[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://dpkgDag iedereen,

De documentatie bij dpkg (nl. de man-pagina's) werd bijgewerkt. Nu is
de vertaling ook opnieuw up-to-date.
In bijlage vindt u het diff-bestand met het verschil met de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
--- dpkg_1.19.0.4_nl.po	2017-10-25 22:03:23.302846729 +0200
+++ dpkg_1.19.2_nl.po	2018-10-15 21:04:53.448196293 +0200
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Translation of dpkg-man to Dutch
 # Copyright © 1994-2016 Dpkg Developers
 # This file is distributed under the same license as the dpkg-man package.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: dpkg-man 1.19.0.4\n"
+"Project-Id-Version: dpkg-man 1.19.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-10-15 01:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-10-25 22:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-10-08 11:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-10-15 21:04+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -1914,12 +1883,12 @@
 #: deb-changes.man
 msgid ""
 "The B<Files> field is inconsistent with the other B<Checksums> fields. The "
-"B<Change-By> and B<Maintainer> fields have confusing names. The "
+"B<Changed-By> and B<Maintainer> fields have confusing names. The "
 "B<Distribution> field contains information about what is commonly referred "
 "to as a suite."
 msgstr ""
 "Het veld B<Files> is niet consistent met de andere B<Checksums>-velden. De "
-"velden B<Change-By> en B<Maintainer> hebben namen die verwarrend zijn. Het "
+"velden B<Changed-By> en B<Maintainer> hebben namen die verwarrend zijn. Het "
 "veld B<Distribution> bevat informatie over waar gewoonlijk met de term suite "
 "naar verwezen wordt."
 
@@ -2717,6 +2679,35 @@
 "hoofdcontrolebestand I<debian/control> van de broncode. De enige reden die "
 "momenteel gebruikt wordt, is B<debug-symbols>."
 
+#. type: TP
+#: deb-control.man
+#, no-wrap
+#| msgid "B<Build-Date:> I<build-date>"
+msgid "B<Build-Ids:>I< elf-build-id-list>"
+msgstr "B<Build-Ids:>I< lijst met elf-bouw-id's>"
+
+#. type: Plain text
+#: deb-control.man
+#| msgid ""
+#| "This field specifies a whitespace separated list of build profiles that "
+#| "this upload was built with."
+msgid ""
+"This field specifies a whitespace separated list of ELF build-ids. These are "
+"unique identifiers for semantically identical ELF objects, for each of these "
+"within the package."
+msgstr ""
+"Dit veld geeft een lijst op van door witruimte van elkaar gescheiden ELF-"
+"bouw-id's. Dit zijn unieke identificatiesymbolen voor semantisch identieke "
+"ELF-objecten, voor elk ervan in het pakket."
+
+#. type: Plain text
+#: deb-control.man
+msgid ""
+"The format or the way to compute each build-id is not defined by design."
+msgstr ""
+"De indeling of de berekeningswijze voor elke bouw-id ligt niet vast bij "
+"ontwerp."
+
 #. type: SH
 #: deb-control.man deb-conffiles.man deb-src-control.man deb-origin.man
 #: start-stop-daemon.man
@@ -2772,8 +2763,17 @@
 
 #. type: Plain text
 #: deb-control.man
-#| msgid ""
-#| "B<deb>(5), B<deb-version>(5), B<debtags>(1), B<dpkg>(1), B<dpkg-deb>(1)."
+msgid ""
+"The B<Build-Ids> field uses a rather generic name out of its original "
+"context within an ELF object, which serves a very specific purpose and "
+"executable format."
+msgstr ""
+"Voor het veld B<Build-Ids> wordt een eerder generieke naam gebruikt vanuit "
+"zijn originele context binnen een ELF-object, welke een zeer specifieke "
+"functie en uitvoerbaar formaat heeft."
+
+#. type: Plain text
+#: deb-control.man
 msgid ""
 "B<deb>(5), B<deb-version>(7), B<debtags>(1), B<dpkg>(1), B<dpkg-deb>(1)."
 msgstr ""
@@ -3099,6 +3091,33 @@
 #. type: TP
 #: deb-src-control.man dsc.man
 #, no-wrap
+msgid "B<Testsuite:>I< name-list>"
+msgstr "B<Testsuite:>I< namenlijst>"
+
+#. type: TP
+#: deb-src-control.man dsc.man
+#, no-wrap
+msgid "B<Testsuite-Triggers:>I< package-list>"
+msgstr "B<Testsuite-Triggers:>I< pakketlijst>"
+
+#. type: Plain text
+#: deb-src-control.man
+#| msgid ""
+#| "These fields are described in the B<deb-control>(5) manual page, as they "
+#| "are copied literally to the control file of the binary package."
+msgid ""
+"These fields are described in the B<dsc>(5) manual page, as they are "
+"generated from information inferred from B<debian/tests/control> or copied "
+"literally to the source control file."
+msgstr ""
+"Deze velden worden beschreven in de man-pagina B<dsc>(5), aangezien zij "
+"gegenereerd worden op basis van informatie, afgeleid uit B<debian/tests/"
+"control>, of letterlijk naar het controlebestand van de broncode gekopieerd "
+"worden."
+
+#. type: TP
+#: deb-src-control.man dsc.man
+#, no-wrap
 msgid "B<Vcs-Arch:>I< url>"
 msgstr "B<Vcs-Arch:>I< URL>"
 
@@ -3700,8 +3685,8 @@
 "# this field is copied to the binary and source packages\n"
 "XBS-Upstream-Release-Status: stable\n"
 "Homepage: https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg\n";
-"Vcs-Browser: https://anonscm.debian.org/cgit/dpkg/dpkg.git\n";
-"Vcs-Git: https://anonscm.debian.org/git/dpkg/dpkg.git\n";
+"Vcs-Browser: https://git.dpkg.org/cgit/dpkg/dpkg.git\n";
+"Vcs-Git: https://git.dpkg.org/git/dpkg/dpkg.git\n";
 "Standards-Version: 3.7.3\n"
 "Build-Depends: pkg-config, debhelper (E<gt>= 4.1.81),\n"
 " libselinux1-dev (E<gt>= 1.28-4) [!linux-any]\n"
@@ -3714,8 +3699,8 @@
 "# dit veld wordt gekopieerd naar het binaire en het broncodepakket\n"
 "XBS-Upstream-Release-Status: stable\n"
 "Homepage: https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg\n";
-"Vcs-Browser: https://anonscm.debian.org/cgit/dpkg/dpkg.git\n";
-"Vcs-Git: https://anonscm.debian.org/git/dpkg/dpkg.git\n";
+"Vcs-Browser: https://git.dpkg.org/cgit/dpkg/dpkg.git\n";
+"Vcs-Git: https://git.dpkg.org/git/dpkg/dpkg.git\n";
 "Standards-Version: 3.7.3\n"
 "Build-Depends: pkg-config, debhelper (E<gt>= 4.1.81),\n"
 " libselinux1-dev (E<gt>= 1.28-4) [!linux-any]\n"
@@ -3804,8 +3788,10 @@
 
 #. type: Plain text
 #: deb-src-files.man
-msgid "I<filename> I<section> I<priority>"
-msgstr "I<bestandsnaam> I<sectie> I<prioriteit>"
+#| msgid "I<filename> I<section> I<priority>"
+msgid "I<filename> I<section> I<priority> [ I<keyword=value\\&...\\&> ]"
+msgstr ""
+"I<bestandsnaam> I<sectie> I<prioriteit> [ I<trefwoord=waarde\\&...\\&> ]"
 
 #. type: Plain text
 #: deb-src-files.man
@@ -3823,6 +3809,18 @@
 "uit het .deb-bestand. Welke waarden mogelijk zijn, is specifiek voor het "
 "archief van elke distributie."
 
+#. type: Plain text
+#: deb-src-files.man
+msgid ""
+"I<keyword=value\\&...\\&> corresponds to an optional whitespace-delimited "
+"list of attributes for this entry. The only currently supported keyword is "
+"B<automatic> with value B<yes>, to mark automatically generated files."
+msgstr ""
+"I<trefwoord=waarde\\&...\\&> komt overeen met een facultatieve door "
+"witruimte afgebakende lijst van attributen voor dit element. Momenteel is "
+"het enige ondersteunde trefwoord B<automatic> met als waarde B<yes>, om "
+"automatisch gegenereerde bestanden te markeren."
+
 #. type: SH
 #: deb-src-files.man deb-version.man dpkg-architecture.man
 #: dpkg-buildpackage.man dpkg-deb.man dpkg-divert.man dpkg-parsechangelog.man
@@ -6067,16 +6038,32 @@
 msgid ""
 "Specifies that the package is interested in the named trigger. All triggers "
 "in which a package is interested must be listed using this directive in the "
-"triggers control file. The “noawait” variant does not put the triggering "
-"packages in triggers-awaited state. This should be used when the "
-"functionality provided by the trigger is not crucial."
+"triggers control file."
 msgstr ""
 "Specificeert dat het pakket geïnteresseerd is in de genoemde trigger. Alle "
 "triggers waarin een pakket geïnteresseerd is, moeten met behulp van deze "
-"instructie vermeld worden in het trigger-controlebestand. De variant "
-"“noawait” plaatst de triggerende pakketten niet in de toestand triggers-"
-"awaited (wachten op triggerafhandeling). Dit zou gebruikt moeten worden als "
-"de functionaliteit die door de trigger geleverd wordt, niet cruciaal is."
+"instructie vermeld worden in het controlebestand triggers."
+
+#. type: Plain text
+#: deb-triggers.man
+msgid ""
+"The “await” variants put the triggering package in triggers-awaited state "
+"depending on how the trigger was activated. The “noawait” variant does not "
+"put the triggering packages in triggers-awaited state, even if the "
+"triggering package declared an “await” activation (either with an B<activate-"
+"await> or B<activate> directive, or by using the B<dpkg-trigger> B<--no-"
+"await> command-line option). The “noawait” variant should be used when the "
+"functionality provided by the trigger is not crucial."
+msgstr ""
+"De varianten “await” plaatsen het triggerende pakket in een toestand van "
+"wachten op triggerafhandeling (triggers-awaited), afhankelijk van hoe de "
+"trigger geactiveerd werd. De variant “noawait” plaatst het triggerende "
+"pakket niet in een toestand van wachten op triggerafhandeling (triggers-"
+"awaited), zelfs indien het triggerende pakket een “await”-activering aangaf "
+"(met een stuurcommando B<activate-await> of B<activate>, of via de "
+"commandoregeloptie B<dpkg-trigger> B<--no-await>). De variant “noawait” zou "
+"gebruikt moeten worden als de door de trigger geboden functionaliteit niet "
+"essentieel is."
 
 #. type: TP
 #: deb-triggers.man
@@ -6102,18 +6089,35 @@
 "Arranges that changes to this package's state will activate the specified "
 "trigger. The trigger will be activated at the start of the following "
 "operations: unpack, configure, remove (including for the benefit of a "
-"conflicting package), purge and deconfigure. The “noawait” variant does not "
-"put the triggering packages in triggers-awaited state. This should be used "
-"when the functionality provided by the trigger is not crucial."
+"conflicting package), purge and deconfigure."
 msgstr ""
 "Regelt dat wijzigingen aan de toestand van dit pakket de opgegeven trigger "
 "zullen activeren. De trigger zal geactiveerd worden bij het begin van de "
 "volgende operaties: unpack (uitpakken), configure (configureren), remove "
 "(verwijderen) (inclusief ten voordele van een tegenstrijdig pakket), purge "
-"(wissen) en deconfigure (deconfigureren). De variant “noawait” plaatst de "
-"triggerende pakketten niet in de toestand triggers-awaited (wachten op "
-"triggerafhandeling). Dit zou gebruikt moeten worden als de functionaliteit "
-"die door de trigger geleverd wordt, niet cruciaal is."
+"(wissen) en deconfigure (deconfigureren)."
+
+#. type: Plain text
+#: deb-triggers.man
+#| msgid ""
+#| "Specifies that the package is interested in the named trigger. All "
+#| "triggers in which a package is interested must be listed using this "
+#| "directive in the triggers control file. The “noawait” variant does not "
+#| "put the triggering packages in triggers-awaited state. This should be "
+#| "used when the functionality provided by the trigger is not crucial."
+msgid ""
+"The “await” variants only put the triggering package in triggers-awaited "
+"state if the interest directive is also “await”. The “noawait” variant "
+"never puts the triggering packages in triggers-awaited state. The “noawait” "
+"variant should be used when the functionality provided by the trigger is not "
+"crucial."
+msgstr ""
+"De varianten “await” plaatsen het triggerende pakket enkel in een toestand "
+"van wachten op triggerafhandeling (triggers-awaited), indien het "
+"stuurcommando interest eveneens “await” is. De variant “noawait” plaatst de "
+"triggerende pakketten niet in een toestand van wachten op triggerafhandeling "
+"(triggers-awaited). De variant “noawait” zou gebruikt moeten worden als de "
+"door de trigger geboden functionaliteit niet essentieel is."
 
 #. type: Plain text
 #: deb-triggers.man
@@ -6188,6 +6182,23 @@
 "De aliasvarianten “-await” worden vanaf dpkg 1.17.21 ondersteund en zullen "
 "tot fouten leiden als zij met een oudere versie van dpkg gebruikt worden."
 
+#. type: Plain text
+#: deb-triggers.man
+msgid ""
+"When a package provides an B<interest-noawait> directive, any activation "
+"will set the triggering package into “noawait” mode, regardless of the "
+"awaiting mode requested by the activation (either “await” or “noawait”). "
+"When a package provides an B<interest> or B<interest-await> directive, any "
+"activation will set the triggering package into “await” or “noawait“ "
+"depending on how it was activated."
+msgstr ""
+"Wanneer een pakket voorziet in een stuurcommando B<interest-noawait>, zal "
+"elke activering het triggerende pakket in een modus “noawait” plaatsen, "
+"ongeacht welke wachtmodus (“await” of “noawait”) via de activering gevraagd "
+"wordt. Wanneer een pakket voorziet in een stuurcommando B<interest> of "
+"B<interest-await>, zal elke activering het triggerende pakket in een "
+"toestand “await” of “noawait“ plaatsen, afhankelijk van de activeringswijze."
+
 #. FIXME: Unhardcode the pathname, and use dpkg instead of dpkg-dev.
 #. type: Plain text
 #: deb-triggers.man
@@ -6257,19 +6268,25 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dsc.man
+#| msgid ""
+#| "The source formats currently supported by B<dpkg> are B<1.0>, B<2.0>, "
+#| "B<3.0 (native)>, B<3.0 (quilt)>, B<3.0 (git)>, B<3.0 (bzr)> and B<3.0 "
+#| "(custom)>."
 msgid ""
 "The source formats currently supported by B<dpkg> are B<1.0>, B<2.0>, B<3.0 "
 "(native)>, B<3.0 (quilt)>, B<3.0 (git)>, B<3.0 (bzr)> and B<3.0 (custom)>."
+"See B<dpkg-source>(1) for their description."
 msgstr ""
-"De indelingen van broncodepakketten die momenteel ondersteund worden door "
-"B<dpkg> zijn B<1.0>, B<2.0>, B<3.0 (native)>, B<3.0 (quilt)>, B<3.0 (git)>, "
-"B<3.0 (bzr)> en B<3.0 (custom)>."
+"De indelingen van de broncode die momenteel ondersteund worden door B<dpkg> "
+"zijn B<1.0>, B<2.0>, B<3.0 (native)>, B<3.0 (quilt)>, B<3.0 (git)>, B<3.0 "
+"(bzr)> en B<3.0 (custom)>. Raadpleeg B<dpkg-source>(1) voor de beschrijving "
+"ervan."
 
 #. type: TP
 #: dsc.man
 #, no-wrap
 msgid "B<Source:> I<source-name> (required)"
-msgstr "B<Source:> I<broncodepakket-naam> (verplicht)"
+msgstr "B<Source:> I<broncode-naam> (verplicht)"
 
 #. type: TP
 #: dsc.man
@@ -6375,20 +6392,8 @@
 "versiecontrolesysteem dat gebruikt wordt om dit pakket te onderhouden. Zie "
 "B<deb-src-control>(5) voor verdere informatie."
 
-#. type: TP
-#: dsc.man
-#, no-wrap
-msgid "B<Testsuite:>I< name-list>"
-msgstr "B<Testsuite:>I< namenlijst>"
-
 #. type: Plain text
 #: dsc.man
-#| msgid ""
-#| "This field declares that the source package contains the specified test "
-#| "suites. The value is a space-separated list of test suites. If the "
-#| "B<autopkgtest> value is present, a I<debian/tests/control> is expected to "
-#| "be present, if the file is present but not the value, then B<dpkg-source> "
-#| "will automatically add it, preserving previous values."
 msgid ""
 "This field declares that the source package contains the specified test "
 "suites. The value is a comma-separated list of test suites. If the "
@@ -6403,25 +6408,27 @@
 "niet, dan zal B<dpkg-source> die automatisch toevoegen met behoud van de "
 "vroegere waarden."
 
-#. type: TP
-#: dsc.man
-#, no-wrap
-msgid "B<Testsuite-Triggers:>I< package-list>"
-msgstr "B<Testsuite-Triggers:>I< pakketlijst>"
-
 #. type: Plain text
 #: dsc.man
+#| msgid ""
+#| "This field declares the comma-separated union of all test dependencies "
+#| "(B<Depends> fields in I<debian/tests/control> file), with all "
+#| "restrictions removed, and OR dependencies flattened, except for binaries "
+#| "generated by this source package and meta-dependencies such as B<@> or "
+#| "B<@builddeps@>."
 msgid ""
 "This field declares the comma-separated union of all test dependencies "
 "(B<Depends> fields in I<debian/tests/control> file), with all restrictions "
-"removed, and OR dependencies flattened, except for binaries generated by "
-"this source package and meta-dependencies such as B<@> or B<@builddeps@>."
+"removed, and OR dependencies flattened (that is, converted to separate AND "
+"relationships), except for binaries generated by this source package and "
+"meta-dependencies such as B<@> or B<@builddeps@>."
 msgstr ""
 "Dit veld declareert de door komma's gescheiden unie van alle testvereisten "
 "(de velden B<Depends> uit het bestand I<debian/tests/control>), waaruit alle "
-"restricties verwijderd en alle OR-vereisten uitgevlakt werden, met "
-"uitzondering van die welke gelden voor de binaire pakketten die dit "
-"broncodepakket genereert en van meta-vereisten zoals B<@> of B<@builddeps@>."
+"restricties verwijderd en alle OR-vereisten uitgevlakt werden (dit betekent "
+"omgezet naar aparte AND-relaties), met uitzondering van die welke gelden "
+"voor de binaire pakketten die dit broncodepakket genereert en van meta-"
+"vereisten zoals B<@> of B<@builddeps@>."
 
 #. type: Plain text
 #: dsc.man
@@ -8108,8 +8109,13 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
-msgid "B<depends>: Turn all dependency problems into warnings."
-msgstr "B<depends>: Verander alle vereistenproblemen in waarschuwingen."
+#| msgid "B<depends>: Turn all dependency problems into warnings."
+msgid ""
+"B<depends>: Turn all dependency problems into warnings. This affects the "
+"B<Pre-Depends> and B<Depends> fields."
+msgstr ""
+"B<depends>: Zet alle vereistenproblemen in waarschuwingen. Dit heeft invloed "
+"op de velden B<Pre-Depends> en B<Depends>."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
@@ -8113,10 +8119,14 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
+#| msgid ""
+#| "B<depends-version>: Don't care about versions when checking dependencies."
 msgid ""
 "B<depends-version>: Don't care about versions when checking dependencies."
+"This affects the B<Pre-Depends> and B<Depends> fields."
 msgstr ""
-"B<depends-version>: Bekommer u niet om versies bij het toetsen van vereisten."
+"B<depends-version>: Bekommer u niet om versies bij het toetsen van "
+"vereisten. Dit heeft invloed op de velden B<Pre-Depends> en B<Depends>."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
@@ -8120,12 +8130,15 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
+#| msgid ""
+#| "B<breaks>: Install, even if this would break another package (since dpkg "
+#| "1.14.6)."
 msgid ""
 "B<breaks>: Install, even if this would break another package (since dpkg "
-"1.14.6)."
+"1.14.6). This affects the B<Breaks> field."
 msgstr ""
 "B<breaks>: Installeer, zelfs als dit een ander pakket defect zou maken "
-"(sinds dpkg 1.14.6)."
+"(sinds dpkg 1.14.6). Dit heeft invloed op het veld B<Breaks>."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
@@ -8129,13 +8142,18 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
+#| msgid ""
+#| "B<conflicts>: Install, even if it conflicts with another package. This is "
+#| "dangerous, for it will usually cause overwriting of some files."
 msgid ""
 "B<conflicts>: Install, even if it conflicts with another package. This is "
-"dangerous, for it will usually cause overwriting of some files."
+"dangerous, for it will usually cause overwriting of some files. This "
+"affects the B<Conflicts> field."
 msgstr ""
 "B<conflicts>: Installeer, zelfs als er een tegenstelling is met een ander "
 "pakket. Dit is gevaarlijk, want gewoonlijk zal dit het overschrijven van "
-"bepaalde bestanden tot gevolg hebben."
+"bepaalde bestanden tot gevolg hebben. Dit heeft invloed op het veld "
+"B<Conflicts>."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
@@ -8278,7 +8296,7 @@
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
 msgid ""
-"B<script-chrootless>: Run maintainer scrips without B<chroot>(2)ing into "
+"B<script-chrootless>: Run maintainer scripts without B<chroot>(2)ing into "
 "B<instdir> even if the package does not support this mode of operation "
 "(since dpkg 1.18.5)."
 msgstr ""
@@ -8339,13 +8357,18 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
+#| msgid ""
+#| "Ignore dependency-checking for specified packages (actually, checking is "
+#| "performed, but only warnings about conflicts are given, nothing else)."
 msgid ""
 "Ignore dependency-checking for specified packages (actually, checking is "
-"performed, but only warnings about conflicts are given, nothing else)."
+"performed, but only warnings about conflicts are given, nothing else). This "
+"affects the B<Pre-Depends>, B<Depends> and B<Breaks> fields."
 msgstr ""
 "Negeer het toetsen van afhankelijkheden voor de opgegeven pakketten "
 "(eigenlijk wordt de controle wel uitgevoerd, maar er worden enkel "
 "waarschuwingen in verband met tegenstrijdigheden gegeven en verder niets)."
+"Dit heeft invloed op de velden B<Pre-Depends>, B<Depends> en B<Breaks>."
 
 #. type: TP
 #: dpkg.man
@@ -8419,14 +8442,18 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
+#| msgid ""
+#| "Change default administrative directory, which contains many files that "
+#| "give information about status of installed or uninstalled packages, etc. "
+#| "(Defaults to «I<%ADMINDIR%>»)"
 msgid ""
-"Change default administrative directory, which contains many files that give "
-"information about status of installed or uninstalled packages, etc. "
-"(Defaults to «I<%ADMINDIR%>»)"
+"Set the administrative directory to I<directory>. This directory contains "
+"many files that give information about status of installed or uninstalled "
+"packages, etc. Defaults to «I<%ADMINDIR%>»."
 msgstr ""
-"Wijzig de standaard administratieve map waarin veel bestanden zitten met "
-"informatie over de status van geïnstalleerde of gede-installeerde pakketten, "
-"enz. (Standaard is dat «I<%ADMINDIR%>»)"
+"Stel de administratieve map in op I<directory>. In deze map zitten veel "
+"bestanden met informatie over de status van geïnstalleerde of gede-"
+"installeerde pakketten, enz. Standaard is dat «I<%ADMINDIR%>»"
 
 #. type: TP
 #: dpkg.man
@@ -8436,17 +8463,22 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
+#| msgid ""
+#| "Change default installation directory which refers to the directory where "
+#| "packages are to be installed. B<instdir> is also the directory passed to "
+#| "B<chroot>(2) before running package's installation scripts, which means "
+#| "that the scripts see B<instdir> as a root directory. (Defaults to «I</>»)"
 msgid ""
-"Change default installation directory which refers to the directory where "
-"packages are to be installed. B<instdir> is also the directory passed to "
-"B<chroot>(2) before running package's installation scripts, which means that "
-"the scripts see B<instdir> as a root directory. (Defaults to «I</>»)"
+"Set the installation directory, which refers to the directory where packages "
+"are to be installed. B<instdir> is also the directory passed to B<chroot>(2) "
+"before running package's installation scripts, which means that the scripts "
+"see B<instdir> as a root directory. Defaults to «I</>»."
 msgstr ""
-"Wijzig de standaard installatiemap, wat een aanduiding is voor de map waarin "
-"pakketten geïnstalleerd zullen worden. B<instdir> is ook de map die aan "
-"B<chroot>(2) doorgegeven wordt vooraleer de installatiescripts van een "
-"pakket uitgevoerd worden, waardoor de scripts B<instdir> als de hoofdmap "
-"beschouwen. (Standaard is dat «I</>»)"
+"Stel de installatiemap in, welke de map aangeeft waarin pakketten "
+"geïnstalleerd zullen worden. B<instdir> is ook de map die aan B<chroot>(2) "
+"doorgegeven wordt vooraleer de installatiescripts van een pakket uitgevoerd "
+"worden, waardoor de scripts B<instdir> als de hoofdmap beschouwen. Standaard "
+"is dat «I</>»"
 
 #. type: TP
 #: dpkg.man
@@ -8456,12 +8488,16 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
+#| msgid ""
+#| "Changing B<root> changes B<instdir> to «I<dir>» and B<admindir> to "
+#| "«I<dir>B<%ADMINDIR%>»."
 msgid ""
-"Changing B<root> changes B<instdir> to «I<dir>» and B<admindir> to «I<dir>B<"
-"%ADMINDIR%>»."
+"Set the root directory to B<directory>, which sets the installation "
+"directory to «I<dir>» and the administrative directory to «I<dir>B<%ADMINDIR"
+"%>»."
 msgstr ""
-"Het wijzigen van B<root> verandert B<instdir> naar «I<map>» en B<admindir> "
-"naar «I<dir>B<%ADMINDIR%>»."
+"Stel de hoofdmap in op B<directory>, hetgeen de installatiemap instelt op "
+"«I<map>» en de administratieve map op «I<map>B<%ADMINDIR%>»."
 
 #. type: TP
 #: dpkg.man
@@ -8870,6 +8906,22 @@
 "I<beslissing> ofwel B<install> ofwel B<keep> is."
 
 #. type: TP
+#: dpkg.man dpkg-query.man
+#, no-wrap
+#| msgid "B<--no-triggers>"
+msgid "B<--no-pager>"
+msgstr "B<--no-pager>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg.man dpkg-query.man
+#| msgid "The Debian system name of the host machine (since dpkg 1.13.2)."
+msgid ""
+"Disables the use of any pager when showing information (since dpkg 1.19.2)."
+msgstr ""
+"Schakelt het gebruik van een pagineringsprogramma uit bij het weergeven van "
+"informatie (sinds dpkg 1.19.2)."
+
+#. type: TP
 #: dpkg.man
 #, no-wrap
 msgid "B<--no-debsig>"
@@ -9040,48 +9095,57 @@
 "waarin tijdelijke bestanden en mappen kunnen aangemaakt worden."
 
 #. type: TP
-#: dpkg.man
-#, no-wrap
-msgid "B<PAGER>"
-msgstr "B<PAGER>"
-
-#. type: Plain text
-#: dpkg.man
-msgid "The program B<dpkg> will execute when displaying the conffiles."
-msgstr ""
-"Het programma dat door B<dpkg> zal uitgevoerd worden bij het tonen van de "
-"conffiles (configuratiebestanden)."
-
-#. type: TP
-#: dpkg.man
+#: dpkg.man dpkg-query.man
 #, no-wrap
 msgid "B<SHELL>"
 msgstr "B<SHELL>"
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
-msgid "The program B<dpkg> will execute when starting a new interactive shell."
+#| msgid ""
+#| "The program B<dpkg> will execute when starting a new interactive shell."
+msgid ""
+"The program B<dpkg> will execute when starting a new interactive shell, or "
+"when spawning a command via a shell."
 msgstr ""
 "Het programma dat B<dpkg> zal uitvoeren bij het starten van een nieuwe "
-"interactieve shell."
+"interactieve shell of bij het voortbrengen van een commando via een shell."
 
 #. type: TP
 #: dpkg.man dpkg-query.man
 #, no-wrap
-msgid "B<COLUMNS>"
-msgstr "B<COLUMNS>"
+msgid "B<PAGER>"
+msgstr "B<PAGER>"
+
+#. type: TQ
+#: dpkg.man dpkg-query.man
+#, no-wrap
+#| msgid "B<PAGER>"
+msgid "B<DPKG_PAGER>"
+msgstr "B<DPKG_PAGER>"
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
 msgid ""
-"Sets the number of columns B<dpkg> should use when displaying formatted "
-"text. Currently only used by B<--list>."
+"The program B<dpkg> will execute when running a pager, for example when "
+"displaying the conffile differences. If B<SHELL> is not set, «B<sh>» will "
+"be used instead. The B<DPKG_PAGER> overrides the B<PAGER> environment "
+"variable (since dpkg 1.19.2)."
 msgstr ""
-"Stelt het aantal kolommen in dat B<dpkg> moet gebruiken bij het laten zien "
-"van opgemaakte tekst. Wordt momenteel enkel gebruikt door B<--list>."
+"Het programma dat B<dpkg> zal uitvoeren als het een pagineringsprogramma "
+"gebruikt, bijvoorbeeld voor het tonen van de verschillen tussen de "
+"configuratiebestanden. Indien B<SHELL> niet ingesteld is, dan zal «B<sh>» "
+"gebruikt worden. B<DPKG_PAGER> overschrijft de omgevingsvariabele B<PAGER> "
+"(sinds dpkg 1.19.2)."
 
 #. type: TP
-#: dpkg.man dpkg-buildpackage.man
+#: dpkg.man dpkg-architecture.man dpkg-buildflags.man dpkg-buildpackage.man
+#: dpkg-genbuildinfo.man dpkg-checkbuilddeps.man dpkg-distaddfile.man
+#: dpkg-deb.man dpkg-divert.man dpkg-genchanges.man dpkg-gencontrol.man
+#: dpkg-gensymbols.man dpkg-maintscript-helper.man dpkg-mergechangelogs.man
+#: dpkg-name.man dpkg-parsechangelog.man dpkg-query.man dpkg-scanpackages.man
+#: dpkg-scansources.man dpkg-shlibdeps.man dpkg-source.man dpkg-split.man
+#: dpkg-statoverride.man dpkg-trigger.man dpkg-vendor.man
 #, no-wrap
 msgid "B<DPKG_COLORS>"
 msgstr "B<DPKG_COLORS>"
@@ -9095,14 +9165,52 @@
 "Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt "
 "mogen worden zijn: B<auto> (standaard), B<always> en B<never>."
 
+#. type: TP
+#: dpkg.man
+#, no-wrap
+msgid "B<DPKG_FRONTEND_LOCKED>"
+msgstr "B<DPKG_FRONTEND_LOCKED>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg.man
+msgid ""
+"Set by a package manager frontend to notify dpkg that it should not acquire "
+"the frontend lock (since dpkg 1.19.1)."
+msgstr ""
+"Ingesteld door een frontend voor pakketbeheer om dpkg te informeren dat het "
+"de frontendgrendel niet mag bemachtigen (since dpkg 1.19.1)."
+
 #. type: SS
-#: dpkg.man dpkg-buildpackage.man
+#: dpkg.man dpkg-buildpackage.man dpkg-query.man
 #, no-wrap
 msgid "Internal environment"
 msgstr "Interne omgeving"
 
 #. type: TP
+#: dpkg.man dpkg-query.man
+#, no-wrap
+msgid "B<LESS>"
+msgstr "B<LESS>"
+
+#. type: Plain text
 #: dpkg.man
+msgid ""
+"Defined by B<dpkg> to “B<-FRSXMQ>”, if not already set, when spawning a "
+"pager (since dpkg 1.19.2). To change the default behavior, this variable "
+"can be preset to some other value including an empty string, or the B<PAGER> "
+"or B<DPKG_PAGER> variables can be set to disable specific options with «B<-"
+"+>», for example B<DPKG_PAGER=\"less -+F\">."
+msgstr ""
+"Ingeval dit niet reeds ingesteld is, wordt dit door B<dpkg> als “B<-FRSXMQ>” "
+"gedefinieerd bij het voortbrengen van een pagineringsprogramma (sinds dpkg "
+"1.19.2). Om dit standaardgedrag aan te passen kan deze variabele vooraf "
+"ingesteld worden op een andere waarde, met inbegrip van een lege tekenreeks, "
+"of kunnen de variabelen B<PAGER> of B<DPKG_PAGER> ingesteld worden om "
+"specifieke opties uit te schakelen met «B<-+>», bijvoorbeeld B<DPKG_PAGER="
+"\"less -+F\">."
+
+#. type: TP
+#: dpkg.man dpkg-divert.man dpkg-statoverride.man
 #, no-wrap
 msgid "B<DPKG_ROOT>"
 msgstr "B<DPKG_ROOT>"
@@ -10788,6 +10892,34 @@
 "map van B<dpkg> waarin zich de architectuurtabellen bevinden (sinds dpkg "
 "1.14.17). Staat standaard ingesteld op «%PKGDATADIR%»."
 
+#. type: TP
+#: dpkg-architecture.man dpkg-buildflags.man dpkg-buildpackage.man
+#: dpkg-genbuildinfo.man dpkg-checkbuilddeps.man dpkg-distaddfile.man
+#: dpkg-genchanges.man dpkg-gencontrol.man dpkg-gensymbols.man
+#: dpkg-mergechangelogs.man dpkg-name.man dpkg-parsechangelog.man
+#: dpkg-scanpackages.man dpkg-scansources.man dpkg-shlibdeps.man
+#: dpkg-source.man dpkg-vendor.man
+#, no-wrap
+msgid "B<DPKG_NLS>"
+msgstr "B<DPKG_NLS>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-architecture.man dpkg-buildflags.man dpkg-buildpackage.man
+#: dpkg-genbuildinfo.man dpkg-checkbuilddeps.man dpkg-distaddfile.man
+#: dpkg-genchanges.man dpkg-gencontrol.man dpkg-gensymbols.man
+#: dpkg-mergechangelogs.man dpkg-name.man dpkg-parsechangelog.man
+#: dpkg-scanpackages.man dpkg-scansources.man dpkg-shlibdeps.man
+#: dpkg-source.man dpkg-vendor.man
+msgid ""
+"If set, it will be used to decide whether to activate Native Language "
+"Support, also known as internationalization (or i18n) support (since dpkg "
+"1.19.0). The accepted values are: B<0> and B<1> (default)."
+msgstr ""
+"Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het "
+"activeren van moedertaalondersteuning, ook gekend als "
+"internationaliseringsondersteuning (of i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige "
+"waarden zijn: B<0> and B<1> (standaard)."
+
 #. type: Plain text
 #: dpkg-architecture.man
 msgid "All long command and option names available only since dpkg 1.17.17."
@@ -11029,8 +11160,8 @@
 "the B<SUPPORTED FLAGS> section for more information about them."
 msgstr ""
 "Geeft een lijst weer van vlaggen die door de huidige leverancier ondersteund "
-"wordt (één per regel). Zie het onderdeel B<ONDERSTEUNDE VLAGGEN> voor meer "
-"informatie daarover."
+"wordt (één per regel). Zie het onderdeel B<SUPPORTED FLAGS> (ondersteunde "
+"vlaggen) voor meer informatie daarover."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-buildflags.man
@@ -11583,12 +11698,12 @@
 msgid ""
 "This setting (disabled by default) enables Large File Support on 32-bit "
 "architectures where their ABI does not include LFS by default, by adding B<-"
-"D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64> to B<CPPFLAGS>"
+"D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64> to B<CPPFLAGS>."
 msgstr ""
 "Deze instelling (standaard uitgezet) activeert ondersteuning voor grote "
 "bestanden (Large File Support) op 32-bits architecturen waarvan de ABI "
 "standaard geen LFS-ondersteuning biedt, door B<-D_LARGEFILE_SOURCE -"
-"D_FILE_OFFSET_BITS=64> toe te voegen aan B<CPPFLAGS>"
+"D_FILE_OFFSET_BITS=64> toe te voegen aan B<CPPFLAGS>."
 
 #. type: SS
 #: dpkg-buildflags.man
@@ -11963,30 +12074,53 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-buildflags.man
+#| msgid ""
+#| "This setting (with no default since dpkg 1.18.23, and injected by default "
+#| "by gcc on the amd64, arm64, armel, armhf, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-"
+#| "i386, mips, mipsel, mips64el, ppc64el, s390x, sparc and sparc64 Debian "
+#| "architectures) adds the required options via gcc specs files if needed "
+#| "to enable or disable PIE. When enabled and injected by gcc, adds nothing. "
+#| "When enabled and not injected by gcc, adds B<-fPIE> to B<CFLAGS>, "
+#| "B<CXXFLAGS>, B<OBJCFLAGS>, B<OBJCXXFLAGS>, B<GCJFLAGS>, B<FFLAGS> and "
+#| "B<FCFLAGS>, and B<-fPIE -pie> to B<LDFLAGS>. When disabled and injected "
+#| "by gcc, adds B<-fno-PIE> to B<CFLAGS>, B<CXXFLAGS>, B<OBJCFLAGS>, "
+#| "B<OBJCXXFLAGS>, B<GCJFLAGS>, B<FFLAGS> and B<FCFLAGS>, and B<-fno-PIE -no-"
+#| "pie> to B<LDFLAGS>."
 msgid ""
-"This setting (with no default since dpkg 1.18.23, and injected by default by "
-"gcc on the amd64, arm64, armel, armhf, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, "
-"mips, mipsel, mips64el, ppc64el, s390x, sparc and sparc64 Debian "
-"architectures) adds the required options via gcc specs files if needed to "
-"enable or disable PIE. When enabled and injected by gcc, adds nothing. When "
-"enabled and not injected by gcc, adds B<-fPIE> to B<CFLAGS>, B<CXXFLAGS>, "
-"B<OBJCFLAGS>, B<OBJCXXFLAGS>, B<GCJFLAGS>, B<FFLAGS> and B<FCFLAGS>, and B<-"
-"fPIE -pie> to B<LDFLAGS>. When disabled and injected by gcc, adds B<-fno-"
-"PIE> to B<CFLAGS>, B<CXXFLAGS>, B<OBJCFLAGS>, B<OBJCXXFLAGS>, B<GCJFLAGS>, "
-"B<FFLAGS> and B<FCFLAGS>, and B<-fno-PIE -no-pie> to B<LDFLAGS>."
+"This setting (with no global default since dpkg 1.18.23, as it is enabled by "
+"default now by gcc on the amd64, arm64, armel, armhf, hurd-i386, i386, "
+"kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, mips64el, powerpc, ppc64, "
+"ppc64el, riscv64, s390x, sparc and sparc64 Debian architectures) adds the "
+"required options to enable or disable PIE via gcc specs files, if needed, "
+"depending on whether gcc injects on that architecture the flags by itself or "
+"not. When the setting is enabled and gcc injects the flags, it adds "
+"nothing. When the setting is enabled and gcc does not inject the flags, it "
+"adds B<-fPIE> (via I<%PKGDATADIR%/pie-compiler.specs>) to B<CFLAGS>, "
+"B<CXXFLAGS>, B<OBJCFLAGS>, B<OBJCXXFLAGS>, B<GCJFLAGS>, B<FFLAGS> and "
+"B<FCFLAGS>, and B<-fPIE -pie> (via I<%PKGDATADIR%/pie-link.specs>) to "
+"B<LDFLAGS>. When the setting is disabled and gcc injects the flags, it adds "
+"B<-fno-PIE> (via I<%PKGDATADIR%/no-pie-compile.specs>) to B<CFLAGS>, "
+"B<CXXFLAGS>, B<OBJCFLAGS>, B<OBJCXXFLAGS>, B<GCJFLAGS>, B<FFLAGS> and "
+"B<FCFLAGS>, and B<-fno-PIE -no-pie> (via I<%PKGDATADIR%/no-pie-link.specs>) "
+"to B<LDFLAGS>."
 msgstr ""
-"Deze instelling (zonder standaardinstelling sinds dpkg 1.18.23 en door gcc "
-"standaard geïnjecteerd bij de Debian architecturen amd64, arm64, armel, "
-"armhf, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, mips64el, ppc64el, "
-"s390x, sparc en sparc64) voegt zo nodig de vereiste opties toe om PIE te "
-"activeren of te deactiveren. In geval van activering en door gcc "
-"geïnjecteerd, wordt er niets toegevoegd, In geval van activering en niet "
-"geïnjecteerd door gcc, wordt B<-fPIE> toegevoegd bij B<CFLAGS>, B<CXXFLAGS>, "
-"B<OBJCFLAGS>, B<OBJCXXFLAGS>, B<GCJFLAGS>, B<FFLAGS> en B<FCFLAGS>, en B<-"
-"fPIE -pie> bij B<LDFLAGS>. In geval van deactivering en geïnjecteerd door "
-"gcc wordt B<-fno-PIE> toegevoegd bij B<CFLAGS>, B<CXXFLAGS>, B<OBJCFLAGS>, "
-"B<OBJCXXFLAGS>, B<GCJFLAGS>, B<FFLAGS> en B<FCFLAGS>, en B<-fno-PIE -no-pie> "
-"bij B<LDFLAGS>."
+"Deze instelling (zonder standaardinstelling sinds dpkg 1.18.23, aangezien "
+"het nu standaard geactiveerd wordt door gcc op de Debian-architecturen "
+"amd64, arm64, armel, armhf, hurd-i386, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, "
+"mips, mipsel, mips64el, powerpc, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc en "
+"sparc64) voegt zo nodig de vereiste opties toe om PIE te activeren of te "
+"deactiveren via gcc specs-bestanden, afhankelijk van het feit of gcc op die "
+"architectuur de vlaggen zelf injecteert of niet. Indien de instelling "
+"geactiveerd is en gcc de vlaggen injecteert, voegt ze niets toe. Indien de "
+"instelling geactiveerd is en gcc de vlaggen niet injecteert, voegt ze B<-"
+"fPIE> toe (via I<%PKGDATADIR%/pie-compiler.specs>) aan B<CFLAGS>, "
+"B<CXXFLAGS>, B<OBJCFLAGS>, B<OBJCXXFLAGS>, B<GCJFLAGS>, B<FFLAGS> en "
+"B<FCFLAGS>, en B<-fPIE -pie> (via I<%PKGDATADIR%/pie-link.specs>) aan "
+"B<LDFLAGS>. Indien de instelling gedeactiveerd is en gcc de vlaggen "
+"injecteert, voegt ze B<-fno-PIE> toe (via I<%PKGDATADIR%/no-pie-compile."
+"specs>) aan B<CFLAGS>, B<CXXFLAGS>, B<OBJCFLAGS>, B<OBJCXXFLAGS>, "
+"B<GCJFLAGS>, B<FFLAGS> en B<FCFLAGS>, en B<-fno-PIE -no-pie> (via I<"
+"%PKGDATADIR%/no-pie-link.specs>) aan B<LDFLAGS>."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-buildflags.man
@@ -12162,6 +12296,44 @@
 #. type: TP
 #: dpkg-buildflags.man
 #, no-wrap
+#| msgid "B<fixdebugpath>"
+msgid "B<fixfilepath>"
+msgstr "B<fixfilepath>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-buildflags.man
+#| msgid ""
+#| "This setting (enabled by default) adds B<-fdebug-prefix-"
+#| "map=>I<BUILDPATH>B<=.> to B<CFLAGS>, B<CXXFLAGS>, B<OBJCFLAGS>, "
+#| "B<OBJCXXFLAGS>, B<GCJFLAGS>, B<FFLAGS> and B<FCFLAGS> where B<BUILDPATH> "
+#| "is set to the top-level directory of the package being built. This has "
+#| "the effect of removing the build path from any generated debug symbols."
+msgid ""
+"This setting (disabled by default) adds B<-ffile-prefix-map=>I<BUILDPATH>B<=."
+"> to B<CFLAGS>, B<CXXFLAGS>, B<OBJCFLAGS>, B<OBJCXXFLAGS>, B<GCJFLAGS>, "
+"B<FFLAGS> and B<FCFLAGS> where B<BUILDPATH> is set to the top-level "
+"directory of the package being built. This has the effect of removing the "
+"build path from any generated file."
+msgstr ""
+"Deze instelling (standaard gedeactiveerd) voegt B<-ffile-prefix-"
+"map=>I<BUILDPATH>B<=.> toe aan B<CFLAGS>, B<CXXFLAGS>, B<OBJCFLAGS>, "
+"B<OBJCXXFLAGS>, B<GCJFLAGS>, B<FFLAGS> en B<FCFLAGS>, waarbij B<BUILDPATH> "
+"ingesteld wordt op de basismap van het pakket dat gebouwd wordt. Dit heeft "
+"als effect dat het bouwpad verwijderd wordt van eventueel gegenereerde "
+"bestanden."
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-buildflags.man
+msgid ""
+"If both B<fixdebugpath> and B<fixfilepath> are set, this option takes "
+"precedence, because it is a superset of the former."
+msgstr ""
+"Indien zowel B<fixdebugpath> als B<fixfilepath> ingesteld zijn, heeft deze "
+"laatste optie voorrang, omdat het een superset is van de eerste."
+
+#. type: TP
+#: dpkg-buildflags.man
+#, no-wrap
 msgid "B<fixdebugpath>"
 msgstr "B<fixdebugpath>"
 
@@ -12853,17 +13010,24 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-buildpackage.man
+#| msgid ""
+#| "Builds the source package. Note: when using this value standalone and if "
+#| "what you want is simply to (re-)build the source package, using B<dpkg-"
+#| "source> is always better as it does not require any build dependencies to "
+#| "be installed to be able to call the B<clean> target."
 msgid ""
 "Builds the source package. Note: when using this value standalone and if "
-"what you want is simply to (re-)build the source package, using B<dpkg-"
-"source> is always better as it does not require any build dependencies to be "
-"installed to be able to call the B<clean> target."
+"what you want is simply to (re-)build the source package from a clean source "
+"tree, using B<dpkg-source> directly is always a better option as it does not "
+"require any build dependencies to be installed which are otherwise needed to "
+"be able to call the B<clean> target."
 msgstr ""
 "Bouwt het broncodepakket. Opmerking: Indien u deze waarde op zichzelf staand "
-"gebruikt en indien het gewoon (opnieuw) bouwen van het bronpakket het enige "
-"is wat u wilt doen, dan is het altijd beter om B<dpkg-source> te gebruiken, "
-"aangezien dat niet vereist dat eventuele bouwvereisten geïnstalleerd worden "
-"om het target B<clean> te aanroepen."
+"gebruikt en indien uw enige bedoeling is om het bronpakket gewoon (opnieuw) "
+"te bouwen vanuit een zuivere broncodeboom, dan is het altijd beter om "
+"rechtstreeks B<dpkg-source> te gebruiken, aangezien dat niet vereist dat "
+"eventuele bouwvereisten geïnstalleerd worden, welke anders nodig zijn om in "
+"staat te zijn het doelwit B<clean> te aanroepen."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-buildpackage.man dpkg-genbuildinfo.man dpkg-genchanges.man
@@ -13300,6 +13464,21 @@
 #. type: TP
 #: dpkg-buildpackage.man
 #, no-wrap
+msgid "B<--rules-requires-root>"
+msgstr "B<--rules-requires-root>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-buildpackage.man
+msgid ""
+"Do not honor the B<Rules-Requires-Root> field, falling back to its legacy "
+"default value (since dpkg 1.19.1)."
+msgstr ""
+"Honoreer het veld B<Rules-Requires-Root> niet; er wordt teruggevallen op "
+"zijn verouderde standaardwaarde (since dpkg 1.19.1)."
+
+#. type: TP
+#: dpkg-buildpackage.man
+#, no-wrap
 msgid "B<-nc>, B<--no-pre-clean>"
 msgstr "B<-nc>, B<--no-pre-clean>"
 
@@ -13305,15 +13484,20 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-buildpackage.man
+#| msgid ""
+#| "Do not clean the source tree (long option since dpkg 1.18.8). Implies B<-"
+#| "b> if nothing else has been selected among B<-F>, B<-g>, B<-G>, B<-B>, B<-"
+#| "A> or B<-S>. Implies B<-d> with B<-S> (since dpkg 1.18.0)."
 msgid ""
-"Do not clean the source tree (long option since dpkg 1.18.8). Implies B<-b> "
-"if nothing else has been selected among B<-F>, B<-g>, B<-G>, B<-B>, B<-A> or "
-"B<-S>. Implies B<-d> with B<-S> (since dpkg 1.18.0)."
+"Do not clean the source tree before building (long option since dpkg "
+"1.18.8). Implies B<-b> if nothing else has been selected among B<-F>, B<-"
+"g>, B<-G>, B<-B>, B<-A> or B<-S>. Implies B<-d> with B<-S> (since dpkg "
+"1.18.0)."
 msgstr ""
-"Schoon de broncodeboom niet op (de lange optie sinds dpkg 1.18.8). "
-"Impliceert B<-b> indien geen van de opties B<-F>, B<-g>, B<-G>, B<-B>, B<-A> "
-"of B<-S> gekozen werd. Gecombineerd met B<-S> impliceert dit B<-d> (sinds "
-"dpkg 1.18.0)."
+"Schoon voor het bouwen de broncodeboom niet op (de lange optie sinds dpkg "
+"1.18.8). Impliceert B<-b> indien geen van de opties B<-F>, B<-g>, B<-G>, B<-"
+"B>, B<-A> of B<-S> gekozen werd. Gecombineerd met B<-S> impliceert dit B<-d> "
+"(sinds dpkg 1.18.0)."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-buildpackage.man
@@ -13323,8 +13507,13 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-buildpackage.man
-msgid "Clean the source tree before building (since dpkg 1.18.8)."
-msgstr "Schoon voor het bouwen de broncodeboom op (sinds dpkg 1.18.8)."
+#| msgid "Clean the source tree before building (since dpkg 1.18.8)."
+msgid ""
+"Clean the source tree before building (since dpkg 1.18.8). This is the "
+"default behavior."
+msgstr ""
+"Schoon voor het bouwen de broncodeboom op (sinds dpkg 1.18.8). Dit is het "
+"standaardgedrag."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-buildpackage.man
@@ -13344,6 +13533,24 @@
 #. type: TP
 #: dpkg-buildpackage.man
 #, no-wrap
+msgid "B<--no-post-clean>"
+msgstr "B<--no-post-clean>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-buildpackage.man
+#| msgid ""
+#| "This option does the inverse of B<--no-await> (since dpkg 1.17.21). It "
+#| "is currently the default behavior."
+msgid ""
+"Do not clean the source tree after the package has been built (since dpkg "
+"1.19.1). This is the default behavior."
+msgstr ""
+"Schoon de broncodeboom niet op na het bouwen van het pakket (sinds dpkg "
+"1.19.1). Dit is het standaardgedrag."
+
+#. type: TP
+#: dpkg-buildpackage.man
+#, no-wrap
 msgid "B<-r>, B<--root-command=>I<gain-root-command>"
 msgstr "B<-r>, B<--root-command=>I<commando-om-root-te-worden>"
 
@@ -13939,9 +14144,28 @@
 #. type: TP
 #: dpkg-buildpackage.man
 #, no-wrap
-#| msgid "B<DPKG_ROOT>"
-msgid "B<DPKG_GAIN_ROOT_CMD>"
-msgstr "B<DPKG_GAIN_ROOT_CMD>"
+msgid "B<DEB_RULES_REQUIRES_ROOT>"
+msgstr "B<DEB_RULES_REQUIRES_ROOT>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-buildpackage.man
+msgid ""
+"This variable is set to the value obtained from the B<Rules-Requires-Root> "
+"field or from the command-line. When set, it will be a valid value for the "
+"B<Rules-Requires-Root> field. It is used to notify B<debian/rules> whether "
+"the B<rootless-builds.txt> specification is supported."
+msgstr ""
+"Deze variabele wordt ingesteld op de waarde die verkregen wordt uit het veld "
+"B<Rules-Requires-Root> of vanuit de commandoregel. Indien ze ingesteld is, "
+"zal ze een geldige waarde zijn voor het veld B<Rules-Requires-Root>. Ze "
+"wordt gebruikt om B<debian/rules> te informeren of de specificatie "
+"B<rootless-builds.txt> ondersteund wordt."
+
+#. type: TP
+#: dpkg-buildpackage.man
+#, no-wrap
+msgid "B<DEB_GAIN_ROOT_CMD>"
+msgstr "B<DEB_GAIN_ROOT_CMD>"
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-buildpackage.man
@@ -15323,8 +15531,12 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-divert.man
-msgid "Add a diversion for I<file>."
-msgstr "Voeg voor I<bestand> een omlegging toe."
+msgid ""
+"Add a diversion for I<file>. The file is currently not renamed, see B<--"
+"rename>."
+msgstr ""
+"Voeg een omlegging toe voor I<bestand>. Het bestand wordt momenteel niet "
+"hernoemd, zie B<--rename>."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-divert.man
@@ -15334,8 +15546,12 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-divert.man
-msgid "Remove a diversion for I<file>."
-msgstr "Verwijder een omlegging voor I<bestand>."
+msgid ""
+"Remove a diversion for I<file>. The file is currently not renamed, see B<--"
+"rename>."
+msgstr ""
+"Verwijder een omlegging voor I<bestand>. Het bestand wordt momenteel niet "
+"hernoemd, zie B<--rename>."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-divert.man
@@ -15384,9 +15600,52 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-divert.man
+#| msgid ""
+#| "Set the B<dpkg> data directory to I<directory> (default: I<%ADMINDIR%>)."
 msgid ""
-"Set the B<dpkg> data directory to I<directory> (default: I<%ADMINDIR%>)."
-msgstr "Stel de datamap van B<dpkg> in op I<map> (standaard: I<%ADMINDIR%>)."
+"Set the administrative directory to I<directory>. Defaults to «I<%ADMINDIR"
+"%>»."
+msgstr ""
+"Stel de administratieve map in op I<map>. Standaard is dit «I<%ADMINDIR%>»."
+
+#. type: TP
+#: dpkg-divert.man dpkg-statoverride.man
+#, no-wrap
+#| msgid "B<--admindir>I< directory>"
+msgid "B<--instdir>I< directory>"
+msgstr "B<--instdir>I< map>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-divert.man
+#| msgid ""
+#| "If set, it will be used as the B<dpkg> data directory, where the "
+#| "architecture tables are located (since dpkg 1.14.17). Defaults to "
+#| "«%PKGDATADIR%»."
+msgid ""
+"Set the installation directory, which refers to the directory where packages "
+"get installed (since dpkg 1.19.2). Defaults to «I</>»."
+msgstr ""
+"Stel de installatiemap in, welke verwijst naar de map waar pakketten "
+"geïnstalleerd worden (sinds dpkg 1.19.2). Staat standaard ingesteld op «I</"
+">»."
+
+#. type: TP
+#: dpkg-divert.man dpkg-statoverride.man
+#, no-wrap
+#| msgid "B<--depotdir>I< directory>"
+msgid "B<--root>I< directory>"
+msgstr "B<--root>I< map>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-divert.man dpkg-statoverride.man
+msgid ""
+"Set the root directory to B<directory>, which sets the installation "
+"directory to «I<directory>» and the administrative directory to "
+"«I<directory>B<%ADMINDIR%>» (since dpkg 1.19.2)."
+msgstr ""
+"Stel de hoofdmap in op B<map>, hetgeen de installatiemap instelt op "
+"«I<map>» en de administratieve map op «I<map>B<%ADMINDIR%>» (sinds dpkg "
+"1.19.2)."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-divert.man
@@ -15457,12 +15716,43 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-divert.man
+#| msgid ""
+#| "Actually move the file aside (or back). B<dpkg-divert> will abort "
+#| "operation in case the destination file already exists."
 msgid ""
 "Actually move the file aside (or back). B<dpkg-divert> will abort operation "
-"in case the destination file already exists."
+"in case the destination file already exists. This is the common behavior "
+"used for diversions of files from the non-B<Essential> package set (see B<--"
+"no-rename> for more details)."
 msgstr ""
 "Zet het bestand effectief uit de weg (of terug). B<dpkg-divert> zal de "
-"bewerking afbreken indien het doelbestand reeds bestaat."
+"bewerking afbreken indien het doelbestand reeds bestaat. Dit is het gangbare "
+"gedrag dat gebruikt wordt voor het omleggen van bestanden uit het geheel van "
+"niet-B<Essential> pakketten (zie B<--no-rename> voor meer details)."
+
+#. type: TP
+#: dpkg-divert.man
+#, no-wrap
+msgid "B<--no-rename>"
+msgstr "B<--no-rename>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-divert.man
+msgid ""
+"Specifies that the file should not be renamed while adding or removing the "
+"diversion into the database (since dpkg 1.19.1). This is intended for "
+"diversions of files from the B<Essential> package set, where the temporary "
+"disappearance of the original file is not acceptable, as it can render the "
+"system non-functional. This is the default behavior, but that will change "
+"in the dpkg 1.20.x cycle."
+msgstr ""
+"Geeft aan dat het bestand niet hernoemd mag worden als de omlegging "
+"toegevoegd wordt aan of verwijderd wordt uit de databank van omleggingen "
+"(sinds dpkg 1.19.1). Dit is bedoeld voor omleggingen van bestanden uit het "
+"geheel van B<Essential> pakketten, waarvoor het tijdelijk verdwijnen van het "
+"originele bestand onaanvaardbaar is, aangezien dit het systeem onbruikbaar "
+"kan maken. Dit is het standaardgedrag, maar dat zal veranderen in de cyclus "
+"1.20.x van dpkg."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-divert.man
@@ -15478,13 +15768,29 @@
 "demonstratie."
 
 #. type: Plain text
-#: dpkg-divert.man dpkg-query.man dpkg-statoverride.man dpkg-trigger.man
+#: dpkg-divert.man dpkg-statoverride.man
+#| msgid ""
+#| "If set and the B<--admindir> option has not been specified, it will be "
+#| "used as the base administrative directory."
 msgid ""
-"If set and the B<--admindir> option has not been specified, it will be used "
-"as the B<dpkg> data directory."
+"If set and the B<--instdir> or B<--root> options have not been specified, it "
+"will be used as the filesystem root directory (since dpkg 1.19.2)."
 msgstr ""
-"Indien dit ingesteld werd en de optie B<--admindir> niet gebruikt werd, zal "
-"dit gebruikt worden als de datamap voor B<dpkg>."
+"Indien dit ingesteld is en de opties B<--instdir> of B<--root> niet "
+"opgegeven werden, zal dit gebruikt worden als de hoofdmap voor het "
+"bestandssysteem (sinds dpkg 1.19.2)."
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-divert.man dpkg-statoverride.man
+#| msgid ""
+#| "If set and the B<--admindir> option has not been specified, it will be "
+#| "used as the B<dpkg> data directory."
+msgid ""
+"If set and the B<--admindir> or B<--root> options have not been specified, "
+"it will be used as the B<dpkg> data directory."
+msgstr ""
+"Indien dit ingesteld is en de opties B<--admindir> of B<--root> niet "
+"opgegeven werden, zal dit gebruikt worden als de datamap voor B<dpkg>."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-divert.man
@@ -17265,6 +17565,36 @@
 "bibliotheken aan te duiden (anders heeft u meerdere malen B<-e> nodig)."
 
 #. type: TP
+#: dpkg-gensymbols.man dpkg-shlibdeps.man
+#, no-wrap
+msgid "B<-l>I<directory>"
+msgstr "B<-l>I<map>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-gensymbols.man
+msgid ""
+"Prepend I<directory> to the list of directories to search for private shared "
+"libraries (since dpkg 1.19.1). This option can be used multiple times."
+msgstr ""
+"Voeg I<map> vooraan toe aan de lijst van mappen waarin naar private gedeelde "
+"bibliotheken gezocht moet worden (sinds dpkg 1.19.1). Deze optie kan "
+"meermaals gebruikt worden."
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-gensymbols.man dpkg-shlibdeps.man
+msgid ""
+"Note: Use this option instead of setting B<LD_LIBRARY_PATH>, as that "
+"environment variable is used to control the run-time linker and abusing it "
+"to set the shared library paths at build-time can be problematic when cross-"
+"compiling for example."
+msgstr ""
+"Opmerking: gebruik deze optie in de plaats van het instellen van "
+"B<LD_LIBRARY_PATH>, aangezien die omgevingsvariabele gebruikt wordt om de "
+"runtime linker aan te sturen. Daarvan misbruik maken om de paden van "
+"gedeelde bibliotheken in te stellen tijdens het bouwen van het programma, "
+"kan problematisch zijn, bijvoorbeeld bij het cross-compileren."
+
+#. type: TP
 #: dpkg-gensymbols.man
 #, no-wrap
 msgid "B<-I>I<filename>"
@@ -18116,6 +18437,15 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-maintscript-helper.man
+msgid ""
+"Sets the color mode (since dpkg 1.19.1). The currently accepted values are: "
+"B<auto> (default), B<always> and B<never>."
+msgstr ""
+"Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.19.1). Waarden die momenteel gebruikt "
+"mogen worden zijn: B<auto> (standaard), B<always> en B<never>."
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-maintscript-helper.man
 msgid "B<dh_installdeb>(1)."
 msgstr "B<dh_installdeb>(1)."
 
@@ -18602,19 +18928,27 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-parsechangelog.man
+#| msgid ""
+#| "Set the output format. Currently supported values are B<dpkg> and "
+#| "B<rfc822>. B<dpkg> is the classic output format (from before this option "
+#| "existed) and the default. It consists of one paragraph in Debian control "
+#| "format (see B<deb-control>(5)). If more than one entry is requested, then "
+#| "most fields are taken from the most recent entry, except otherwise stated:"
 msgid ""
 "Set the output format. Currently supported values are B<dpkg> and "
 "B<rfc822>. B<dpkg> is the classic output format (from before this option "
 "existed) and the default. It consists of one paragraph in Debian control "
 "format (see B<deb-control>(5)). If more than one entry is requested, then "
-"most fields are taken from the most recent entry, except otherwise stated:"
+"most fields are taken from the first entry (usually the most recent entry), "
+"except otherwise stated:"
 msgstr ""
 "Stel de indeling van de uitvoer in. Momenteel ondersteunde waarden zijn "
 "B<dpkg> en B<rfc822>. B<dpkg> is de klassieke indeling van de uitvoer (van "
 "voor het bestaan van deze optie) en ook de standaard. Het bestaat uit één "
-"paragraaf volgens het systeem van Debian control (zie B<deb-control>(5)). "
-"Indien meer dan één item opgevraagd wordt, dan worden de meeste velden "
-"genomen uit het meest recente item, tenzij anders vermeld:"
+"paragraaf volgens het indelingssysteem van Debian control (zie B<deb-"
+"control>(5)). Indien meer dan één item opgevraagd wordt, dan worden de "
+"meeste velden genomen uit het eerste item (gewoonlijk het meest recente "
+"item), tenzij anders vermeld:"
 
 #. type: TP
 #: dpkg-parsechangelog.man
@@ -18754,6 +19088,22 @@
 "alle metadata van elk item behouden blijven."
 
 #. type: TP
+#: dpkg-parsechangelog.man
+#, no-wrap
+#| msgid "B<--verbose>"
+msgid "B<--reverse>"
+msgstr "B<--reverse>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-parsechangelog.man
+msgid ""
+"Include all changes in reverse order (since dpkg 1.19.1). Note: for the "
+"B<dpkg> format the first entry will be the most ancient entry."
+msgstr ""
+"Voeg alle wijzigingen in omgekeerde volgorde in (sinds dpkg 1.19.1). "
+"Opmerking: voor de indeling B<dpkg> zal het eerste item het oudste item zijn."
+
+#. type: TP
 #: dpkg-parsechangelog.man update-alternatives.man
 #, no-wrap
 msgid "B<--all>"
@@ -19186,8 +19536,8 @@
 #. type: TP
 #: dpkg-query.man
 #, no-wrap
-msgid "B<-s>, B<--status> I<package-name>..."
-msgstr "B<-s>, B<--status> I<pakketnaam>..."
+msgid "B<-s>, B<--status> [I<package-name>...]"
+msgstr "B<-s>, B<--status> [I<pakketnaam>...]"
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-query.man
@@ -19191,17 +19541,26 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-query.man
+#| msgid ""
+#| "Report status of specified package. This just displays the entry in the "
+#| "installed package status database. When multiple I<package-name> are "
+#| "listed, the requested status entries are separated by an empty line, with "
+#| "the same order as specified on the argument list."
 msgid ""
 "Report status of specified package. This just displays the entry in the "
-"installed package status database. When multiple I<package-name> are listed, "
-"the requested status entries are separated by an empty line, with the same "
-"order as specified on the argument list."
+"installed package status database. If no I<package-name> is specified it "
+"will display all package entries in the status database (since dpkg "
+"1.19.1). When multiple I<package-name> entries are listed, the requested "
+"status entries are separated by an empty line, with the same order as "
+"specified on the argument list."
 msgstr ""
 "Rapporteert over de status van het opgegeven pakket. Dit geeft gewoon het "
-"item weer uit de database met de toestand van geïnstalleerde bestanden. Als "
-"meerdere I<pakketnamen> vermeld werden, worden de opgevraagde items met "
+"item weer uit de databank van de toestand van de geïnstalleerde bestanden. "
+"Indien geen I<pakketnaam> vermeld werd, worden alle items uit de databank "
+"met toestandsinformatie weergegeven (sinds dpkg 1.19.1). Als meerdere "
+"I<pakketnamen> vermeld werden, worden de opgevraagde items met "
 "toestandsinformatie van elkaar gescheiden door een lege regel en weergegeven "
-"in dezelfde volgorde als die van de lijst met argumenten."
+"in dezelfde volgorde als die van de argumentenlijst."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-query.man
@@ -19344,8 +19703,8 @@
 #. type: TP
 #: dpkg-query.man
 #, no-wrap
-msgid "B<-p>, B<--print-avail> I<package-name>..."
-msgstr "B<-p>, B<--print-avail> I<pakketnaam>..."
+msgid "B<-p>, B<--print-avail> [I<package-name>...]"
+msgstr "B<-p>, B<--print-avail> [I<pakketnaam>...]"
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-query.man
@@ -19349,17 +19708,24 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-query.man
+#| msgid ""
+#| "Display details about I<package-name>, as found in I<%ADMINDIR%/"
+#| "available>. When multiple I<package-name> are listed, the requested "
+#| "I<available> entries are separated by an empty line, with the same order "
+#| "as specified on the argument list."
 msgid ""
-"Display details about I<package-name>, as found in I<%ADMINDIR%/available>. "
-"When multiple I<package-name> are listed, the requested I<available> entries "
-"are separated by an empty line, with the same order as specified on the "
-"argument list."
+"Display details about packages, as found in I<%ADMINDIR%/available>. If no "
+"I<package-name> is specified, it will display all package entries in the "
+"I<available> database (since dpkg 1.19.1). When multiple I<package-name> "
+"are listed, the requested I<available> entries are separated by an empty "
+"line, with the same order as specified on the argument list."
 msgstr ""
-"Toon de details in verband met I<pakketnaam> zoals die te vinden zijn in I</"
-"var/lib/dpkg/available>. Als meerdere I<pakketnamen> opgegeven worden, "
-"worden de gevraagde items uit I<available> onderling gescheiden door een "
-"lege regel en weergegeven in dezelfde volgorde als die waarin de lijst "
-"argumenten opgegeven werd."
+"Toon detailinformatie over pakketten, zoals die in I<%ADMINDIR%/available> "
+"te vinden is. Als geen I<pakketnaam> opgegeven werd, worden alle items uit "
+"de databank I<available> weergegeven (sinds dpkg 1.19.1). Als meerdere "
+"I<pakketnamen> opgegeven worden, worden de gevraagde items uit I<available> "
+"onderling gescheiden door een lege regel en weergegeven in dezelfde volgorde "
+"als die van de argumentenlijst."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-query.man
@@ -19557,13 +19923,24 @@
 #. type: TP
 #: dpkg-query.man
 #, no-wrap
+msgid "B<binary:Synopsis>"
+msgstr "B<binary:Synopsis>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-query.man
+msgid "It contains the package short description (since dpkg 1.19.1)."
+msgstr "Het bevat de korte beschrijving van het pakket (sinds dpkg 1.19.1)."
+
+#. type: TP
+#: dpkg-query.man
+#, no-wrap
 msgid "B<binary:Summary>"
 msgstr "B<binary:Summary>"
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-query.man
-msgid "It contains the package short description (since dpkg 1.16.2)."
-msgstr "Het bevat de korte beschrijving van het pakket (sinds dpkg 1.16.2)."
+msgid "This is an alias for B<binary:Synopsis> (since dpkg 1.16.2)."
+msgstr "Dit is een alias voor B<binary:Synopsis> (sinds dpkg 1.16.2)."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-query.man
@@ -19701,12 +20078,53 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-query.man
+#| msgid ""
+#| "Sets the output format for the B<--verify> command (since dpkg 1.17.2)."
 msgid ""
-"This setting influences the output of the B<--list> option by changing the "
-"width of its output."
+"Sets the program to execute when spawning a command via a shell (since dpkg "
+"1.19.2)."
 msgstr ""
-"Deze instelling wijzigt de uitvoer van de optie B<--list> door de breedte "
-"van de uitvoer ervan aan te passen."
+"Stelt het uit te voeren programma in wanneer een commando via een shell "
+"voortgebracht wordt (sinds dpkg 1.19.2)."
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-query.man
+msgid ""
+"Sets the pager command to use (since dpkg 1.19.1), which will be executed "
+"with «B<$SHELL -c>». If B<SHELL> is not set, «B<sh>» will be used instead. "
+"The B<DPKG_PAGER> overrides the B<PAGER> environment variable (since dpkg "
+"1.19.2)."
+msgstr ""
+"Stelt het te gebruiken pagineringscommando in (sinds dpkg 1.19.1), hetwelk "
+"uitgevoerd zal worden met «B<$SHELL -c>». Indien B<SHELL> niet ingesteld is, "
+"zal «B<sh>» gebruikt worden. B<DPKG_PAGER> overschrijft de "
+"omgevingsvariabele B<PAGER> (sinds dpkg 1.19.2)."
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-query.man dpkg-trigger.man
+msgid ""
+"If set and the B<--admindir> option has not been specified, it will be used "
+"as the B<dpkg> data directory."
+msgstr ""
+"Indien dit ingesteld werd en de optie B<--admindir> niet gebruikt werd, zal "
+"dit gebruikt worden als de datamap voor B<dpkg>."
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-query.man
+msgid ""
+"Defined by B<dpkg-query> to “B<-FRSXMQ>”, if not already set, when spawning "
+"a pager (since dpkg 1.19.2). To change the default behavior, this variable "
+"can be preset to some other value including an empty string, or the B<PAGER> "
+"or B<DPKG_PAGER> variables can be set to disable specific options with «B<-"
+"+>», for example B<DPKG_PAGER=\"less -+F\">."
+msgstr ""
+"Indien niet reeds ingesteld, wordt het als “B<-FRSXMQ>” gedefinieerd door "
+"B<dpkg-query> bij het voortbrengen van een pagineringsprogramma (sinds dpkg "
+"1.19.2). Om het standaardgedrag te wijzigen, kan deze variabele vooraf "
+"ingesteld worden op een andere waarde, inclusief op een lege tekenreeks, "
+"ofwel kunnen de variabelen B<PAGER> of B<DPKG_PAGER> ingesteld worden om "
+"specifieke opties uit te schakelen met «B<-+>», bijvoorbeeld B<DPKG_PAGER="
+"\"less -+F\">."
 
 #. type: TH
 #: dpkg-scanpackages.man
@@ -20389,12 +20807,6 @@
 "Voeg de gepaste afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken toe die "
 "nodig zijn voor I<programma>. Deze optie kan meermaals gebruikt worden."
 
-#. type: TP
-#: dpkg-shlibdeps.man
-#, no-wrap
-msgid "B<-l>I<directory>"
-msgstr "B<-l>I<map>"
-
 #. type: Plain text
 #: dpkg-shlibdeps.man
 msgid ""
@@ -20405,20 +20817,6 @@
 "gedeelde bibliotheken gezocht moet worden (sinds dpkg 1.17.0). Deze optie "
 "kan meermaals gebruikt worden."
 
-#. type: Plain text
-#: dpkg-shlibdeps.man
-msgid ""
-"Note: Use this option instead of setting B<LD_LIBRARY_PATH>, as that "
-"environment variable is used to control the run-time linker and abusing it "
-"to set the shared library paths at build-time can be problematic when cross-"
-"compiling for example."
-msgstr ""
-"Opmerking: gebruik deze optie in plaats van B<LD_LIBRARY_PATH> in te "
-"stellen, aangezien die omgevingsvariabele gebruikt wordt om de linker "
-"tijdens de programma-uitvoering aan te sturen. Daarvan misbruik maken om de "
-"paden van gedeelde bibliotheken in te stellen tijdens het bouwen van het "
-"programma, kan problematisch zijn, bijvoorbeeld bij het cross-compileren."
-
 #. type: TP
 #: dpkg-shlibdeps.man
 #, no-wrap
@@ -22007,30 +22379,57 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-source.man
+#| msgid ""
+#| "All patches listed in B<debian/patches/debian.series> or B<debian/patches/"
+#| "series> are then applied. If the former file is used and the latter one "
+#| "doesn't exist (or is a symlink), then the latter is replaced with a "
+#| "symlink to the former. This is meant to simplify usage of B<quilt> to "
+#| "manage the set of patches. Note however that while B<dpkg-source> parses "
+#| "correctly series files with explicit options used for patch application "
+#| "(stored on each line after the patch filename and one or more spaces), it "
+#| "does ignore those options and always expect patches that can be applied "
+#| "with the B<-p1> option of B<patch>. It will thus emit a warning when it "
+#| "encounters such options, and the build is likely to fail."
 msgid ""
-"All patches listed in B<debian/patches/debian.series> or B<debian/patches/"
-"series> are then applied. If the former file is used and the latter one "
-"doesn't exist (or is a symlink), then the latter is replaced with a symlink "
-"to the former. This is meant to simplify usage of B<quilt> to manage the set "
-"of patches. Note however that while B<dpkg-source> parses correctly series "
+"All patches listed in B<debian/patches/>I<vendor>B<.series> or B<debian/"
+"patches/series> are then applied, where I<vendor> will be the lowercase name "
+"of the current vendor, or B<debian> if there is no vendor defined. If the "
+"former file is used and the latter one doesn't exist (or is a symlink), then "
+"the latter is replaced with a symlink to the former. This is meant to "
+"simplify usage of B<quilt> to manage the set of patches. Vendor-specific "
+"series files are intended to make it possible to serialize multiple "
+"development branches based on the vendor, in a declarative way, in "
+"preference to open-coding this handling in B<debian/rules>. This is "
+"particularly useful when the source would need to be patched conditionally "
+"because the affected files do not have built-in conditional occlusion "
+"support. Note however that while B<dpkg-source> parses correctly series "
 "files with explicit options used for patch application (stored on each line "
 "after the patch filename and one or more spaces), it does ignore those "
 "options and always expect patches that can be applied with the B<-p1> option "
 "of B<patch>. It will thus emit a warning when it encounters such options, "
 "and the build is likely to fail."
 msgstr ""
-"Vervolgens worden alle patches toegepast die opgesomd zijn in B<debian/"
-"patches/debian.series> of B<debian/patches/series>. Indien het eerste "
-"bestand gebruikt wordt en het laatste niet bestaat (of een symbolische "
-"koppeling is), dan zal het laatste vervangen worden door een symbolische "
-"koppeling naar het eerste. Dit is bedoeld om het gebruik van B<quilt> bij "
-"het beheer van de set patches te vereenvoudigen. Merk nochtans op dat hoewel "
-"B<dpkg-source> op correcte wijze series-bestanden ontleedt met expliciete "
-"opties die gebruikt worden voor het toepassen van patches (op elke regel "
-"opgeslagen na de bestandsnaam van de patch en één of meer spaties), het deze "
-"opties negeert en steeds patches verwacht die kunnen toegepast worden met de "
-"optie B<-p1> van B<patch>. Het zal dus een waarschuwing geven als het "
-"dergelijke opties tegenkomt en het bouwen zal waarschijnlijk mislukken."
+"Vervolgens worden alle patches toegepast die vermeld zijn in B<debian/"
+"patches/>I<leverancier>B<.series> of B<debian/patches/series>, waarbij "
+"I<leverancier> de naam is in kleine letters van de huidige leverancier, of "
+"B<debian> als geen leverancier gedefinieerd is. Indien het eerste bestand "
+"gebruikt wordt en het laatste niet bestaat (of een symbolische koppeling "
+"is), dan zal het laatste vervangen worden door een symbolische koppeling "
+"naar het eerste. Dit is bedoeld om het gebruik van B<quilt> bij het beheer "
+"van het geheel van patches te vereenvoudigen. Leveranciersspecifieke series-"
+"bestanden hebben tot doel het serialiseren van meerdere leveranciersgebonden "
+"ontwikkelingstakken op een declaratieve manier mogelijk te maken, wat "
+"verkieslijker is boven een open codering van deze manipulatie in B<debian/"
+"rules>. Dit is in het bijzonder nuttig wanneer de broncode voorwaardelijk "
+"gepatched moet worden omdat de betrokken bestanden geen ingebouwde "
+"ondersteuning hebben voor conditionele occlusie. Merk nochtans op dat hoewel "
+"B<dpkg-source> op correcte wijze de ontleding uitvoert van series-bestanden "
+"met expliciete opties die gebruikt worden voor het toepassen van patches (op "
+"elke regel opgeslagen na de bestandsnaam van de patch en één of meer "
+"spaties), het deze opties negeert en steeds patches verwacht die kunnen "
+"toegepast worden met de optie B<-p1> van B<patch>. Het zal dus een "
+"waarschuwing geven als het dergelijke opties tegenkomt en het bouwen zal "
+"waarschijnlijk mislukken."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-source.man
@@ -22960,6 +23359,13 @@
 #. type: SS
 #: dpkg-source.man
 #, no-wrap
+#| msgid "debian/patches/series"
+msgid "debian/patches/I<vendor>.series"
+msgstr "debian/patches/I<leverancier>.series"
+
+#. type: SS
+#: dpkg-source.man
+#, no-wrap
 msgid "debian/patches/series"
 msgstr "debian/patches/series"
 
@@ -22965,26 +23371,41 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-source.man
+#| msgid ""
+#| "This file lists all patches that have to be applied (in the given order) "
+#| "on top of the upstream source package. Leading and trailing spaces are "
+#| "stripped. Lines starting with ‘B<#>’ are comments and are skipped. "
+#| "Empty lines are ignored. Remaining lines start with a patch filename "
+#| "(relative to the B<debian/patches/> directory) up to the first space "
+#| "character or the end of line. Optional B<quilt> options can follow up to "
+#| "the end of line or the first ‘B<#>’ preceded by one or more spaces (which "
+#| "marks the start of a comment up to the end of line)."
 msgid ""
 "This file lists all patches that have to be applied (in the given order) on "
 "top of the upstream source package. Leading and trailing spaces are "
-"stripped. Lines starting with ‘B<#>’ are comments and are skipped. Empty "
-"lines are ignored. Remaining lines start with a patch filename (relative to "
-"the B<debian/patches/> directory) up to the first space character or the end "
-"of line. Optional B<quilt> options can follow up to the end of line or the "
+"stripped. The I<vendor> will be the lowercase name of the current vendor, "
+"or B<debian> if there is no vendor defined. If the vendor-specific series "
+"file does not exist, the vendor-less series file will be used. Lines "
+"starting with ‘B<#>’ are comments and are skipped. Empty lines are "
+"ignored. Remaining lines start with a patch filename (relative to the "
+"B<debian/patches/> directory) up to the first space character or the end of "
+"line. Optional B<quilt> options can follow up to the end of line or the "
 "first ‘B<#>’ preceded by one or more spaces (which marks the start of a "
 "comment up to the end of line)."
 msgstr ""
 "Dit bestand somt alle patches op die toegepast moeten worden (in de "
 "opgegeven volgorde) bovenop het broncodepakket van de toeleveraar. Spaties "
-"vooraan en achteraan worden weggehaald. Regels die beginnen met ‘B<#>’ zijn "
-"commentaar en worden overgeslagen. Lege regels worden genegeerd. De overige "
-"regels beginnen met de bestandsnaam van een patch (relatief ten opzichte van "
-"de map B<debian/patches/>) tot aan de eerste spatie of het einde van de "
-"regel. Facultatieve B<quilt>-opties kunnen daarna komen tot aan het einde "
-"van de regel of tot aan het eerste ‘B<#>’-teken dat voorafgegaan wordt door "
-"één of meer spaties (hetgeen het begin van een commentaarstuk aangeeft dat "
-"doorloopt tot het einde van de regel)."
+"vooraan en achteraan worden weggehaald. I<leverancier> is de naam in kleine "
+"letters van de huidige leverancier of B<debian> als geen leverancier "
+"gedefinieerd werd. Indien het leveranciersspecifieke series-bestand niet "
+"bestaat, zal het leveranciersloze series-bestand gebruikt worden. Regels die "
+"beginnen met ‘B<#>’ zijn commentaar en worden overgeslagen. Lege regels "
+"worden genegeerd. De overige regels beginnen met de bestandsnaam van een "
+"patch (relatief ten opzichte van de map B<debian/patches/>) tot aan de "
+"eerste spatie of het einde van de regel. Facultatieve B<quilt>-opties kunnen "
+"daarna komen tot aan het einde van de regel of tot aan het eerste ‘B<#>’-"
+"teken dat voorafgegaan wordt door één of meer spaties (hetgeen het begin van "
+"een commentaarstuk aangeeft dat doorloopt tot het einde van de regel)."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-source.man
@@ -23519,8 +23940,8 @@
 "has three basic functions: adding, removing and listing overrides."
 msgstr ""
 "B<dpkg-statoverride> is een hulpmiddel voor het beheren van de lijst met "
-"statusaanpassingen (stat overrides). Het heeft drie basisfuncties: "
-"toevoegen, verwijderen en opsommen van aanpassingen."
+"statusmodificaties (stat overrides). Het heeft drie basisfuncties: "
+"toevoegen, verwijderen en opsommen van modificaties."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-statoverride.man
@@ -23537,12 +23958,13 @@
 "by their number by prepending the number with a ‘B<#>’ (for example B<#0> or "
 "B<#65534>). The I<mode> needs to be specified in octal."
 msgstr ""
-"Voeg een statusaanpassing toe voor I<pad>. Het is niet nodig dat I<pad> "
-"reeds bestaat op het ogenblik dat dit commando gebruikt wordt. De aanpassing "
-"zal opgeslagen worden en later gebruikt worden. Gebruikers en groepen kunnen "
-"bij hun naam opgegeven worden (bijvoorbeeld B<root> of B<nobody>), of met "
-"hun nummer door voor dat nummer een ‘B<#>’ te plaatsen (bijvoorbeeld B<#0> "
-"of B<#65534>). De I<modus> moet als octaal getal opgegeven worden."
+"Voeg een statusmodificatie toe voor I<pad>. Het is niet nodig dat I<pad> "
+"reeds bestaat op het ogenblik dat dit commando gebruikt wordt. De "
+"modificatie zal opgeslagen worden en later gebruikt worden. Gebruikers en "
+"groepen kunnen bij hun naam opgegeven worden (bijvoorbeeld B<root> of "
+"B<nobody>), of met hun nummer door voor dat nummer een ‘B<#>’ te plaatsen "
+"(bijvoorbeeld B<#0> of B<#65534>). De I<modus> moet als octaal getal "
+"opgegeven worden."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-statoverride.man
@@ -23565,7 +23987,7 @@
 "Remove an override for I<path>, the status of I<path> is left unchanged by "
 "this command."
 msgstr ""
-"Verwijder een statusaanpassing voor I<pad>. De status zelf van I<pad> wordt "
+"Verwijder een statusmodificatie voor I<pad>. De status zelf van I<pad> wordt "
 "door dit commando niet gewijzigd."
 
 #. type: TP
@@ -23585,12 +24007,28 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-statoverride.man
+#| msgid ""
+#| "Change the I<directory> of the B<dpkg> database where the statoverride "
+#| "file is also stored. Defaults to I<%ADMINDIR%>."
 msgid ""
-"Change the I<directory> of the B<dpkg> database where the statoverride file "
-"is also stored. Defaults to I<%ADMINDIR%>."
+"Set the administrative directory to I<directory>. This is where the "
+"I<statoverride> file is stored. Defaults to «I<%ADMINDIR%>»."
 msgstr ""
-"Wijzig de I<map> voor de B<dpkg>-database waar ook het bestand met "
-"statusaanpassingen opgeslagen wordt. Standaard is dat I<%ADMINDIR%>."
+"Stel de administratieve map in op I<map>. Dit is waar het "
+"I<statusmodificatie>-bestand opgeslagen is. Standaard is dat «I<%ADMINDIR%>»."
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-statoverride.man
+#| msgid ""
+#| "If set, it will be used as the B<dpkg> data directory, where the "
+#| "architecture tables are located (since dpkg 1.14.17). Defaults to "
+#| "«%PKGDATADIR%»."
+msgid ""
+"Set the installation directory, which refers to the directory where packages "
+"get installed (since dpkg 1.19.2). Defaults to «I</>»."
+msgstr ""
+"Stel de installatiemap in, welke verwijst naar de map waar pakketten "
+"geïnstalleerd worden (sinds dpkg 1.19.2). Standaard is dat «I</>»."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-statoverride.man update-alternatives.man
@@ -23605,7 +24043,7 @@
 "is necessary to override an existing override."
 msgstr ""
 "Verplicht een actie, zelfs als een redelijkheidstoets die anders zou "
-"verbieden. Dit is noodzakelijk om een bestaande aanpassing (override) te "
+"verbieden. Dit is noodzakelijk om een bestaande modificatie (override) te "
 "wijzigen."
 
 #. type: TP
@@ -23648,9 +24086,9 @@
 "located in the B<dpkg> administration directory, along with other files "
 "important to B<dpkg>, such as I<status> or I<available>."
 msgstr ""
-"Bestand dat de huidige lijst van statusaanpassingen van het systeem bevat. "
-"Het bevindt zich in de beheersmap van B<dpkg> samen met andere bestanden die "
-"van belang zijn voor B<dpkg>, zoals I<status> en I<available>."
+"Bestand dat de huidige lijst van statusmodificaties van het systeem bevat. "
+"Het bevindt zich in de administratieve map van B<dpkg> samen met andere "
+"bestanden die van belang zijn voor B<dpkg>, zoals I<status> en I<available>."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-statoverride.man
@@ -23783,12 +24221,18 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-trigger.man
+#| msgid ""
+#| "This option does the inverse of B<--no-await> (since dpkg 1.17.21). It "
+#| "is currently the default behavior."
 msgid ""
-"This option does the inverse of B<--no-await> (since dpkg 1.17.21). It is "
-"currently the default behavior."
+"This option does the inverse of B<--no-await> (since dpkg 1.17.21). If the "
+"interested package has declared a “noawait” directive, then this option will "
+"not be effective. It is currently the default behavior."
 msgstr ""
 "Deze optie doet het tegenovergestelde van B<--no-await> (sinds dpkg "
-"1.17.21). Dit is momenteel het standaardgedrag."
+"1.17.21). Indien het belanghebbende pakket een “noawait”-opdracht "
+"gedeclareerd heeft, zal deze optie geen effect hebben. Dit is momenteel het "
+"standaardgedrag."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-trigger.man
@@ -25313,15 +25751,41 @@
 
 #. type: Plain text
 #: start-stop-daemon.man
+msgid "Check whether a process has created the file I<pid-file>."
+msgstr "Ga na of een proces het bestand I<pid-bestand> aangemaakt heeft."
+
+#. type: Plain text
+#: start-stop-daemon.man
+#| msgid ""
+#| "Check whether a process has created the file I<pid-file>. Note: using "
+#| "this matching option alone might cause unintended processes to be acted "
+#| "on, if the old process terminated without being able to remove the I<pid-"
+#| "file>."
 msgid ""
-"Check whether a process has created the file I<pid-file>. Note: using this "
-"matching option alone might cause unintended processes to be acted on, if "
-"the old process terminated without being able to remove the I<pid-file>."
+"Note: using this matching option alone might cause unintended processes to "
+"be acted on, if the old process terminated without being able to remove the "
+"I<pid-file>."
 msgstr ""
-"Ga na of een proces het bestand I<pid-bestand> aangemaakt heeft. Opmerking: "
-"enkel deze vergelijkingsoptie gebruiken, kan ertoe leiden dat geageerd wordt "
-"op niet-bedoelde processen in het geval het oude proces eindigde zonder dat "
-"het in staat was het I<pid-bestand> te verwijderen."
+"Opmerking: deze vergelijkingsoptie alleen gebruiken, kan ertoe leiden dat "
+"geageerd wordt op niet-bedoelde processen in het geval het oude proces "
+"eindigde zonder dat het in staat was het I<pid-bestand> te verwijderen."
+
+#. type: Plain text
+#: start-stop-daemon.man
+msgid ""
+"B<Warning:> Using this match option alone with a daemon that writes the "
+"pidfile as an unprivileged user is a security risk, because if the daemon "
+"gets compromised the contents of the pidfile cannot be trusted, and then a "
+"privileged runner (such as an init script executed as root) would end up "
+"acting on any system process."
+msgstr ""
+"B<Waarschuwing:> Deze vergelijkingsoptie alleen gebruiken met een "
+"achtergronddienst die het pid-bestand wegschrijft als gebruiker zonder "
+"bijzondere rechten, houdt een veiligheidsrisico in. Namelijk, als de "
+"achtergronddienst aangetast raakt, kan de inhoud van het pid-bestand niet "
+"vertrouwd worden met als resultaat dat een programmauitvoerder met "
+"bijzondere rechten (zoals een init-script dat als systeembeheerder "
+"uitgevoerd wordt) op gelijk welk systeemproces kan inwerken."
 
 #. type: TP
 #: start-stop-daemon.man

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: