[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/News/2016/20160702.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van eerste vertaling van
het bestand News/2016/20160702.wml (als bescheiden
bijdrage tot het promoten van Debian Edu in het
Nederlandse taalgebied).

-- 
Groetjes,
Frans

<define-tag pagetitle>Debian Edu / Skolelinux Jessie — een volledige Linuxoplossing voor uw school</define-tag>
<define-tag release_date>2016-07-02</define-tag>
#use wml::debian::news

## Translators should uncomment the following line and add their name
## Leaving translation at 1.1 is okay; that's the first version which will
## be added to Debian's webwml repository
##
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer=""

<p>
Moet u een computerlab of een volledig schoolnetwerk beheren?
Wilt u servers, workstations en laptops installeren die
onderling samenwerken?
Wenst u de stabiliteit van Debian met reeds vooraf geconfigureerde
netwerkdiensten?
Wilt u op het web gebaseerd gereedschap hebben om systemen
en verschillende honderden of zelfs meer gebruikersaccounts te beheren?
Hebt u zichzelf al afgevraagd of en hoe u oudere computers kunt blijven gebruiken?
</p>

<p> 
Dan is Debian Edu iets voor u. Leerkrachten zelf of de technische dienst
van de school kunnen op enkele dagen tijd een volledige multigebruikers-
en multicomputer-leeromgeving ontplooien. Debian Edu wordt geleverd
met honderden voorgeïnstalleerde toepassingen, maar u kunt er steeds nog
andere pakketten uit Debian aan toevoegen.
</p>

<p>
Het team van ontwikkelaars van Debian Edu kondigt met tevredenheid Debian Edu 8+edu0
<q>Jessie</q> aan, de jongste release van Debian Edu / Skolelinux, die volledig
gebaseerd is op Debian 8 <q>Jessie</q>, update 8.5.
Opwaarderingen van eerdere bètareleases van Debian Edu Jessie naar deze release
zijn mogelijk en worden aanbevolen!
</p>

<h2>Over Debian Edu en Skolelinux</h2>

<p>
<a href="http://www.skolelinux.org/";>Debian Edu, ook bekend als
Skolelinux</a>, is een op Debian gebaseerde Linux-distributie met
een gebruiksklare omgeving van een volledig vooraf geconfigureerd 
schoolnetwerk. Onmiddellijk na installatie wordt een schoolserver
opgezet waarop alle diensten actief zijn die men in een schoolnetwerk
nodig heeft. Er moeten dan nog enkel gebruikers en computers in het
systeem ingevoerd worden via GOsa², een comfortabele webinterface.
Er wordt een omgeving om computers over het netwerk op te starten
klaargemaakt, waardoor na de initiële installatie van de
centrale server via een CD of USB-stick, alle andere computers over het
netwerk geïnstalleerd kunnen worden.
Oudere computers (zelfs tot ongeveer tien jaar oud) kunnen gebruikt worden als LTSP
thin clients of schijfloze workstations, die over het netwerk opstarten
en geen enkele installatie behoeven.
De schoolserver van Debian Edu gebruikt een LDAP database en een Kerberos
authenticatiedienst, heeft gecentraliseerde thuismappen, een DHCP-server,
webproxy en vele andere services. Het bureaublad bevat meer dan 60
pakketten met educatieve software en in het Debian-archief zijn er nog
meer te vinden. Scholen kunnen kiezen uit de bureaubladomgevingen
KDE Plasma, GNOME, LXDE, MATE en Xfce.
</p>

<p>
Enige recente feedback:
</p>

<p>
Giorgio Pioda, systeembeheerder, die Debian Edu gebruikt in SPSE
(<a href="http://www.spse.ch/";>Scuola per Sportivi d’Élite</a>) in
Tenero, Zwitserland (Kanton Ticino, Italiaanstalig gedeelte), zegt:
<q>We gebruiken Debian Edu Jessie reeds sinds juli 2015 en sinds 
de eerste dag genieten we van zijn stabiliteit.</q>
</p>

<p>
Matthias Hierweck, Studienrat (schooldecaan) in
<q>Mildred-Scheel-Berufskolleg</q> in Solingen, Duitsland, meldt ons:
<q>Sinds september 2015 functioneert er in een computerklas een
combiserver met Debian Edu Jessie die ikzelf geïnstalleerd heb.
34 min of meer oudere computers en laptops worden als
schijfloze workstations gebruikt; die werken prima met LXDE.</q>
</p>

<p>
Uwe Blahowsky, directeur van <q>Schule im Pfeifferhof</q> in Graz, Oostenrijk,
schreef: <q>Sinds 2011 wordt het computersysteem van de school via
Skolelinux beheerd. In februari 2016 schakelden we (Mario Fetka en ikzelf)
over op Debian Edu Jessie. Het systeem, dat bestaat uit een centrale server,
10 Linux workstations die zowel door leerkrachten als leerlingen gebruikt worden,
en 2 Windows7 computers die ter beschikking staan van de schooladministratie,
functioneert zeer stabiel. De leerlingen en de leerkrachten kunnen er goed
mee overweg; ze gebruiken vooral de browser Chromium om opzoekingen te
doen op het web en Libre Office voor tekstverwerking. De update van Libre Office
laat zich duidelijk voelen in het werk van alledag. Voor mezelf als
beheerder vergemakkelijkt de webinterface van GOsa² aanzienlijk
het beheer van gebruikers en systemen.</q>
</p>

<h2>Nieuwe functionaliteit in Debian Edu 8+edu0 <q>Jessie</q></h2>

<p>Dit zijn enkele elementen uit de releasenotities bij Debian Edu / Skolelinux
8+edu0, gebaseerd op Debian 8.5 met codenaam <q>Jessie</q>.
De volledige lijst maakt deel uit van de handleiding.
</p>

<ul>
<li>
Als een systeem via het netwerk opgestart wordt om het te installeren,
wordt de firmware voor de aanwezige hardware nu automatisch geïnstalleerd.
</li>
<li>
Ook MATE 1.8 kan nu als bureaubladomgeving gekozen worden.
</li>
<li>
Voorts kreeg de handleiding een Nederlandse vertaling en werd de vertaling
ervan naar het Noorse Bokmål vervolledigd.
</li>
</ul>

<h2>Downloadopties, installatiestappen en handleiding</h2>

<p>
Een image van een multi-architectuur CD / USB-stick (649 MiB)
voor een installatie via het internet kan van de volgende locaties
gedownload worden:
</p>

<ul>
<li>
<url ftp://ftp.skolelinux.org/skolelinux-cd/debian-edu-8+edu0-CD.iso>
</li>
<li>
<url http://ftp.skolelinux.org/skolelinux-cd/debian-edu-8+edu0-CD.iso>
</li>
<li>
<code>rsync -avzP ftp.skolelinux.org::skolelinux-cd/debian-edu-8+edu0-CD.iso</code>
</li>
</ul>

<p>
De SHA1SUM van dit image is: b82eea8a47f471a2ead0434279e2d3e2e66eed53
</p>

<p>
Daarenboven is ook een groter image voor DVD / USB-stick (5 GiB) beschikbaar,
waarop meer software te vinden is (hetgeen de downloadtijd tijdens de installatie
reduceert):
</p>

<ul>
<li>
<url ftp://ftp.skolelinux.org/skolelinux-cd/debian-edu-8+edu0-USB.iso>
</li>
<li>
<url http://ftp.skolelinux.org/skolelinux-cd/debian-edu-8+edu0-USB.iso>
</li>
<li>
<code>rsync -avzP ftp.skolelinux.org::skolelinux-cd/debian-edu-8+edu0-USB.iso</code>
</li>
</ul>

<p>
De SHA1SUM van dit image is: cffac38cca13a7e6be5888c21088fd6b57398f88
</p>

<p>
De broncode is te vinden in het archief van Debian. Raadpleeg
<a href="http://cdimage.debian.org/debian-cd/8.5.0/source/";>cdimage.debian.org</a>
voor downloadopties.
</p>

<p>
Raadpleeg ook de
<a href="https://wiki.debian.org/DebianEdu/Status/Jessie";>Debian Edu Jessie statuspagina.</a>
</p>

<p>
Lees voor de installatienotities het betreffende
<a href="https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Jessie/Installation#Installing_Debian_Edu";>hoofdstuk uit de Handleiding voor Debian Edu.</a>
</p>

<p>
Na installatie moet u deze
<a href="https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Jessie/GettingStarted";>eerste maatregelen</a> nemen.
</p>

<p>
Als u opwaardeert van wheezy moet u het betreffende
<a href="https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Jessie/Upgrades";>hoofdstuk uit de Handleiding voor Debian Edu</a> lezen.
</p>

<p>
De meest recente Engelse versie van de Handleiding voor Debian Edu <q>Jessie</q> vindt u op de
<a href="https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Jessie/";>Debian Edu wikipagina's.</a>
De handleiding werd volledig vertaald naar het Duits, het Frans, het Italiaans, het Deens,
het Nederlands en het Noorse Bokmål. Er bestaat ook een gedeeltelijke vertaling ervan naar het Spaans.
Zie de <a href="http://maintainer.skolelinux.org/debian-edu-doc/";>vertalingen van de
handleiding, geïnstalleerd op maintainer.skolelinux.org</a>).
</p>

<p>
U kunt ook naar <a href="https://jenkins.debian.net/userContent/debian-edu-doc/";>
jenkins.debian.net</a> gaan voor de recentste versie van de vertalingen van de handleiding.
</p>

<p>
Meer informatie over Debian 8 <q>Jessie</q> zelf is te vinden in de releasenotities
en de installatiehandleiding; zie <a href="$(HOME)/">https://www.debian.org/</a>.
</p>

<h2>Over Debian</h2>

<p>Het Debian Project is een samenwerkingsverband van ontwikkelaars
van Vrije Software die op vrijwillige basis tijd en energie
investeren in het produceren van het volledig vrije 
besturingssysteem Debian.</p>

<h2>Contactinformatie</h2>

<p>Raadpleeg voor bijkomende informatie de Debian webpagina's op
<a href="$(HOME)/">https://www.debian.org/</a> of stuur een e-mail
(in het Engels) naar &lt;press@debian.org&gt;.</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: