[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] po://installation-guide (random-bits)Dag iedereen,

Frans Spiesschaert schreef op wo 12-04-2017 om 20:52 [+0200]:
> Dag iedereen,
> 
> In bijlage een eerste versie van po/nl/random-bits.po, de vierde
> bijlage bij de installatiehandleiding van Debian.
> 

Het bestand werd doorgestuurd naar Holger Wansing en door hem in de
broncode van d-i opgenomen.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: