[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/doc/topics.nl.wmlDag iedereen,

De webpagina doc/topics.nl.wml liep een versie achter op het origineel.
In bijlage een bijgewerkte versie en een diff-bestand met het verschil
met de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
#use wml::debian::ddp title="Documentatieproject van Debian (DDP) - Huidige Onderwerpen"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"

# Last Translation Update by $Author: fjp $
# Last Translation Update at $Date: 2009/07/29 15:51:17 $

<p>De volgende zaken hebben dringend aandacht, discussie of helpende 
vrijwilligers nodig.

<br>&nbsp;

<ul>
 <li><strong>Integratie van DDP en www.debian.org</strong>
 <p>Jay Treacy heeft het onderwerp aangebracht van standaard bestandslokaties 
 voor pakketten, voor de website en waarschijnlijk in het DDP. Zie
 <a href="todo">Todo</a> voor meer informatie.
 <br>&nbsp;

 <li><strong>LDP-samenwerking</strong>
 <p>We moeten meer geïntegreerd worden met het LDP-project, want we kunnen
 het niet alleen aan. Sommigen hebben zich aangeboden om enkele LDP-documenten
 in pakketten te stoppen.
 <br>&nbsp;

 <li><strong><tt>debiandoc-sgml</tt> veilig maken voor Internationalisatie</strong>
 <p>Het is nog niet helemaal duidelijk wat gedaan moet worden om debiandoc-sgml
 meertalig te maken. Enkelen zijn gestart met het werken aan een basis
 grove-gebaseerde SGML-structuurextractor, die helpt om de structurele 
 eenvormigheid tussen verschillende vertalingen van één document te
 behouden. We weten dat bestandsnamen misschien gewijzigd moeten worden of 
 nog extra moeten verwerkt worden voor documenten in webcontext waar 
 onderhandeld wordt over de inhoud. Andere problemen moeten worden 
 geïdentificeerd.
 <br>&nbsp;

 <li><strong>Pakketdocumentatie.</strong>
 <p>De vraag is hoe documenten correleren met pakketten. Het hebben van één
 pakket per document heeft volgende voordelen:
 <ul>
  <li>Pakketten zullen klein zijn. Als één enkel document wordt 
  bijgewerkt, hoeft men niet alle documenten af te halen.
  <li>Dingen zijn duidelijker wanneer de pakketbeheerder dezelfde is als de
  documentbeheerder (v.b., auteur).
  <li>Men kan gemakkelijk bugrapporten sturen over één document.
 </ul>
 maar ook de volgende nadelen:
 <ul>
  <li>We hebben al genoeg pakketten en sommige gebruikers klagen nu al dat er
  te veel zijn.
 </ul>

 <p>Hier is een voorstel (dat waarschijnlijk een beetje achterhaald is). 
 Momenteel gaat men ervan uit dat handleidingen in hun eigen pakket horen,
 tenzij ze zeer klein zijn. De verantwoordelijkheid door de koppeling met de
 BTS en de mogelijkheid om zonder problemen nieuwe versies uit te brengen
 lijken het zwakke punt van het aantal pakketten te verminderen, te overtreffen.
 <p>Ik stel de volgende Debian-pakketten voor:

 <table>
  <tr>
  <th>Debian-pakket</th>
  <th>Documenten</th>
  </tr>
  <tr valign=top>
  <td>debian-doc</td>
  <td>META Handleiding, Hardware Compatibiliteitlijst,
    Installatiehandleiding, Release Notes, 
    FAQ, Debian Tips, Gebruikershandleiding,
    Debian Handleiding Systembeheer</td>
  </tr>
  <tr valign=top>
  <td>debian-policy</td>
  <td>Policy Manual</td>
  </tr>
  <tr valign=top>
  <td>debian-doc-dev</td>
  <td>Projecthandleiding, Referentiehandleiding voor Ontwikkelaars,
    Programmeerhandleiding, een Debian-pakket Maken, Packaging HOWTO,
    Documentatierichtlijnen, Hoe beginnen met SGML</td>
  </tr>
  <tr valign=top>
  <td>dpkg-dev</td>
  <td>dpkg Referentiehandleiding, dpkg Intern</td>
  </tr>
 </table>
 
 <p>Merk op dat ik suggereer om <strong>doc-debian</strong> te hernoemen naar 
 <strong>debian-doc</strong> omdat ik de laatste naam veel beter vind.
 
 <p><small>(door Adam Di Carlo (?))</small>

 <p>Hebben we een beleidsstandpunt nodig over deze zaak?
</ul>
Index: webwml/dutch/doc/topics.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/topics.wml,v
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.7 topics.wml
--- webwml/dutch/doc/topics.wml	29 Jul 2009 15:51:17 -0000	1.7
+++ webwml/dutch/doc/topics.wml	4 Apr 2018 18:25:03 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
-#use wml::debian::ddp title="DDP Huidige Onderwerpen"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
+#use wml::debian::ddp title="Documentatieproject van Debian (DDP) - Huidige Onderwerpen"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
 
 # Last Translation Update by $Author: fjp $
 # Last Translation Update at $Date: 2009/07/29 15:51:17 $

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: