[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/mirror/size.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van de vertaling van 
het bestand mirror/size.wml. Het liep 2 versies
achter op het origineel.

Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil met de
vorige versie.

-- 
Groetjes,
Frans

#use wml::debian::template title="Grootte van een spiegelserver"
#use wml::debian::translation-check translation="1.46"

<h2>Hoe groot is het Debian archief?</h2>

# Zie Engelse versie voor instructies voor het bijwerken van de data op
# deze pagina!

<p>De cijfers op deze pagina worden dagelijks bijgewerkt.</p>

<table>
<tr><th>Architectuur</th>  <th>Grootte in GB</th></tr>
#include "$(ENGLISHDIR)/mirror/size.data"
</table>

<p>Merk op dat het archief continu groeit; testing zal vooral groeien als een 
release nabij komt. Wij raden ook niet aan om de grootte van een spiegelserver
te verkleinen door specifieke distributies uit te sluiten; sluit in plaats 
hiervan specifieke architecturen uit, bijvoorbeeld op basis van hun
<a href="http://popcon.debian.org/";>populariteit</a>.</p>

<h3>Hoe groot is het Debian CD-archief?</h3>

<p>De grootte van het CD-archief varieert nogal per spiegelserver &mdash; de
Jigdo-bestanden beslaan ongeveer 100&ndash;150 MB per architectuur, terwijl de
volledige CD/DVD-images elk ongeveer 15 GB in beslag nemen, plus aanvullende
ruimte nodig voor <q>opwaarderings</q>-images, Bittorrent-bestanden, etc.</p>
 
<p>Zie de webpagina’s over <a href="../CD/mirroring/">Debian CD
spiegelservers</a> voor nadere informatie over het opzetten daarvan.</p>

<h3>Hoe groot is het Debian Security-archief?</h3>

<p>Het debian-security-archief beslaat ongeveer 54 GB.</p>

<h2>Hoe groot zijn de geregelde updates van de spiegelservers?</h2>

<p>Deze <a href="https://ftp-master.debian.org/size-quarter.png";>grafiek van de
omvang van de dagelijkse doorloop</a> geeft een beeld voor het archief <q>main</q>
(het hoofdarchief).</p>
Index: webwml/dutch/mirror/size.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/mirror/size.wml,v
retrieving revision 1.21
diff -u -r1.21 size.wml
--- webwml/dutch/mirror/size.wml	1 Sep 2014 19:46:09 -0000	1.21
+++ webwml/dutch/mirror/size.wml	18 Jul 2016 07:41:41 -0000
@@ -1,12 +1,12 @@
-#use wml::debian::template title="Grootte van spiegelservers"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.44"
+#use wml::debian::template title="Grootte van een spiegelserver"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.46"
 
 <h2>Hoe groot is het Debian archief?</h2>
 
 # Zie Engelse versie voor instructies voor het bijwerken van de data op
 # deze pagina!
 
-<p>De cijfers in deze sectie worden dagelijks bijgewerkt.</p>
+<p>De cijfers op deze pagina worden dagelijks bijgewerkt.</p>
 
 <table>
 <tr><th>Architectuur</th>  <th>Grootte in GB</th></tr>
@@ -19,7 +19,7 @@
 hiervan specifieke architecturen uit, bijvoorbeeld op basis van hun
 <a href="http://popcon.debian.org/";>populariteit</a>.</p>
 
-<h3>Hoe groot is het Debian CD archief?</h3>
+<h3>Hoe groot is het Debian CD-archief?</h3>
 
 <p>De grootte van het CD-archief varieert nogal per spiegelserver &mdash; de
 Jigdo-bestanden beslaan ongeveer 100&ndash;150 MB per architectuur, terwijl de
@@ -29,16 +29,12 @@
 <p>Zie de webpagina’s over <a href="../CD/mirroring/">Debian CD
 spiegelservers</a> voor nadere informatie over het opzetten daarvan.</p>
 
-<h3>Hoe groot is het Debian Security- archief?</h3>
+<h3>Hoe groot is het Debian Security-archief?</h3>
 
-<p>Het debian-security- archief beslaat ongeveer 54 GB.</p>
+<p>Het debian-security-archief beslaat ongeveer 54 GB.</p>
 
-<h3>Hoe groot is het Debian Backports-archief?</h3>
-
-<p>Het debian-backports-archief beslaat ongeveer 55 GB.</p>
-
-<h2>Hoe groot zijn de dagelijkse updates van de mirrors?</h2>
+<h2>Hoe groot zijn de geregelde updates van de spiegelservers?</h2>
 
 <p>Deze <a href="https://ftp-master.debian.org/size-quarter.png";>grafiek van de
-omvang van dagelijkse runs</a> geeft een beeld voor het <q>main</q>
-archief.</p>
+omvang van de dagelijkse doorloop</a> geeft een beeld voor het archief <q>main</q>
+(het hoofdarchief).</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: