[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://nixstatsagentDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor
nixstatsagent.
Ook in bijlage een bestand met de verschillen met de vorige versie.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of nixstatsagent debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nixstatsagent package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nixstatsagent\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nixstatsagent@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-16 10:24+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-24 10:03+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
#| msgid "User name:"
msgid "User ID:"
msgstr "Gebruikers-ID:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
#| msgid "Type your user name at NixStats.com or at your service provider."
msgid "Type your user ID at NixStats.com or at your service provider."
msgstr "Typ uw gebruikers-ID bij NixStats.com of bij uw serviceprovider."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001 ../templates:2001
msgid ""
"Without this value set, the agent will be operating in the test mode (no "
"data will be sent to your service provider at all)."
msgstr ""
"Als deze waarde niet ingesteld is, zal dit gereedschap in testmodus opereren "
"(er zullen helemaal geen data verzonden worden naar uw serviceprovider)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid "Server name:"
msgid "Server ID:"
msgstr "Server-ID:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid "Type your server name at NixStats.com or at your service provider."
msgid "Type your server ID at NixStats.com or at your service provider."
msgstr "Typ uw server-ID bij NixStats.com of bij uw serviceprovider."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"This setting will be ignored if you receive a server ID automatically, in "
"which case you may skip setting this value."
msgstr ""
"Deze instelling zal genegeerd worden als u automatisch een server-ID krijgt. "
"In een dergelijk geval kunt u het instellen van deze waarde overslaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "API host name:"
msgstr "API hostnaam:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#| msgid ""
#| "If you're using NixStats.com service, leave it empty. Or type your "
#| "service provider's API host name."
msgid ""
"If you're using NixStats.com service, leave it empty. Otherwise type your "
"service provider's API host name."
msgstr ""
"Indien u gebruik maakt van de diensten van NixStats.com, moet u dit leeg "
"laten. Typ anders de API hostnaam van uw serviceprovider."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "API path name:"
msgstr "API padnaam:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#| msgid ""
#| "If you're using NixStats.com service, leave it empty. Or type your "
#| "service provider's API path name."
msgid ""
"If you're using NixStats.com service, leave it empty. Otherwise type your "
"service provider's API path name."
msgstr ""
"Indien u gebruik maakt van de diensten van NixStats.com, moet u dit leeg "
"laten. Typ anders de API padnaam van uw serviceprovider."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
#| msgid "Obtain the server name automatically?"
msgid "Obtain the new server ID automatically?"
msgstr "De nieuwe server-ID automatisch verkrijgen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
#| msgid ""
#| "If you're using NixStats.com service, you can obtain a new server name "
#| "automatically via API."
msgid ""
"If you're using NixStats.com service, you can obtain a new server ID "
"automatically via NixStats.com API."
msgstr ""
"Indien u gebruik maakt van de diensten van NixStats.com, kunt u automatisch "
"een nieuwe server-ID verkrijgen via de API van NixStats.com."

#~ msgid ""
#~ "Without this value set, the agent will be operating in the test mode (no "
#~ "data will be sent toyour service provider at all)."
#~ msgstr ""
#~ "Als deze waarde niet ingesteld is, zal dit instrument in testmodus "
#~ "opereren (er zullen helemaal geen data verzonden worden naar uw "
#~ "serviceprovider)."
--- projecten/vertaal/debconf/nixstatsagent_1.1.2-1_nl.po	2016-12-31 16:51:42.015203328 +0100
+++ projecten/vertaal/debconf/nixstatsagent_1.1.4-1_nl.po	2017-01-24 10:03:24.684927167 +0100
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nixstatsagent\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: nixstatsagent@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-12-27 16:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-12-31 16:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-01-16 10:24+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-01-24 10:03+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -22,14 +22,16 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:1001
-msgid "User name:"
-msgstr "Gebruikersnaam:"
+#| msgid "User name:"
+msgid "User ID:"
+msgstr "Gebruikers-ID:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:1001
-msgid "Type your user name at NixStats.com or at your service provider."
-msgstr "Typ uw gebruikersnaam bij NixStats.com of bij uw serviceprovider."
+#| msgid "Type your user name at NixStats.com or at your service provider."
+msgid "Type your user ID at NixStats.com or at your service provider."
+msgstr "Typ uw gebruikers-ID bij NixStats.com of bij uw serviceprovider."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -38,30 +42,32 @@
 "Without this value set, the agent will be operating in the test mode (no "
 "data will be sent to your service provider at all)."
 msgstr ""
-"Als deze waarde niet ingesteld is, zal dit instrument in testmodus opereren "
+"Als deze waarde niet ingesteld is, zal dit gereedschap in testmodus opereren "
 "(er zullen helemaal geen data verzonden worden naar uw serviceprovider)."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:2001
-msgid "Server name:"
-msgstr "Servernaam:"
+#| msgid "Server name:"
+msgid "Server ID:"
+msgstr "Server-ID:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:2001
-msgid "Type your server name at NixStats.com or at your service provider."
-msgstr "Typ uw servernaam bij NixStats.com of bij uw serviceprovider."
+#| msgid "Type your server name at NixStats.com or at your service provider."
+msgid "Type your server ID at NixStats.com or at your service provider."
+msgstr "Typ uw server-ID bij NixStats.com of bij uw serviceprovider."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:2001
 msgid ""
-"Without this value set, the agent will be operating in the test mode (no "
-"data will be sent toyour service provider at all)."
+"This setting will be ignored if you receive a server ID automatically, in "
+"which case you may skip setting this value."
 msgstr ""
-"Als deze waarde niet ingesteld is, zal dit instrument in testmodus opereren "
-"(er zullen helemaal geen data verzonden worden naar uw serviceprovider)."
+"Deze instelling zal genegeerd worden als u automatisch een server-ID krijgt. "
+"In een dergelijk geval kunt u het instellen van deze waarde overslaan."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -72,9 +78,12 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:3001
+#| msgid ""
+#| "If you're using NixStats.com service, leave it empty. Or type your "
+#| "service provider's API host name."
 msgid ""
-"If you're using NixStats.com service, leave it empty. Or type your service "
-"provider's API host name."
+"If you're using NixStats.com service, leave it empty. Otherwise type your "
+"service provider's API host name."
 msgstr ""
 "Indien u gebruik maakt van de diensten van NixStats.com, moet u dit leeg "
 "laten. Typ anders de API hostnaam van uw serviceprovider."
@@ -88,9 +97,12 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:4001
+#| msgid ""
+#| "If you're using NixStats.com service, leave it empty. Or type your "
+#| "service provider's API path name."
 msgid ""
-"If you're using NixStats.com service, leave it empty. Or type your service "
-"provider's API path name."
+"If you're using NixStats.com service, leave it empty. Otherwise type your "
+"service provider's API path name."
 msgstr ""
 "Indien u gebruik maakt van de diensten van NixStats.com, moet u dit leeg "
 "laten. Typ anders de API padnaam van uw serviceprovider."
@@ -98,8 +110,9 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:5001
-msgid "Obtain the server name automatically?"
-msgstr "De servernaam automatisch verkrijgen?"
+#| msgid "Obtain the server name automatically?"
+msgid "Obtain the new server ID automatically?"
+msgstr "De nieuwe server-ID automatisch verkrijgen?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -104,9 +117,20 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:5001
+#| msgid ""
+#| "If you're using NixStats.com service, you can obtain a new server name "
+#| "automatically via API."
 msgid ""
-"If you're using NixStats.com service, you can obtain a new server name "
-"automatically via API."
+"If you're using NixStats.com service, you can obtain a new server ID "
+"automatically via NixStats.com API."
 msgstr ""
-"Indien u gebruik maakt van de diensten van NixStats.com, kunt u een nieuwe "
-"servernaam automatisch verkrijgen via API."
+"Indien u gebruik maakt van de diensten van NixStats.com, kunt u automatisch "
+"een nieuwe server-ID verkrijgen via de API van NixStats.com."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Without this value set, the agent will be operating in the test mode (no "
+#~ "data will be sent toyour service provider at all)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Als deze waarde niet ingesteld is, zal dit instrument in testmodus "
+#~ "opereren (er zullen helemaal geen data verzonden worden naar uw "
+#~ "serviceprovider)."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: