[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/partners/index.nl.htmlDag iedereen,

Het onderdeel partners van de website werd gereorganiseerd.
Het komt erop neer dat het partnerprogramma voortaan jaarlijks
hernieuwd wordt.
Vroeger waren enkele pagina's van het partneronderdeel van
de website naar het Nederlands vertaald. Om die niet verloren
te laten gaan moeten we ook voor de Nederlandstalige webpagina's
op de nieuwe structuur overschakelen.
In bijlage alvast het wml-bestand voor partners/index.nl.html.

Momenteel kan dat html-bestand nog niet gebouwd worden, omdat
de opdracht
#include "$(CUR_YEAR)/partners.data"
niet uitgevoerd kan worden, vermits de map $(CUR_YEAR) en het bestand
partners.data nog niet bestaan.
Maar door de include-opdracht als volgt aan te passen, is het wel
mogelijk om voorlopig een html-bestand te bouwen.
#include "$(ENGLISHDIR)/partners/$(CUR_YEAR)/partners.data"
Bij de controle van dat voorlopig html-bestand vindt tidy geen fouten.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

#use wml::debian::template title="Partnerprogramma van Debian" BARETITLE=true
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/partners/index.include"
#use wml::debian::translation-check translation="1.132"

<H3>Wat is het partnerprogramma?</H3>
<div class="centerblock">
 <p>Het partnerprogramma werd in het leven geroepen om erkenning te geven
   aan bedrijven en organisaties die Debian blijvend ondersteunen.
   Dankzij de substantiële steun van deze partners, werden we in staat
   gesteld om Debian te ontwikkelen en te verbeteren. We willen onze
   erkentelijkheid voor hun inspanningen graag officieel maken en hopen in de
   toekomst een goede werkrelatie te blijven behouden.</p>

<p>Ga voor meer informatie over het partnerprogramma van Debian naar
  <A HREF="$(CUR_YEAR)/partners">Partnerprogramma</A>.</p>

<h3><a href="$(CUR_YEAR)/">Huidige partners</a></h3>

#include "$(ENGLISHDIR)/partners/$(CUR_YEAR)/partners.data"

<hrline>

#include "$(ENGLISHDIR)/partners/years.include"
<p>Informatie over het partnerprogramma en de lijst van partners van vorige
jaren vindt u op de volgende pagina's:
<:= get_past_partners_list(); :>

</div>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: