[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://dpkgDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de documentatie bij het
programma dpkg.
De bijlagen bevatten ook een bestand met de verschillen met de vorige
vertaling.
Omwille van de maximaal toegelaten grootte van een
bericht op de mailinglijsten moesten beide bestanden gecomprimeerd
worden.

-- 
Groetjes,
Frans

Attachment: dpkg_1.18.10_nl.po.gz
Description: application/gzip

Attachment: dpkg_nl.po.diff.gz
Description: application/gzip

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: