[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/partners/2017/index.nl.htmlDag iedereen,

In het kader van de gereorganiseerde partner-afdeling van de website van
Debian vindt u in bijlage een ontwerp van partners/2017/index.wml.

Het html-bestand kan zonder problemen gebouwd worden (nu nog met
partners.data uit de overeenkomstige Engelstalige map) en tidy
rapporteert geen fouten in de html.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

#use wml::debian::template title="Partners van Debian in 2017"
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/partners/index.include"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"


<p>Informatie over het huidige partnerprogramma en de lijst
van de huidige partners is te vinden op de
<a href="..">hoofdpagina van het partnerprogramma</a>.

<h3>Voorwaarden van het partnerprogramma van 2017</h3>

<p>Raadpleeg voor bijkomende informatie over het partnerprogramma van
   Debian van 2017
   het <a href="./partners">Partnerprogramma 2017</a>.</p>

<h3>Partners voor 2017</h3>

#include "partners.data"

<hrline>

<h3>Sponsors van DebConf17</h3>

<p>De sponsors van DebConf17 worden vermeld op de
<a href="https://debconf17.debconf.org";>website van DebConf17</a>.</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: