[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/po/stats.nl.poDag iedereen, 


De vertaling van dutch/po/stats.nl.po van webwml werd bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

Dit moet de webpagina's met statistieken over de mate waarin Debian
vertaald is, aanpassen aan de overgang naar git.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/po/stats.nl.po b/dutch/po/stats.nl.po
index d877feec44d..3b45e6dcbfb 100644
--- a/dutch/po/stats.nl.po
+++ b/dutch/po/stats.nl.po
@@ -1,14 +1,14 @@
-# Translation of stats.po to Dutch.
+# translation of webwml/english/po/stats.pot to Dutch
 # Templates files for webwml modules
 # Copyright (C) 2011-2012 Software in the Public Interest, Inc.
 #
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011, 2012.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: stats\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-05-07 11:15+0200\n"
+"Project-Id-Version: webwml/po/stats.nl.po\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-06-14 21:24+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #: ../../english/template/debian/stats_tags.wml:6
 msgid "Debian web site translation statistics"
@@ -71,15 +71,14 @@ msgid "Colored diff"
 msgstr "Gekleurde diff"
 
 #: ../../stattrans.pl:524 ../../stattrans.pl:683
-#, fuzzy
 #| msgid "Colored diff"
 msgid "Commit diff"
-msgstr "Gekleurde diff"
+msgstr "Commit diff"
 
 #. FIXME - this is clearly wrong, but no idea what's meant to go here!
 #: ../../stattrans.pl:528 ../../stattrans.pl:683
 msgid "Git command line"
-msgstr ""
+msgstr "Git commandoregel"
 
 #: ../../stattrans.pl:639 ../../stattrans.pl:785
 msgid "Created with <transstatslink>"
# translation of webwml/english/po/stats.pot to Dutch
# Templates files for webwml modules
# Copyright (C) 2011-2012 Software in the Public Interest, Inc.
#
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webwml/po/stats.nl.po\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-14 21:24+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#: ../../english/template/debian/stats_tags.wml:6
msgid "Debian web site translation statistics"
msgstr "Debian website vertaalstatistieken"

#: ../../english/template/debian/stats_tags.wml:10
msgid "There are %d pages to translate."
msgstr "Er zijn %d pagina’s te vertalen."

#: ../../english/template/debian/stats_tags.wml:14
msgid "There are %d bytes to translate."
msgstr "Er zijn %d bytes te vertalen."

#: ../../english/template/debian/stats_tags.wml:18
msgid "There are %d strings to translate."
msgstr "Er zijn %d strings te vertalen."

#: ../../stattrans.pl:282 ../../stattrans.pl:506
msgid "Wrong translation version"
msgstr "Verkeerde vertalingsversie"

#: ../../stattrans.pl:284
msgid "This translation is too out of date"
msgstr "Deze vertaling is te verouderd"

#: ../../stattrans.pl:286
msgid "The original is newer than this translation"
msgstr "Het origineel is nieuwer dan deze vertaling"

#: ../../stattrans.pl:290 ../../stattrans.pl:506
msgid "The original no longer exists"
msgstr "Het origineel bestaat niet meer"

#: ../../stattrans.pl:482
msgid "hit count N/A"
msgstr "aantal bezoeken n.v.t"

#: ../../stattrans.pl:482
msgid "hits"
msgstr "bezoeken"

#: ../../stattrans.pl:500 ../../stattrans.pl:501
msgid "Click to fetch diffstat data"
msgstr "Klik om de verschil-info op te halen"

#: ../../stattrans.pl:516 ../../stattrans.pl:679 ../../stattrans.pl:680
msgid "Unified diff"
msgstr "Verenigde diff"

#: ../../stattrans.pl:519 ../../stattrans.pl:679 ../../stattrans.pl:680
msgid "Colored diff"
msgstr "Gekleurde diff"

#: ../../stattrans.pl:524 ../../stattrans.pl:683
#| msgid "Colored diff"
msgid "Commit diff"
msgstr "Commit diff"

#. FIXME - this is clearly wrong, but no idea what's meant to go here!
#: ../../stattrans.pl:528 ../../stattrans.pl:683
msgid "Git command line"
msgstr "Git commandoregel"

#: ../../stattrans.pl:639 ../../stattrans.pl:785
msgid "Created with <transstatslink>"
msgstr "Gemaakt met <transstatslink>"

#: ../../stattrans.pl:644
msgid "Translation summary for"
msgstr "Vertaaloverzicht voor"

#: ../../stattrans.pl:647 ../../stattrans.pl:809 ../../stattrans.pl:855
#: ../../stattrans.pl:898
msgid "Not translated"
msgstr "Niet vertaald"

#: ../../stattrans.pl:647 ../../stattrans.pl:808 ../../stattrans.pl:854
msgid "Outdated"
msgstr "Verouderd"

#: ../../stattrans.pl:647
msgid "Translated"
msgstr "Vertaald"

#: ../../stattrans.pl:647 ../../stattrans.pl:733 ../../stattrans.pl:807
#: ../../stattrans.pl:853 ../../stattrans.pl:896
msgid "Up to date"
msgstr "Bijgewerkt"

#: ../../stattrans.pl:648 ../../stattrans.pl:649 ../../stattrans.pl:650
#: ../../stattrans.pl:651
msgid "files"
msgstr "bestanden"

#: ../../stattrans.pl:654 ../../stattrans.pl:655 ../../stattrans.pl:656
#: ../../stattrans.pl:657
msgid "bytes"
msgstr "bytes"

#: ../../stattrans.pl:664
msgid ""
"Note: the lists of pages are sorted by popularity. Hover over the page name "
"to see the number of hits."
msgstr ""
"Let op: De lijst van pagina’s is gesorteerd op volgorde van populariteit. "
"Houd de muis over de paginanaam om het aantal bezoeken te zien."

#: ../../stattrans.pl:670
msgid "Outdated translations"
msgstr "Verouderde vertalingen"

#: ../../stattrans.pl:672 ../../stattrans.pl:732
msgid "File"
msgstr "Bestand"

#: ../../stattrans.pl:674 ../../stattrans.pl:681
msgid "Diff"
msgstr "Verschill (diff)"

#: ../../stattrans.pl:676
msgid "Comment"
msgstr "Opmerking"

#: ../../stattrans.pl:677
msgid "Diffstat"
msgstr "Verschil-info"

#: ../../stattrans.pl:686
msgid "Log"
msgstr "Logboek"

#: ../../stattrans.pl:687
msgid "Translation"
msgstr "Vertaling"

#: ../../stattrans.pl:688
msgid "Maintainer"
msgstr "Beheerder"

#: ../../stattrans.pl:690
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: ../../stattrans.pl:691
msgid "Translator"
msgstr "Vertaler"

#: ../../stattrans.pl:692
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: ../../stattrans.pl:699
msgid "General pages not translated"
msgstr "Algemene pagina’s die niet zijn vertaald"

#: ../../stattrans.pl:700
msgid "Untranslated general pages"
msgstr "Onvertaalde algemene pagina’s"

#: ../../stattrans.pl:705
msgid "News items not translated"
msgstr "Nieuwsberichten die niet zijn vertaald"

#: ../../stattrans.pl:706
msgid "Untranslated news items"
msgstr "Onvertaalde nieuwsberichten"

#: ../../stattrans.pl:711
msgid "Consultant/user pages not translated"
msgstr "Consultant/gebruikerspagina’s die niet zijn vertaald"

#: ../../stattrans.pl:712
msgid "Untranslated consultant/user pages"
msgstr "Onvertaalde consultant/gebruikerspagina’s"

#: ../../stattrans.pl:717
msgid "International pages not translated"
msgstr "Internationale pagina’s die niet zijn vertaald"

#: ../../stattrans.pl:718
msgid "Untranslated international pages"
msgstr "Onvertaalde internationale pagina’s"

#: ../../stattrans.pl:723
msgid "Translated pages (up-to-date)"
msgstr "Vertaalde pagina’s (bijgewerkt)"

#: ../../stattrans.pl:730 ../../stattrans.pl:880
msgid "Translated templates (PO files)"
msgstr "Vertaalde templates (PO-bestanden)"

#: ../../stattrans.pl:731 ../../stattrans.pl:883
msgid "PO Translation Statistics"
msgstr "PO vertaalstatistieken"

#: ../../stattrans.pl:734 ../../stattrans.pl:897
msgid "Fuzzy"
msgstr "Vaag (fuzzy)"

#: ../../stattrans.pl:735
msgid "Untranslated"
msgstr "Onvertaald"

#: ../../stattrans.pl:736
msgid "Total"
msgstr "Totaal"

#: ../../stattrans.pl:753
msgid "Total:"
msgstr "Totaal:"

#: ../../stattrans.pl:787
msgid "Translated web pages"
msgstr "Vertaalde webpagina’s"

#: ../../stattrans.pl:790
msgid "Translation Statistics by Page Count"
msgstr "Vertaalstatistieken op basis van het aantal pagina’s"

#: ../../stattrans.pl:805 ../../stattrans.pl:851 ../../stattrans.pl:895
msgid "Language"
msgstr "Taal"

#: ../../stattrans.pl:806 ../../stattrans.pl:852
msgid "Translations"
msgstr "Vertalingen"

#: ../../stattrans.pl:833
msgid "Translated web pages (by size)"
msgstr "Vertaalde webpagina’s (grootte)"

#: ../../stattrans.pl:836
msgid "Translation Statistics by Page Size"
msgstr "Vertaalstatistieken op basis van paginagrootte"

#~ msgid "Created with"
#~ msgstr "Gemaakt met"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: