[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://distccDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconfteksten van
distcc.
Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of distcc debconf templates.
# Copyright (C) 2008-2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the distcc package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2008.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: distcc_3.3.2-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: distcc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-22 18:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-28 22:31+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:1001
msgid "Start the distcc daemon on startup?"
msgstr "De distcc-achtergronddienst starten bij de systeemstart?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:1001
msgid ""
"distcc can be run as a daemon, listening on port 3632 for incoming "
"connections."
msgstr ""
"Het is mogelijk om distcc te draaien als een achtergronddienst die voor "
"inkomende verbindingen luistert op poort 3632."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:1001
msgid ""
"You have the option of starting the distcc daemon automatically on the "
"computer startup. If in doubt, it's advised not to start it automatically on "
"startup. If you later change your mind, you can run: 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."
msgstr ""
"Het is mogelijk om de distcc-achtergronddienst automatisch op te starten "
"telkens als u uw computer opstart. Als u twijfelt is dit at te raden. Als u "
"van gedachten verandert kunt u dit later altijd omzetten via het commando "
"'dpkg-reconfigure distcc'."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid "Allowed client networks:"
msgstr "Toegelaten client-netwerken:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid ""
"The distcc daemon implements access control based on the IP address of the "
"client, that is trying to connect. Only the hosts or networks listed here "
"are allowed to connect."
msgstr ""
"De distcc-achtergronddienst implementeert toegangscontrole afhankelijk van "
"het IP-adres van de client die probeert te verbinden. Enkel die computers of "
"netwerken die hier aangegeven zijn mogen verbinding maken."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
#| msgid ""
#| "You can list multiple hosts and/or networks, separated by spaces. Hosts "
#| "are represented by their IP address, networks have to be in CIDR "
#| "notation, f.e. \"192.168.1.0/24\"."
msgid ""
"You can list multiple hosts and/or networks, separated by spaces. Hosts are "
"represented by their IP address, networks have to be in CIDR notation, e.g. "
"\"192.168.1.0/24\"."
msgstr ""
"U kunt meerdere computers en/of netwerken aangeven, gescheiden door spaties. "
"Computers worden weergegeven door hun IP-adres, netwerken in CIDR-notatie, "
"bv. \"192.168.1.0/24\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid ""
"To change the list at a later point, you can run: 'dpkg-reconfigure distcc'."
msgstr ""
"U kunt de lijst later altijd aanpassen met het commando 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid "Listen interfaces:"
msgstr "Interfaces waarop geluisterd wordt:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid "The distcc daemon can be bound to a specific network interface."
msgstr ""
"Het is mogelijk om de distcc-achtergronddienst aan een specifieke "
"netwerkinterface te binden."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid ""
"You probably want to choose the interface of your local network by entering "
"its IP address. If distccd should listen on all interfaces, just enter "
"nothing."
msgstr ""
"Het is aan te raden om hier de interface van uw lokale netwerk te kiezen "
"door het IP-adres ervan op te geven. Als u wilt dat distccd op alle "
"interfaces luistert, dient u dit gewoon leeg te laten."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid ""
"Be sure to protect distccd from unauthorized access, by being careful in "
"your choice of the listen interface and allowed networks. distccd should  "
"never be accessible from untrusted networks. If that is needed, secureshell "
"should be used instead of the daemon."
msgstr ""
"Zorg er altijd voor dat distccd beschermd is tegen niet-geautoriseerde "
"toegang door voorzichtig te zijn in uw keuze van luister-interfaces en "
"toegelaten netwerken. Distccd mag nooit toegankelijk zijn van niet-"
"vertrouwde netwerken, als dit toch noodzakelijk is kunt u best secureshell "
"gebruiken i.p.v. de achtergronddienst."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid ""
"To change the address at a later point, you can run: 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."
msgstr ""
"U kunt het adres later altijd veranderen via het commando 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:4001
msgid "Nice level:"
msgstr "'Nice'-level (prioriteit):"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:4001
msgid ""
"You can start the distcc daemon with a nice level, to give it a low priority "
"compared to other processes. The start script will only accept values "
"between 0 and 20."
msgstr ""
"U kunt de distcc-achtergronddienst starten met een 'nice'-level, waardoor "
"het een lagere prioriteit krijgt in vergelijking met andere processen. Het "
"start-script accepteert enkel waardes tussen 0 en 20."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:4001 ../distcc.templates:5001 ../distcc.templates:6001
msgid ""
"To change this value at a later point, you can run: 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."
msgstr ""
"U kunt deze waarde later altijd aanpassen met het commando 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:5001
msgid "Maximum number of concurrent jobs:"
msgstr "Maximum aantal gelijktijdige taken:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:5001
msgid ""
"You can tell the distcc daemon to accept a maximum number of jobs at a time. "
"This can be useful on systems that should stay interactive while they serve "
"as a distcc server. Usually, you will want to set this to a value matching "
"or doubling the number of cores on this system."
msgstr ""
"U kunt de distcc-achtergronddienst een maximum laten stellen aan het aantal "
"taken dat tegelijkertijd wordt geaccepteerd. Dit kan nuttig zijn op systemen "
"die interactief moeten blijven terwijl ze als distcc-server fungeren. Een "
"goede waarde hiervoor is meestal gelijk aan of het dubbele van het aantal "
"rekenkernen van dit systeem."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:6001
msgid "Enable Zeroconf support?"
msgstr "Wilt u Zeroconf-ondersteuning activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:6001
msgid "distcc has Zeroconf support."
msgstr "Distcc heeft ondersteuning voor Zeroconf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:6001
msgid ""
"If you enable it here, please read /usr/share/doc/distcc/README.Debian to "
"learn how clients must be configured to make use of it. Also note, that you "
"need to install the dbus package, if you're going to use Zeroconf."
msgstr ""
"Als u dit activeert gelieve dan /usr/share/doc/distcc/README.Debian te lezen "
"om te ontdekken hoe u uw clients moet instellen om hier gebruik van te "
"maken. Daarnaast is het ook nodig om het pakket dbus te installeren indien u "
"gebruik gaat maken van Zeroconf."
--- distcc_3.1-4_nl.po	2018-12-28 22:33:20.065789532 +0100
+++ distcc_3.3.2-4_nl.po	2018-12-28 22:31:14.238042715 +0100
@@ -3,19 +3,22 @@
 # This file is distributed under the same license as the distcc package.
 # Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2008.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: distcc 3.1-4\n"
+"Project-Id-Version: distcc_3.3.2-4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: distcc@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-12-22 18:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-11 12:31+0100\n"
-"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-12-28 22:31+0100\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -79,8 +81,8 @@
 "\"192.168.1.0/24\"."
 msgstr ""
 "U kunt meerdere computers en/of netwerken aangeven, gescheiden door spaties. "
-"Computers worden weergegeven door hun IP-adres, netwerken in CIDR-notatie "
-"(bv. \"192.168.1.0/24\")."
+"Computers worden weergegeven door hun IP-adres, netwerken in CIDR-notatie, "
+"bv. \"192.168.1.0/24\"."
 
 #. Type: string
 #. Description

Reply to: