[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://postgresql-11Dag iedereen,

In bijlage een ontwerp van eerste vertaling voor de debconf-teksten van
het pakket postgresql-11.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the postgresql-11 package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postgresql-11_11.1-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postgresql-11@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-09 15:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-19 10:38+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-11.templates:1001
msgid "Remove PostgreSQL directories when package is purged?"
msgstr ""
"De PostgreSQL-mappen verwijderen wanneer het pakket gewist (purged) wordt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-11.templates:1001
msgid ""
"Removing the PostgreSQL server package will leave existing database clusters "
"intact, i.e. their configuration, data, and log directories will not be "
"removed. On purging the package, the directories can optionally be removed."
msgstr ""
"Bij het verwijderen van het serverpakket van PostgreSQL blijven de bestaande "
"databaseclusters intact. Dit wil zeggen dat hun configuratie-, gegevens- en "
"logboekmappen niet verwijderd worden. Bij het wissen (purge) van het pakket, "
"kunnen de mappen naar keuze verwijderd worden."

Reply to: