[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] ddp://release-notes/release-notes.poDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van het onderdeel release-notes van de
release-notes.

Ook in bijlage een diff-bestand met de verschillen met de vorige
vertaling.
-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/release-notes\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-26 23:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-18 22:19+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <book>
#: en/release-notes.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <book><title>
#: en/release-notes.dbk:9
msgid "Release Notes for &debian; &release; (&releasename;), &arch-title;"
msgstr ""
"Notities bij de release van &debian; &release; (&releasename;), &arch-title;"

#. type: Content of: <book><subtitle>
#: en/release-notes.dbk:11
msgid ""
"<ulink url=\"http://www.debian.org/doc/\";>The Debian Documentation Project</"
"ulink>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://www.debian.org/doc/\";>Het Documentatieproject van "
"Debian</ulink>"

#. type: Content of: <book><bookinfo><editor>
#: en/release-notes.dbk:17
msgid ""
"<firstname>Steve</firstname> <surname>Langasek</surname> "
"<email>vorlon@debian.org</email>"
msgstr ""
"<firstname>Steve</firstname> <surname>Langasek</surname> "
"<email>vorlon@debian.org</email>"

#. type: Content of: <book><bookinfo><editor>
#: en/release-notes.dbk:22
msgid ""
"<firstname>W. Martin</firstname> <surname>Borgert</surname> "
"<email>debacle@debian.org</email>"
msgstr ""
"<firstname>W. Martin</firstname> <surname>Borgert</surname> "
"<email>debacle@debian.org</email>"

#. type: Content of: <book><bookinfo><editor>
#: en/release-notes.dbk:27
msgid ""
"<firstname>Javier</firstname> <surname>Fernandez-Sanguino</surname> "
"<email>jfs@debian.org</email>"
msgstr ""
"<firstname>Javier</firstname> <surname>Fernandez-Sanguino</surname> "
"<email>jfs@debian.org</email>"

#. type: Content of: <book><bookinfo><editor>
#: en/release-notes.dbk:32
msgid ""
"<firstname>Julien</firstname> <surname>Cristau</surname> "
"<email>jcristau@debian.org</email>"
msgstr ""
"<firstname>Julien</firstname> <surname>Cristau</surname> "
"<email>jcristau@debian.org</email>"

#. type: Content of: <book><bookinfo><editor>
#: en/release-notes.dbk:37
msgid "<firstname></firstname> <surname></surname>"
msgstr "<firstname></firstname> <surname></surname>"

#. type: Content of: <book><bookinfo><editor><contrib>
#: en/release-notes.dbk:39
msgid "There were more people!"
msgstr "En nog meer mensen!"

#. type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
#: en/release-notes.dbk:43
msgid ""
"This document is free software; you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published "
"by the Free Software Foundation."
msgstr ""
"Dit document is vrije software; u mag het verspreiden en/of wijzigen onder "
"de voorwaarden van de GNU General Public License, versie 2, zoals "
"uitgebracht door de Free Software Foundation."

#. type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
#: en/release-notes.dbk:49
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr ""
"Dit programma is verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER "
"ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of "
"GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. Zie de GNU General Public License voor "
"meer details."

#. type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
#: en/release-notes.dbk:56
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
msgstr ""
"Samen met dit programma zou u een exemplaar van de GNU General Public "
"License ontvangen moeten hebben; is dit niet het geval, schrijf dan naar de "
"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
"02110-1301 USA."

#. type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
#: en/release-notes.dbk:61
msgid ""
"The license text can also be found at <ulink url=\"http://www.gnu.org/";
"licenses/gpl-2.0.html\"/> and <filename>/usr/share/common-licenses/GPL-2</"
"filename> on &debian;."
msgstr ""
"De tekst van deze licentie is ook beschikbaar op <ulink url=\"http://www.gnu.";
"org/licenses/gpl-2.0.html\"/> en <filename>/usr/share/common-licenses/GPL-2</"
"filename> op &debian;."

#. type: Content of: <book><appendix><title>
#: en/release-notes.dbk:84
msgid "Contributors to the Release Notes"
msgstr "Mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de notities bij de release"

#. type: Content of: <book><appendix><para>
#: en/release-notes.dbk:86
msgid ""
"Many people helped with the release notes, including, but not limited to"
msgstr ""
"Veel mensen hebben geholpen met de notities bij de release waaronder, maar "
"niet alleen,"

#. alphabetical (LANG=C sort) order by firstname 
#. the contrib will not be printed, but is a reminder for the editor;
#.     username as shown in svn log, contribution 
#. list of translators will only show up in translated texts, only list
#.     contributors to en/ here 
#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:94
msgid "<author> <firstname>Adam</firstname> <surname>Di Carlo</surname>"
msgstr "<author> <firstname>Adam</firstname> <surname>Di Carlo</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:97 en/release-notes.dbk:197
msgid "previous releases"
msgstr "eerdere uitgaven"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:98
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Andreas</firstname> <surname>Barth</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Andreas</firstname> <surname>Barth</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:102
#| msgid "previous release"
msgid "aba, previous releases: 2005 - 2007"
msgstr "aba, eerdere uitgaven: 2005 - 2007"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:103
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Andrei</firstname> <surname>Popescu</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Andrei</firstname> <surname>Popescu</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:107 en/release-notes.dbk:142 en/release-notes.dbk:232
#: en/release-notes.dbk:252
msgid "various contributions"
msgstr "verschillende bijdrages"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:108
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Anne</firstname> <surname>Bezemer</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Anne</firstname> <surname>Bezemer</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:112 en/release-notes.dbk:117
msgid "previous release"
msgstr "eerdere uitgave"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:113
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Bob</firstname> <surname>Hilliard</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Bob</firstname> <surname>Hilliard</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:118
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Charles</firstname> <surname>Plessy</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Charles</firstname> <surname>Plessy</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:122
msgid "description of GM965 issue"
msgstr "beschrijving van het probleem met GM965"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:123
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Christian</firstname> <surname>Perrier</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Christian</firstname> <surname>Perrier</"
"surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:127
#| msgid "Lenny installation"
msgid "bubulle, Lenny installation"
msgstr "bubulle, de installatie van Lenny"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:128
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Daniel</firstname> <surname>Baumann</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Daniel</firstname> <surname>Baumann</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:132
msgid "Debian Live"
msgstr "Debian Live"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:133
#| msgid ""
#| "</author>, <author> <firstname>Frans</firstname> <surname>Pop</surname>"
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>David</firstname> <surname>Prévot</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>David</firstname> <surname>Prévot</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:137
msgid "taffit, Wheezy release"
msgstr "taffit, de uitgave van Wheezy"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:138
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Eddy</firstname> <surname>Petrișor</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Eddy</firstname> <surname>Petrișor</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:143
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Emmanuel</firstname> <surname>Kasper</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Emmanuel</firstname> <surname>Kasper</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:147
msgid "backports"
msgstr ""
"backports, het geschikt maken van de nieuwste software voor de huidige "
"stabiele release"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:148
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Esko</firstname> <surname>Arajärvi</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Esko</firstname> <surname>Arajärvi</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:152
msgid "rework X11 upgrade"
msgstr "herwerken van het opwaarderen van X11"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:153
msgid "</author>, <author> <firstname>Frans</firstname> <surname>Pop</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Frans</firstname> <surname>Pop</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:157
#| msgid "previous release (Etch)"
msgid "fjp, previous release (Etch)"
msgstr "fjp, eerdere uitgave (Etch)"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:158
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Giovanni</firstname> <surname>Rapagnani</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Giovanni</firstname> <surname>Rapagnani</"
"surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:162 en/release-notes.dbk:242
msgid "innumerable contributions"
msgstr "talloze bijdragen"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:163
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Gordon</firstname> <surname>Farquharson</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Gordon</firstname> <surname>Farquharson</"
"surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:167 en/release-notes.dbk:222
msgid "ARM port issues"
msgstr "aandachtspunten bij het geschikt maken van Debian voor ARM"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:168
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Javier</firstname> <surname>Fernández-"
"Sanguino Peña</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Javier</firstname> <surname>Fernández-"
"Sanguino Peña</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:172
#| msgid "previous release (Etch), Squeeze release"
msgid "jfs, Etch release, Squeeze release"
msgstr "jfs, uitgave van Etch, uitgave van Squeeze"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:173
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Jens</firstname> <surname>Seidel</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Jens</firstname> <surname>Seidel</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:177
msgid "German translation, innumerable contributions"
msgstr "Duitse vertaling, talloze bijdragen"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:178
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Jonas</firstname> <surname>Meurer</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Jonas</firstname> <surname>Meurer</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:182 en/release-notes.dbk:227
msgid "syslog issues"
msgstr "aandachtspunten syslog"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:183
#| msgid ""
#| "</author>, <author> <firstname>Jonas</firstname> <surname>Meurer</surname>"
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Jonathan</firstname> <surname>Nieder</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Jonathan</firstname> <surname>Nieder</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:187
#| msgid "previous release (Etch), Squeeze release"
msgid "jrnieder@gmail.com, Squeeze release, Wheezy release"
msgstr "jrnieder@gmail.com, uitgave van Squeeze, uitgave van Wheezy"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:188
#| msgid ""
#| "</author>, <author> <firstname>Josip</firstname> <surname>Rodin</surname>"
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Joost</firstname> <surname>van Baal-Ilić</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Joost</firstname> <surname>van Baal-Ilić</"
"surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:192
msgid "joostvb, Wheezy release, Jessie release"
msgstr "joostvb, uitgave van Wheezy, uitgave van Jessie"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:193
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Josip</firstname> <surname>Rodin</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Josip</firstname> <surname>Rodin</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:198
#| msgid ""
#| "</author>, <author> <firstname>Jens</firstname> <surname>Seidel</surname>"
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Julien</firstname> <surname>Cristau</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Julien</firstname> <surname>Cristau</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:202
#| msgid "previous release (Etch), Squeeze release"
msgid "jcristau, Squeeze release, Wheezy release"
msgstr "jcristau, uitgave van Squeeze, uitgave van Wheezy"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:203
#| msgid ""
#| "</author>, <author> <firstname>Justin B</firstname> <surname> Rye</"
#| "surname>"
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Justin B</firstname> <surname>Rye</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Justin B</firstname> <surname>Rye</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:207
msgid "English fixes"
msgstr "correcties Engels"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:208
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>LaMont</firstname> <surname>Jones</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>LaMont</firstname> <surname>Jones</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:212
msgid "description of NFS issues"
msgstr "beschrijving van problemen met NFS"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:213
msgid "</author>, <author> <firstname>Luk</firstname> <surname>Claes</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Luk</firstname> <surname>Claes</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:217
msgid "editors motivation manager"
msgstr "motivatiemanager van de redactie"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:218
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Martin</firstname> <surname>Michlmayr</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Martin</firstname> <surname>Michlmayr</"
"surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:223
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Michael</firstname> <surname>Biebl</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Michael</firstname> <surname>Biebl</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:228
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Moritz</firstname> <surname>Mühlenhoff</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Moritz</firstname> <surname>Mühlenhoff</"
"surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:233
#| msgid ""
#| "</author>, <author> <firstname>Michael</firstname> <surname>Biebl</"
#| "surname>"
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Niels</firstname> <surname>Thykier</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Niels</firstname> <surname>Thykier</surname> "

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:237
msgid "nthykier, Jessie release"
msgstr "nthykier, uitgave van Jessie"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:238
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Noah</firstname> <surname>Meyerhans</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Noah</firstname> <surname>Meyerhans</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:243
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Noritada</firstname> <surname>Kobayashi</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Noritada</firstname> <surname>Kobayashi</"
"surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:247
msgid "Japanese translation (coordination), innumerable contributions"
msgstr "Japanse vertaling (coördinatie), talloze bijdragen"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:248
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Osamu</firstname> <surname>Aoki</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Osamu</firstname> <surname>Aoki</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:253
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Peter</firstname> <surname>Green</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Peter</firstname> <surname>Green</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:257
msgid "kernel version note"
msgstr "opmerking over kernelversie"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:258
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Rob</firstname> <surname>Bradford</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Rob</firstname> <surname>Bradford</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:262 en/release-notes.dbk:287
msgid "Etch release"
msgstr "uitgave van Etch"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:263
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Samuel</firstname> <surname>Thibault</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Samuel</firstname> <surname>Thibault</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:267 en/release-notes.dbk:272
msgid "description of d-i Braille support"
msgstr ""
"beschrijving van de Braille-ondersteuning in het installatiesysteem van "
"Debian"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:268
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Simon</firstname> <surname>Bienlein</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Simon</firstname> <surname>Bienlein</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:273
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Simon</firstname> <surname>Paillard</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Simon</firstname> <surname>Paillard</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:277
#| msgid "innumerable contributions"
msgid "spaillar-guest, innumerable contributions"
msgstr "spaillar-guest, talloze bijdragen"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:278
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Stefan</firstname> <surname>Fritsch</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Stefan</firstname> <surname>Fritsch</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:282
msgid "description of Apache issues"
msgstr "beschrijving van problemen met Apache"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:283
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Steve</firstname> <surname>Langasek</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Steve</firstname> <surname>Langasek</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:288
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Steve</firstname> <surname>McIntyre</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Steve</firstname> <surname>McIntyre</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:292
msgid "Debian CDs"
msgstr "Debian CD's"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:293
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Tobias</firstname> <surname>Scherer</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Tobias</firstname> <surname>Scherer</surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:297 en/release-notes.dbk:302
msgid "description of \"proposed-update\""
msgstr "beschrijving van \"proposed-update\""

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:298
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Vincent</firstname> <surname>McIntyre</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Vincent</firstname> <surname>McIntyre</"
"surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author>
#: en/release-notes.dbk:303
msgid ""
"</author>, and <author> <firstname>W. Martin</firstname> <surname>Borgert</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, and <author> <firstname>W. Martin</firstname> <surname>Borgert</"
"surname>"

#. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:308
msgid "editing Lenny release, switch to DocBook XML"
msgstr "redactie van de uitgave voor Lenny, omschakeling naar DocBook XML"

#. type: Content of: <book><appendix><para>
#: en/release-notes.dbk:309
msgid "</author>."
msgstr "</author>."

#
#. translator names here, depending on language!
#.   </para>
#. <para>Translated into Klingon by:
#.   <author>
#.    <firstname>Firstname1</firstname>
#.    <surname>Surname1</surname>
#.    <contrib>Foo translation</contrib>
#.   </author>,
#.   <author>
#.    <firstname>Firstname2</firstname>
#.    <surname>Surname2</surname>
#.    <contrib>Foo translation</contrib>
#.   </author 
#. type: Content of: <book><appendix><para>
#: en/release-notes.dbk:312
msgid ""
"This document has been translated into many languages. Many thanks to the "
"translators!"
msgstr ""
"Dit document is naar vele talen vertaald. Veel dank aan de vertalers!</"
"para><para>De volgende personen droegen bij tot de Nederlandse vertaling: "
"<author><firstname>Remco</firstname><surname>Rijnders</"
"surname><contrib>(2011)</contrib></author>, <author><firstname>Eric</"
"firstname><surname>Spreen</surname><contrib>(2011)</contrib></author>, "
"<author><firstname>Jeroen</firstname><surname>Schot</"
"surname><contrib>(2012)</contrib></author>, <author><firstname>Vincent</"
"firstname><surname>Zweije</surname><contrib>(2012)</contrib></author>, "
"<author><firstname>Frans</firstname><surname>Spiesschaert</"
"surname><contrib>(2017)</contrib></author>."

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:335
msgid "ACPI"
msgstr "ACPI"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:336
msgid "Advanced Configuration and Power Interface"
msgstr "Advanced Configuration and Power Interface"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:339
msgid "ALSA"
msgstr "ALSA"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:340
msgid "Advanced Linux Sound Architecture"
msgstr "Advanced Linux Sound Architecture"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:343
msgid "APM"
msgstr "APM"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:344
msgid "Advanced Power Management"
msgstr "Advanced Power Management"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:347
msgid "BD"
msgstr "BD"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:348
msgid "Blu-ray Disc"
msgstr "Blu-ray Disc"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:351
msgid "CD"
msgstr "CD"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:352
msgid "Compact Disc"
msgstr "Compact Disc"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:355
msgid "CD-ROM"
msgstr "CD-ROM"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:356
msgid "Compact Disc Read Only Memory"
msgstr "Compact Disc Read Only Memory"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:359
msgid "DHCP"
msgstr "DHCP"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:360
msgid "Dynamic Host Configuration Protocol"
msgstr "Dynamic Host Configuration Protocol"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:363
msgid "DNS"
msgstr "DNS"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:364
msgid "Domain Name System"
msgstr "Domain Name System"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:367
msgid "DVD"
msgstr "DVD"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:368
msgid "Digital Versatile Disc"
msgstr "Digital Versatile Disc"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:371
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:372
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "GNU Image Manipulation Program"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:375
msgid "GNU"
msgstr "GNU"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:376
msgid "GNU's Not Unix"
msgstr "GNU's Not Unix"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:379
msgid "GPG"
msgstr "GPG"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:380
msgid "GNU Privacy Guard"
msgstr "GNU Privacy Guard"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:383
msgid "IDE"
msgstr "IDE"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:384
msgid "Integrated Drive Electronics"
msgstr "Integrated Drive Electronics"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:387
msgid "LDAP"
msgstr "LDAP"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:388
msgid "Lightweight Directory Access Protocol"
msgstr "Lightweight Directory Access Protocol"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:391
msgid "LILO"
msgstr "LILO"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:392
msgid "LInux LOader"
msgstr "LInux LOader"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:395
msgid "LSB"
msgstr "LSB"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:396
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Linux Standard Base"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:399
msgid "LVM"
msgstr "LVM"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:400
msgid "Logical Volume Manager"
msgstr "Logical Volume Manager"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:403
msgid "MTA"
msgstr "MTA"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:404
msgid "Mail Transport Agent"
msgstr "Mail Transport Agent"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:407
#| msgid "BD"
msgid "NBD"
msgstr "NBD"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:408
#| msgid "Network Information Service"
msgid "Network Block Device"
msgstr "Network Block Device"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:411
msgid "NFS"
msgstr "NFS"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:412
msgid "Network File System"
msgstr "Network File System"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:415
msgid "NIC"
msgstr "NIC"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:416
msgid "Network Interface Card"
msgstr "Network Interface Card"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:419
msgid "NIS"
msgstr "NIS"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:420
msgid "Network Information Service"
msgstr "Network Information Service"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:423
msgid "OSS"
msgstr "OSS"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:424
msgid "Open Sound System"
msgstr "Open Sound System"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:427
msgid "RAID"
msgstr "RAID"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:428
msgid "Redundant Array of Independent Disks"
msgstr "Redundant Array of Independent Disks"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:431
msgid "RPC"
msgstr "RPC"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:432
msgid "Remote Procedure Call"
msgstr "Remote Procedure Call"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:435
msgid "SATA"
msgstr "SATA"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:436
msgid "Serial Advanced Technology Attachment"
msgstr "Serial Advanced Technology Attachment"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:439
msgid "SSL"
msgstr "SSL"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:440
msgid "Secure Sockets Layer"
msgstr "Secure Sockets Layer"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:443
msgid "TLS"
msgstr "TLS"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:444
msgid "Transport Layer Security"
msgstr "Transport Layer Security"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:447
msgid "UEFI"
msgstr "UEFI"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:448
msgid "Unified Extensible Firmware Interface"
msgstr "Unified Extensible Firmware Interface"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:451
msgid "USB"
msgstr "USB"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:452
msgid "Universal Serial Bus"
msgstr "Universal Serial Bus"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:455
msgid "UUID"
msgstr "UUID"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:456
msgid "Universally Unique Identifier"
msgstr "Universally Unique Identifier"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:459
msgid "VGA"
msgstr "VGA"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:460
msgid "Video Graphics Array"
msgstr "Video Graphics Array"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:463
msgid "WPA"
msgstr "WPA"

#. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:464
msgid "Wi-Fi Protected Access"
msgstr "Wi-Fi Protected Access"

#~ msgid "previous release (Etch)"
#~ msgstr "eerdere uitgave (Etch)"

#~ msgid "February 4th, 2011"
#~ msgstr "4 februari 2011"
Index: manuals/release-notes/nl/release-notes.po
===================================================================
--- manuals/release-notes/nl/release-notes.po	(svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk/release-notes/nl/release-notes.po)	(revision 11493)
+++ manuals/release-notes/nl/release-notes.po	(.../manuals/release-notes/nl/release-notes.po)	(working copy)
@@ -2,18 +2,21 @@
 # Copyright (C) 2012 The Debian Project.
 # This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: release-notes/release-notes r8418\n"
+"Project-Id-Version: release-notes/release-notes\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-01-26 23:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-29 12:21+0200\n"
-"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-18 22:19+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. type: Attribute 'lang' of: <book>
 #: en/release-notes.dbk:8
@@ -24,7 +27,7 @@
 #: en/release-notes.dbk:9
 msgid "Release Notes for &debian; &release; (&releasename;), &arch-title;"
 msgstr ""
-"Release-opmerkingen voor &debian; &release; (&releasename;), &arch-title;"
+"Notities bij de release van &debian; &release; (&releasename;), &arch-title;"
 
 #. type: Content of: <book><subtitle>
 #: en/release-notes.dbk:11
@@ -32,8 +35,8 @@
 "<ulink url=\"http://www.debian.org/doc/\";>The Debian Documentation Project</"
 "ulink>"
 msgstr ""
-"<ulink url=\"http://www.debian.org/doc/\";>Het Debian Documentatie Project</"
-"ulink>"
+"<ulink url=\"http://www.debian.org/doc/\";>Het Documentatieproject van "
+"Debian</ulink>"
 
 #. type: Content of: <book><bookinfo><editor>
 #: en/release-notes.dbk:17
@@ -112,9 +115,9 @@
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 msgstr ""
-"Als het goed is heeft u een exemplaar van de GNU General Public License "
-"ontvangen bij dit programma; zo niet, stuur dan een brief naar de Free "
-"Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
+"Samen met dit programma zou u een exemplaar van de GNU General Public "
+"License ontvangen moeten hebben; is dit niet het geval, schrijf dan naar de "
+"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
 "02110-1301 USA."
 
 #. type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
@@ -124,14 +127,14 @@
 "licenses/gpl-2.0.html\"/> and <filename>/usr/share/common-licenses/GPL-2</"
 "filename> on &debian;."
 msgstr ""
-"Deze licentietekst is ook beschikbaar op <ulink url=\"http://www.gnu.org/";
-"licenses/gpl-2.0.html\"/> en <filename>/usr/share/common-licenses/GPL-2</"
+"De tekst van deze licentie is ook beschikbaar op <ulink url=\"http://www.gnu.";
+"org/licenses/gpl-2.0.html\"/> en <filename>/usr/share/common-licenses/GPL-2</"
 "filename> op &debian;."
 
 #. type: Content of: <book><appendix><title>
 #: en/release-notes.dbk:84
 msgid "Contributors to the Release Notes"
-msgstr "Mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de release-opmerkingen"
+msgstr "Mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de notities bij de release"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para>
 #: en/release-notes.dbk:86
@@ -138,8 +141,8 @@
 msgid ""
 "Many people helped with the release notes, including, but not limited to"
 msgstr ""
-"Veel mensen hebben geholpen met de release-opmerkingen waaronder, maar niet "
-"alleen,"
+"Veel mensen hebben geholpen met de notities bij de release waaronder, maar "
+"niet alleen,"
 
 #. alphabetical (LANG=C sort) order by firstname 
 #. the contrib will not be printed, but is a reminder for the editor;
@@ -165,10 +168,9 @@
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:102
-#, fuzzy
 #| msgid "previous release"
 msgid "aba, previous releases: 2005 - 2007"
-msgstr "eerdere uitgaven"
+msgstr "aba, eerdere uitgaven: 2005 - 2007"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:103
@@ -193,7 +195,7 @@
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:112 en/release-notes.dbk:117
 msgid "previous release"
-msgstr "eerdere uitgaven"
+msgstr "eerdere uitgave"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:113
@@ -225,10 +227,9 @@
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:127
-#, fuzzy
 #| msgid "Lenny installation"
 msgid "bubulle, Lenny installation"
-msgstr "Installatie van Lenny"
+msgstr "bubulle, de installatie van Lenny"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:128
@@ -244,18 +245,17 @@
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:133
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "</author>, <author> <firstname>Frans</firstname> <surname>Pop</surname>"
 msgid ""
 "</author>, <author> <firstname>David</firstname> <surname>Prévot</surname>"
 msgstr ""
-"</author>, <author> <firstname>Frans</firstname> <surname>Pop</surname>"
+"</author>, <author> <firstname>David</firstname> <surname>Prévot</surname>"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:137
 msgid "taffit, Wheezy release"
-msgstr ""
+msgstr "taffit, de uitgave van Wheezy"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:138
@@ -274,7 +274,9 @@
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:147
 msgid "backports"
-msgstr "backports"
+msgstr ""
+"backports, het geschikt maken van de nieuwste software voor de huidige "
+"stabiele release"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:148
@@ -286,7 +288,7 @@
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:152
 msgid "rework X11 upgrade"
-msgstr "herzien van het opwaarderen van X11"
+msgstr "herwerken van het opwaarderen van X11"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:153
@@ -296,10 +298,9 @@
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:157
-#, fuzzy
 #| msgid "previous release (Etch)"
 msgid "fjp, previous release (Etch)"
-msgstr "eerdere uitgave (Etch)"
+msgstr "fjp, eerdere uitgave (Etch)"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:158
@@ -327,7 +328,7 @@
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:167 en/release-notes.dbk:222
 msgid "ARM port issues"
-msgstr "aandachtspunten ARM port"
+msgstr "aandachtspunten bij het geschikt maken van Debian voor ARM"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:168
@@ -340,10 +341,9 @@
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:172
-#, fuzzy
 #| msgid "previous release (Etch), Squeeze release"
 msgid "jfs, Etch release, Squeeze release"
-msgstr "eerdere uitgave (Etch), Squeeze uitgave"
+msgstr "jfs, uitgave van Etch, uitgave van Squeeze"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:173
@@ -371,24 +371,21 @@
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:183
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "</author>, <author> <firstname>Jonas</firstname> <surname>Meurer</surname>"
 msgid ""
 "</author>, <author> <firstname>Jonathan</firstname> <surname>Nieder</surname>"
 msgstr ""
-"</author>, <author> <firstname>Jonas</firstname> <surname>Meurer</surname>"
+"</author>, <author> <firstname>Jonathan</firstname> <surname>Nieder</surname>"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:187
-#, fuzzy
 #| msgid "previous release (Etch), Squeeze release"
 msgid "jrnieder@gmail.com, Squeeze release, Wheezy release"
-msgstr "eerdere uitgave (Etch), Squeeze uitgave"
+msgstr "jrnieder@gmail.com, uitgave van Squeeze, uitgave van Wheezy"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:188
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "</author>, <author> <firstname>Josip</firstname> <surname>Rodin</surname>"
 msgid ""
@@ -395,12 +392,13 @@
 "</author>, <author> <firstname>Joost</firstname> <surname>van Baal-Ilić</"
 "surname>"
 msgstr ""
-"</author>, <author> <firstname>Josip</firstname> <surname>Rodin</surname>"
+"</author>, <author> <firstname>Joost</firstname> <surname>van Baal-Ilić</"
+"surname>"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:192
 msgid "joostvb, Wheezy release, Jessie release"
-msgstr ""
+msgstr "joostvb, uitgave van Wheezy, uitgave van Jessie"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:193
@@ -411,24 +409,21 @@
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:198
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "</author>, <author> <firstname>Jens</firstname> <surname>Seidel</surname>"
 msgid ""
 "</author>, <author> <firstname>Julien</firstname> <surname>Cristau</surname>"
 msgstr ""
-"</author>, <author> <firstname>Jens</firstname> <surname>Seidel</surname>"
+"</author>, <author> <firstname>Julien</firstname> <surname>Cristau</surname>"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:202
-#, fuzzy
 #| msgid "previous release (Etch), Squeeze release"
 msgid "jcristau, Squeeze release, Wheezy release"
-msgstr "eerdere uitgave (Etch), Squeeze uitgave"
+msgstr "jcristau, uitgave van Squeeze, uitgave van Wheezy"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:203
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "</author>, <author> <firstname>Justin B</firstname> <surname> Rye</"
 #| "surname>"
@@ -435,7 +430,7 @@
 msgid ""
 "</author>, <author> <firstname>Justin B</firstname> <surname>Rye</surname>"
 msgstr ""
-"</author>, <author> <firstname>Justin B</firstname> <surname> Rye</surname>"
+"</author>, <author> <firstname>Justin B</firstname> <surname>Rye</surname>"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:207
@@ -492,7 +487,6 @@
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:233
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "</author>, <author> <firstname>Michael</firstname> <surname>Biebl</"
 #| "surname>"
@@ -499,12 +493,12 @@
 msgid ""
 "</author>, <author> <firstname>Niels</firstname> <surname>Thykier</surname>"
 msgstr ""
-"</author>, <author> <firstname>Michael</firstname> <surname>Biebl</surname>"
+"</author>, <author> <firstname>Niels</firstname> <surname>Thykier</surname> "
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:237
 msgid "nthykier, Jessie release"
-msgstr ""
+msgstr "nthykier, uitgave van Jessie"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:238
@@ -556,7 +550,7 @@
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:262 en/release-notes.dbk:287
 msgid "Etch release"
-msgstr ""
+msgstr "uitgave van Etch"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:263
@@ -568,7 +562,9 @@
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:267 en/release-notes.dbk:272
 msgid "description of d-i Braille support"
-msgstr "beschrijving van d-i Braille-ondersteuning"
+msgstr ""
+"beschrijving van de Braille-ondersteuning in het installatiesysteem van "
+"Debian"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:268
@@ -586,10 +582,9 @@
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:277
-#, fuzzy
 #| msgid "innumerable contributions"
 msgid "spaillar-guest, innumerable contributions"
-msgstr "talloze bijdragen"
+msgstr "spaillar-guest, talloze bijdragen"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author>
 #: en/release-notes.dbk:278
@@ -655,7 +650,7 @@
 #. type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
 #: en/release-notes.dbk:308
 msgid "editing Lenny release, switch to DocBook XML"
-msgstr "redactie van de uitgave voor Lenny, omschakelen naar DocBook XML"
+msgstr "redactie van de uitgave voor Lenny, omschakeling naar DocBook XML"
 
 #. type: Content of: <book><appendix><para>
 #: en/release-notes.dbk:309
@@ -683,14 +678,15 @@
 "translators!"
 msgstr ""
 "Dit document is naar vele talen vertaald. Veel dank aan de vertalers!</"
-"para><para>Vertaald naar het Nederlands door: <author><firstname>Remco</"
-"firstname><surname>Rijnders</surname><contrib>vertalen (moreinfo, old-"
-"stuff)</contrib></author>, <author><firstname>Jeroen</"
-"firstname><surname>Schot</surname><contrib>vertalen (release-notes, whats-"
-"new)</contrib></author>, <author><firstname>Eric</firstname><surname>Spreen</"
-"surname><contrib>vertalen (about, installing) </contrib></author> en "
-"<author><firstname>Vincent</firstname><surname>Zweije</"
-"surname><contrib>correcties</contrib></author>."
+"para><para>De volgende personen droegen bij tot de Nederlandse vertaling: "
+"<author><firstname>Remco</firstname><surname>Rijnders</"
+"surname><contrib>(2011)</contrib></author>, <author><firstname>Eric</"
+"firstname><surname>Spreen</surname><contrib>(2011)</contrib></author>, "
+"<author><firstname>Jeroen</firstname><surname>Schot</"
+"surname><contrib>(2012)</contrib></author>, <author><firstname>Vincent</"
+"firstname><surname>Zweije</surname><contrib>(2012)</contrib></author>, "
+"<author><firstname>Frans</firstname><surname>Spiesschaert</"
+"surname><contrib>(2017)</contrib></author>."
 
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
 #: en/release-notes.dbk:335
@@ -874,17 +870,15 @@
 
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
 #: en/release-notes.dbk:407
-#, fuzzy
 #| msgid "BD"
 msgid "NBD"
-msgstr "BD"
+msgstr "NBD"
 
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
 #: en/release-notes.dbk:408
-#, fuzzy
 #| msgid "Network Information Service"
 msgid "Network Block Device"
-msgstr "Network Information Service"
+msgstr "Network Block Device"
 
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
 #: en/release-notes.dbk:411
@@ -979,12 +973,12 @@
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
 #: en/release-notes.dbk:447
 msgid "UEFI"
-msgstr ""
+msgstr "UEFI"
 
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
 #: en/release-notes.dbk:448
 msgid "Unified Extensible Firmware Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Unified Extensible Firmware Interface"
 
 #. type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
 #: en/release-notes.dbk:451

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: