[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/devel/index.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de nieuwe vertaling
dutch/devel/index.wml toegevoegd.
In bijlage de nieuwe webpagina.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
#use wml::debian::template title="De Debian ontwikkelaarshoek" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="b3ac1ee9b4da3869a094fbe8b2fac9bdef4ac0e1"

<p>Hoewel de informatie op deze pagina publiek is, zal ze in de eerste plaats
van belang zijn voor de ontwikkelaars van Debian.</p>

<ul class="toc">
<li><a href="#basic">Basisgegevens</a></li>
<li><a href="#packaging">Verpakking</a></li>
<li><a href="#workinprogress">Werk in uitvoering</a></li>
<li><a href="#projects">Projecten</a></li>
<li><a href="#miscellaneous">Varia</a></li>
</ul>

<div id="main">
 <div class="cardleft" id="basic">
 <h2>Basisgegevens</h2>
   <div>
   <dl>
    <dt><a href="$(HOME)/intro/organization">De organisatie van Debian</a></dt>

    <dd>
    Debian heeft veel toegangspunten en veel mensen zijn erbij betrokken.
    Deze pagina legt uit wie u moet contacteren over een specifiek aspect
    van Debian en licht toe wie zou kunnen antwoorden.
    </dd>

    <dt>De mensen</dt>
    <dd>
    Debian wordt collaboratief gemaakt door veel mensen die over de hele
    wereld verspreid leven. Aan het <em>verpakkingswerk</em> dragen
    gewoonlijk zowel <a href="https://wiki.debian.org/DebianDeveloper";>ontwikkelaars van Debian (Debian Developers - DD)</a>
    (welke volwaardige leden zijn van het Debian project) als <a
    href="https://wiki.debian.org/DebianMaintainer";>onderhouders van
    Debian (Debian Maintainers - DM)</a> bij. Hier vindt u de
    <a href="people">lijst met de ontwikkelaars van Debian</a> en de
    <a href="https://nm.debian.org/public/people/dm_all";>lijst met
    de onderhouders van Debian</a>, samen met de door hen onderhouden
    pakketten.

    <p>
    U kunt ook de <a href="developers.loc">wereldkaart met de
    ontwikkelaars van Debian</a> bekijken en een aantal 
    <a href="https://gallery.debconf.org/";>fotoalbums</a>
    over verschillende Debian-evenementen.
    </p>
    </dd>

    <dt><a href="join/">Aansluiten bij Debian</a></dt>

    <dd>
    Het Debian Project bestaat uit vrijwilligers en we zijn doorgaans
    op zoek naar nieuwe ontwikkelaars met een zekere technische kennis,
    belangstelling in vrije software en enige beschikbare tijd. Ook
    u kunt Debian helpen. Ga gewoon naar de pagina waarnaar hierboven
    verwezen wordt.
    </dd>

    <dt><a href="https://db.debian.org/";>Ontwikkelaarsdatabase</a></dt>
    <dd>
    De database bevat basisgegevens die voor iedereen toegankelijk zijn
    en meer persoonlijke gegevens die enkel zichtbaar zijn voor andere
    ontwikkelaars. Gebruik de <a href="https://db.debian.org/";>SSL-versie
    </a> om deze te benaderen indien u gaat inloggen.

    <p>Via de database kunt u 
    <a href="https://db.debian.org/machines.cgi";>de lijst van projectmachines zien</a>,
    <a href="extract_key">de GPG-sleutel van elke ontwikkelaar verkrijgen</a>,
    <a href="https://db.debian.org/password.html";>uw wachtwoord wijzigen</a>
    en <a href="https://db.debian.org/forward.html";>te weten komen hoe u 
    mail forwarding (post doorsturen) moet instellen</a> voor uw Debian-account.</p>

    <p>Indien u een van de Debian-machines gaat gebruiken, moet u
    zeker de <a href="dmup">Richtlijnen voor het gebruik van Debian-machines</a> lezen.</p>
    </dd>

    <dt><a href="constitution">De Constitutie</a></dt>
    <dd>
    Dit is het allerbelangrijkste document van de organisatie. Het
    beschrijft de organisatiestructuur voor het nemen van formele
    beslissingen in het project.
    </dd>

    <dt><a href="$(HOME)/vote/">Informatie over verkiezingen</a></dt>
    <dd>
    Alles wat u ooit wilde weten over hoe wij onze lijders kiezen,
    hoe we een keuze maken over onze logo's en in het algemeen,
    hoe we onze stem uitbrengen.
    </dd>
   </dl>

# this stuff is really not devel-only / deze info is niet echt louter voor ontwikkelaars
   <dl>
    <dt><a href="$(HOME)/releases/">Releases</a></dt>

    <dd>
    Dit is de lijst van oude en huidige releases. Over sommige daarvan
    bestaat gedetailleerde informatie op afzonderlijke webpagina's.

    <p>U kunt ook rechtstreeks naar de huidige
    <a href="$(HOME)/releases/stable/">stabiele release</a> gaan en naar de webpagina's van de
    <a href="$(HOME)/releases/testing/">testing-distributie</a>.</p>
    </dd>

    <dt><a href="$(HOME)/ports/">Verschillende architecturen</a></dt>

    <dd>
    Debian kan op verschillende soorten computers gebruikt worden
    (Intel-compatibele was enkel het <em>eerste</em> soort) en de
    onderhouders van onze &lsquo;ports&rsquo; (met <q>port</q> wordt
    het <q>brengen</q> van Debian naar een bepaalde architectuur bedoeld)
    houden ook nuttige webpagina's bij. Ga er eens kijken en misschien
    wilt u zelf ook nog een extra stuk metaal met een vreemde naam
    aanschaffen.
	</dd>
   </dl>
   </div>

 </div>

 <div class="cardright" id="packaging">
   <h2>Verpakken</h2>
   <div>

   <dl>
    <dt><a href="$(DOC)/debian-policy/">Debian beleidshandboek</a></dt>
    <dd>
    Dit handboek beschrijft welke beleidsrichtlijnen gelden voor de
    Debian distributie. Dit omvat de structuur en de inhoud van het
    Debian-archief, verschillende elementen betreffende het design van
    het besturingssysteem, evenals de technische vereisten waaraan elk
    pakket moet beantwoorden om te kunnen opgenomen worden in de
    distributie.

    <p>In het kort gezegd betekent dit dat u het <strong>moet</strong> lezen.</p>
    </dd>
   </dl>

   <p>Er bestaan verschillende documenten die verband houden met de
   beleidsrichtlijnen, waarin u misschien geïnteresseerd bent, zoals:</p>
   <ul>
    <li><a href="http://www.pathname.com/fhs/";>Filesystem Hierarchy Standard</a> (FHS)
    <br />De FHS is een standaard in de vorm van een lijst van
      mappen (en bestanden) welke definieert waar de dingen geplaatst
      moeten worden. De beleidsrichtlijnen 3.x vereisen compatibiliteit
      hiermee.
      </li>
    <li>Lijst van <a href="$(DOC)/packaging-manuals/build-essential">build-essential-pakketten</a>
    <br />De build-essential-pakketen zijn pakketten waarvan verwacht
      wordt dat u ze geïnstalleerd heeft voor u probeert een pakket
      te bouwen en het is een collectie pakketten die u niet moet
      toevoegen aan de regel <code>Build-Depends</code> van uw pakket.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu-policy/">Menu-systeem</a>
    <br />Programma's met een interface waaraan geen bijzondere
      commandoregelargumenten opgegeven moeten worden voor een
      normale functionering, moeten in het menu opgenomen worden.
      Raadpleeg ook de <a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu.html/">documentatie over het menusysteem</a>.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debian-emacs-policy">Emacs-beleidsrichtlijnen</a>
    <br />De pakketten die verband houden met Emacs moeten beantwoorden
      aan de in een document vermelde eigen secundaire richtlijnen.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/java-policy/">Java-beleidsrichtlijnen</a>
    <br />Het voorgestelde equivalent van het bovenstaande voor met Java
      verband houdende pakketten.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/perl-policy/">Perl-beleidsrichtlijnen</a>
    <br />Secundaire richtlijnen voor alles wat te maken heeft met het verpakken van Perl.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/python-policy/">Python-beleidsrichtlijnen</a>
    <br />Voorgestelde secundaire richtlijnen voor alles wat te maken heeft met het verpakken van Python.</li>
#	<li><a href="https://pkg-mono.alioth.debian.org/cli-policy/";>Debian CLI-beleidsrichtlijnen</a>
#	<br />Basisrichtlijnen in verband met het verpakken van Mono, andere CLR's en
#    CLI-gebaseerde toepassingen en bibliotheken</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debconf_specification.html">Debconf-specificatie</a>
    <br />De specificatie voor "debconf", het subsysteem voor configuratiebeheer.</li>
      
#    <li><a href="https://dict-common.alioth.debian.org/";>Beleidsrichtlijnen voor spellingshulpmiddelen en -woordenboeken</a>
#    <br />Secundaire beleidsrichtlijnen voor woordenboeken en woordenlijsten voor <kbd>ispell</kbd> / <kbd>myspell</kbd>.</li>
#    <li><a href="https://webapps-common.alioth.debian.org/draft/html/";>Beleidshandboek voor webapps</a> (ontwerp)
#	<br />Secundaire beleidsrichtlijnen voor webgebaseerde toepassingen.</li>
#    <li><a href="https://webapps-common.alioth.debian.org/draft-php/html/";>PHP-beleidsrichtlijnen</a> (ontwerp)
#	<br />Standaarden voor het verpakken van PHP.</li>
	<li><a href="https://www.debian.org/doc/manuals/dbapp-policy/";>Beleidsrichtlijnen voor databasetoepassingen</a> (ontwerp)
	<br />Een collectie richtlijnen en goede praktijken voor pakketten met databasetoepassingen.</li>
	<li><a href="https://tcltk-team.pages.debian.net/policy-html/tcltk-policy.html/";>Tcl/Tk-beleidsrichtlijnen</a> (ontwerp)
	<br />Secundaire beleidsrichtlijnen voor alles wat te maken heeft met het verpakken van Tcl/Tk.</li>
	<li><a
	href="https://people.debian.org/~lbrenta/debian-ada-policy.html";>Debian
	beleidsrichtlijnen voor Ada</a>
	<br />Secundaire beleidsrichtlijnen voor alles wat te maken heeft met het verpakken van Ada.</li>
   </ul>

   <p>Ga ook eens kijken naar de <a href="https://bugs.debian.org/debian-policy";>
   voorgestelde bijwerkingen van beleidsrichtlijnen</a>.</p>

   <p>Merk op dat het grootste gedeelte van de handleiding voor het creëren van pakketten
   geïntegreerd werd in de recentste versies van het Beleidshandboek.</p>

   <dl>
    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/">
    Referentiehandboek voor ontwikkelaars</a></dt>

    <dd>
    Dit document heeft tot doel een overzicht te bieden van de aanbevolen
    werkwijzen en beschikbare hulpbronnen voor ontwikkelaars van Debian.
    Ook dit is verplicht leesvoer.
    </dd>

    <dt><a href="$(DOC)/manuals/maint-guide/">Gids voor nieuwe ontwikkelaars</a></dt>

    <dd>
    Dit document beschrijft in gewone taal hoe het bouwen van een pakket
    voor Debian verloopt en het is goed gestoffeerd met werkzame
    voorbeelden. Indien u een ontwikkelaar (verpakker) in spe bent, zult
    u hier veel aan hebben.
    </dd>
   </dl>
   </div>

 </div>

 <div class="card" id="workinprogress">
   <h2>Werk&nbsp;in&nbsp;uitvoering</h2>
   <div>

	<dl>
    <dt><a href="testing">De testing-distributie</a></dt>
    <dd>
    De distributie &lsquo;testing&rsquo; is de plaats waar u uw pakketten
    moet krijgen, opdat ze in overweging genomen zouden worden voor
    release wanneer Debian de volgende keer een release uitbrengt.
    </dd>

    <dt><a href="https://bugs.debian.org/release-critical/";>Releasekritieke bugs</a></dt>

    <dd>
    Dit is een lijst met bugs die ervoor kunnen zorgen dat een pakket
    verwijderd wordt uit de distributie "testing" of die er in sommige
    gevallen zelfs kunnen toe leiden dat de uitgave van de distributie
    uitgesteld wordt. Bugrapporten met een ernstigheid hoger dan of
    gelijk aan &lsquo;serious&rsquo; (ernstig) komen in aanmerking
    voor de lijst -- zorg voor een zo snel mogelijke reparatie voor
    dergelijke bugs in uw pakketten.

    <p>Ga ook eens kijken naar de lijst van bugs die
    <a href="https://bugs.debian.org/stats/oldbugs.html";>
    meer dan twee jaar oud</a> zijn en help ze repareren.</p>
    </dd>

    <dt><a href="$(HOME)/Bugs/">Het Bugvolgsysteem</a></dt>
    <dd>
    Het bugvolgsysteem van Debian (Debian Bug Tracking System - BTS) is
    bedoeld voor het rapporteren, bespreken en repareren van bugs. Hier
    kunnen problemen over ongeveer elk onderdeel van Debian gerapporteerd
    worden. Het BTS is zowel voor gebruikers als voor ontwikkelaars
    nuttig.
    </dd>

    <dt>Pakketoverzichten vanuit het perspectief van een ontwikkelaar</dt>
    <dd>
	De webpagina's voor <a href="https://qa.debian.org/developer.php";>pakketinformatie</a>
    en <a href="https://tracker.debian.org/";>pakketopvolging</a>
    bevatten voor onderhouders een schat aan waardevolle informatie.
    </dd>

    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#pkg-tracker">Het pakketvolgsysteem van Debian</a></dt>
    <dd>
    Het pakketvolgsysteem laat ontwikkelaars die op de hoogte willen
    blijven van de ontwikkeling van andere pakketten, toe, om zich in
    te schrijven (via e-mail) op een dienst die hen over de pakketten
    waarop ze zich ingeschreven hebben, kopieën zendt van e-mails van het
    BTS en meldingen van uploads en installaties.
    </dd>

    <dt><a href="wnpp/">Pakketten die hulp kunnen gebruiken</a></dt>
    <dd>
    Toekomstige pakketten en pakketten waaraan gewerkt zou moeten
    worden (Work-Needing and Prospective Packages - WNPP), is een lijst
    van Debian-pakketten die een nieuwe onderhouder nodig hebben en ook
    van pakketten die nog aan Debian toegevoegd moeten worden. Raadpleeg
    deze indien u een pakket wil creëren, adopteren of als verweesd wil
    opgeven.
    </dd>

    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#incoming-system">\
      Het systeem Incoming</a></dt>
    <dd>
    Nieuwe pakketten worden geüpload naar het systeem
    "Incoming" (binnenkomend) op de interne archiefservers.
    Aanvaarde pakketten zijn bijna onmiddellijk
    <a href="https://incoming.debian.org/";>beschikbaar via HTTP</a>
    en worden viermaal per dag verspreid naar de
    <a href="$(HOME)/mirror/">spiegelservers</a>.
    <br />
    <strong>Opmerking</strong>: Gezien de aard van "Incoming" raden we
    het spiegelen ervan niet aan.
    </dd>

    <dt><a href="https://lintian.debian.org/";>Rapporten van Lintian</a></dt>

    <dd>
    <a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/lintian";>
    Lintian</a> is een programma dat nagaat of een pakket conform is aan
    de beleidsrichtlijnen. U moet het vóór iedere upload gebruiken.
    Op de hiervoor vermelde pagina vindt u rapporten over elk pakket
    uit de distributie.
    </dd>

    <dt><a href="https://wiki.debian.org/HelpDebian";>Debian Hulp</a></dt>
    <dd>
	De Debian wikipagina groepeert raadgevingen voor ontwikkelaars en andere
  personen die een bijdrage leveren.
    </dd>

    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#experimental">\
      De distributie Experimental</a></dt>
    <dd>
    De distributie <em>experimental</em> wordt gebruikt als een tijdelijke
    opslagplaats voor zeer experimentele software. Gebruik de
    <a href="https://packages.debian.org/experimental/";>pakketten uit
    <em>experimental</em></a> enkel indien u reeds weet hoe u de pakketten
    uit <em>unstable</em> moet gebruiken.
    </dd>
   </dl>
   </div>

 </div>
 <div class="card" id="projects">
   <h2>Projecten</h2>
   <div>

   <p>Debian is een uitgebreide groep en in die hoedanigheid bestaat
   deze uit verschillende interne groepen en projecten. Deze welke 
   een webpagina hebben worden hieronder in chronologische volgorde
   vermeld:</p>
   <ul>
     <li><a href="website/">De Debian webpagina's</a></li>
     <li><a href="https://ftp-master.debian.org/";>Het Debian archief</a></li>
     <li><a href="$(DOC)/ddp">Het Debian documentatiieproject (DDP)</a></li>
     <li><a href="https://wiki.debian.org/XStrikeForce";>The X Strike
       Force (groep rond het X-systeem)</a></li>
     <li>De <a href="https://qa.debian.org/";>kwaliteitsverzekeringsgroep</a></li>
     <li><a href="$(HOME)/CD/">Debian cd-images</a></li>
     <li>De <a href="https://wiki.debian.org/Keysigning";>coordinatiepagina voor het ondertekenen van sleutels</a></li>
     <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianIPv6";>Het Debian IPv6-project</a></li>
     <li><a href="buildd/">Het Auto-buildernetwerk</a></li>
	 <li><a href="https://buildd.debian.org/";>Bouwlogboeken van de
	   auto-builder-netwerken voor officiële
	   architecturen.</a></li>
     <li><a href="tech-ctte">Het Technisch Comité</a></li>
     <li><a href="$(HOME)/international/l10n/ddtp">Het Debian Description Translation Project - DDTP</a> (project voor de vertaling van pakketbeschrijvingen)</li>
#     <li><a href="https://alioth.debian.org/";>Alioth: Debian GForge</a></li>
#     <li><a href="https://deb-usability.alioth.debian.org/";>Het Debian
#	   onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid</a></li>
	 <li><a href="debian-installer/">Het installatiesysteem van Debian</a></li>
	 <li><a href="debian-live/">Debian Live</a></li>
	 <li><a href="http://www.emdebian.org/";>emdebian - Embedded Debian</a> (Debian ingebed)</li>
	 <li><a href="https://wiki.debian.org/Utnubu";>Utnubu</a></li>
	 <li><a href="$(HOME)/security/audit/">De beveiligingsaudit van Debian</a></li>
	 <li><a href="$(HOME)/women/">Debian-vrouwen</a></li>

	</ul>

	<p>Een aantal van deze projecten stellen zich tot doel <a href="https://wiki.debian.org/DebianPureBlends";>Specifieke uitgaven van Debian</a>
(Debian Pure Blends) te creëren voor specifieke groepen gebruikers,
en daarbij toch volledig binnen het Debian-systeem te werken. Daartoe behoren:</p>

	<ul>
	 <li><a href="debian-jr/">Het Debian Jr. project</a></li>
     <li><a href="debian-med/">Het Debian Med project</a></li>
     <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianEdu";>Het Debian Edu/Skolelinux project</a></li>
	 <li><a href="debian-accessibility/">Het Debian toegankelijkheidsproject</a></li>
	 <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianGis";>Het Debian GIS project</a></li>
	 <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianScience";>Het Debian Science project</a></li>
	 <li><a href="https://salsa.debian.org/debichem-team/team/debichem/";>Het DebiChem project</a></li>
	</ul>
	</div>

 </div>

 <div class="card" id="miscellaneous">
   <h2>Varia</h2>
   <div>

   <dl>
    <dt>PGP-sleutels converteren naar GPG:</dt>
    <dd>
    Hierover is informatie te vinden in het
    <a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/developer-duties.html#key-maint">
    Referentiehandboek voor ontwikkelaars</a>. U kunt nog wat extra
bruikbare informatie vinden over het ondertekenen van een GPG-sleutel met een
PGP-sleutel in het bestand
    <em>/usr/share/doc/debian-keyring/README.gz</em> uit het pakket
    <code>debian-keyring</code>.
    </dd>
   </dl>

   <p>Diverse links:</p>
   <ul>
    <li><a href="passwordlessssh">Hoe ssh instellen, zodat u niet
      om een wachtwoord gevraagd wordt</a>.</li>
    <li>Hoe u <a href="$(HOME)/MailingLists/HOWTO_start_list">een nieuwe mailinglijst kunt aanvragen</a>.</li>
    <li>De Debian <a href="https://dsa.debian.org/iana/";>OID-hiërarchie</a>.</li>
    <li>Debian <a href="$(HOME)/logos/">logo's en banners</a>.</li>
    <li>Informatie over <a href="$(HOME)/mirror/">een spiegelserver voor Debian opzetten</a>.</li>
    <li>De <a href="https://qa.debian.org/data/bts/graphs/all.png";>grafiek van
      alle bugs</a>.</li>
	<li><a href="https://ftp-master.debian.org/new.html";>Nieuwe
      pakketten die wachten op opname in Debian</a> (NEW-wachtrij).</li>
    <li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/newpkg";>Nieuwe Debian-pakketten
      van de voorbije zeven dagen</a>.</li>
    <li><a href="https://ftp-master.debian.org/removals.txt";>Pakketten die
	  verwijderd werden uit Debian</a>.</li>
	<li>Het beheer van <a href="cvs_packages">Debian-pakketten met CVS</a>.</li>
     <li> <a href="constitution.1.1">Historische versie 1.1</a> van
      de constitutie van Debian.</li>
     <li> <a href="constitution.1.0">Historische versie 1.0</a> van
      de constitutie van Debian.</li>
     <li> <a href="$(HOME)/social_contract.1.0">Historische versie 1.0</a> van
      het <q>Sociaal contract</q> van Debian met de vrije-softwaregemeenschap.</li>
    </ul>

   <p>Hier volgen enkele interessante externe links:</p>
   <ul>
     <li><a href="http://www.linux-pam.org/";>Pluggable Authentication
       Modules</a> &mdash; een op grote schaal gebruikt authenticatiemodel</li>
     <li><a href="http://www.linuxbase.org";>Linux Standards Base</a> &mdash;
       standaardisering van een basaal GNU/Linux-systeem</li>
# Defect
#     <li><a href="http://www.freestandards.org/ldps/";>Linux
#       ontwikkelingsplatformspecificatie</a> &mdash; voor
#       cross-distributie-ontwikkeling</li>
   </ul>
   </div>

 </div>
</div>

Reply to: