[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://barbicanDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor
barbican.
Ook in bijlage een diff met de verschillen met de vorige
vertaling.

-- 
Groetjes,
Frans

# Dutch translation of barbican debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the barbican package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: barbican_1_2.0.0-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: barbican@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-29 12:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-29 12:32+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../barbican-api.templates:2001
msgid "Register Barbican in the Keystone endpoint catalog?"
msgstr "Barbican opnemen in de catalogus van Keystone-toegangspunten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../barbican-api.templates:2001
msgid ""
"Each OpenStack service (each API) should be registered in order to be "
"accessible. This is done using \"keystone service-create\" and \"keystone "
"endpoint-create\". This can be done automatically now."
msgstr ""
"Elke dienst van OpenStack (elke API) moet geregistreerd staan om "
"toegankelijk te zijn. Dit gebeurt met de opdrachten \"keystone service-create"
"\" en \"keystone endpoint-create\". Dit kan nu automatisch uitgevoerd worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../barbican-api.templates:2001
#| msgid ""
#| "Note that you will need to have an up and running Keystone server on "
#| "which to connect using the Keystone authentication token."
msgid ""
"Note that you will need to have an up and running Keystone server on which "
"to connect using a known admin project name, admin username and password. "
"The admin auth token is not used anymore."
msgstr ""
"Merk op dat u een functionerende Keystone-server moet hebben om er een "
"verbinding mee te maken met behulp van een gekende beheerdersprojectnaam, "
"beheerdersgebruikersnaam en wachtwoord. Het beheerderslegitimatiebewijs "
"wordt niet langer gebruikt."

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-api.templates:3001
msgid "Keystone server IP address:"
msgstr "IP-adres van de Keystone-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-api.templates:3001
msgid ""
"Please enter the IP address of the Keystone server, so that barbican-api can "
"contact Keystone to do the Barbican service and endpoint creation."
msgstr ""
"Geef het IP-adres van de Keystone-server op, zodat barbican-api Keystone kan "
"contacteren om de Barbicandienst en het toegangspunt aan te maken."

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-api.templates:4001
#| msgid "Keystone authentication token:"
msgid "Keystone admin name:"
msgstr "Naam van de beheerder voor Keystone:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../barbican-api.templates:4001 ../barbican-api.templates:5001
#: ../barbican-api.templates:6001
msgid ""
"To register the service endpoint, this package needs to know the Admin "
"login, name, project name, and password to the Keystone server."
msgstr ""
"Om het toegangspunt van de dienst te registreren moet dit pakket de "
"inloggegevens voor de Keystone-server van de beheerder kennen, naam, "
"projectnaam en wachtwoord."

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-api.templates:5001
msgid "Keystone admin project name:"
msgstr "Naam van het project van de beheerder voor Keystone:"

#. Type: password
#. Description
#: ../barbican-api.templates:6001
msgid "Keystone admin password:"
msgstr "Wachtwoord van de beheerder voor Keystone:"

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-api.templates:7001
msgid "Barbican endpoint IP address:"
msgstr "IP-adres van het toegangspunt van Barbican:"

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-api.templates:7001
msgid "Please enter the IP address that will be used to contact Barbican."
msgstr ""
"Geef het IP-adres op dat gebruikt zal worden om Barbican te contacteren."

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-api.templates:7001
msgid ""
"This IP address should be accessible from the clients that will use this "
"service, so if you are installing a public cloud, this should be a public IP "
"address."
msgstr ""
"Dit IP-adres moet bereikbaar zijn voor de client-computers die gebruik "
"zullen maken van deze dienst. Dus indien u een publieke cloud opzet, moet "
"het een publiek IP-adres zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-api.templates:8001
msgid "Name of the region to register:"
msgstr "Naam van de registratieregio:"

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-api.templates:8001
msgid ""
"OpenStack supports using availability zones, with each region representing a "
"location. Please enter the zone that you wish to use when registering the "
"endpoint."
msgstr ""
"OpenStack ondersteunt het gebruik van zones van beschikbaarheid, waarbij "
"elke regio een locatie vertegenwoordigt. Geef aan welke zone u wenst te "
"gebruiken bij het registreren van het toegangspunt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../barbican-common.templates:2001
msgid "Set up a database for Barbican?"
msgstr "Een database opzetten voor Barbican?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../barbican-common.templates:2001
msgid ""
"No database has been set up for Barbican to use. Before continuing, you "
"should make sure you have the following information:"
msgstr ""
"Er werd geen database opgezet om door Barbican gebruikt te worden. Voor u "
"doorgaat moet u beschikken over de volgende informatie:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../barbican-common.templates:2001
msgid ""
" * the type of database that you want to use;\n"
" * the database server hostname (that server must allow TCP connections from "
"this\n"
"   machine);\n"
" * a username and password to access the database."
msgstr ""
" * het soort database dat u wilt gebruiken;\n"
" * de computernaam van de databaseserver (die server moet\n"
"   TCP-verbindingen vanaf deze computer toestaan);\n"
" * een gebruikersnaam en een wachtwoord om toegang te krijgen tot de "
"database."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../barbican-common.templates:2001
msgid ""
"If some of these requirements are missing, do not choose this option and run "
"with regular SQLite support."
msgstr ""
"Indien sommige van deze gegevens ontbreken, moet u deze optie niet kiezen en "
"de toepassing gebruiken met gewone SQLite-ondersteuning."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../barbican-common.templates:2001
msgid ""
"You can change this setting later on by running \"dpkg-reconfigure -plow "
"barbican-common\"."
msgstr ""
"U kunt deze instelling later wijzigen door het uitvoeren van \"dpkg-"
"reconfigure -plow barbican-common\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-common.templates:3001
msgid "Authentication server hostname:"
msgstr "Computernaam van de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-common.templates:3001
msgid ""
"Please specify the hostname of the authentication server. Typically this is "
"also the hostname of the OpenStack Identity Service (Keystone)."
msgstr ""
"Geef de computernaam van de authenticatieserver op. Meestal is dit ook de "
"computernaam van de OpenStack Identiteitsdienst (Keystone)."

#. Type: string
#. Description
#. Translators: a "tenant" in OpenStack world is
#. an entity that contains one or more username/password couples.
#. It's typically the tenant that will be used for billing. Having more than one
#. username/password is very helpful in larger organization.
#. You're advised to either keep "tenant" without translating it
#. or keep it aside with your translation. Example for French:
#. proprietaire ("tenant")
#: ../barbican-common.templates:4001
msgid "Authentication server tenant name:"
msgstr "Naam van de cliëntruimte (tenant) op de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#. Translators: a "tenant" in OpenStack world is
#. an entity that contains one or more username/password couples.
#. It's typically the tenant that will be used for billing. Having more than one
#. username/password is very helpful in larger organization.
#. You're advised to either keep "tenant" without translating it
#. or keep it aside with your translation. Example for French:
#. proprietaire ("tenant")
#: ../barbican-common.templates:4001
msgid "Please specify the authentication server tenant name."
msgstr ""
"Geef de naam op van de cliëntruimte (tenant) op de authenticatieserver."

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-common.templates:5001
msgid "Authentication server username:"
msgstr "Gebruikersnaam op de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-common.templates:5001
msgid "Please specify the username to use with the authentication server."
msgstr ""
"Geef de gebruikersnaam op die op de authenticatieserver gebruikt moet worden."

#. Type: password
#. Description
#: ../barbican-common.templates:6001
msgid "Authentication server password:"
msgstr "Wachtwoord op de authenticatieserver:"

#. Type: password
#. Description
#: ../barbican-common.templates:6001
msgid "Please specify the password to use with the authentication server."
msgstr ""
"Geef het wachtwoord op dat op de authenticatieserver gebruikt moet worden."

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-common.templates:7001
msgid "IP address of your RabbitMQ host:"
msgstr "IP-adres van uw RabbitMQ-computer:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../barbican-common.templates:7001 ../barbican-common.templates:8001
#: ../barbican-common.templates:9001
msgid ""
"In order to interoperate with other components of OpenStack, this package "
"needs to connect to a central RabbitMQ server."
msgstr ""
"Om met andere componenten van OpenStack samen te werken, moet dit pakket een "
"verbinding maken met een centrale RabbitMQ-server."

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-common.templates:7001
msgid "Please specify the IP address of that server."
msgstr "Geef het IP-adres op van die server."

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-common.templates:8001
msgid "Username for connection to the RabbitMQ server:"
msgstr "Gebruikersnaam voor de verbinding met de RabbitMQ-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../barbican-common.templates:8001
msgid "Please specify the username used to connect to the RabbitMQ server."
msgstr ""
"Geef de gebruikersnaam op waarmee verbinding gemaakt wordt met de RabbitMQ-"
"server."

#. Type: password
#. Description
#: ../barbican-common.templates:9001
msgid "Password for connection to the RabbitMQ server:"
msgstr "Wachtwoord voor de verbinding met de RabbitMQ-server:"

#. Type: password
#. Description
#: ../barbican-common.templates:9001
msgid "Please specify the password used to connect to the RabbitMQ server."
msgstr ""
"Geef het wachtwoord op dat gebruikt wordt om verbinding te maken met de "
"RabbitMQ-server."

#~ msgid ""
#~ "To configure its endpoint in Keystone, barbican-api needs the Keystone "
#~ "authentication token."
#~ msgstr ""
#~ "Om zijn toegangspunt in Keystone te kunnen aanmaken, heeft barbican-api "
#~ "het legitimatiebewijs voor Keystone nodig."
--- projecten/vertaal/debconf/barbican_1_1.0.0-6_nl.po	2016-04-08 21:38:16.280432240 +0200
+++ projecten/vertaal/debconf/barbican_1_2.0.0-5_nl.po	2016-07-29 12:32:09.736275883 +0200
@@ -6,10 +6,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: barbican_1_1.0.0-6\n"
+"Project-Id-Version: barbican_1_2.0.0-5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: barbican@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-10-31 03:42+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-08 21:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-03-29 12:10+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-07-29 12:32+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -40,12 +40,18 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../barbican-api.templates:2001
+#| msgid ""
+#| "Note that you will need to have an up and running Keystone server on "
+#| "which to connect using the Keystone authentication token."
 msgid ""
 "Note that you will need to have an up and running Keystone server on which "
-"to connect using the Keystone authentication token."
+"to connect using a known admin project name, admin username and password. "
+"The admin auth token is not used anymore."
 msgstr ""
-"Merk op dat u een functionerende Keystone-server moet hebben, waarmee u "
-"verbinding kunt maken met behulp van het legitimatiebewijs voor Keystone."
+"Merk op dat u een functionerende Keystone-server moet hebben om er een "
+"verbinding mee te maken met behulp van een gekende beheerdersprojectnaam, "
+"beheerdersgebruikersnaam en wachtwoord. Het beheerderslegitimatiebewijs "
+"wordt niet langer gebruikt."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -63,38 +69,57 @@
 "Geef het IP-adres van de Keystone-server op, zodat barbican-api Keystone kan "
 "contacteren om de Barbicandienst en het toegangspunt aan te maken."
 
-#. Type: password
+#. Type: string
 #. Description
 #: ../barbican-api.templates:4001
-msgid "Keystone authentication token:"
-msgstr "Legitimatiebewijs voor Keystone:"
+#| msgid "Keystone authentication token:"
+msgid "Keystone admin name:"
+msgstr "Naam van de beheerder voor Keystone:"
 
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: string
+#. Description
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../barbican-api.templates:4001
+#: ../barbican-api.templates:4001 ../barbican-api.templates:5001
+#: ../barbican-api.templates:6001
 msgid ""
-"To configure its endpoint in Keystone, barbican-api needs the Keystone "
-"authentication token."
+"To register the service endpoint, this package needs to know the Admin "
+"login, name, project name, and password to the Keystone server."
 msgstr ""
-"Om zijn toegangspunt in Keystone te kunnen aanmaken, heeft barbican-api het "
-"legitimatiebewijs voor Keystone nodig."
+"Om het toegangspunt van de dienst te registreren moet dit pakket de "
+"inloggegevens voor de Keystone-server van de beheerder kennen, naam, "
+"projectnaam en wachtwoord."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../barbican-api.templates:5001
+msgid "Keystone admin project name:"
+msgstr "Naam van het project van de beheerder voor Keystone:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../barbican-api.templates:6001
+msgid "Keystone admin password:"
+msgstr "Wachtwoord van de beheerder voor Keystone:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../barbican-api.templates:7001
 msgid "Barbican endpoint IP address:"
 msgstr "IP-adres van het toegangspunt van Barbican:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../barbican-api.templates:5001
+#: ../barbican-api.templates:7001
 msgid "Please enter the IP address that will be used to contact Barbican."
 msgstr ""
 "Geef het IP-adres op dat gebruikt zal worden om Barbican te contacteren."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../barbican-api.templates:5001
+#: ../barbican-api.templates:7001
 msgid ""
 "This IP address should be accessible from the clients that will use this "
 "service, so if you are installing a public cloud, this should be a public IP "
@@ -106,13 +131,13 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../barbican-api.templates:6001
+#: ../barbican-api.templates:8001
 msgid "Name of the region to register:"
 msgstr "Naam van de registratieregio:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../barbican-api.templates:6001
+#: ../barbican-api.templates:8001
 msgid ""
 "OpenStack supports using availability zones, with each region representing a "
 "location. Please enter the zone that you wish to use when registering the "
@@ -297,3 +322,10 @@
 msgstr ""
 "Geef het wachtwoord op dat gebruikt wordt om verbinding te maken met de "
 "RabbitMQ-server."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To configure its endpoint in Keystone, barbican-api needs the Keystone "
+#~ "authentication token."
+#~ msgstr ""
+#~ "Om zijn toegangspunt in Keystone te kunnen aanmaken, heeft barbican-api "
+#~ "het legitimatiebewijs voor Keystone nodig."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: