[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/releases/stretch/errata.wmlDag iedereen, 


De vertaling van dutch/releases/stretch/errata.wml van webwml werd
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/releases/stretch/errata.wml b/dutch/releases/stretch/errata.wml
index 61ad8844166..dd946aceed3 100644
--- a/dutch/releases/stretch/errata.wml
+++ b/dutch/releases/stretch/errata.wml
@@ -1,6 +1,6 @@
 #use wml::debian::template title="Debian 9 -- Errata" BARETITLE=true
 #use wml::debian::toc
-#use wml::debian::translation-check translation="7f910d78f53ef9502f748a4f6e7e16f68f71c2ed"
+#use wml::debian::translation-check translation="88298a195ad0f1a69e0089b0acfdcc9dd73cd9af"
 
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 
@@ -43,6 +43,8 @@ aangeduid als tussenreleases.</p>
    <a href="$(HOME)/News/2017/2017120902">9 december 2017</a>.</li>
  <li>De vierde tussenrelease, 9.4, werd uitgebracht op
    <a href="$(HOME)/News/2018/20180310">10 maart 2018</a>.</li>
+ <li>De vijfde tussenrelease, 9.5, werd uitgebracht op
+   <a href="$(HOME)/News/2018/20180714">14 juli 2018</a>.</li>
 </ul>
 
 
#use wml::debian::template title="Debian 9 -- Errata" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="88298a195ad0f1a69e0089b0acfdcc9dd73cd9af"

#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"<toc-display/>

# <toc-add-entry name="known_probs">Bekende problemen</toc-add-entry>
<toc-add-entry name="security">Beveiligingsproblemen</toc-add-entry>

<p>Het Debian security-team brengt updates uit voor pakketten uit de stabiele
release waarin problemen in verband met beveiliging vastgesteld werden.
Raadpleeg de <a href="$(HOME)/security/">beveiligingspagina's</a> voor informatie over
eventuele beveiligingsproblemen die in <q>Stretch</q> ontdekt werden.</p>

<p>Als u APT gebruikt, voeg dan de volgende regel toe aan 
<tt>/etc/apt/sources.list</tt> om toegang te hebben tot de laatste 
beveiligingsupdates:</p>

<pre>
  deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
</pre>

<p>Voer daarna <kbd>apt-get update</kbd> uit, gevolgd door 
<kbd>apt-get upgrade</kbd>.</p>


<toc-add-entry name="pointrelease">Tussenreleases</toc-add-entry>

<p>Soms, in het geval van diverse kritieke problemen of opwaarderingen in
verband met beveiliging, wordt de distributie bijgewerkt. Deze worden gewoonlijk
aangeduid als tussenreleases.</p>

<ul>
 <li>De eerste tussenrelease, 9.1, werd uitgebracht op
   <a href="$(HOME)/News/2017/20170722">22 juli 2017</a>.</li>
 <li>De tweede tussenrelease, 9.2, werd uitgebracht op
   <a href="$(HOME)/News/2017/20171007">7 oktober 2017</a>.</li>
 <li>De derde tussenrelease, 9.3, werd uitgebracht op
   <a href="$(HOME)/News/2017/2017120902">9 december 2017</a>.</li>
 <li>De vierde tussenrelease, 9.4, werd uitgebracht op
   <a href="$(HOME)/News/2018/20180310">10 maart 2018</a>.</li>
 <li>De vijfde tussenrelease, 9.5, werd uitgebracht op
   <a href="$(HOME)/News/2018/20180714">14 juli 2018</a>.</li>
</ul><ifeq <current_release_stretch> 9.0 "

<p>Er zijn nog geen tussenreleases voor Debian 9.</p>" "

<p>Zie de
<a href="http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/stretch/ChangeLog";>ChangeLog</a>
voor details over wijzigingen tussen 9.0 en <current_release_stretch/>.</p>"/>

<p>Verbeteringen voor de uitgebracht stabiele distributie gaan dikwijls door een
uitgebreide testperiode voordat ze in het archief worden aanvaard.
Deze verbeteringen zijn echter wel beschikbaar in de map
<a href="http://ftp.debian.org/debian/dists/stretch-proposed-updates/";>\
dists/stretch-proposed-updates</a> van elke Debian archief-spiegelserver.</p>

<p>Als u APT gebruikt om uw pakketten bij te werken, dan kunt u de
voorgestelde updates installeren door de volgende regel toe te voegen aan
<tt>/etc/apt/sources.list</tt>:</p>

<pre>
 \# voorgestelde updates voor een 9 tussenrelease
 deb http://ftp.nl.debian.org/debian stretch-proposed-updates main contrib non-free
</pre>

<p>Voer daarna <kbd>apt-get update</kbd> uit, gevolgd door 
<kbd>apt-get upgrade</kbd>.</p>


<toc-add-entry name="installer">Installatiesysteem</toc-add-entry>

<p>
Zie voor informatie over errata en updates van het installatiesysteem
de <a href="debian-installer/">installatie-informatie</a>-pagina.
</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: