[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/events/talks.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van dutch/events/talks.wml
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/events/talks.wml b/dutch/events/talks.wml
index f5d7e207f29..cc94d01ebd4 100644
--- a/dutch/events/talks.wml
+++ b/dutch/events/talks.wml
@@ -1,55 +1,18 @@
 #use wml::debian::template title="Debian-voordrachten"
 # $Id$
-#use wml::debian::translation-check translation="b8114b588961778dbd04974c1464a2f388a90c28"
+#use wml::debian::translation-check translation="684202eb8ccd81df59d716272a69541c3b16bcec"
 
 # Last Translation update by $Author$
 # Last Translation update at $Date$
 
-<p>Deze pagina was vroeger bedoeld om een lijst met links naar voordrachten
-aan te bieden die op verschillende conferenties aan bod kwamen en die 
-het Debian-project of een specifieke invalshoek van het project
-beschrijven. Als u een voordracht aan deze lijst toe wilt voegen,
-<a href="#submissions">volg dan deze instructies</a>.</p>
-
-<p>Nu is deze pagina in onbruik geraakt en wordt de voorkeur gegeven
-aan <a href="https://wiki.debian.org/Presentations";>de analoge wiki pagina</a>.
+<p>Deze pagina is in onbruik geraakt en de voorkeur wordt gegeven
+aan <a href="https://wiki.debian.org/Presentations";>de analoge wiki-pagina</a>.
 Gelieve uw voordrachten daar toe te voegen.</p>
 
-<p>Joey heeft ook een algemene <a
-href="http://www.infodrom.org/Debian/events/talk-general.html";>opzet</a>
+<p>Joey heeft ook een algemeen <a
+href="http://www.infodrom.org/Debian/events/talk-general.html";>model</a>
 gemaakt voor Debian-gerelateerde voordrachten waar u misschien uw voordracht op
 wilt baseren.</p>
 
-<hrline>
-
-<br />
 #include "$(ENGLISHDIR)/events/talks.data"
-<br />
-
-<hrline>
-
-<h2><a name="submissions">Meld een voordracht</a></h2>
-
-<p>
-Als u een nieuwe voordracht wilt aanmelden of over een ontbrekende voordracht
-beschikt, stuur dan een e-mail met de volgende informatie naar
-<a href="mailto:events@debian.org?subject=New%20Debian%20talk";>events.debian.org</a>
-(gelieve het onderwerp niet veranderen). Het bericht moet in het Engels zijn.
-Als u geen Engels spreekt kunt u deze naar de <a
-href="https://lists.debian.org/i18n.html";>juiste vertalingenlijst</a> sturen
-(bv. <a href="https://lists.debian.org/debian-l10n-dutch";>de Nederlandse
-lijst</a>). Let op: Uw bericht komt op een publieke mailinglijst terecht.
-</p>
-
-<ol>
-  <li>titel van de voordracht;</li>
-  <li>taal van de voordracht;</li>
-  <li>auteur;</li>
-  <li>datum;</li>
-  <li>gelegenheid, locatie;</li>
-  <li>de URL van de dia’s en/of samenvatting (HTML, PDF, bronbestanden,
-  MagicPoint). Voeg de bestanden toe als bijlage indien de voordracht niet
-  online beschikbaar is.</li>
-</ol>
 
-<br /><br />
#use wml::debian::template title="Debian-voordrachten"
# $Id$
#use wml::debian::translation-check translation="684202eb8ccd81df59d716272a69541c3b16bcec"

# Last Translation update by $Author$
# Last Translation update at $Date$

<p>Deze pagina is in onbruik geraakt en de voorkeur wordt gegeven
aan <a href="https://wiki.debian.org/Presentations";>de analoge wiki-pagina</a>.
Gelieve uw voordrachten daar toe te voegen.</p>

<p>Joey heeft ook een algemeen <a
href="http://www.infodrom.org/Debian/events/talk-general.html";>model</a>
gemaakt voor Debian-gerelateerde voordrachten waar u misschien uw voordracht op
wilt baseren.</p>

#include "$(ENGLISHDIR)/events/talks.data"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: