[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://installation-guide/po/nl/administrivia.poDag iedereen, 


De vertaling van po/nl/administrivia.po van installation-guide werd
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index c21c0260a..ed9aba016 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -2,6 +2,9 @@ installation-guide (20180604) UNRELEASED; urgency=medium
 
   * rules: Fix release name.
 
+  [ Frans Spiesschaert ]
+  * Keep Dutch translation up-to-date
  -- Samuel Thibault <sthibault@debian.org>  Thu, 07 Jun 2018 12:09:44 +0300
 
 installation-guide (20180603) unstable; urgency=medium
diff --git a/po/nl/administrivia.po b/po/nl/administrivia.po
index 57ea0f75a..2b74d0d4c 100644
--- a/po/nl/administrivia.po
+++ b/po/nl/administrivia.po
@@ -1,12 +1,12 @@
 # Dutch translation of d-i-manual_administrivia.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: d-i-manual_administrivia\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-06-03 06:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-05-06 22:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-06-21 11:22+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Tag: title
 #: administrivia.xml:5
@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr ""
 
 #. Tag: para
 #: administrivia.xml:68
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 #| msgid ""
 #| "Better yet, get a copy of the DocBook source for this document, and "
 #| "produce patches against it. The DocBook source can be found at the <ulink "
@@ -154,15 +154,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Nog beter is om een kopie van de DocBook-broncode voor dit document op te "
 "halen en er patches met aanpassingen voor te produceren. De DocBook-broncode "
-"is te vinden op de <ulink url=\"&url-d-i-project-salsa;\">installation-guide project on salsa</"
-"ulink>. Indien u niet vertrouwd bent met DocBook, moet u zich geen zorgen "
-"maken: in de map van de handleidingen vindt u een eenvoudig spiekbriefje dat "
-"u op weg kan helpen. DocBook is te vergelijken met html, maar is "
-"georiënteerd op de betekenis van de tekst eerder dan op de presentatie "
-"ervan. Patches die ingediend worden op de mailinglijst debian-boot (zie "
-"hieronder) zijn welkom. Zie <ulink url=\"&url-manual-readme;\">README</ulink> "
-"in de basismap van de broncode voor instructies voor het ophalen van de "
-"broncode via SVN."
+"is te vinden op de <ulink url=\"&url-d-i-project-salsa;\">projectpagina "
+"installation-guide op salsa</ulink>. Indien u niet vertrouwd bent met "
+"DocBook, moet u zich geen zorgen maken: in de map van de handleidingen vindt "
+"u een eenvoudig spiekbriefje dat u op weg kan helpen. DocBook is te "
+"vergelijken met html, maar is georiënteerd op de betekenis van de tekst "
+"eerder dan op de presentatie ervan. Patches die ingediend worden op de "
+"mailinglijst debian-boot (zie hieronder) zijn welkom. Zie <ulink url=\"&url-"
+"manual-readme;\">README</ulink> in de basismap van de broncode voor "
+"instructies voor het ophalen van de broncode via git."
 
 #. Tag: para
 #: administrivia.xml:82
# Dutch translation of d-i-manual_administrivia.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: d-i-manual_administrivia\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-03 06:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-21 11:22+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Tag: title
#: administrivia.xml:5
#, no-c-format
msgid "Administrivia"
msgstr "Administrivia"

#. Tag: title
#: administrivia.xml:9
#, no-c-format
msgid "About This Document"
msgstr "Over dit document"

#. Tag: para
#: administrivia.xml:11
#, no-c-format
msgid ""
"This manual was created for Sarge's debian-installer, based on the Woody "
"installation manual for boot-floppies, which was based on earlier Debian "
"installation manuals, and on the Progeny distribution manual which was "
"released under GPL in 2003."
msgstr ""
"Deze handleiding werd gemaakt voor het Debian installatiesysteem van Sarge "
"en was gebaseerd op de installatiehandleiding van Woody voor een installatie "
"met diskettes. Die was op zijn beurt gebaseerd op eerdere "
"installatiehandleidingen van Debian en op de handleiding voor de Progeny "
"distributie die in 2003 uitgegeven werd onder een GPL-licentie."

#. Tag: para
#: administrivia.xml:18
#, no-c-format
msgid ""
"This document is written in DocBook XML. Output formats are generated by "
"various programs using information from the <classname>docbook-xml</"
"classname> and <classname>docbook-xsl</classname> packages."
msgstr ""
"Dit document werd in DocBook XML geschreven. Uitvoerformaten ervan worden "
"gegenereerd door verschillende programma's die informatie gebruiken uit de "
"pakketten <classname>docbook-xml</classname> en <classname>docbook-xsl</"
"classname>."

#. Tag: para
#: administrivia.xml:25
#, no-c-format
msgid ""
"In order to increase the maintainability of this document, we use a number "
"of XML features, such as entities and profiling attributes. These play a "
"role akin to variables and conditionals in programming languages. The XML "
"source to this document contains information for each different architecture "
"&mdash; profiling attributes are used to isolate certain bits of text as "
"architecture-specific."
msgstr ""
"Om het onderhoud van dit document te vergemakkelijken gebruiken we een "
"aantal XML-functies, zoals entiteiten en profielattributen. Ze spelen een "
"vergelijkbare rol als variabelen en voorwaardelijke acties in "
"programmeertalen. De XML-broncode van dit document bevat bepaalde informatie "
"die voor een specifieke architectuur geldt &mdash; profiel-attributen worden "
"gebruikt om sommige stukjes tekst af te zonderen en als "
"architectuurspecifiek aan te duiden."

#. Tag: para
#: administrivia.xml:34
#, no-c-format
msgid ""
"Translators can use this paragraph to acknowledge the people responsible for "
"the translation of the manual. Translation teams are advised to just mention "
"the coordinator and maybe major contributors and thank everybody else in a "
"phrase like \"all translators and reviewers from the translation team for "
"{your language} at {your l10n mailinglist}\". See build/lang-options/README "
"on how to enable this paragraph. Its condition is \"about-langteam\"."
msgstr ""
"De coördinatie van de Nederlandse vertaling van deze installatiehandleiding "
"gebeurt in de mailinglijst <email>debian-l10n-dutch@lists.debian.org</"
"email>. Eventuele fouten in de vertaling van deze handleiding kunnen daar "
"gemeld worden. De volgende personen leverden een substantiële bijdrage aan "
"deze vertaling: Frans Pop (2004-2009), Jeroen Schot (2012) en Frans "
"Spiesschaert (2017)."

#. Tag: title
#: administrivia.xml:50
#, no-c-format
msgid "Contributing to This Document"
msgstr "Een bijdrage leveren aan dit document"

#. Tag: para
#: administrivia.xml:52
#, no-c-format
msgid ""
"If you have problems or suggestions regarding this document, you should "
"probably submit them as a bug report against the package "
"<classname>installation-guide</classname>. See the <classname>reportbug</"
"classname> package or read the online documentation of the <ulink url=\"&url-"
"bts;\">Debian Bug Tracking System</ulink>. It would be nice if you could "
"check the <ulink url=\"&url-bts;installation-guide\">open bugs against "
"installation-guide</ulink> to see whether your problem has already been "
"reported. If so, you can supply additional corroboration or helpful "
"information to <email><replaceable>XXXX</replaceable>@bugs.debian.org</"
"email>, where <replaceable>XXXX</replaceable> is the number for the already-"
"reported bug."
msgstr ""
"Indien u in verband met dit document problemen ziet of suggesties heeft, "
"kunt u ze wellicht best signaleren via een bugrapport over het pakket "
"<classname>installation-guide</classname>. Raadpleeg het pakket "
"<classname>reportbug</classname> of lees de online-documentatie van het "
"<ulink url=\"&url-bts;\">Debian bugopvolgingssysteem</ulink>. Het zou "
"vriendelijk zijn mocht u eerst de <ulink url=\"&url-bts;installation-guide"
"\">openstaande bugs voor het pakket installation-guide</ulink> willen "
"nakijken om na te gaan of uw probleem reeds gesignaleerd werd. Mocht dit het "
"geval zijn dan kunt u bijkomende nuttige informatie of een bevestiging van "
"het probleem sturen naar <email><replaceable>XXXX</replaceable>@bugs.debian."
"org</email>, waarbij <replaceable>XXXX</replaceable> het nummer is van de "
"reeds gerapporteerde bug."

#. Tag: para
#: administrivia.xml:68
#, no-c-format
#| msgid ""
#| "Better yet, get a copy of the DocBook source for this document, and "
#| "produce patches against it. The DocBook source can be found at the <ulink "
#| "url=\"&url-d-i-websvn;\">debian-installer WebSVN</ulink>. If you're not "
#| "familiar with DocBook, don't worry: there is a simple cheatsheet in the "
#| "manuals directory that will get you started. It's like html, but oriented "
#| "towards the meaning of the text rather than the presentation. Patches "
#| "submitted to the debian-boot mailing list (see below) are welcomed. For "
#| "instructions on how to check out the sources via SVN, see <ulink url="
#| "\"&url-d-i-readme;\">README</ulink> from the source root directory."
msgid ""
"Better yet, get a copy of the DocBook source for this document, and produce "
"patches against it. The DocBook source can be found at the <ulink url=\"&url-"
"d-i-project-salsa;\">installation-guide project on salsa</ulink>. If you're "
"not familiar with DocBook, don't worry: there is a simple cheatsheet in the "
"manuals directory that will get you started. It's like html, but oriented "
"towards the meaning of the text rather than the presentation. Patches "
"submitted to the debian-boot mailing list (see below) are welcomed. For "
"instructions on how to check out the sources via git, see <ulink url=\"&url-"
"manual-readme;\">README</ulink> from the source root directory."
msgstr ""
"Nog beter is om een kopie van de DocBook-broncode voor dit document op te "
"halen en er patches met aanpassingen voor te produceren. De DocBook-broncode "
"is te vinden op de <ulink url=\"&url-d-i-project-salsa;\">projectpagina "
"installation-guide op salsa</ulink>. Indien u niet vertrouwd bent met "
"DocBook, moet u zich geen zorgen maken: in de map van de handleidingen vindt "
"u een eenvoudig spiekbriefje dat u op weg kan helpen. DocBook is te "
"vergelijken met html, maar is georiënteerd op de betekenis van de tekst "
"eerder dan op de presentatie ervan. Patches die ingediend worden op de "
"mailinglijst debian-boot (zie hieronder) zijn welkom. Zie <ulink url=\"&url-"
"manual-readme;\">README</ulink> in de basismap van de broncode voor "
"instructies voor het ophalen van de broncode via git."

#. Tag: para
#: administrivia.xml:82
#, no-c-format
msgid ""
"Please do <emphasis>not</emphasis> contact the authors of this document "
"directly. There is also a discussion list for &d-i;, which includes "
"discussions of this manual. The mailing list is <email>debian-boot@lists."
"debian.org</email>. Instructions for subscribing to this list can be found "
"at the <ulink url=\"&url-debian-lists-subscribe;\">Debian Mailing List "
"Subscription</ulink> page; or you can browse the <ulink url=\"&url-debian-"
"list-archives;\">Debian Mailing List Archives</ulink> online."
msgstr ""
"Gelieve de auteurs van dit document <emphasis>niet</emphasis> rechtstreeks "
"te willen contacteren. Er bestaat ook een mailinglijst voor de coördinatie "
"van de ontwikkeling van &d-i;, en daaronder valt ook deze handleiding. Het "
"betreft de mailinglijst <email>debian-boot@lists.debian.org</email>. De "
"voertaal is Engels. Hoe u zich op de lijst kunt inschrijven wordt uitgelegd "
"op de webpagina <ulink url=\"&url-debian-lists-subscribe;\">Abonnementen op "
"mailinglijsten</ulink>. U kunt ook online de <ulink url=\"&url-debian-list-"
"archives;\">Mailinglijstarchieven van Debian</ulink> doorbladeren."

#. Tag: title
#: administrivia.xml:99
#, no-c-format
msgid "Major Contributions"
msgstr "Belangrijkste bijdragen"

#. Tag: para
#: administrivia.xml:101
#, no-c-format
msgid ""
"This document was originally written by Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor "
"Grobman, James Treacy, and Adam Di Carlo. Sebastian Ley wrote the "
"Installation Howto."
msgstr ""
"Dit document werd oorspronkelijk geschreven door Bruce Perens, Sven Rudolph, "
"Igor Grobman, James Treacy en Adam Di Carlo. Sebastian Ley schreef de "
"Installatie Howto."

#. Tag: para
#: administrivia.xml:107
#, no-c-format
msgid ""
"Miroslav Kuře has documented a lot of the new functionality in Sarge's "
"debian-installer. Frans Pop was the main editor and release manager during "
"the Etch, Lenny and Squeeze releases."
msgstr ""
"Veel van de nieuwigheden in het installatiesysteem van Debian bij de uitgave "
"van Sarge werden door Miroslav Kuře beschreven. Bij de releases van Etch, "
"Lenny en Squeeze fungeerde Frans Pop als hoofdauteur en als coördinator van "
"de release."

#. Tag: para
#: administrivia.xml:113
#, no-c-format
msgid ""
"Many, many Debian users and developers contributed to this document. "
"Particular note must be made of Michael Schmitz (m68k support), Frank "
"Neumann (original author of the <ulink url=\"&url-m68k-old-amiga-install;"
"\">Amiga install manual</ulink>), Arto Astala, Eric Delaunay/Ben Collins "
"(SPARC information), Tapio Lehtonen, and Stéphane Bortzmeyer for numerous "
"edits and text. We have to thank Pascal Le Bail for useful information about "
"booting from USB memory sticks."
msgstr ""
"Heel veel Debian-gebruikers en -ontwikkelaars droegen bij tot dit document. "
"Een bijzondere vermelding verdienen Michael Schmitz (m68k-ondersteuning), "
"Frank Neumann (originele auteur van de <ulink url=\"&url-m68k-old-amiga-"
"install;\">Installatiehandleiding voor Amiga</ulink>), Arto Astala, Eric "
"Delaunay/Ben Collins (SPARC-informatie), Tapio Lehtonen en Stéphane "
"Bortzmeyer voor de talloze bijdragen en correcties. Pascal Le Bail moeten we "
"danken voor de nuttige informatie over het opstarten met een USB-"
"geheugenstick."

#. Tag: para
#: administrivia.xml:124
#, no-c-format
msgid ""
"Extremely helpful text and information was found in Jim Mintha's HOWTO for "
"network booting (no URL available), the <ulink url=\"&url-debian-faq;"
"\">Debian FAQ</ulink>, the <ulink url=\"&url-m68k-faq;\">Linux/m68k FAQ</"
"ulink>, the <ulink url=\"&url-sparc-linux-faq;\">Linux for SPARC Processors "
"FAQ</ulink>, the <ulink url=\"&url-alpha-faq;\">Linux/Alpha FAQ</ulink>, "
"amongst others. The maintainers of these freely available and rich sources "
"of information must be recognized."
msgstr ""
"Erg nuttige informatie vonden we onder meer ook in de HOWTO van Jim Mintha "
"over opstarten over het netwerk (een URL ontbreekt), in de <ulink url=\"&url-"
"debian-faq;\">Debian FAQ</ulink>, de <ulink url=\"&url-m68k-faq;\">Linux/"
"m68k FAQ</ulink>, de <ulink url=\"&url-sparc-linux-faq;\">Linux for SPARC "
"Processors FAQ</ulink>, de <ulink url=\"&url-alpha-faq;\">Linux/Alpha FAQ</"
"ulink>. De auteurs en onderhouders van deze vrij beschikbare rijke bronnen "
"van informatie verdienen onze erkentelijkheid."

#. Tag: para
#: administrivia.xml:136
#, no-c-format
msgid ""
"The section on chrooted installations in this manual (<xref linkend=\"linux-"
"upgrade\"/>) was derived in part from documents copyright Karsten M. Self."
msgstr ""
"Het onderdeel uit deze handleiding over installaties in een chroot (<xref "
"linkend=\"linux-upgrade\"/>) is deels gebaseerd op documenten waarvan het "
"copyright berust bij Karsten M. Self."

#. Tag: para
#: administrivia.xml:142
#, no-c-format
msgid ""
"The section on installations over plip in this manual (<xref linkend=\"plip"
"\"/>) was based on the <ulink url=\"&url-plip-install-howto;\">PLIP-Install-"
"HOWTO</ulink> by Gilles Lamiral."
msgstr ""
"Het onderdeel uit deze handleiding over installaties over plip (<xref "
"linkend=\"plip\"/>) is gebaseerd op de <ulink url=\"&url-plip-install-howto;"
"\">PLIP-Install-HOWTO</ulink> van Gilles Lamiral."

#. Tag: title
#: administrivia.xml:153
#, no-c-format
msgid "Trademark Acknowledgement"
msgstr "Handelsmerken"

#. Tag: para
#: administrivia.xml:154
#, no-c-format
msgid "All trademarks are property of their respective trademark owners."
msgstr "Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: