[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/distrib/netinst.nl.htmlDag iedereen,

Er resten nog enkele webpagina's waarvan eerder reeds een Nederlandse
vertaling gemaakt werd en waarvan die vertaling nu achterop loopt op het
Engelse origineel met als gevolg de weinig vleiende mededeling bovenaan
de pagina: "N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling."

Vandaar een poging om binnenkort tot een volledig up-to-date
Nederlandstalige Debian website te komen (de ambitie beperkt zich
weliswaar tot reeds vroeger naar het Nederlands vertaalde pagina's).

In bijlage een bijgewerkte vertaling voor het bestand
webwml/dutch/distrib/netinst.wml en een diff-bestand met de verschillen
met de vorige vertaling.

De syntaxis van het bestand werd met tidy gecontroleerd en een make van
het betreffende html-bestand was succesvol.


-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/distrib/netinst.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/netinst.wml,v
retrieving revision 1.16
diff -u -r1.16 netinst.wml
--- webwml/dutch/distrib/netinst.wml	28 May 2016 11:50:56 -0000	1.16
+++ webwml/dutch/distrib/netinst.wml	3 Oct 2016 19:08:02 -0000
@@ -1,6 +1,6 @@
 #use wml::debian::template title="Installeren van Debian via het internet" BARETITLE=true
 #use wml::debian::toc
-#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.29"
 
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
@@ -21,7 +21,7 @@
 <div class="item col50">
 <toc-add-entry name="smallcd">Kleine CD's of USB-sticks</toc-add-entry>
 
-<p>De volgende image-bestanden hebben een grootte tot 280MB.
+<p>Hierna vindt u image-bestanden.
 Selecteer de architectuur van uw processor uit de onderstaande lijst.</p>
 
 <stable-netinst-images />
#use wml::debian::template title="Installeren van Debian via het internet" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.29"

#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"

# Translator: $Author: elbrus $
# Last update: $Date: 2016/05/28 11:50:56 $

<p>Deze methode om Debian te installeren vereist een werkende
internetverbinding <em>tijdens</em> de installatie. Vergeleken met de andere
methodes zult u minder data downloaden omdat het proces is aangepast aan uw
eisen. Ethernet en draadloze verbindingen worden ondersteund. Interne
ISDN-kaarten worden helaas <em>niet</em> ondersteund.</p>

<p>Er zijn drie mogelijkheden voor installatie over het internet:</p>

<toc-display />
<div class="line">
<div class="item col50">
<toc-add-entry name="smallcd">Kleine CD's of USB-sticks</toc-add-entry>

<p>Hierna vindt u image-bestanden.
Selecteer de architectuur van uw processor uit de onderstaande lijst.</p>

<stable-netinst-images />
</div>
<div class="clear"></div>
</div>

<p>Zie voor meer gedetailleerde informatie: <a 
href="../CD/netinst/">Netwerkinstallatie vanaf een minimale CD</a></p>

<div class="line">
<div class="item col50">
<toc-add-entry name="verysmall">Mini-CD's, flexibele USB-sticks, 
etc.</toc-add-entry>

<p>U kunt een aantal kleine image-bestanden (geschikt voor USB-sticks en
vergelijkbare media) downloaden, deze daarna naar het medium wegschrijven
en vervolgens de installatie starten door uw systeem vanaf dat medium op te
starten.</p>

<p>Er is enige variatie tussen verschillende platformen in de ondersteuning
van een installatie vanaf de diverse kleine images.</p>

<p>Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de
<a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">installatiehandleiding voor
uw platform</a>, met name het hoofdstuk
<q>Obtaining System Installation Media</q>.</p>

<p>Hier zijn de verwijzingen naar de image-bestanden (zie het bestand MANIFEST
voor informatie):</p>

<stable-verysmall-images />
</div>
<div class="item col50 lastcol">
<toc-add-entry name="netboot">Netwerk-boot</toc-add-entry>

<p>Voor deze methode richt u een TFTP en een DHCP (of BOOTP, of RARP) server
in waarmee de installatiemedia beschikbaar worden gemaakt voor machines op uw
locale netwerk. Als het BIOS van uw clients dit ondersteunt, kunt u
vervolgens het Debian installatiesysteem opstarten vanaf het netwerk (met
gebruik van PXE en TFTP) en daarna Debian verder installeren, eveneens vanaf
het netwerk.</p>

<p>Merk op dat niet alle machines vanaf het netwerk kunnen worden opgestart.
Daarnaast wordt deze installatiemethode vanwege het extra werk dat ervoor
nodig is, niet aangeraden voor beginnende gebruikers.</p>

<p>Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de
<a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">installatiehandleiding voor
uw platform</a>, met name het hoofdstuk
<q>Preparing Files for TFTP Net Booting</q>.</p>

<p>Hier zijn de verwijzingen naar de image-bestanden (zie het bestand MANIFEST
voor informatie):</p>

<stable-netboot-images />
</div>
</div>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: