[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://aptDag iedereen,

Het programma apt werd licht gewijzigd.
In bijlage het diff-bestand met de wijzigingen tegenover de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
--- apt_1.6.1_nl.po	2018-05-13 16:26:54.531701831 +0200
+++ apt_1.7.0_nl.po	2018-10-09 16:26:13.990275509 +0200
@@ -10,10 +10,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: apt 1.6.1\n"
+"Project-Id-Version: apt 1.7.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-02-26 13:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-13 16:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-09-18 16:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-10-09 16:26+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -949,12 +944,12 @@
 #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 #, c-format
 msgid "read, still have %llu to read but none left"
-msgstr "lezen; moet er nog %lu lezen, maar er schieten er geen meer over"
+msgstr "lezen; moet er nog %llu lezen, maar er schieten er geen meer over"
 
 #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 #, c-format
 msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
-msgstr "schrijven; de laatste %lu konden niet weggeschreven worden"
+msgstr "schrijven; de laatste %llu konden niet weggeschreven worden"
 
 #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 #, c-format
@@ -1157,17 +1152,22 @@
 
 #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Unable to lock the administration directory (%s), is another process "
+#| "using it?"
 msgid ""
-"Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
-"it?"
+"Unable to acquire the dpkg frontend lock (%s), is another process using it?"
 msgstr ""
-"Kan de beheersmap (%s) niet vergrendelen. Is deze in gebruik door een ander "
-"proces?"
+"Kan de vergrendeling voor het dpkg-frontend (%s) niet verkrijgen. Gebruikt "
+"een ander proces dit?"
 
 #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 #, c-format
-msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
-msgstr "Kan de beheersmap (%s) niet vergrendelen. Heeft u beheerdersrechten?"
+#| msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
+msgid "Unable to acquire the dpkg frontend lock (%s), are you root?"
+msgstr ""
+"Kan de vergrendeling voor het dpkg-frontend (%s) niet verkrijgen. Heeft u "
+"beheerdersrechten?"
 
 #. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
 #. dpkg --configure -a
@@ -1179,29 +1179,43 @@
 "dpkg werd onderbroken; voer handmatig '%s' uit om het probleem te verhelpen. "
 
 #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
+"it?"
+msgstr ""
+"Kan de beheersmap (%s) niet vergrendelen. Is deze in gebruik door een ander "
+"proces?"
+
+#: apt-pkg/deb/debsystem.cc
+#, c-format
+msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
+msgstr "Kan de beheersmap (%s) niet vergrendelen. Heeft u beheerdersrechten?"
+
+#: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 msgid "Not locked"
 msgstr "Niet vergrendeld"
 
 #. we don't care for the difference
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 #, c-format
-msgid "Installing %s"
-msgstr "%s wordt geïnstalleerd"
+msgid "Preparing %s"
+msgstr "%s wordt voorbereid"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 #, c-format
-msgid "Configuring %s"
-msgstr "%s wordt geconfigureerd"
+msgid "Preparing to configure %s"
+msgstr "Configuratie van %s wordt voorbereid"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 #, c-format
-msgid "Removing %s"
-msgstr "%s wordt verwijderd"
+msgid "Preparing for removal of %s"
+msgstr "Verwijderen van %s wordt voorbereid"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 #, c-format
-msgid "Completely removing %s"
-msgstr "%s wordt volledig verwijderd"
+msgid "Preparing to completely remove %s"
+msgstr "Volledig verwijderen van %s wordt voorbereid"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 #, c-format
@@ -1218,6 +1232,11 @@
 msgid "Installed %s"
 msgstr "%s is geïnstalleerd"
 
+#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
+#, c-format
+msgid "Configuring %s"
+msgstr "%s wordt geconfigureerd"
+
 #. FIXME: use a better string after freeze
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 #, c-format
@@ -1231,33 +1250,23 @@
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 #, c-format
-msgid "Preparing %s"
-msgstr "%s wordt voorbereid"
-
-#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
-#, c-format
 msgid "Unpacking %s"
 msgstr "%s wordt uitgepakt"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 #, c-format
-msgid "Preparing to configure %s"
-msgstr "Configuratie van %s wordt voorbereid"
-
-#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
-#, c-format
-msgid "Preparing for removal of %s"
-msgstr "Verwijderen van %s wordt voorbereid"
+msgid "Installing %s"
+msgstr "%s wordt geïnstalleerd"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 #, c-format
-msgid "Removed %s"
-msgstr "%s is verwijderd"
+msgid "Removing %s"
+msgstr "%s wordt verwijderd"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 #, c-format
-msgid "Preparing to completely remove %s"
-msgstr "Volledig verwijderen van %s wordt voorbereid"
+msgid "Completely removing %s"
+msgstr "%s wordt volledig verwijderd"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 #, c-format
@@ -2390,11 +2399,6 @@
 msgid "Full Text Search"
 msgstr "Volledige tekst doorzoeken"
 
-#: apt-private/private-show.cc cmdline/apt-cache.cc
-#, c-format
-msgid "Package file %s is out of sync."
-msgstr "Pakketbestand %s is niet meer gesynchroniseerd."
-
 #: apt-private/private-show.cc
 #, c-format
 msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
@@ -2562,12 +2566,6 @@
 msgstr "%s heeft geen bouwvereisten.\n"
 
 #: apt-private/private-source.cc
-msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
-msgstr ""
-"U dient tenminste één pakket op te geven om er de bouwvereisten van te "
-"controleren"
-
-#: apt-private/private-source.cc
 #, c-format
 msgid ""
 "No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
@@ -2577,6 +2575,12 @@
 "APT::Architectures om dit te configureren"
 
 #: apt-private/private-source.cc
+msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
+msgstr ""
+"U dient tenminste één pakket op te geven om er de bouwvereisten van te "
+"controleren"
+
+#: apt-private/private-source.cc
 #, c-format
 msgid "Note, using directory '%s' to get the build dependencies\n"
 msgstr "Noteer dat map '%s' gebruikt wordt om de bouwvereisten te verkrijgen\n"
@@ -2598,8 +2602,8 @@
 
 #: apt-private/private-sources.cc
 #, c-format
-msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'."
-msgstr "Uw bestand '%s' is gewijzigd. Voer 'apt-get update' uit."
+msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'.\n"
+msgstr "Uw bestand '%s' is gewijzigd. Voer 'apt-get update' uit.\n"
 
 #: apt-private/private-unmet.cc
 #, c-format
@@ -3153,7 +3157,7 @@
 msgstr "Toon de lijst van manueel geïnstalleerde pakketten"
 
 #: cmdline/apt-mark.cc
-msgid "Print the list of package on hold"
+msgid "Print the list of packages on hold"
 msgstr "Toon de lijst van te handhaven pakketten"
 
 #: cmdline/apt-sortpkgs.cc

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: