[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met de wijzigingen tegenover de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
index 8ffc034f..1b4bf5df 100644
--- a/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
@@ -6,13 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-edu-buster-manual\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-doc@packages.debian.org\n"
-<<<<<<< Updated upstream
-"POT-Creation-Date: 2018-10-21 09:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-10-10 22:08+0200\n"
-=======
-"POT-Creation-Date: 2018-10-19 20:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-10-21 12:50+0200\n"
->>>>>>> Stashed changes
+"POT-Creation-Date: 2018-10-28 10:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-10-28 11:03+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -200,7 +195,6 @@ msgid "The Debian Edu network topology"
 msgstr "Netwerktopologie van Debian Edu"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The figure is a sketch of the assumed network topology. The default setup "
 #| "of a Skolelinux network assumes that there is one (and only one) main "
@@ -228,7 +222,9 @@ msgstr ""
 "schijfloze werkstations) toe te voegen. Het aantal werkstations kan zo groot "
 "of zo klein zijn als u wenst (gaande van nul tot zeer veel). Hetzelfde geldt "
 "voor de LTSP-servers, die elk op een apart netwerk zitten, zodat het verkeer "
-"tussen de clients en de LTSP-server de andere netwerkdiensten niet hindert."
+"tussen de clients en de LTSP-server de andere netwerkdiensten niet hindert. "
+"Een gedetailleerde uitleg over LTSP is te vinden in <link linkend="
+"\"NetworkClients\">het betreffende HowTo</link>-hoofdstuk."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -1589,14 +1585,10 @@ msgstr ""
 "Downloaden van de installatiemedia voor Debian Edu 10+edu0, codenaam Buster"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "netinstall CD images for amd64 or i386"
 msgstr "netinstall cd-images voor amd64 en i386"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
 "These images are still under development - check <ulink url=\"https://wiki.";
 "debian.org/DebianEdu/Status/Buster\"/>"
@@ -1605,11 +1597,6 @@ msgstr ""
 "\"https://wiki.debian.org/DebianEdu/Status/Buster\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
 "The netinstall CD, which also can be used for installation from USB flash "
 "drives, is suitable to install amd64 or i386 machines. As the name implies, "
@@ -1621,9 +1608,6 @@ msgstr ""
 "internet nodig voor de installatie. Het image wordt beschikbaar gesteld via"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/weekly-builds/amd64/iso-cd/debian-";
 "edu-testing-amd64-netinst.iso\">debian-edu-testing-amd64-netinst.iso</ulink>"
@@ -1632,9 +1616,6 @@ msgstr ""
 "edu-testing-amd64-netinst.iso\">debian-edu-testing-amd64-netinst.iso</ulink>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "<computeroutput>rsync -v --progress cdimage.debian.org::cdimage/weekly-"
 "builds/amd64/iso-cd/debian-edu-testing-amd64-netinst.iso debian-edu-testing-"
@@ -1649,29 +1630,22 @@ msgid "and"
 msgstr "en"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/weekly-builds/i386/iso-cd/debian-";
 "edu-testing-i386-netinst.iso\">debian-edu-testing-i386-netinst.iso</ulink>"
 msgstr ""
-"<ulink url=\"http://ftp.skolelinux.org/skolelinux-cd/debian-edu-10+edu0-CD.";
-"iso\">debian-edu-10+edu0-CD.iso</ulink>"
+"<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/weekly-builds/i386/iso-cd/debian-";
+"edu-testing-i386-netinst.iso\">debian-edu-testing-i386-netinst.iso</ulink>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<computeroutput>rsync -v --progress cdimage.debian.org::cdimage/weekly-"
 "builds/i386/iso-cd/debian-edu-testing-i386-netinst.iso debian-edu-testing-"
 "i386-netinst.iso</computeroutput>"
 msgstr ""
-"<computeroutput>rsync -v --progress ftp.skolelinux.org::skolelinux-cd/debian-"
-"edu-10+edu0-CD.iso ./debian-edu-10+edu0-CD.iso </computeroutput>"
+"<computeroutput>rsync -v --progress cdimage.debian.org::cdimage/weekly-"
+"builds/i386/iso-cd/debian-edu-testing-i386-netinst.iso debian-edu-testing-"
+"i386-netinst.iso</computeroutput>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "USB drive ISO image for i386 and amd64"
@@ -1692,12 +1666,13 @@ msgstr ""
 "andere images kunt u het downloaden met HTTP of rsync via:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "<ulink url=\"http://wiki.debian.org/DebianEdu\"/>"
 msgid ""
 "This image does not yet work, see <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
 "DebianEdu/Status/Buster\"/>"
-msgstr "<ulink url=\"http://wiki.debian.org/DebianEdu\"/>"
+msgstr ""
+"Dit image werkt momenteel nog niet; zie <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
+"DebianEdu/Status/Buster\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Sources"
@@ -9010,48 +8985,6 @@ msgid "Contribute"
 msgstr "Meewerken"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
-msgid "Let us know you exist"
-msgstr "Maak u kenbaar"
-
-#. type: Attribute 'fileref' of: <article><section><section><para><inlinemediaobject><imageobject><imagedata>
-msgid "./images/worldmap.png"
-msgstr "./images/worldmap.png"
-
-#. type: Content of: <article><section><section><para><inlinemediaobject><textobject><phrase>
-msgid ""
-"http://www.skolelinux.no/slschools/worldmap.php?lang=en&amp;image=worldmap.";
-"png"
-msgstr ""
-"http://www.skolelinux.no/slschools/worldmap.php?lang=en&amp;image=worldmap.";
-"png"
-
-#. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid ""
-"There are Debian Edu users all over the world. A very easy form of "
-"contribution is to let us know you exist and use Debian Edu - this motivates "
-"us very much and therefore is already a valuable contribution."
-msgstr ""
-"Gebruikers van Debian Edu vindt men overal ter wereld. Een zeer eenvoudige "
-"manier om mee te werken, is u kenbaar te maken als gebruiker van Debian Edu. "
-"Dit motiveert ons enorm en is daarom alleen al een waardevolle bijdrage."
-
-#. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid ""
-"The Debian Edu projects provide a database of schools and users of the "
-"system to help the users find each other, and also to have an idea about "
-"where the users of the distribution are located.  Please let us know about "
-"your installation, by registering in this database.  To register your "
-"school, <ulink url=\"http://wiki.debian.org/DebianEdu/ReferenceSchools\";>use "
-"this web form</ulink>."
-msgstr ""
-"Het Debian-Eduproject houdt een gegevensbank bij van scholen en gebruikers "
-"van het systeem, om gebruikers te helpen om elkaar te vinden en ook om een "
-"idee te hebben van waar de gebruikers van de uitgave te situeren zijn. "
-"Informeer ons alstublieft over uw installatie door u in de gegevensbank te "
-"registreren. Gebruik <ulink url=\"http://wiki.debian.org/DebianEdu/";
-"ReferenceSchools\">dit webformulier</ulink> om uw school te registreren."
-
-#. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Contribute locally"
 msgstr "Meewerken op lokaal vlak"
 
@@ -11292,6 +11225,45 @@ msgstr ""
 "Meer informatie over nog oudere uitgaven vindt men op <ulink url=\"http://";
 "developer.skolelinux.no/info/cdbygging/news.html\"/>."
 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: