[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/doc/ddp.wmlDag iedereen, 


De vertaling van dutch/doc/ddp.wml van webwml werd bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/doc/ddp.wml b/dutch/doc/ddp.wml
index 2e1017e7805..73823169613 100644
--- a/dutch/doc/ddp.wml
+++ b/dutch/doc/ddp.wml
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::ddp title="Debian Documentatie Project"
-#use wml::debian::translation-check translation="4d0fe47f90e4f8c6a3ed6053d2b3de86b9edb618"
+#use wml::debian::translation-check translation="6fb6b036dd209b63e98e309c29803afec40f7048"
 
 # Translator: $Author$
 # Last update: $Date$
@@ -60,12 +60,12 @@ pogingen om meer en betere documentatie voor Debian te schrijven.</p>
 		 installeren van Debian”) artikel in de Linux Gazette.</li>
   </ul>
   
-  <h3>SVN-toegang</h3>
+  <h3>Git-toegang</h3>
   <ul>
-	 <li><a href="cvs">Hoe toegang te krijgen tot</a> de SVN-opslagplaats van
+	 <li><a href="cvs">Hoe toegang te krijgen tot</a> de git-opslagplaats van
 	   het DDP.</li>
-   <li>DDP SVN-documenten in de <a href="manuals/">handleidingen
-     submap.</a></li>
+   <li>DDP git-documenten in de <a href="manuals/">submap
+     handleidingen</a>.</li>
   </ul>
 
  </div>
#use wml::debian::ddp title="Debian Documentatie Project"
#use wml::debian::translation-check translation="6fb6b036dd209b63e98e309c29803afec40f7048"

# Translator: $Author$
# Last update: $Date$

<p>De bedoeling van het Debian Documentatie Project is het coördineren van alle
pogingen om meer en betere documentatie voor Debian te schrijven.</p>

 <h2>DDP-werk</h2>
<div class="line">
 <div class="item col50">

  <h3>Handleidingen</h3>
  <ul>
	 <li><strong><a href="user-manuals">Handleidingen voor
	   gebruikers</a></strong></li>
	 <li><strong><a href="devel-manuals">Handleidingen voor
	   ontwikkelaars</a></strong></li>
   <li><strong><a href="misc-manuals">Diverse handleidingen</a></strong></li>
   <li><strong><a href="#other">Problematische 
	   handleidingen</a></strong></li>
  </ul>

  <h3>Huidige punten van aandacht</h3>
  <ul>
   <li><a href="topics">Onderwerpen</a> voor discussie en om op te
	   lossen.</li>
  </ul>

  <h3>Nog te doen</h3>
  <ul>
   <li><a href="todo">Dingen die gedaan moeten worden</a>;
	   vrijwilligers zijn altijd welkom!</li>
   <li><a href="todo#ideas">Goede en slechte ideeën</a>, grotere
  	 problemen die opgelost moeten worden.</li>
  </ul>

 </div>

 <div class="item col50 lastcol">
   
  <h3><a href="docpolicy">Beleid m.b.t. documentatie</a></h3>
  <ul>
   <li>De licenties van de handleidingen moeten voldoen aan de DFSG.</li>
   <li>Mapstructuur: bestandssysteem, WWW, FTP.</li>
	 <li>We gebruiken Docbook XML voor onze documenten. Het gebruik van
	   DebianDoc SGML wordt uitgefaseerd.</li>
   <li>Elk document heeft één beheerder.</li>
  </ul>

  <h3>Links</h3>
  <ul>
   <li><a href="https://lists.debian.org/debian-doc/";>\
	   E-maillijst-archief van debian-doc</a></li>
#   <li><a href="https://www.debian.org/~elphick/ddp/linuxdoc-sgml.ps";>
#     Linuxdoc-SGML</a> article in the Linux Journal</li>
   <li><a href="http://tldp.org/LDP/LGNET/issue15/debian.html";>Debian
		 Linux Installation &amp; Getting Started</a> (“Beginnen met en
		 installeren van Debian”) artikel in de Linux Gazette.</li>
  </ul>
  
  <h3>Git-toegang</h3>
  <ul>
	 <li><a href="cvs">Hoe toegang te krijgen tot</a> de git-opslagplaats van
	   het DDP.</li>
   <li>DDP git-documenten in de <a href="manuals/">submap
     handleidingen</a>.</li>
  </ul>

 </div>

</div>

<hr class="clr">
<p>
Portugeessprekenden opgelet: Bezoek <a
href="http://wiki.debianbrasil.org/";>DDP-BR</a>, webpagina’s over lokalisatie
van de Debian documentatie naar het Braziliaans Portugees.
</p>
<hr />

<h2><a name="other">Problematische handleidingen</a></h2>

<p>In aanvulling op de op de gebruikelijke manier geadverteerde
handleidingen, onderhouden we ook de volgende handleidingen. Deze zijn
op de een of andere manier problematisch, dus we raden deze niet aan aan
alle gebruikers. Gebruik op eigen risico.</p>

<ul>
 <li><a href="obsolete#meta">Debian META Handleiding</a>, incompleet en
   achterhaald</li>
 <li><a href="obsolete#tutorial">Debian Tutorial</a>, vervangen door
   de <a href="user-manuals#guide">Debian Gids</a></li>
 <li><a href="obsolete#userref">Debian Gebruiker Referentiehandleiding</a>,
   wordt niet meer aan gewerkt, niet compleet</li>
 <li><a href="obsolete#system">Debian System Administrator’s
   Manual</a>, wordt niet meer bijgewerkt, bijna leeg</li>
 <li><a href="obsolete#network">Debian Network Administrator’s
   Manual</a>, wordt niet aan gewerkt, incompleet.</li>
 <li><a href="devel-manuals#swprod">Hoe softwareproducenten hun producten 
   direct in .deb formaat kunnen verspreiden</a>, alleen gepland.</li>
 <li><a href="devel-manuals#packman">Debian Packaging Manual</a>, gedeeltelijk
   opgenomen in de <a href="devel-manuals#policy">Debian Policy Manual</a>, 
   de rest zal worden opgenomen in een dpkg referentiehandleiding 
   die nog moet worden geschreven.</li>
 <li><a href="obsolete#makeadeb">Introductie: het maken van een 
   Debian pakket</a> overbodig door de 
   <a href="devel-manuals#maint-guide">Debian New Maintainers’ Guide</a>
    en
   <a href="devel-manuals#debmake-doc">Guide for Debian Maintainers</a></li>
 <li><a href="obsolete#programmers">Debian Programmers’ Manual</a>,
   overbodig door de
   <a href="devel-manuals#maint-guide">Debian New Maintainers’ Guide</a></li>
 <li><a href="obsolete#books">Debian Book aanbevelingen</a>, alleen
   nog gepland, zie de <a href="books">boeken pagina</a></li>
 <li><a href="misc-manuals#dict">Debian Woordenboek</a>, wordt niet meer aan
   gewerkt</li>
</ul>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: