[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hoe kan ik helpen vertalen?Dag Benedict,


Bene schreef op di 13-12-2016 om 13:03 [+0100]:
>   Goede morgen,
> 
> 
> ik stel me even kort voor. Ik gebruik Debian sinds een 15 tal jaar 
> voornamelijk op servers.
> Door de jaren heen heb ik altijd een aantal servers onderhouden.
> Verder programmeer ik scripts en web applicaties, waarvan de laatste 12 
> jaar in Python.
> Graag doe ik wat terug voor het Debian project met als doel om het 
> project zelf beter te begrijpen.

Welkom in de Debian-gemeenschap ;-

> Ik denk aan vertaal werk, hulp bij het onderhouden van pakketten, om 
> later misschien zelf
> een aantal pakketten te onderhouden.

Hieronder vind je enkele aanwijzingen om je op weg te helpen als je bij
het vertalen van Debian wilt helpen.
> 
> Als iemand me wat wegwijs kan maken over de praktische kant van de zaak, 
> dan zou dat
> fantastisch zijn. Ik denk dan aan volgende:
> - Waar kan ik volgen wat er nog vertaald moet worden en hoe haal ik de 
> po files binnen.

Op de webpagina https://www.debian.org/international/dutch/index.nl.html
vind je een kort overzicht van wat naar het Nederlands vertaald kan
worden en hoe we daarbij te werk gaan. Je vindt er ook verwijzingen naar
bijkomende informatie (nog deels in het Engels en dus open voor
vertaling). Via deze ingang zou je een antwoord moeten kunnen vinden op
de meeste vragen die bij jou opkwamen.

Je mag er van overtuigd zijn dat er zich nog veel nieuwe vragen en
problemen zullen/kunnen aandienen, eens je concreet begint met vertalen.
Aarzel niet om op deze mailing-lijst hulp of informatie te vragen. De
lijst is het centrale coördinatieorgaan voor het vertalen van Debian
naar het Nederlands.

Op deze mailinglijst wordt geen ontwikkelingswerk voor Debian
gecoördineerd. Als je daarover wat meer wilt weten, is de pagina
https://wiki.debian.org/how-can-i-help wellicht een goede eerste opstap.

> - Kan ik het vertaalde bestand terug doorsturen naar de lijst?

Je biedt het vertaalde bestand eerst ter nazicht aan op de lijst en
daarna zend je het door als bijlage bij een bugrapport voor het
betrokken pakket. Misschien heb je bij dit soort concrete handelingen
aanvankelijk nog wat extra hulp nodig tot je ze in de vingers hebt.
Aarzel niet, op deze lijst kun je ook met dit soort vragen terecht. 

> 
> Volgende documentatie heb ik gevonden, zijn er andere handige links 
> m.b.t. het helpen vertalen?
> https://www.debian.org/doc/manuals/developers-reference/l10n.html#l10n-faqtr-help
> 

Via https://www.debian.org/international/l10n/ en de onderliggende
pagina's krijg je een overzicht van wat vertaald kan worden en kun je
een concreet bestand dat je wilt beginnen vertalen ophalen.

> Met vriendelijke groeten,
> Benedict
> 

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: