[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://postfixDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor
postfix. Ook in bijlage het verschil met de vorige versie.


LaMont Jones schreef op vr 30-12-2016 om 14:09 [-0700]:
> Hi,
> 
> [Right after I sent the last email, review found that one more template
> was needed. Please do the translations based on this email, not the
> earlier one.]
> 
> You are noted as the last translator of the debconf translation for
> postfix. The English template has been changed, and now some messages
> are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
> I would be grateful if you could take the time and update it.
> Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
> against postfix.
> 
> The deadline for receiving the updated translation is
> Sun, 08 Jan 2017 17:00:00 -0700.
> 
> Thanks in advance,
> 

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of postfix debconf templates.
# Copyright (C) 2008, 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the postfix package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2008.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postfix 3.1.3-6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postfix@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-30 20:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-31 16:02+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Add a 'mydomain' entry in main.cf for upgrade?"
msgstr ""
"Wilt u een 'mydomain'-ingang toevoegen aan main.cf voor de opwaardering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Postfix version 2.3.3-2 and later require changes in main.cf. Specifically, "
"mydomain must be specified, since hostname(1) is not a fully qualified "
"domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Postfix-versie 2.3.3-2 en later vereisen aanpassingen in main.cf. Specifiek "
"dient mydomain aangegeven te zijn, aangezien hostname(1) geen volledig "
"gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) is."

# Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically set mydomain based on the FQDN "
"of the machine."
msgstr ""
"Als u nalaat om dit in te stellen resulteert dit in een niet-werkend e-mail-"
"systeem. Als u de opwaardering wilt afbreken dient u hier te weigeren, u "
"kunt de configuratie dan zelf toevoegen. Als u wilt dat mydomain automatisch "
"ingesteld wordt afgaande op de FQDN van deze machine dient u dit te "
"aanvaarden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Set smtpd_relay_restrictions in main.cf for upgrade?"
msgstr ""
"Wilt u smtpd_relay_restrictions instellen in main.cf voor de opwaardering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Postfix version 2.10 adds smtpd_relay_restrictions, to separate relaying "
"restrictions from recipient restrictions, and you have a non-default value "
"for smtpd_recipient_restrictions."
msgstr ""
"Postfix-versie 2.10 introduceert smtpd_relay_restrictions, om een "
"onderscheid te maken tussen restricties van toepassing op doorgestuurde e-"
"mail en restricties van toepassing op e-mail bij eindbestemming, en u heeft "
"een waarde voor smtpd_recipient_restrictions die afwijkt van de standaard."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Failure to do this may result in deferred or bounced mail after the "
"upgrade. Accept this option to set smtpd_relay_restrictions equal to "
"smtpd_recipient_restrictions."
msgstr ""
"Dit niet doen kan leiden tot laattijdige of geretourneerde post na de "
"opwaardering. Als u deze optie aanvaardt, krijgt smtpd_relay_restrictions "
"dezelfde instelling als smtpd_recipient_restrictions."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#| msgid "Update configuration to avoid compatibility warnings"
msgid "Update configuration to avoid compatibility warnings?"
msgstr ""
"De configuratie bijwerken om waarschuwingen over compatibiliteit te "
"vermijden?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This upgrade of postfix changes some default values in the configuration. As "
"part of this upgrade, the following will be changed: (1) chrooted components "
"will be changed from '-' to 'y' in master.cf, and (2) myhostname will be set "
"to a fully-qualified domain name if it is not already such. The install "
"will be aborted if you do not allow the change."
msgstr ""
"Deze opwaardering van postfix wijzigt in de configuratie een aantal "
"standaardwaarden. Als onderdeel van deze opwaardering zal het volgende "
"gewijzigd worden: (1) in master.cf zullen componenten in een chroot-omgeving "
"van '-' naar 'y' veranderd worden en (2) myhostname zal ingesteld worden op "
"een volledige unieke domeinnaam als dat nog niet het geval is. De "
"installatie zal afgebroken worden als u deze wijzigingen niet aanvaardt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Update master.cf for merged lmtp/smtp binary?"
msgstr ""
"Het bestand master.cf bijwerken in functie van het gecombineerd lmtp/smtp "
"binair?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
#| msgid ""
#| "This upgrade of postfix changes where daemons are located, and your "
#| "postfix configuration explicitly specifies the old location. The install "
#| "will be aborted if you do not allow the change."
msgid ""
"This upgrade of postfix drops the \"lmtp\" symlink, and your configuration "
"(master.cf) refers to it: lmtp was merged into smtp long ago. The install "
"will be aborted if you do not allow the change."
msgstr ""
"Deze opwaardering van postfix laat de symbolische koppeling \"lmtp\" vallen "
"en uw configuratie (master.cf) verwijst ernaar: lang geleden werd lmtp "
"ingevoegd in smtp. De installatie zal afgebroken worden als u de wijziging "
"niet toestaat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
#| msgid "Update main.cf for daemon_directory change"
msgid "Update main.cf for daemon_directory change?"
msgstr ""
"Het bestand main.cf bijwerken in functie van de gewijzigde daemon_directory?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"This upgrade of postfix changes where daemons are located, and your postfix "
"configuration explicitly specifies the old location. The install will be "
"aborted if you do not allow the change."
msgstr ""
"Deze opwaardering van postfix wijzigt de plaats waar achtergronddiensten "
"zich bevinden en uw configuratie van postfix vermeldt expliciet de oude "
"locatie. De installatie zal afgebroken worden als u de wijziging niet "
"toestaat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
#| msgid "Update dynamicmaps.cf for 3.0"
msgid "Update dynamicmaps.cf for 3.0?"
msgstr "Het bestand dynamicmaps.cf bijwerken voor 3.0?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Postfix version 3.0 changes how dynamic maps are delivered, and your "
"dynamicmaps.cf does not reflect that. Accept this option to convert "
"dynamicmaps.cf to the version required for 3.0."
msgstr ""
"Postfix versie 3.0 wijzigt de manier waarop post aan dynamisch omgezette "
"adressen wordt afgeleverd en uw dynamicmaps.cf reflecteert dat niet. "
"Accepteer deze optie om dynamicmaps.cf te converteren naar de versie die "
"voor 3.0 vereist is."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Add 'sqlite' entry to dynamicmaps.cf?"
msgstr "Een 'sqlite'-item toevoegen aan dynamicmaps.cf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Postfix version 2.9 adds sqlite support to maps, but your dynamicmaps.cf "
"does not reflect that. Accept this option to add support for sqlite maps."
msgstr ""
"Postfix versie 2.9 voegt sqlite-ondersteuning toe aan adresomzettingen, maar "
"dit staat niet in uw dynamicmaps.cf. Accepteer deze optie om ondersteuning "
"voor sqlite-adresomzetting toe te voegen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Install postfix despite an unsupported kernel?"
msgstr ""
"Postfix toch installeren, ondanks het feit dat uw kernel niet wordt "
"ondersteund?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Postfix uses features that are not found in kernels prior to 2.6. If you "
"proceed with the installation, Postfix will not run."
msgstr ""
"Postfix maakt gebruik van functionaliteit die in kernelversies kleiner dan "
"2.6 niet beschikbaar is. Als u doorgaat met de installatie zal Postfix niet "
"werken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgstr ""
"Wilt u dat het 'retry'-item in master.cf verbeterd wordt voor de "
"opwaardering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Postfix version 2.4 requires that the retry service be added to master.cf."
msgstr ""
"De 2.4 versie van Postfix vereist dat de 'retry'-dienst toegevoegd wordt aan "
"master.cf."

# Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with "
"Postfix 2.4 in this respect."
msgstr ""
"Als u nalaat om dit in te stellen resulteert dit in een niet-werkend e-mail-"
"systeem. Als u de opwaardering wilt afbreken dient u hier te weigeren. U "
"kunt deze configuratie vervolgens zelf toevoegen. Om master.cf in dit "
"verband automatisch compatibel te maken met Postfix 2.4 dient u deze optie "
"te aanvaarden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Correct tlsmgr entry in master.cf for upgrade?"
msgstr ""
"Wilt u dat het 'tlsmgr'-item in master.cf verbeterd wordt voor de "
"opwaardering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Postfix version 2.2 has changed the invocation of tlsmgr."
msgstr "De 2.2 versie van Postfix heeft het inroepen van tlsmgr veranderd."

# Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with "
"Postfix 2.2 in this respect."
msgstr ""
"Als u nalaat om dit in te stellen resulteert dit in een niet-werkend e-mail-"
"systeem. Als u de opwaardering wilt afbreken dient u hier te weigeren. U "
"kunt deze configuratie dan zelf toevoegen. Aanvaard deze optie om master.cf "
"in dit verband automatisch compatibel te maken met Postfix 2.2."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Ignore incorrect hostname entry?"
msgstr "Wilt u dat de onjuiste computernaam genegeerd wordt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"The string '${enteredstring}' does not follow RFC 1035 and does not appear "
"to be a valid IP address."
msgstr ""
"De ingevoerde tekenreeks '${enteredstring}' voldoet niet aan RFC 1035 en "
"lijkt ook geen geldig IP-adres te zijn."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"RFC 1035 states that 'each component must start with an alphanum, end with "
"an alphanum and contain only alphanums and hyphens. Components must be "
"separated by full stops.'"
msgstr ""
"RFC 1035 stelt dat 'elk onderdeel dient te starten met een alfanumeriek "
"teken, moet eindigen met een alfanumeriek teken en slechts alfanumerieke "
"tekens en koppeltekens mag bevatten. Onderdelen dienen van elkaar gescheiden "
"te worden met punten.'"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Please choose whether you want to keep that choice anyway."
msgstr "Wilt u deze keuze toch behouden?"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:12001
msgid "No configuration"
msgstr "Geen configuratie"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:12001
msgid "Internet Site"
msgstr "Internetsite"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:12001
msgid "Internet with smarthost"
msgstr "Internet met smarthost"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:12001
msgid "Satellite system"
msgstr "Satellietsysteem"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:12001
msgid "Local only"
msgstr "Enkel lokaal"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:12002
msgid "General type of mail configuration:"
msgstr "Algemeen type e-mailserverconfiguratie:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:12002
msgid ""
"Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr "Wat voor e-mail-serverconfiguratie komt het best met uw noden overeen?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:12002
msgid ""
" No configuration:\n"
" Should be chosen to leave the current configuration unchanged.\n"
" Internet site:\n"
" Mail is sent and received directly using SMTP.\n"
" Internet with smarthost:\n"
" Mail is received directly using SMTP or by running a utility such\n"
" as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.\n"
" Satellite system:\n"
" All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for delivery.\n"
" Local only:\n"
" The only delivered mail is the mail for local users. There is no network."
msgstr ""
"Geen configuratie:\n"
" Kies dit als u de huidige configuratie wilt laten zoals ze is.\n"
"Internetsite:\n"
" E-mail wordt rechtstreeks via SMTP verstuurd en ontvangen.\n"
"Internet met smarthost:\n"
" E-mail wordt rechtstreeks via SMTP of via een hulpprogramma\n"
" zoals fetchmail ontvangen. Uitgaande mail wordt via een\n"
" smarthost verstuurd.\n"
"Satellietsysteem:\n"
" Alle e-mail wordt naar een andere machine (een zogenaamde\n"
" smarthost) verstuurd voor aflevering.\n"
"Enkel lokaal:\n"
" Enkel e-mail voor lokale gebruikers wordt afgeleverd, er is geen\n"
" netwerk."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Postfix not configured"
msgstr "Postfix is niet geconfigureerd"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and will "
"not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a later "
"date, or configure it yourself by:\n"
" - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
" - Running 'service postfix start'."
msgstr ""
"U heeft gekozen voor 'Geen configuratie'. Postfix wordt dus niet "
"geconfigureerd en zal standaard niet gestart worden. U kunt dit later "
"instellen via het commando 'dpkg-reconfigure postfix', of dit handmatig "
"configureren door:\n"
" - /etc/postfix/main.cf naar uw wensen in te stellen;\n"
" - het commando 'service postfix start' uit te voeren."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "System mail name:"
msgstr "E-mail-naam van dit systeem:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" _ALL_ mail "
"addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>: "
"please do not make your machine send out mail from root@example.org unless "
"root@example.org has told you to."
msgstr ""
"De 'e-mail-naam' is het domein dat gebruikt wordt om _ALLE_ e-mailadressen "
"zonder een domeinnaam te 'kwalificeren'. Dit omvat e-mail naar en van "
"<root>: laat uw machine aub. geen e-mail versturen van root@example.org "
"tenzij root@example.org u dit opgedragen heeft."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"This name will also be used by other programs. It should be the single, "
"fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Deze naam wordt ook gebruikt door andere programma's en dient de volledige "
"unieke domeinnaam (FQDN - fully qualified domain name) te zijn."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'example.org' whch is registered
#. as a domain name reserved for documentation as per RFC 2606
#: ../templates:14001
msgid ""
"Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct "
"value for this option would be example.org."
msgstr ""
"Als een geldig e-mailadres op de lokale computer 'foo@example.org' is, dan "
"is de juiste waarde voor deze optie 'example.org'."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Other destinations to accept mail for (blank for none):"
msgstr ""
"Andere bestemmingen waarvoor e-mail aanvaard wordt (laat leeg indien geen):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"Please give a comma-separated list of domains for which this machine should "
"consider itself the final destination. If this is a mail domain gateway, you "
"probably want to include the top-level domain."
msgstr ""
"Gelieve een komma-gescheiden lijst van domeinen op te geven waarvoor deze "
"machine zichzelf als de eindbestemming moet beschouwen. Indien dit een e-"
"mail-domein gateway is kunt u best het top-niveau domein toevoegen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "SMTP relay host (blank for none):"
msgstr "SMTP-doorvoerserver (laat leeg indien geen):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
msgid ""
"Please specify a domain, host, host:port, [address] or [address]:port. Use "
"the form [destination] to turn off MX lookups. Leave this blank for no relay "
"host."
msgstr ""
"Gelieve een domein, computer, computer:poort, [adres] of [adres]:poort op te "
"geven. Gebruik de vorm [bestemming] om MX-opzoekingen te vermijden. Laat dit "
"leeg als er geen doorvoerserver gebruikt wordt."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Do not specify more than one host."
msgstr "Geef niet meer dan één computer."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
msgid ""
"The relayhost parameter specifies the default host to send mail to when no "
"entry is matched in the optional transport(5) table. When no relay host is "
"given, mail is routed directly to the destination."
msgstr ""
"De 'relayhost'-parameter (doorvoerserver-parameter) geeft een standaard "
"server op waarnaar e-mail gestuurd wordt indien geen enkel item in de "
"facultatieve overzettabel (transport(5)) een overeenkomst oplevert. Indien "
"er geen doorvoerserver opgegeven is, wordt e-mail rechtstreeks naar de "
"bestemming gestuurd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "Use procmail for local delivery?"
msgstr "Procmail gebruiken voor lokale aflevering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "Please choose whether you want to use procmail to deliver local mail."
msgstr "Wilt u procmail gebruiken om lokale e-mail af te leveren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up "
"an alias that forwards mail for root to a real user."
msgstr ""
"Merk op dat u, bij gebruik van procmail voor systeemwijde aflevering, een "
"alias dient in te stellen zodat post voor root naar een echte gebruiker "
"gestuurd wordt."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:18001
msgid "all"
msgstr "alle"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:18001
msgid "ipv6"
msgstr "ipv6"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:18001
msgid "ipv4"
msgstr "ipv4"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:18002
msgid "Internet protocols to use:"
msgstr "Te gebruiken internetprotocollen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:18002
msgid ""
"By default, whichever Internet protocols are enabled on the system at "
"installation time will be used. You may override this default with any of "
"the following:"
msgstr ""
"Standaard wordt er geluisterd op alle tijdens de installatie actieve "
"internetprotocollen. U kunt de standaardwaarde vervangen door één van de "
"volgende:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:18002
msgid ""
" all : use both IPv4 and IPv6 addresses;\n"
" ipv6: listen only on IPv6 addresses;\n"
" ipv4: listen only on IPv4 addresses."
msgstr ""
" alle: gebruik zowel IPv4 als IPv6 adressen;\n"
" ipv6: luister enkel op IPv6 adressen;\n"
" ipv4: luister enkel op IPv4 adressen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid "Local address extension character:"
msgstr "Lokaal adres-uitbreidingskarakter:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid ""
"Please choose the character that will be used to define a local address "
"extension."
msgstr ""
"Welk letterteken zal gebruikt worden om een lokale adres-uitbreiding aan te "
"geven?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid "To not use address extensions, leave the string blank."
msgstr "Laat dit leeg indien u geen adres-uitbreidingen wilt gebruiken."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "Bad recipient delimiter"
msgstr "Slecht ontvanger-scheidingsteken"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:20001
msgid ""
"The recipient delimiter must be a single character. '${enteredstring}' is "
"what you entered."
msgstr ""
"Het ontvanger-scheidingsteken is een enkel letterteken, u heeft "
"'${enteredstring}' ingevoerd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:21001
msgid "Force synchronous updates on mail queue?"
msgstr "Synchroon bijwerken van de post-wachtrij afdwingen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:21001
msgid ""
"If synchronous updates are forced, then mail is processed more slowly. If "
"not forced, then there is a remote chance of losing some mail if the system "
"crashes at an inopportune time, and you are not using a journaled filesystem "
"(such as ext3)."
msgstr ""
"Wanneer synchrone bijwerking afgedwongen wordt, verloopt het verwerken van "
"berichten trager. Wanneer dit niet afgedwongen wordt is het mogelijk (maar "
"onwaarschijnlijk) dat er berichten verloren gaan als het systeem op het "
"verkeerde moment vastloopt en u geen gebruik maakt van een \"journalling\"-"
"bestandssysteem (zoals ext3)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22001
msgid "Local networks:"
msgstr "Lokale netwerken:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22001
msgid ""
"Please specify the network blocks for which this host should relay mail. The "
"default is just the local host, which is needed by some mail user agents. "
"The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If just connecting "
"via one IP version, the unused value(s) may be removed."
msgstr ""
"Voor welke netwerkblokken dient deze machine e-mail door te geven? Standaard "
"is dit enkel de lokale computer, wat noodzakelijk is voor sommige e-"
"mailclients. De standaardwaarde omvat zowel IPv4 als IPv6 voor de lokale "
"computer. Als u enkel via één IP-versie verbinding maakt kunt u de niet-"
"gebruikte waarden verwijderen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22001
msgid ""
"If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the "
"netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed."
msgstr ""
"Als dit een smarthost is voor een groep machines dient u hier de "
"netwerkblokken op te geven. Als u dit nalaat wordt e-mail geweigerd in "
"plaats van doorgestuurd."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22001
msgid ""
"To use the postfix default (which is based on the connected subnets), leave "
"this blank."
msgstr ""
"Om de postfix-standaard te gebruiken (die gebaseerd is op verbonden "
"subnetwerken) dient u dit leeg te laten."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:23001
msgid "Mailbox size limit (bytes):"
msgstr "Maximum postvakgrootte (in bytes):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:23001
msgid ""
"Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to "
"prevent runaway software errors. A value of zero (0) means no limit. The "
"upstream default is 51200000."
msgstr ""
"Wat is de maximum grootte die Postfix op postvakken dient te plaatsen om "
"fouten van op hol geslagen software te voorkomen. 0 betekent geen limiet. "
"(de bovenstroomse standaardwaarde is 51200000)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:24001
msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgstr "Ontvanger van e-mail gericht aan 'root' of 'postmaster':"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:24001
msgid ""
"Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be "
"redirected to the user account of the actual system administrator."
msgstr ""
"E-mail voor de 'postmaster', 'root' en andere systeemaccounts dient omgeleid "
"te worden naar de gebruikersaccount van de eigenlijke systeembeheerder."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:24001
msgid ""
"If this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/nobody, "
"which is not recommended."
msgstr ""
"Als u dit leeg laat wordt deze e-mail opgeslagen in /var/mail/nobody, dit is "
"af te raden."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:24001
msgid "Mail is not delivered to external delivery agents as root."
msgstr "Als root worden geen e-mails aan externe aflever-agenten afgeleverd."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:24001
msgid ""
"If you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for "
"root, then you should add this entry. Leave this blank to not add one."
msgstr ""
"Indien u reeds een bestand /etc/aliases heeft en deze geen ingang voor "
"'root' heeft, dan dient u deze toe te voegen. Laat dit veld leeg om geen "
"ingang toe te voegen."
--- projecten/vertaal/debconf/postfix_3.1.0-4_nl.po	2016-07-29 11:08:55.522869221 +0200
+++ projecten/vertaal/debconf/postfix_3.1.3-6_nl.po	2016-12-31 16:02:05.140237173 +0100
@@ -7,10 +7,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: postfix 3.1.0-4\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-07-21 14:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-07-29 11:08+0200\n"
+"Project-Id-Version: postfix 3.1.3-6\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: postfix@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-12-30 20:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-12-31 16:02+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -90,9 +90,11 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:3001
-msgid "Update configuration to avoid compatibility warnings"
+#| msgid "Update configuration to avoid compatibility warnings"
+msgid "Update configuration to avoid compatibility warnings?"
 msgstr ""
-"De configuratie bijwerken om waarschuwingen over compatibiliteit te vermijden"
+"De configuratie bijwerken om waarschuwingen over compatibiliteit te "
+"vermijden?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -114,12 +116,39 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:4001
-msgid "Update main.cf for daemon_directory change"
-msgstr "Werk main.cf bij voor een wijziging van daemon_directory"
+msgid "Update master.cf for merged lmtp/smtp binary?"
+msgstr ""
+"Het bestand master.cf bijwerken in functie van het gecombineerd lmtp/smtp "
+"binair?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:4001
+#| msgid ""
+#| "This upgrade of postfix changes where daemons are located, and your "
+#| "postfix configuration explicitly specifies the old location. The install "
+#| "will be aborted if you do not allow the change."
+msgid ""
+"This upgrade of postfix drops the \"lmtp\" symlink, and your configuration "
+"(master.cf) refers to it: lmtp was merged into smtp long ago. The install "
+"will be aborted if you do not allow the change."
+msgstr ""
+"Deze opwaardering van postfix laat de symbolische koppeling \"lmtp\" vallen "
+"en uw configuratie (master.cf) verwijst ernaar: lang geleden werd lmtp "
+"ingevoegd in smtp. De installatie zal afgebroken worden als u de wijziging "
+"niet toestaat."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../templates:5001
+#| msgid "Update main.cf for daemon_directory change"
+msgid "Update main.cf for daemon_directory change?"
+msgstr ""
+"Het bestand main.cf bijwerken in functie van de gewijzigde daemon_directory?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../templates:5001
 msgid ""
 "This upgrade of postfix changes where daemons are located, and your postfix "
 "configuration explicitly specifies the old location. The install will be "
@@ -132,9 +161,10 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../templates:5001
-msgid "Update dynamicmaps.cf for 3.0"
-msgstr "Werk dynamicmaps.cf bij voor 3.0"
+#: ../templates:6001
+#| msgid "Update dynamicmaps.cf for 3.0"
+msgid "Update dynamicmaps.cf for 3.0?"
+msgstr "Het bestand dynamicmaps.cf bijwerken voor 3.0?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: