[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/doc/docpolicy.nl.wmlDag iedereen,

De bovenstaande webpagina liep een versie achter op het origineel. In
bijlage een bijgewerkte versie en een diff-bestand met het verschil met
de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
Index: webwml/dutch/doc/docpolicy.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/docpolicy.wml,v
retrieving revision 1.14
diff -u -r1.14 docpolicy.wml
--- webwml/dutch/doc/docpolicy.wml	30 Apr 2014 09:21:45 -0000	1.14
+++ webwml/dutch/doc/docpolicy.wml	4 Apr 2018 18:19:11 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
-#use wml::debian::ddp title="DDP Documentatiebeleid"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.20"
+#use wml::debian::ddp title="Documentatieproject van Debian (DDP) - Documentatiebeleid"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.21"
 
 # Last Translation Update by $Author: pabs $
 # Last Translation Update at $Date: 2014/04/30 09:21:45 $
#use wml::debian::ddp title="Documentatieproject van Debian (DDP) - Documentatiebeleid"
#use wml::debian::translation-check translation="1.21"

# Last Translation Update by $Author: pabs $
# Last Translation Update at $Date: 2014/04/30 09:21:45 $

<p>
Deze handleiding is nogal achterhaald.
Er was een (niet voltooide) poging om dit te verbeteren op de
<a href="https://lists.debian.org/debian-doc/";>debian-doc mailinglijst</a>.
Zie de huidige conceptversie van het
<a href="manuals/ddp-policy/ddp-policy">nieuwe beleid</a>.
Voor alle nieuwe bijdragen wordt gebruik van <strong>DocBook XML</strong>
in plaats van <strong>debiandoc-sgml</strong> aanbevolen.</p>

<p>Hier is een lijst van beslissingen die gemaakt zijn op onze mailinglijst en
goedgekeurd door de leden van het project en onze Documentatiemanager, Susan
G. Kleinmann (teruggetreden).</p>

<ul>
 <li>Alle handleidingen van het Debian Documentatie Project (DDP) zullen
 worden uitgebracht onder licenties die zich houden aan de DFSG,
 waarschijnlijk GPL.</li>

 <li>We zullen de volgende mapstructuur gebruiken:

 <p>Bestandssysteem:</p>
<pre>
 /usr/share/doc/manuals/<var>handleiding</var>/index.html
 /usr/share/doc/manuals/<var>handleiding</var>.ps.gz (optioneel)
</pre>

 <p>WWW-server:</p>
<pre>
 https://www.debian.org/doc/manuals/<var>handleiding</var>/
</pre>

 <p>FTP-server:</p>
<pre>
 http://ftp.debian.org/debian/doc/manuals/<var>handleiding</var>.html.tar.gz
 http://ftp.debian.org/debian/doc/manuals/<var>handleiding</var>.text.gz
 http://ftp.debian.org/debian/doc/manuals/<var>handleiding</var>.dvi.gz
 http://ftp.debian.org/debian/doc/manuals/<var>handleiding</var>.ps.gz
 http://ftp.debian.org/debian/doc/manuals/<var>handleiding</var>.sgml.tar.gz
</pre>

 <p>Merk op dat dit deel van het beleid nog niet universeel aanvaard is, dus
 het kan zijn dat deze URI’s niet werken. De werkelijke locaties van deze
 documenten kan variëren wegens achterwaartse compatibiliteit.</p>

 </li>

 <li>We zullen SGML als opmaaktaal voor onze documenten gebruiken, bij
 voorkeur met Docbook XML.

 <p>Merk op dat dit niet betekent dat gebruikers SGML of XML moeten leren om
 wijzigingen voor de documenten door te sturen. We aanvaarden ook alle andere
 opmaaktalen, maar deze zullen dan naar SGML worden vertaald door een ven de
 leden van de groep.</p>

 <p>Weet dat sommige oudere documenten die door de groep worden onderhouden
 nog steeds de debiandoc-sgml-opmaak zijn. Deze worden geconverteerd wanneer
 de tijd het toelaat. De debiandoc-sgml-opmaak beschouwen wij als
 achterhaald.</p>

 <p><small>De andere opties zijn: LaTeX, HTML, Texinfo, en verschillende
 andere weiniggebruikte formaten.</small></p>

 </li>

 <li>Wij zullen de vertalers faciliteren door gebruikt te maken van PO.

 <p>Door gebruikt te maken van de <em>po4a</em>-gereedschappen geven de
 vertalers de juiste middelen om hun vertalingen actueel te houden.</p>

 </li>

 <li>Elk Debian-document zal één enkele persoon als
 <em>Beheerder</em> hebben en kan ook nog <em>Co-Beheerders</em> hebben.</li>

</ul>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: