[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/partners/partners-form.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van de vertaling van 
het bestand partners/partners-form.wml. Het liep 1 versie
achter op het origineel.

Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil met de
vorige versie.
-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/partners/partners-form.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/partners/partners-form.wml,v
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.5 partners-form.wml
--- webwml/dutch/partners/partners-form.wml	30 Apr 2014 09:21:47 -0000	1.5
+++ webwml/dutch/partners/partners-form.wml	18 Jul 2016 10:11:06 -0000
@@ -1,34 +1,34 @@
-#use wml::debian::template title="Debian Partners Programma - Nieuw Partner Voorstel"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
+#use wml::debian::template title="Debian Partnersprogramma - Voorstel Nieuwe Partner"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
 
 # Last Translation Update by $Author: pabs $
 # Last Translation Update at $Date: 2014/04/30 09:21:47 $
 
 <div class="centerblock"> 
   
- <p>Het succes van Debian is er door de mensen en organisaties die de vele
+ <p>Debian dankt zijn succes aan de mensen en organisaties die de vele
  Debian-projecten ondersteunen. We denken dat onze Partners een cruciale rol
- spelen in de blijvende ontwikkeling van Debian en gerelateerde applicaties.
- &nbsp;&nbsp;Debian-partners hebben substantiële hulp geboden aan de 
- samenlopende ontwikkeling, beschikbaarheid en van dag-tot-dagondersteuning van
- onze wereldwijde aanwezigheid.</p>
+ spelen in de blijvende ontwikkeling van Debian en van gerelateerde applicaties.
+ &nbsp;&nbsp;Partners van Debian hebben substantiële hulp geboden om onze 
+ wereldwijde aanwezigheid gezamenlijk tot stand te brengen, operationeel te
+ houden en dagelijks te ondersteunen.</p>
 
- <p>Als u een actieve leverancier wilt worden van de Debian-gemeenschap en
+ <p>Als u een actieve component wilt worden van de Debian-gemeenschap en
  denkt dat u expertise en middelen kunt aanreiken om Debian te helpen, maak dan
  even tijd vrij om ons iets te vertellen over uw bedrijf en uw ideeën.&nbsp;
- &nbsp;Laat ons weten hoe uw organisatie niet enkel Debian kan helpen, maar 
- hoe een continue relatie voor uw organisatie een voordeel kan betekenen.</p>
+ &nbsp;Laat ons niet enkel weten hoe uw organisatie kan bijdragen aan Debian, maar 
+ ook hoe een bestendige relatie een voordeel kan betekenen voor uw organisatie.</p>
 
  <p>U kunt onderstaand formulier gebruiken of uw voorstel (in het Engels) sturen naar 
  <A HREF="mailto:partners@debian.org";>partners@debian.org</A>.
- &nbsp;&nbsp;We zien uit naar uw voorstel.</p>
+ &nbsp;&nbsp;We kijken ernaar uit om iets van u te vernemen.</p>
 
 </div>
 
  <hr>
 
 <div class="center">
-<FORM METHOD="POST" ACTION="http://cgi.debian.org/cgi-bin-local/cgiemail/partners-form.txt";>
+<FORM METHOD="POST" ACTION="https://cgi.debian.org/cgi-bin-local/cgiemail/partners-form.txt";>
 <p>
 <input type="HIDDEN" name="success" value="https://www.debian.org/partners/thankyou";>
      <textarea name="textarea1" cols="80" rows="24" >
@@ -82,12 +82,12 @@
 
 
 Wat doet u om het Debian-project te helpen?
-Geef gedetaileerde informatie. 
+Geef gedetailleerde informatie. 
 &nbsp;
 &nbsp;
 
 
-Hoe help Debian uw doelstellingen te bereiken? 
+Hoe helpt Debian uw doelstellingen te bereiken? 
 &nbsp;
 &nbsp;
 
#use wml::debian::template title="Debian Partnersprogramma - Voorstel Nieuwe Partner"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"

# Last Translation Update by $Author: pabs $
# Last Translation Update at $Date: 2014/04/30 09:21:47 $

<div class="centerblock"> 
  
 <p>Debian dankt zijn succes aan de mensen en organisaties die de vele
 Debian-projecten ondersteunen. We denken dat onze Partners een cruciale rol
 spelen in de blijvende ontwikkeling van Debian en van gerelateerde applicaties.
 &nbsp;&nbsp;Partners van Debian hebben substantiële hulp geboden om onze 
 wereldwijde aanwezigheid gezamenlijk tot stand te brengen, operationeel te
 houden en dagelijks te ondersteunen.</p>

 <p>Als u een actieve component wilt worden van de Debian-gemeenschap en
 denkt dat u expertise en middelen kunt aanreiken om Debian te helpen, maak dan
 even tijd vrij om ons iets te vertellen over uw bedrijf en uw ideeën.&nbsp;
 &nbsp;Laat ons niet enkel weten hoe uw organisatie kan bijdragen aan Debian, maar 
 ook hoe een bestendige relatie een voordeel kan betekenen voor uw organisatie.</p>

 <p>U kunt onderstaand formulier gebruiken of uw voorstel (in het Engels) sturen naar 
 <A HREF="mailto:partners@debian.org";>partners@debian.org</A>.
 &nbsp;&nbsp;We kijken ernaar uit om iets van u te vernemen.</p>

</div>

 <hr>

<div class="center">
<FORM METHOD="POST" ACTION="https://cgi.debian.org/cgi-bin-local/cgiemail/partners-form.txt";>
<p>
<input type="HIDDEN" name="success" value="https://www.debian.org/partners/thankyou";>
     <textarea name="textarea1" cols="80" rows="24" >
Bedrijfsnaam: 
&nbsp;
&nbsp;


Uw naam: 
&nbsp;
&nbsp;


Zult u de contactpersoon zijn? 
&nbsp;
&nbsp;


Uw e-mail: 
&nbsp;
&nbsp;


Adres: 
&nbsp;
&nbsp;

Telefoon: 
&nbsp;
&nbsp;


website : http://
&nbsp;
&nbsp;


Korte beschrijving van uw bedrijf: 
&nbsp;
&nbsp;


Belangrijkste producten/diensten: 
&nbsp;
&nbsp;


Hoe gebruikt u momenteel Debian en hoe plant u Debian te gebruiken in de toekomst? 
&nbsp;
&nbsp;


Wat doet u om het Debian-project te helpen?
Geef gedetailleerde informatie. 
&nbsp;
&nbsp;


Hoe helpt Debian uw doelstellingen te bereiken? 
&nbsp;
&nbsp;


Wat kan Debian doen om uw doelstellingen beter te kunnen bereiken? 
&nbsp;
&nbsp;

Andere commentaar/vragen die u heeft: 
&nbsp;
&nbsp;

</textarea>
    <input type="submit" value="Verstuur als e-mail naar het Debian Partners Programma" name="submit">
   </p>
 </FORM>
</div>

# Version History
# v1.16 1999-05-24 Added verbage and corrections. jwest
# v1.15 1999-05-23 Fixed version history, added verbage. jwest
# v0... ???
# v0.1 1999-05-20 changed relative to absolute links. jwest
# v0.0 1999-05-19 Created form for use with cgimail. jwest

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: