[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://novaDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconfteksten van
nova.
Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.
-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of nova debconf templates.
# Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nova package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nova_2_18.0.3-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nova@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-11 11:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-14 21:14+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:2001
msgid "API to activate:"
msgstr "Te activeren API:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:2001
msgid ""
"Openstack Nova supports different API services, each of them binding on a "
"different port. Select which one nova-api should support."
msgstr ""
"OpenStack Nova ondersteunt verschillende API-diensten. Elk van hen verbindt "
"met een andere poort. Geef aan welke nova-api moet ondersteunen."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:2001
msgid ""
"If it is a compute node that you are setting-up, then you only need to run "
"the metadata API server. If you run Cinder, then you don't need osapi_volume "
"(you cannot run osapi_volume and cinder-api on the same server: they bind on "
"the same port)."
msgstr ""
"Indien u een rekennode installeert, dan moet u enkel de metadata API-server "
"gebruiken Indien u Cinder gebruikt, dan heeft u osapi_volume niet nodig (u "
"kunt osapi_volume en cinder-api niet op dezelfde server gebruiken: ze "
"verbinden met dezelfde poort)."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:3001
msgid "Value for my_ip:"
msgstr "Waarde voor my_ip:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:3001
msgid "This value will be stored in the my_ip directive of nova.conf."
msgstr "Deze waarde wordt opgeslagen in het stuurcommando my_ip van nova.conf."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:4001
msgid "Neutron server URL:"
msgstr "URL van de Neutron-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:4001
msgid "Please enter the URL of the Neutron server."
msgstr "Voer de URL van de Neutron-server in."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:5001
msgid "Neutron admin tenant name:"
msgstr "Naam van de cliëntruimte (tenant) voor de beheerder van Neutron:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:5001
msgid ""
"Nova needs to be able to communicate with Neutron through Keystone. "
"Therefore Nova needs to know the Neutron admin tenant, username and password."
msgstr ""
"Nova moet met Neutron kunnen communiceren via Keystone. Om die reden moet "
"Nova de cliëntruimte (tenant), de gebruikersnaam en het wachtwoord van de "
"Neutron-beheerder kennen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:5001
msgid "Please enter the name of the admin tenant for Neutron."
msgstr ""
"Geef de naam op van de cliëntruimte (tenant) van de beheerder van Neutron."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:6001
msgid "Neutron administrator username:"
msgstr "Gebruikersnaam van de beheerder van Neutron:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:6001
msgid "Please enter the username of the Neutron administrator."
msgstr "Voer de gebruikersnaam in van de beheerder van Neutron."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:7001
msgid "Neutron administrator password:"
msgstr "Wachtwoord van de beheerder van Neutron:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:7001
msgid "Please enter the password of the Neutron administrator."
msgstr "Geef het wachtwoord op van de beheerder van Neutron."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:8001
msgid "Metadata proxy shared secret:"
msgstr "Met de proxy voor metagegevens gedeeld geheim:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:8001
msgid ""
"VM instances using Neutron to handle networking retrieve their metadata "
"through the Neutron metadata agent, which serves as a proxy to the Nova "
"metadata REST API server."
msgstr ""
"VM-realisaties die Neutron gebruiken om hun netwerkomgeving te beheren, "
"halen hun metagegevens op via de agent voor metagegevens van Neutron die "
"dienst doet als een proxy voor de REST API server voor metagegevens van Nova."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:8001
msgid ""
"Please enter the password that should be used to protect communications "
"between the Neutron metadata proxy agent and the Nova metadata server. The "
"same shared password should be used when setting up the neutron-metadata-"
"agent package."
msgstr ""
"Voer het wachtwoord in dat gebruikt moet worden om de communicatie te "
"beveiligen tussen de proxy-agent voor metagegevens van Neutron en de server "
"voor metagegevens van Nova. Hetzelfde gedeelde wachtwoord moet gebruikt "
"worden bij het instellen van het pakket dat de agent voor metagegevens van "
"Neutron bevat."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:9001
msgid "Cinder os region name:"
msgstr "Naam van de os-regio voor Cinder:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:9001
msgid "Please enter the region name for cinder service."
msgstr "Voer de regionaam voor de cinder-dienst in."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:10001
msgid "Glance api server URL:"
msgstr "URL van de api-server van Glance:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:10001
msgid "Please enter the URL of the Glance api server."
msgstr "Voer de URL in van de api-server van Glance."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:11001
#| msgid "Neutron admin tenant name:"
msgid "Placement admin tenant name:"
msgstr "Naam van de cliëntruimte (tenant) voor de beheerder van Placement:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:11001
#| msgid ""
#| "Nova needs to be able to communicate with Neutron through Keystone. "
#| "Therefore Nova needs to know the Neutron admin tenant, username and "
#| "password."
msgid ""
"Nova needs to be able to communicate with Placement through Keystone. "
"Therefore Nova needs to know the Placement admin tenant, username and "
"password."
msgstr ""
"Nova moet met Placement kunnen communiceren via Keystone. Om die reden moet "
"Nova de cliëntruimte (tenant), de gebruikersnaam en het wachtwoord van de "
"Neutron-beheerder kennen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:11001
#| msgid "Please enter the name of the admin tenant for Neutron."
msgid "Please enter the name of the admin tenant for Placement."
msgstr ""
"Geef de naam op van de cliëntruimte (tenant) van de beheerder van Placement."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:12001
#| msgid "Neutron administrator username:"
msgid "Placement administrator username:"
msgstr "Gebruikersnaam van de beheerder van Placement:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:12001
#| msgid "Please enter the username of the Neutron administrator."
msgid "Please enter the username of the Placement administrator."
msgstr "Voer de gebruikersnaam in van de beheerder van Placement."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:13001
#| msgid "Neutron administrator password:"
msgid "Placement administrator password:"
msgstr "Wachtwoord van de beheerder van Placement:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:13001
#| msgid "Please enter the password of the Neutron administrator."
msgid "Please enter the password of the Placement administrator."
msgstr "Geef het wachtwoord op van de beheerder van Placement."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:14001
#| msgid "Cinder os region name:"
msgid "Placement os region name:"
msgstr "Naam van de os-regio voor Placement:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:14001
#| msgid "Please enter the region name for cinder service."
msgid "Please enter the region name for Placement service."
msgstr "Voer de regionaam voor de Placement-dienst in."

#  Type: boolean
#  Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates.in:1001
msgid "Set up a database for Nova API?"
msgstr "Een database opzetten voor Nova API?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates.in:1001
msgid ""
"No database has been set up for Nova to use. If you want to set one up now, "
"please make sure you have all needed information:"
msgstr ""
"Er werd geen database opgezet om door Nova gebruikt te worden. Als u er nu "
"één wilt opzetten, moet u beschikken over alle noodzakelijke informatie:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates.in:1001
msgid ""
" * the host name of the database server (which must allow TCP\n"
"   connections from this machine);\n"
" * a username and password to access the database;\n"
" * the type of database management software you want to use."
msgstr ""
" * de computernaam van de database-server (deze moet\n"
"   TCP-verbindingen vanaf deze computer accepteren);\n"
" * een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen\n"
"   tot de database;\n"
" * het soort databasebeheersoftware dat u wilt gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates.in:1001
msgid ""
"If you don't choose this option, no database will be set up and Nova will "
"use regular SQLite support."
msgstr ""
"Als u niet voor deze optie kiest, dan zal er geen database worden opgezet en "
"zal Nova de reguliere SQLite-ondersteuning gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates.in:1001
msgid ""
"You can change this setting later on by running \"dpkg-reconfigure -plow "
"nova-api\"."
msgstr ""
"U kunt deze instelling later wijzigen door het uitvoeren van \"dpkg-"
"reconfigure -plow nova-api\". "

#. Type: select
#. Description
#: ../nova-consoleproxy.templates:1001
msgid "Type of console daemon to start at boot time:"
msgstr ""
"Type van console-achtergronddienst die moet geactiveerd worden bij het "
"opstarten van de computer:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nova-consoleproxy.templates:1001
msgid ""
"Nova Console supports 3 types of consoles. One is specific to Xen, called "
"XVP (Xen VNC Proxy), and the other daemon supports KVM. While the SPICE "
"protocol is normally faster than VNC, it also requires support for web "
"sockets in your browser, and that is a feature only very modern browsers "
"have support for."
msgstr ""
"Nova Console ondersteunt 3 types consoles. Een is specifiek voor Xen en "
"wordt XVP (Xen VNC Proxy) genoemd. De andere achtergronddienst ondersteunt "
"KVM. Hoewel het SPICE-protocol gewoonlijk sneller is dan VNC, vereist het "
"ook dat uw browser ondersteuning biedt voor web-sockets. Enkel zeer recente "
"browsers ondersteunen deze functionaliteit."

#. Type: select
#. Description
#: ../nova-consoleproxy.templates:1001
msgid "This can later be edited in /etc/default/nova-consoleproxy."
msgstr "Dit kan later aangepast worden in /etc/default/nova-consoleproxy."
--- nova_2_18.0.3-2_nl.po	2018-11-11 16:26:55.032185990 +0100
+++ nova_2_18.0.3-5_nl.po	2019-01-14 21:14:01.322025301 +0100
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the nova package.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: nova_2_18.0.3-2\n"
+"Project-Id-Version: nova_2_18.0.3-5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: nova@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-11-07 12:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-11-11 16:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-11-11 11:15+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-14 21:14+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -177,10 +175,82 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nova-common.templates.in:10001
-#| msgid "Please enter the URL of the Neutron server."
 msgid "Please enter the URL of the Glance api server."
 msgstr "Voer de URL in van de api-server van Glance."
 
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:11001
+#| msgid "Neutron admin tenant name:"
+msgid "Placement admin tenant name:"
+msgstr "Naam van de cliëntruimte (tenant) voor de beheerder van Placement:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:11001
+#| msgid ""
+#| "Nova needs to be able to communicate with Neutron through Keystone. "
+#| "Therefore Nova needs to know the Neutron admin tenant, username and "
+#| "password."
+msgid ""
+"Nova needs to be able to communicate with Placement through Keystone. "
+"Therefore Nova needs to know the Placement admin tenant, username and "
+"password."
+msgstr ""
+"Nova moet met Placement kunnen communiceren via Keystone. Om die reden moet "
+"Nova de cliëntruimte (tenant), de gebruikersnaam en het wachtwoord van de "
+"Neutron-beheerder kennen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:11001
+#| msgid "Please enter the name of the admin tenant for Neutron."
+msgid "Please enter the name of the admin tenant for Placement."
+msgstr ""
+"Geef de naam op van de cliëntruimte (tenant) van de beheerder van Placement."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:12001
+#| msgid "Neutron administrator username:"
+msgid "Placement administrator username:"
+msgstr "Gebruikersnaam van de beheerder van Placement:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:12001
+#| msgid "Please enter the username of the Neutron administrator."
+msgid "Please enter the username of the Placement administrator."
+msgstr "Voer de gebruikersnaam in van de beheerder van Placement."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:13001
+#| msgid "Neutron administrator password:"
+msgid "Placement administrator password:"
+msgstr "Wachtwoord van de beheerder van Placement:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:13001
+#| msgid "Please enter the password of the Neutron administrator."
+msgid "Please enter the password of the Placement administrator."
+msgstr "Geef het wachtwoord op van de beheerder van Placement."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:14001
+#| msgid "Cinder os region name:"
+msgid "Placement os region name:"
+msgstr "Naam van de os-regio voor Placement:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:14001
+#| msgid "Please enter the region name for cinder service."
+msgid "Please enter the region name for Placement service."
+msgstr "Voer de regionaam voor de Placement-dienst in."
+
 #  Type: boolean
 #  Description
 #. Type: boolean

Reply to: