link> voor meer uitleg."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
-"If you don't want to do installations with the default desktop KDE Plasma, "
-"you can also <link linkend=\"Installation--Installation_types_and_options"
-"\">install with one of the four alternative desktops, GNOME, LXDE, Xfce or "
-"MATE</link> directly."
+"If you don't want to do installations with the default desktop Xfce, you can "
+"also <link linkend=\"Installation--Installation_types_and_options\">install "
+"with one of the five alternative desktops, GNOME, KDE, LXDE, LXQt or MATE</"
+"link> directly."
 msgstr ""
 "Indien u geen installaties wenst uit te voeren met de standaard grafische "
-"werkomgeving KDE Plasma, kunt u ook onmiddellijk <link linkend="
-"\"Installation--Installation_types_and_options\">installeren met een van de "
-"vier alternatieve grafische werkomgevingen, GNOME, LXDE, Xfce of MATE</link>."
+"werkomgeving Xfce, kunt u ook onmiddellijk <link linkend=\"Installation--"
+"Installation_types_and_options\">installeren met een van de vijf andere "
+"grafische werkomgevingen, GNOME, KDE, LXDE, LXQt of MATE</link>."
+#. type: Content of: <article><section><section><title>
+msgid "Set up a multi-language desktop environment"
+msgstr "Een grafische werkomgeving instellen voor meerdere talen"
+#. type: Content of: <article><section><section><para>
+msgid "To support multiple languages these commands need to be run:"
+msgstr ""
+"Om meerdere talen te ondersteunen moeten de volgende commando's uitgevoerd "
+"worden:"
+#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Run <computeroutput>dpkg-reconfigure locales</computeroutput> (as root) and "
+"choose the languages (UTF-8 variants)."
+msgstr ""
+"Voer (als systeembeheerder) het commando <computeroutput>dpkg-reconfigure "
+"locales</computeroutput> uit en kies de gewenste talen (de UTF-8-varianten)."
+#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Run <computeroutput>apt update</computeroutput> and <computeroutput>cf-agent "
+"-I -D installation</computeroutput> (as root) to install the related "
+"packages."
+msgstr ""
+"Voer (als systeembeheerder) de commando's <computeroutput>apt update</"
+"computeroutput> en <computeroutput>cf-agent -I -D installation</"
+"computeroutput> uit om de betreffende pakketten te installeren."
+#. type: Content of: <article><section><section><para>
+msgid ""
+"Users will then be able to choose the language via the Lightdm display "
+"manager before logging in; this applies to Xfce, LXDE and LXQt. GNOME and "
+"KDE both come with their own internal region and language configuration "
+"tools, use these. MATE uses the Arctica greeter on top of Lightdm whithout a "
+"language chooser. Run <computeroutput>apt purge arctica-greeter</"
+"computeroutput> to get the stock Lightdm greeter."
+msgstr ""
+"Gebruikers kunnen dan via de beeldschermbeheerder Lightdm hun taal kiezen "
+"vooraleer ze zich aanmelden. Dit geldt voor Xfce, LXDE en LXQt. GNOME en KDE "
+"hanteren allebei hun eigen interne hulpmiddelen voor het configureren van "
+"taal en regio en u moet deze gebruiken bij deze grafische werkomgevingen. "
+"MATE gebruikt bovenop Lightdm het aanmeldvenster Arctica, zonder de "
+"mogelijkheid om een taal te kiezen. Voer het commando <computeroutput>apt "
+"purge arctica-greeter</computeroutput> uit om het standaardaanmeldvenster "
+"van Lightdm te krijgen."
+#. type: Content of: <article><section><section><para>
+msgid ""
+"If LTSP diskless clients are used the above steps need to be done inside the "
+"LTSP chroot as well. LDM supports all desktop environments. First use "
+"<emphasis>Settings</emphasis> to choose the language, then login."
+msgstr ""
+"Indien schijfloze LTSP-clients gebruikt worden, moet u bovenstaande stappen "
+"eveneens uitvoeren binnenin de LTSP-chroot. LDM ondersteunt alle grafische "
+"werkomgevingen. Gebruik eerst <emphasis>Settings</emphasis> om de taal te "
+"selecteren en meld u nadien aan."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Playing DVDs"
@@ -7220,16 +7569,22 @@ msgid "Configuring the PXE menu"
 msgstr "Het PXE-menu configureren"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "The PXE configuration is generated using the script <computeroutput>debian-"
 "edu-pxeinstall</computeroutput>. It allows some settings to be overridden "
-"by adding a file <computeroutput>/etc/debian-edu/pxeinstall.conf</"
+"using the file <computeroutput>/etc/debian-edu/pxeinstall.conf</"
 "computeroutput> with replacement values."
 msgstr ""
-"Het script <computeroutput>debian-edu-pxeinstall</computeroutput> stelt de "
-"configuratie van PXE in. Het is mogelijk om bepaalde instellingen ervan te "
-"laten overschrijven door een bestand <computeroutput>/etc/debian-edu/"
-"pxeinstall.conf</computeroutput> aan te maken met andere waarden."
+"De configuratie van PXE wordt met het script <computeroutput>debian-edu-"
+"pxeinstall</computeroutput> gegenereerd. Het is mogelijk om bepaalde "
+"instellingen ervan te overschrijven door een bestand <computeroutput>/etc/"
+"debian-edu/pxeinstall.conf</computeroutput> aan te maken met vervangende "
+"waarden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Configuring the PXE installation"
@@ -7794,6 +8149,68 @@ msgstr ""
 "LDM_FORCE_SESSION=true"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
+msgid "Desktop autoloader"
+msgstr "Automatische lader van de grafische werkomgeving"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
+msgid ""
+"This tool preloads the default Desktop environment (and programs of your "
+"choice). It is only useful for diskless clients. The setup is site specific, "
+"also some technical skills are required."
+msgstr ""
+"Het hulpmiddel desktop-autoloader laadt automatisch vooraf de standaard "
+"grafische werkomgeving (en de programma's van uw keuze). Het is enkel nuttig "
+"bij schijfloze clients. Het instellen ervan is site-specifiek en dit veriest "
+"ook enige technische vaardigheden."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Read about it: run <computeroutput>ltsp-chroot cat /usr/share/doc/desktop-"
+"autoloader/README.Debian</computeroutput>"
+msgstr ""
+"U kunt erover lezen door het commando <computeroutput>ltsp-chroot cat /usr/"
+"share/doc/desktop-autoloader/README.Debian</computeroutput> uit te voeren"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
+msgid ""
+"At least two files need to be edited. Available &lt;editor&gt; choices are: "
+"vi, nano, mcedit."
+msgstr ""
+"U dient minstens twee bestanden te bewerken. Beschikbare &lt;editor&gt;-"
+"keuzes zijn: vi, nano, mcedit."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"run <computeroutput>ltsp-chroot &lt;editor&gt; /etc/cron.d/desktop-"
+"autoloader</computeroutput>"
+msgstr ""
+"voer het commando <computeroutput>ltsp-chroot &lt;editor&gt; /etc/cron.d/"
+"desktop-autoloader</computeroutput> uit"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"run <computeroutput>ltsp-chroot &lt;editor&gt; /etc/default/desktop-"
+"autoloader</computeroutput>"
+msgstr ""
+"voer het commanod <computeroutput>ltsp-chroot &lt;editor&gt; /etc/default/"
+"desktop-autoloader</computeroutput> uit"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
+msgid ""
+"If the setup is complete, update the NBD image running <computeroutput>ltsp-"
+"update-image</computeroutput> and test it."
+msgstr ""
+"Indien het instellen voltooid is, moet u het NBD-image bijwerken met het "
+"commando <computeroutput>ltsp-update-image</computeroutput> en kunt u het "
+"testen."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Load-balancing LTSP servers"
 msgstr "Werklastverdeling tussen LTSP-servers"
 
@@ -8066,6 +8483,44 @@ msgstr ""
 "ip&gt;:9100</computeroutput> in als de URI van de verbinding."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
+msgid "Use NFS instead of NBD"
+msgstr "NFS gebruiken in plaats van NBD"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
+msgid "To speed up customizing and testing an LTSP chroot NFS could be used."
+msgstr ""
+"Om het aanpassen en testen van een LTSP-chroot sneller te laten verlopen, "
+"kunt u gebruik maken van NFS."
+#. type: CDATA
+#, no-wrap
+msgid ""
+"# Switch from NBD --> NFS:\n"
+"sed -i 's/default ltsp-NBD/default ltsp-NFS' /opt/ltsp/$(dpkg --print-architecture)/boot/pxelinux.cfg/ltsp\n"
+"sed -i 's/ontimeout ltsp-NBD/ontimeout ltsp-NFS/' /opt/ltsp/$(dpkg --print-architecture)/boot/pxelinux.cfg/ltsp\n"
+"ltsp-update-kernels"
+msgstr ""
+"# Omschakelen van NBD --> NFS:\n"
+"sed -i 's/default ltsp-NBD/default ltsp-NFS' /opt/ltsp/$(dpkg --print-architecture)/boot/pxelinux.cfg/ltsp\n"
+"sed -i 's/ontimeout ltsp-NBD/ontimeout ltsp-NFS/' /opt/ltsp/$(dpkg --print-architecture)/boot/pxelinux.cfg/ltsp\n"
+"ltsp-update-kernels"
+#. type: CDATA
+#, no-wrap
+msgid ""
+"# Switch from NFS --> NBD:\n"
+"ltsp-update-image \n"
+"sed -i 's/default ltsp-NFS/default ltsp-NBD' /opt/ltsp/$(dpkg --print-architecture)/boot/pxelinux.cfg/ltsp\n"
+"sed -i 's/ontimeout ltsp-NFS/ontimeout ltsp-NBD/' /opt/ltsp/$(dpkg --print-architecture)/boot/pxelinux.cfg/ltsp\n"
+"ltsp-update-kernels"
+msgstr ""
+"# Omschakelen van NFS --> NBD:\n"
+"ltsp-update-image \n"
+"sed -i 's/default ltsp-NFS/default ltsp-NBD' /opt/ltsp/$(dpkg --print-architecture)/boot/pxelinux.cfg/ltsp\n"
+"sed -i 's/ontimeout ltsp-NFS/ontimeout ltsp-NBD/' /opt/ltsp/$(dpkg --print-architecture)/boot/pxelinux.cfg/ltsp\n"
+"ltsp-update-kernels"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Upgrading the LTSP environment"
 msgstr "De LTSP-omgeving opwaarderen"
 
@@ -9223,9 +9678,6 @@ msgstr ""
 "buster/installmanual\">installatiehandleiding</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "New artwork based on the <ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianArt/";
 "Themes/futurePrototype#\">futurePrototype theme</ulink>, the default artwork "
@@ -9264,14 +9716,10 @@ msgid "Everything which is new in Debian 10 Buster, eg:"
 msgstr "Alles wat nieuw is in Debian 10 Buster, bijvoorbeeld:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Linux kernel 4.19"
 msgstr "Linux kernel versie 4.19"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Desktop environments KDE Plasma Workspace 5.14, GNOME 3.22, Xfce 4.12, LXDE "
 "0.53, MATE 1.20"
@@ -9280,42 +9728,34 @@ msgstr ""
 "0.53, MATE 1.20"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Firefox 60.4 ESR and Chromium 72.0"
 msgstr "Firefox 60.4 ESR en Chromium 72.0"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "LibreOffice 6.1"
 msgstr "LibreOffice 6.1"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Educational toolbox GCompris 0.95"
 msgstr "Gereedschapskist voor het onderwijs GCompris versie 0.95"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Music creator Rosegarden 18.12"
 msgstr "Programma voor muziekcreatie Rosegarden 18.12"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "GOsa 2.74"
 msgstr "GOsa 2.74"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "LTSP 5.18"
 msgstr "LTSP 5.18"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Debian Buster includes more than 57000 packages available for installation."
 msgstr ""
-"Debian Buster stelt meer 56.000 pakketten ter beschikking, klaar voor "
+"Debian Buster stelt meer 57.000 pakketten ter beschikking, klaar voor "
 "installatie."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
@@ -9337,67 +9777,109 @@ msgstr "Documentatie en bijwerkingen van vertalingen"
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 #| msgid ""
 #| "Translation updates for the templates used in the installer. These "
 msgid ""
 "Translation updates for the templates used in the installer. These templates "
-"are now available in 76 languages, of which 25 are fully translated."
+"are now available in 76 languages, of which 31 are fully translated. The "
+"profile choice page is available in 29 languages, of which 19 are fully "
+"translated."
 msgstr ""
 "Bijgewerkte vertalingen van de sjablonen die in het installatieprogramma "
 "gebruikt worden. Deze sjablonen zijn nu in 76 talen beschikbaar, waarvan er "
-"25 volledig vertaald zijn."
+"31 volledig vertaald zijn. De pagina voor het selecteren van de profielen is "
+"in 29 talen beschikbaar, waarvan er 19 volledig vertaald zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
-"The Debian Edu Buster Manual is fully translated to German, French, Italian, "
-"Danish, Dutch, Norwegian Bokmål and Japanese."
+"The Debian Edu Buster Manual is fully translated to German, Italian, Dutch, "
+"Norwegian Bokmål and Japanese."
 msgstr ""
 "De handleiding van Debian Edu Buster is volledig vertaald naar het Duits, "
-"het Frans, het Italiaans, het Deens, het Nederlands het Noorse Bokmål en het "
-"Japans."
+"het Italiaans, het Nederlands, het Noorse Bokmål en het Japans."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 #| msgid ""
 msgid ""
-"Partly translated versions exist for Polish, Spanish, Simplified Chinese and "
-"Ukranian."
+"Partly translated versions exist for French, Danish, Polish, Spanish, "
+"Simplified Chinese and Ukranian."
 msgstr ""
-"Er bestaan gedeeltelijk vertaalde versies in het Spaans, het Pools, het "
-"Vereenvoudigd Chinees en het Oekraïens."
+"Er bestaan gedeeltelijk vertaalde versies in het Fans, het Deens, het Pools, "
+"het Spaans, het Vereenvoudigd Chinees en het Oekraïens."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Other changes compared to the previous release"
 msgstr "Andere veranderingen vergeleken met de vorige uitgave"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-msgid "The USB ISO image allows offline installations again."
+msgid "The USB ISO image can be used for offline installations again."
 msgstr ""
 "Met de USB ISO-images is het opnieuw mogelijk om offline installaties uit te "
 "voeren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-msgid "LXQt 0.14 is offered as new choice for the desktop environment."
+msgid ""
+"New school level related meta-packages <emphasis>education-preschool</"
+"emphasis>, <emphasis>education-primaryschool</emphasis>, <emphasis>education-"
+"secondaryschool</emphasis> and <emphasis>education-highschool</emphasis> are "
+"available. None of them is installed by default."
 msgstr ""
-"LXQt 0.14 wordt aangeboden als nieuwe keuzemogelijkheid voor het selecteren "
-"van een grafische werkomgeving."
+"Er zijn nieuwe, aan het onderwijsniveau gekoppelde, metapakketten "
+"beschikbaar: <emphasis>education-preschool</emphasis>, <emphasis>education-"
+"primaryschool</emphasis>, <emphasis>education-secondaryschool</emphasis> and "
+"<emphasis>education-highschool</emphasis>. Geen van hen wordt standaard "
+"geïnstalleerd."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
-"Support for running Java applets in the Firefox ESR browser has been dropped "
-"upstream."
+"Some packages rather belonging to preschool or primaryschool level (like "
+"<emphasis>gcompris-qt</emphasis>, <emphasis>childsplay</emphasis>, "
+"<emphasis>tuxpaint</emphasis> or <emphasis>tuxmath</emphasis>) are no longer "
+"installed by default."
 msgstr ""
-"De ontwikkelaars van de browser Firefox ESR hebben de ondersteuning voor het "
-"uitvoeren van Java-applets weggelaten."
+"Sommige pakketten, die eerder behoren tot het voorschoolse niveau of tot het "
+"basisonderwijs (zoals <emphasis>gcompris-qt</emphasis>, "
+"<emphasis>childsplay</emphasis>, <emphasis>tuxpaint</emphasis> en "
+"<emphasis>tuxmath</emphasis>) worden niet langer sttandaard geïnstalleerd."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
-"Support for nonfree flash has been dropped from the Firefox ESR browser. We "
-"have also decided to drop the free but unmaintained gnash implementation."
+"Site specific modular installation. It is now possible to install only those "
+"educational packages that are actually wanted. See the <link linkend="
+"\"Installation--Modular_installation\">installation</link> chapter for more "
+"information."
 msgstr ""
-"Ondersteuning voor het niet-vrije flash werd weggelaten uit de browser "
-"Firefox ESR. We hebben ook besloten om de vrije maar niet onderhouden "
-"toepassing gnash weg te laten"
+"Site-specifieke modulaire installatie. Het is voortaan mogelijk om enkel die "
+"educatieve pakketten te installeren die effectief gewenst worden. Raadpleeg "
+"het hoofdstuk <link linkend=\"Installation--Modular_installation"
+"\">installatie</link> voor meer informatie."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Site specific multi-language support. See the <link linkend=\"Desktop--"
+"Set_up_a_multi-language_desktop_environment\">Desktop</link> chapter for "
+"more information."
+msgstr ""
+"Site-specifieke meertalige ondersteuning. Zie het hoofdstuk <link linkend="
+"\"Desktop--Set_up_a_multi-language_desktop_environment\">Grafische "
+"werkomgeving</link> voor meer informatie."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid "LXQt 0.14 is offered as a new choice for the desktop environment."
+msgstr ""
+"LXQt 0.14 wordt aangeboden als nieuwe keuzemogelijkheid bij het selecteren "
+"van de grafische werkomgeving."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "New GOsa²-Plugin <emphasis>Password Management</emphasis>."
@@ -9411,15 +9893,42 @@ msgstr ""
 "Uit de web-interface van GOsa² werden de onbruikbare opties verwijderd."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "New netgroup available to exclude systems belonging to the <emphasis>shut-"
-"down-at-night-hosts</emphasis> netgroup from being waken up."
+"down-at-night-hosts</emphasis> netgroup from being woken up."
 msgstr ""
 "Er is een nieuwe netgroep beschikbaar om systemen die behoren tot de "
-"netgroep <emphasis>shut-down-at-night-host</emphasis> van een automatische "
+"netgroep <emphasis>shut-down-at-night-host</emphasis>, van een automatische "
 "opstart uit te sluiten."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"New tool Standardskriver (Default printer). See the <link linkend="
+"\"Administration--Standardskriver\">Administration</link> chapter for more "
+"information."
+msgstr ""
+"Nieuw hulpmiddel Standardskriver (Standaard printer). Zie het hoofdstuk "
+"<link linkend=\"Administration--Standardskriver\">Beheer</link> voor meer "
+"informatie."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"New tool Desktop-autoloader. It allows performance improvements for LTSP "
+"diskless clients. See the <link linkend=\"NetworkClients--Desktop_autoloader"
+"\">NetworkClients</link> chapter for more information."
+msgstr ""
+"Nieuw hulpmiddel Desktop-autoloader. Dit zorgt voor prestatieverbetering bij "
+"schijfloze LTSP-clients. Zie het hoofdstuk <link linkend=\"NetworkClients--"
+"Desktop_autoloader\">Netwerk-clients</link> voor meer informatie."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Improved TLS/SSL support inside the internal network. A RootCA certificate "
 "is used to sign server certificates and user home directories are configured "
@@ -9436,6 +9945,55 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
+"Kerberized <emphasis>ssh</emphasis>. A password isn't needed anymore for "
+"connections inside the internal network; root needs to run "
+"<computeroutput>kinit</computeroutput> first to enable it."
+msgstr ""
+"Het commando <emphasis>ssh</emphasis> met Kerberos-ondersteuning. Binnen het "
+"interne netwerk is voor ssh-verbindingen niet langer een wachtwoord vereist. "
+"Om dit voor de systeembeheerder te activeren, moet deze eerste het "
+"commando<computeroutput>kinit</computeroutput> uitvoeren."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Kerberized NFS. It is now possible to use more secure home directory access, "
+"see the <link linkend=\"Administration--Kerberized_NFS\">Administration</"
+"link> chapter for more information."
+msgstr ""
+"NFS met Kerberos-ondersteuning. Het is nu mogelijk om de toegang tot de "
+"persoonlijke map meer te beveiligen. Zie het hoofdstuk <link linkend="
+"\"Administration--Kerberized_NFS\">Beheer</link> voor meer informatie."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Added configuration file <computeroutput>/etc/debian-edu/pxeinstall.conf</"
+"computeroutput> with examples to make site specific changes easier."
+msgstr ""
+"Het configuratiebestand <computeroutput>/etc/debian-edu/pxeinstall.conf</"
+"computeroutput> met voorbeelden werd toegevoegd om site-specifieke "
+"aanpassingen makkelijker te maken."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Added configuration file <computeroutput>/etc/ltsp/ltsp-build-client.conf</"
+"computeroutput> with examples to make site specific changes easier."
+msgstr ""
+"Het configuratiebestand <computeroutput>/etc/ltsp/ltsp-build-client.conf</"
+"computeroutput> met voorbeelden werd toegevoegd om site-specifieke "
+"aanpassingen makkelijker te maken."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
 "With <emphasis>X2Go server</emphasis> now available in Debian, the related "
 "packages are now installed on all systems with Profile <emphasis>LTSP-"
 "Server</emphasis>."
@@ -9444,6 +10002,23 @@ msgstr ""
 "verband houdende pakketten automatisch geïnstalleerd op alle systemen met "
 "het profiel <emphasis>LTSP-Server</emphasis>."
 
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Support for running Java applets in the Firefox ESR browser has been dropped "
+"upstream."
+msgstr ""
+"De ontwikkelaars van de browser Firefox ESR hebben de ondersteuning voor het "
+"uitvoeren van Java-applets weggelaten."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
+"Support for nonfree flash has been dropped from the Firefox ESR browser. We "
+"have also decided to drop the free but unmaintained gnash implementation."
+msgstr ""
+"Ondersteuning voor het niet-vrije flash werd weggelaten uit de browser "
+"Firefox ESR. We hebben ook besloten om de vrije maar niet onderhouden "
+"toepassing gnash weg te laten"
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Known issues"
 msgstr "Bekende problemen"
@@ -11255,6 +11830,18 @@ msgstr ""
 "Meer informatie over nog oudere uitgaven vindt men op <ulink url=\"http://";
 "developer.skolelinux.no/info/cdbygging/news.html\"/>."
 
+#, fuzzy
@@ -14638,14 +15225,6 @@ msgstr ""
 
-
@@ -15053,13 +15632,6 @@ msgstr ""
 
-
-
 

Reply to: