[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] ddtp://packagekit.ddtpFrans Spiesschaert schreef op za 15-04-2017 om 22:46 [+0200]:
> Dag iedereen,
> 
> In bijlage de vertaalde pakketbeschrijvingen voor packagekit.
> 

Is nu ingediend.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: