[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/doc/devel-manuals.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van de vertaling van 
het bestand doc/devel-manuals.wml. Het liep 3 versies achter
op het origineel.

Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil met de
vorige versie.


-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/doc/devel-manuals.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/devel-manuals.wml,v
retrieving revision 1.42
diff -u -r1.42 devel-manuals.wml
--- webwml/dutch/doc/devel-manuals.wml	10 May 2015 17:02:04 -0000	1.42
+++ webwml/dutch/doc/devel-manuals.wml	14 Jul 2016 22:14:01 -0000
@@ -1,7 +1,7 @@
-#use wml::debian::ddp title="DDP Handleidingen voor Ontwikkelaars"
+#use wml::debian::ddp title="Handleidingen voor Ontwikkelaars van Debian"
 #include "$(ENGLISHDIR)/doc/manuals.defs"
 #include "$(ENGLISHDIR)/doc/devel-manuals.defs"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.69"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.72"
 
 # Last Translation Update by $Author: holger-guest $
 # Last Translation Update at $Date: 2015/05/10 17:02:04 $
@@ -13,8 +13,9 @@
  Deze handleiding beschrijft de beleidsvereisten voor de Debian
  GNU/Linux-distributie. 
  Dit omvat ook de structuur en inhoud van het Debian-archief, verschillende
- ontwerpsbeslissingen van het besturingssysteem, alsook technische vereisten
- waaraan elk pakket moet voldoen om te worden opgenomen in de distributie.
+ keuzes in verband met het ontwerp van het besturingssysteem, alsook
+ technische vereisten waaraan elk pakket moet voldoen om te worden
+ opgenomen in de distributie.
 
 <doctable>
  <authors "Ian Jackson, Christian Schwarz, David A. Morris">
@@ -109,6 +110,43 @@
 
 <hr>
 
+<document "Guide for Debian Maintainers" "debmake-doc">
+
+<div class="centerblock">
+<p>
+Deze tutorial beschrijft voor gebruikers en toekomstige ontwikkelaars
+hoe een Debian pakket gebouwd wordt met het commando <code>debmake</code>.
+</p>
+<p>
+Hij focust op de moderne manier van pakketten bouwen en
+bevat vele eenvoudige voorbeelden.
+</p>
+<ul>
+<li>POSIX shell script werkwijze voor het bouwen van pakketten</li>
+<li>Python3 script werkwijze voor het bouwen van pakketten</li>
+<li>C met Makefile/Autotools/CMake</li>
+<li>verschillende binaire pakketten met gedeelde bibliotheek etc.</li>
+</ul>
+<p>
+Deze “Guide for Debian Maintainers” mag beschouwd worden als
+de opvolger van “Debian New Maintainers’ Guide”.
+</p>
+
+<doctable>
+ <authors "Osamu Aoki">
+ <maintainer "Osamu Aoki">
+ <status>
+ afgewerkt
+ </status>
+ <availability>
+ <inpackage "debmake-doc">
+ <inddpsvn-debmake-doc>
+ </availability>
+</doctable>
+</div>
+
+<hr>
+
 <document "Introduction to Debian packaging" "packaging-tutorial">
 
 <div class="centerblock">
@@ -264,4 +302,55 @@
 </doctable>
 </div>
 
+<hr>
+
+<document "dbconfig-common documentation" "dbconfig-common">
+
+<div class="centerblock">
+<p>
+ Dit document is bedoeld voor pakketbeheerders die pakketten onderhouden
+ die een werkende database nodig hebben. In plaats van zelf de vereiste
+ logische stappen toe te passen, kunnen ze beroep doen op dbconfig-common
+ om voor hen de juiste vragen te stellen tijdens het installeren,
+ opwaarderen, herconfigureren en de-installeren en om de database
+ aan te maken en te vullen.
+
+<doctable>
+ <authors "Sean Finney and Paul Gevers">
+ <maintainer "Paul Gevers">
+ <status>
+ ready
+ </status>
+ <availability>
+ <inpackage "dbconfig-common">
+ <inddpsvn-dbconfig-common>
+ Daarnaast is ook het <a href="/doc/manuals/dbconfig-common/dbconfig-common-design.html">designdocument</a> beschikbaar.
+ </availability>
+</doctable>
+</div>
+
+<hr>
+
+<document "dbapp-policy" "dbapp-policy">
+
+<div class="centerblock">
+<p>
+ Een voorstel van beleidsrichtlijnen voor pakketten
+ die van een werkende database afhangen.
+
+<doctable>
+ <authors "Sean Finney">
+ <maintainer "Paul Gevers">
+ <status>
+ draft
+ </status>
+ <availability>
+ <inpackage "dbconfig-common">
+ <inddpsvn-dbapp-policy>
+ </availability>
+</doctable>
+</div>
+
+
+
 
#use wml::debian::ddp title="Handleidingen voor Ontwikkelaars van Debian"
#include "$(ENGLISHDIR)/doc/manuals.defs"
#include "$(ENGLISHDIR)/doc/devel-manuals.defs"
#use wml::debian::translation-check translation="1.72"

# Last Translation Update by $Author: holger-guest $
# Last Translation Update at $Date: 2015/05/10 17:02:04 $

<document "Debian Policy Manual" "policy">

<div class="centerblock">
<p>
 Deze handleiding beschrijft de beleidsvereisten voor de Debian
 GNU/Linux-distributie. 
 Dit omvat ook de structuur en inhoud van het Debian-archief, verschillende
 keuzes in verband met het ontwerp van het besturingssysteem, alsook
 technische vereisten waaraan elk pakket moet voldoen om te worden
 opgenomen in de distributie.

<doctable>
 <authors "Ian Jackson, Christian Schwarz, David A. Morris">
 <maintainer "De Debian Policy-groep">
 <status>
 afgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "debian-policy">
 <inddpsvn-debian-policy>
 <p>
 <a href="https://bugs.debian.org/debian-policy";>Voorgestelde amendmenten</a> 
op Debian Policy
</p>

 <p>Aanvullende Policy-documentatie:</p>
 <ul>
  <li><a href="packaging-manuals/fhs/fhs-2.3.html">Standaard voor de Bestandssysteemhiërarchie (FHS)</a>
  [<a href="packaging-manuals/fhs/fhs-2.3.pdf.gz">PDF</a>]
  [<a href="packaging-manuals/fhs/fhs-2.3.ps.gz">PS</a>]
  [<a href="packaging-manuals/fhs/fhs-2.3.txt.gz">platte tekst</a>]
  <li><a href="debian-policy/upgrading-checklist.html">Checklist voor opwaardering</a>
  <li><a href="packaging-manuals/virtual-package-names-list.txt">Lijst van namen van virtuele pakketten</a>
  <li><a href="packaging-manuals/menu-policy/">Menu-beleid</a>
  [<a href="packaging-manuals/menu-policy/menu-policy.txt.gz">platte tekst</a>]
  <li><a href="packaging-manuals/perl-policy/">Perl-beleid</a>
  [<a href="packaging-manuals/perl-policy/perl-policy.txt.gz">platte tekst</a>]
  <li><a href="packaging-manuals/debconf_specification.html">debconf specificatie</a>
  <li><a href="packaging-manuals/debian-emacs-policy">Emacsen-beleid</a>
  <li><a href="packaging-manuals/java-policy/">Java-beleid</a>
  <li><a href="packaging-manuals/python-policy/">Python-beleid</a>
  <li><a href="packaging-manuals/copyright-format/1.0/">copyright-indeling specificatie</a>
 </ul>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Debian Developer's Reference" "devref">

<div class="centerblock">
<p>
 Deze handleiding beschrijft procedures en bronnen voor Debian-beheerders.
 Het beschrijft hoe u een nieuwe ontwikkelaar wordt, de upload-procedure, hoe
 werken met het Bug Tracking Systeem (BTS), de mailinglijsten,
 Internet-servers, enz.

 <p>Deze handleiding is bedoeld als een <em>referentie-handleiding</em> voor
 alle Debian-ontwikkelaars (beginners en oude rotten).

<doctable>
 <authors "Ian Jackson, Christian Schwarz, Adam Di Carlo, Raphaël Hertzog, Josip Rodin">
 <maintainer "Adam Di Carlo, Raphaël Hertzog, Josip Rodin">
 <status>
 afgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "developers-reference">
 <inddpsvn-developers-reference>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Debian New Maintainers' Guide" "maint-guide">

<div class="centerblock">
<p>
 Dit document zal trachten te beschrijven hoe u een Debian GNU/Linux-pakket
 maakt als gewone Debian-gebruiker (en wannabe-ontwikkelaar) in gewone taal en
 ruim voorzien van werkende voorbeelden.

 <p>Niet zoals vorige pogingen, is dit gebaseerd op <code>debhelper</code>
 en de nieuwe hulpmiddelen ter beschikking van beheerders. De auteur tracht
 met alle middelen om vorige inspanningen te incorporeren en op dezelfde lijn
 te krijgen.

<doctable>
 <authors "Josip Rodin, Osamu Aoki">
 <maintainer "Osamu Aoki">
 <status>
 afgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "maint-guide">
 <inddpsvn-maint-guide>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Guide for Debian Maintainers" "debmake-doc">

<div class="centerblock">
<p>
Deze tutorial beschrijft voor gebruikers en toekomstige ontwikkelaars
hoe een Debian pakket gebouwd wordt met het commando <code>debmake</code>.
</p>
<p>
Hij focust op de moderne manier van pakketten bouwen en
bevat vele eenvoudige voorbeelden.
</p>
<ul>
<li>POSIX shell script werkwijze voor het bouwen van pakketten</li>
<li>Python3 script werkwijze voor het bouwen van pakketten</li>
<li>C met Makefile/Autotools/CMake</li>
<li>verschillende binaire pakketten met gedeelde bibliotheek etc.</li>
</ul>
<p>
Deze “Guide for Debian Maintainers” mag beschouwd worden als
de opvolger van “Debian New Maintainers’ Guide”.
</p>

<doctable>
 <authors "Osamu Aoki">
 <maintainer "Osamu Aoki">
 <status>
 afgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "debmake-doc">
 <inddpsvn-debmake-doc>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Introduction to Debian packaging" "packaging-tutorial">

<div class="centerblock">
<p>
Deze tutorial biedt een inleiding in het maken van pakketten voor Debian.
Het leert toekomstige ontwikkelaars hoe ze bestaande pakketten kunnen
aanpassen, hoe ze eigen pakketten kunnen maken en hoe te communiceren met de
Debian-gemeenschap.
Naast de algemene tutorial zijn er ook drie oefensessies over het aanpassen van
het <code>grep</code>-pakket en het maken van een pakket voor het spel
<code>gnujump</code> en een Javabibliotheek.
</p>

<doctable>
 <authors "Lucas Nussbaum">
 <maintainer "Lucas Nussbaum">
 <status>
 afgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "packaging-tutorial">
 <inddpsvn-packaging-tutorial>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Debian Menu System" "menu">

<div class="centerblock">
<p>
 Deze handleiding beschrijft het Debian Menu Systeem en het <strong>menu</strong>-pakket.

 <p>Het menu-pakket is geïnspireerd op het install-fvwm2-menu programma uit het
 oude fvwm2-pakket. Echter, menu tracht een meer algemene interface aan te 
 bieden voor het maken van menu's. Met het update-menus commando van dit 
 pakket, moeten er geen pakketten opnieuw gewijzigd worden voor elke 
 X-vensterbeheerder en het biedt eenzelfde interface aan voor zowel tekst-
 als X-georiënteerde programma's.

<doctable>
 <authors "Joost Witteveen, Joey Hess, Christian Schwarz">
 <maintainer "Joost Witteveen">
 <status>
 afgewerkt
 </status>
 <availability>
 <inpackage "menu">
 <a href="packaging-manuals/menu.html/">HTML online</a>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Introduction to i18n" "i18n">

<div class="centerblock">
<p>
 Dit document beschrijft het basisidee en howto i.v.m. l10n (lokalisatie),
 i18n (internationalisatie), en m17n (multilingualization) voor programmeurs
 en pakketbeheerders.

 <p>Het doel van dit document is om meer pakketten i18n te laten ondersteunen
 en om van Debian een meer geïnternationaliseerde distributie te maken.
 Bijdragen van over de hele wereld zullen hartelijk worden onthaald, want de
 originele auteur is een Japans-sprekende en dit document zou over Japanisatie
 handelen als er geen bijdragen waren.

<doctable>
 <authors "Tomohiro KUBOTA (&#20037;&#20445;&#30000;&#26234;&#24195;)">
 <maintainer "Tomohiro KUBOTA (&#20037;&#20445;&#30000;&#26234;&#24195;)">
 <status>
 in ontwikkeling
 </status>
 <availability>
 nog niet afgewerkt
 <inddpsvn-intro-i18n>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Debian XML/SGML Policy" "xml-sgml-policy">

<div class="centerblock">
<p>
 Subpolicy voor Debian-pakketten die XML- of SGML-bronnen aanbieden of er 
 gebruik van maken.

<doctable>
 <authors "Mark Johnson, Ardo van Rangelrooij, Adam Di Carlo">
 <status>
 startend, samenvoeging van huidig SGML-beleid uit <tt>sgml-base-doc</tt>
 en nieuw materiaal voor XML-catalogusbeheer
 </status>
 <availability>
 <inddpsvn-xml-sgml-policy>
 </availability>
</doctable>
</div>
<hr>

<document "Hoe Softwareproducenten hun producten rechtstreeks in .deb-formaat kunnen uitbrengen" "swprod">

<div class="centerblock">
<p>
 Dit document is bedoeld als een startpunt om uit te leggen hoe 
 softwareproducenten hun producten kunnen integreren in Debian, welke 
 verschillende situaties zich kunnen voordoen i.v.m. licenties van de 
 producten en de keuzes van producenten en wat de mogelijkheden zijn. Het legt
 niet uit hoe u pakketten maakt, maar het linkt naar documenten die juist dat
 doen.

 <p>U zou dit moeten lezen als u niet vertrouwd bent met ruimer plaatje van
 Debian-pakketten maken en verspreiden en optioneel ze toevoegen aan de 
 Debian-distributie.

<doctable>
 <authors "Aaron Isotton">
 <maintainer "Aaron Isotton">
 <status>
 afgewerkt (?)
 </status>
 <availability>
 <inddpsvn-distribute-deb>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "Debian Installer internals" "d-i-internals">

<div class="centerblock">
<p>
 Dit document is bedoeld om het installatiesysteem van Debian meer
 toegankelijk te maken voor nieuwe ontwikkelaars. Het fungeert ook als
 de centrale bron van informatie over de technische aspecten ervan.

<doctable>
 <authors "Frans Pop">
 <maintainer "Debian Installer team">
 <status>
 ready
 </status>
 <availability>
 <p><a href="https://d-i.alioth.debian.org/doc/internals/";>HTML online</a>.</p>
 <p><a href="http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=d-i/debian-installer.git;a=tree;f=doc/devel/internals";>DocBook XML broncode online</a>.</p>
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "dbconfig-common documentation" "dbconfig-common">

<div class="centerblock">
<p>
 Dit document is bedoeld voor pakketbeheerders die pakketten onderhouden
 die een werkende database nodig hebben. In plaats van zelf de vereiste
 logische stappen toe te passen, kunnen ze beroep doen op dbconfig-common
 om voor hen de juiste vragen te stellen tijdens het installeren,
 opwaarderen, herconfigureren en de-installeren en om de database
 aan te maken en te vullen.

<doctable>
 <authors "Sean Finney and Paul Gevers">
 <maintainer "Paul Gevers">
 <status>
 ready
 </status>
 <availability>
 <inpackage "dbconfig-common">
 <inddpsvn-dbconfig-common>
 Daarnaast is ook het <a href="/doc/manuals/dbconfig-common/dbconfig-common-design.html">designdocument</a> beschikbaar.
 </availability>
</doctable>
</div>

<hr>

<document "dbapp-policy" "dbapp-policy">

<div class="centerblock">
<p>
 Een voorstel van beleidsrichtlijnen voor pakketten
 die van een werkende database afhangen.

<doctable>
 <authors "Sean Finney">
 <maintainer "Paul Gevers">
 <status>
 draft
 </status>
 <availability>
 <inpackage "dbconfig-common">
 <inddpsvn-dbapp-policy>
 </availability>
</doctable>
</div>
Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: