[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/audacity/audacity-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/audacity/audacity-manual.nl.po bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met de wijzigingen tegenover de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/documentation/audacity/audacity-manual.nl.po b/documentation/audacity/audacity-manual.nl.po
index 13b45e69..b1dfd547 100644
--- a/documentation/audacity/audacity-manual.nl.po
+++ b/documentation/audacity/audacity-manual.nl.po
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: audacity-manual.nl\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-09-08 09:44+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-26 21:11+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-10-01 10:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-10-10 21:40+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -569,19 +569,19 @@ msgstr ""
 "een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
-"The Ukrainian translation is copyrighted by Марс Ямбар (2018) and Максим "
-"Якимчук (2018) and is released under the GPL v2 or any later version."
+"The Ukrainian translation is copyrighted by Марс Ямбар (2018), Максим "
+"Якимчук (2018) and Володимир Бриняк (2018) and is released under the GPL v2 "
+"or any later version."
 msgstr ""
 "De auteursrechten van de vertaling naar het Oekraïens berusten bij Марс "
-"Ямбар (2018) en Максим Якимчук (2018). De vertaling is uitgebracht onder de "
-"GPL-licentie versie 2 of een latere versie."
+"Ямбар (2018), Максим Якимчук (2018) en Володимир Бриняк (2018). De vertaling "
+"is uitgebracht onder de GPL-licentie versie 2 of een latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
 "The Brazilian Portuguese translation is copyrighted by Thiago Casotti (2018) "
 "and Thi (2018) and is released under the GPL v2 or any later version."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: