[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] po://installation-guide (gpl)Frans Spiesschaert schreef op za 29-04-2017 om 20:31 [+0200]:
> Dag iedereen,
> 
> In bijlage een eerste versie van po/nl/gpl.po, de laatste
> bijlage bij de installatiehandleiding van Debian.
> 
> 

Doorgestuurd naar Holger Wansing en door hem in het broncodearchief
opgenomen.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: