[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://minissdpdDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconfteksten van
minissdpd.
Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of minissdpd debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the minissdpd package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: minissdpd 1.5.20180223-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: minissdpd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-07 15:57+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-14 20:52+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../minissdpd.templates:1001
msgid "MiniSSDP daemon configuration"
msgstr "Configuratie van de achtergronddienst MiniSSDP"

#. Type: note
#. Description
#: ../minissdpd.templates:1001
msgid ""
"If you see this message but never manually install MiniSSDP, then most "
"probably this package is automatically pulled as a recommendation for "
"libminiupnpc, which is the UPnP support library for many applications."
msgstr ""
"Indien u deze boodschap leest, maar MiniSSDP nooit zelf geïnstalleerd heeft, "
"dan werd dit pakket waarschijnlijk automatisch geïnstalleerd omdat het "
"aanbevolen wordt door libminiupnpc. Dit laatste is een bibliotheek die UPnP-"
"ondersteuning biedt voor veel toepassingen."

#. Type: note
#. Description
#: ../minissdpd.templates:1001
msgid ""
"MiniSSDP is a daemon used by MiniUPnPc to speed up device discoveries. Due "
"to a potential security issue, an out-of-box default configuration can not "
"be provided anymore, thus a explicit configuration is required."
msgstr ""
"MiniSSDP is een achtergronddienst die door MiniUPnPc gebruikt wordt om "
"apparaten sneller te vinden. Wegens een mogelijk veiligheidsrisico kan niet "
"meer in een automatische standaardconfiguratie voorzien worden. Daarom is "
"een expliciete configuratie vereist."

#. Type: note
#. Description
#: ../minissdpd.templates:1001
msgid ""
"You can simply ignore this configuration / remove this package. MiniSSDP "
"**won't work** with the old default configuration, but MiniUPnPc (and your "
"UPnP applications) will still function properly (despite some performance "
"loss)."
msgstr ""
"U kunt deze configuratie gewoon negeren / dit pakket verwijderen. MiniSSDP "
"zal de oude standaardconfiguratie **niet meer** gebruiken, maar MiniUPnPc "
"(en uw UPnP-toepassingen) zullen nog steeds behoorlijk functioneren (ondanks "
"enig prestatieverlies)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../minissdpd.templates:3001
msgid "Start the MiniSSDP daemon automatically?"
msgstr "De achtergronddienst MiniSSDP automatisch starten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../minissdpd.templates:3001
msgid ""
"Choose this option if the MiniSSDP daemon should start automatically, now "
"and at boot time."
msgstr ""
"Kies deze optie als de achtergronddienst MiniSSDP nu en bij het starten van "
"de computer automatisch moet opstarten."

#. Type: string
#. Description
#: ../minissdpd.templates:4001
msgid "Interface to listen on for UPnP queries:"
msgstr "Interface waarop naar UPnP-aanvragen geluisterd moet worden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../minissdpd.templates:4001
msgid ""
"The MiniSSDP daemon will listen for requests on one interface, and drop all "
"queries that do not come from the local network. Please enter the LAN "
"interface or IP address (in CIDR notation) that it should listen on."
msgstr ""
"De achtergronddienst MiniSSDP zal aanvragen beluisteren op één interface en "
"alle verzoeken die niet van het lokale netwerk afkomstig zijn, laten vallen. "
"Vermeld de LAN-interface of het IP-adres (in CIDR-notatie) waarop geluisterd "
"moet worden."

#. Type: string
#. Description
#: ../minissdpd.templates:4001
msgid ""
"Interface name is preferred, and required if you plan to enable IPv6 port "
"forwarding."
msgstr ""
"De voorkeur gaat uit naar de interfacenaam en deze is zelfs vereist als u "
"zinnens bent IPv6 port forwarding te gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../minissdpd.templates:5001
msgid "Enable IPv6 listening?"
msgstr "Beluisteren van IPv6 activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../minissdpd.templates:5001
msgid ""
"Please specify whether the MiniSSDP daemon should listen for IPv6 queries."
msgstr ""
"Geef aan of de achtergronddienst MiniSSDP IPv6-aanvragen moet beluisteren."
--- minissdpd_1.5.20180223-1_nl.po	2018-05-04 22:32:32.643486665 +0200
+++ minissdpd_1.5.20180223-4_nl.po	2019-01-14 20:52:03.711359838 +0100
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the minissdpd package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: minissdpd 1.5.20180223-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: minissdpd@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-04-21 16:24+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-04 22:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-07 15:57+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-14 20:52+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -19,9 +19,55 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../minissdpd.templates:1001
+msgid "MiniSSDP daemon configuration"
+msgstr "Configuratie van de achtergronddienst MiniSSDP"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../minissdpd.templates:1001
+msgid ""
+"If you see this message but never manually install MiniSSDP, then most "
+"probably this package is automatically pulled as a recommendation for "
+"libminiupnpc, which is the UPnP support library for many applications."
+msgstr ""
+"Indien u deze boodschap leest, maar MiniSSDP nooit zelf geïnstalleerd heeft, "
+"dan werd dit pakket waarschijnlijk automatisch geïnstalleerd omdat het "
+"aanbevolen wordt door libminiupnpc. Dit laatste is een bibliotheek die UPnP-"
+"ondersteuning biedt voor veel toepassingen."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../minissdpd.templates:1001
+msgid ""
+"MiniSSDP is a daemon used by MiniUPnPc to speed up device discoveries. Due "
+"to a potential security issue, an out-of-box default configuration can not "
+"be provided anymore, thus a explicit configuration is required."
+msgstr ""
+"MiniSSDP is een achtergronddienst die door MiniUPnPc gebruikt wordt om "
+"apparaten sneller te vinden. Wegens een mogelijk veiligheidsrisico kan niet "
+"meer in een automatische standaardconfiguratie voorzien worden. Daarom is "
+"een expliciete configuratie vereist."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../minissdpd.templates:1001
+msgid ""
+"You can simply ignore this configuration / remove this package. MiniSSDP "
+"**won't work** with the old default configuration, but MiniUPnPc (and your "
+"UPnP applications) will still function properly (despite some performance "
+"loss)."
+msgstr ""
+"U kunt deze configuratie gewoon negeren / dit pakket verwijderen. MiniSSDP "
+"zal de oude standaardconfiguratie **niet meer** gebruiken, maar MiniUPnPc "
+"(en uw UPnP-toepassingen) zullen nog steeds behoorlijk functioneren (ondanks "
+"enig prestatieverlies)."
+
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../minissdpd.templates:2001
+#: ../minissdpd.templates:3001
 msgid "Start the MiniSSDP daemon automatically?"
 msgstr "De achtergronddienst MiniSSDP automatisch starten?"
 

Reply to: