[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://libvirtDag iedereen,


In bijlage een eerste vertaling van de debconf-teksten voor
libvirt.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of libvirt debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the libvirt package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libvirt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: libvirt@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-22 14:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-31 15:20+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libvirt-daemon-system.templates:1001
msgid "Continue with incorrect libvirt-qemu user/group ID(s)?"
msgstr "Verdergaan met foutieve gebruikers-/groeps-ID(s) voor libvirt-qemu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libvirt-daemon-system.templates:1001
msgid ""
" The user/group ID (uid/gid) allocated for libvirt-qemu (64055)\n"
" seems to be taken by another user/group, thus it is not possible\n"
" to create the user/group with this numeric ID."
msgstr ""
" De gebruikers-/groeps-ID (uid/gid) die bestemd is voor libvirt-qemu "
"(64055)\n"
" lijkt ingenomen te zijn door een andere gebruiker/groep. Het is dus\n"
" niet mogelijk om de gebruiker/groep aan te maken met deze numerieke ID."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libvirt-daemon-system.templates:1001
msgid ""
" The migration of guests with disk image files shared over NFS\n"
" requires a static libvirt-qemu user and group ID (uid and gid)\n"
" between the source and destination host systems."
msgstr ""
" De migratie van gasten met over NFS gedeelde disk-imagebestanden\n"
" vereist dat libvirt-qemu op de bron- en doel-gastheersystemen\n"
" een statische gebruikers- en groeps-ID (uid en gid) heeft."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libvirt-daemon-system.templates:1001
msgid ""
" If guest migration over NFS is not required, you can continue\n"
" the installation."
msgstr ""
" Indien er geen gastsysteemmigraties over NFS nodig zijn,\n"
" kunt u voortgaan met de installatie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libvirt-daemon-system.templates:1001
msgid ""
" In order to resolve this problem, do not continue the installation,\n"
" release the 64055 uid/gid (which might involve permission changes),\n"
" then install this package again."
msgstr ""
" Om dit probleem op te lossen, mag u de installatie niet voortzetten,\n"
" moet u de uid/gid 64055 vrijmaken (daar kunnen ook wijzigingen van\n"
" permissies bij komen kijken), en dan dit pakket opnieuw installeren."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: