[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/Bugs/Reporting.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van de vertaling van 
het bestand Bugs/Reporting.wml. Het liep 4 versies achter
op het origineel.

Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil met de
vorige versie.

-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml,v
retrieving revision 1.48
diff -u -r1.48 Reporting.wml
--- webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml	15 Jan 2016 00:34:12 -0000	1.48
+++ webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml	14 Jul 2016 19:24:09 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Debian BTS — rapporteren van bugs" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.79"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.83"
 
 # Last Translation Update by: $Author: pabs $
 # Last Translation Update at: $Date: 2016/01/15 00:34:12 $
@@ -235,6 +235,10 @@
 <code>debian-bugs-dist</code>, ook een kopie van uw rapport
 naar de adressen in de <code>X-Debbugs-CC</code> stuurt.</p>
 
+<p>Indien u een kopie wenst te sturen naar meer dan één adres, 
+plaats ze dan in één enkele <code>X-Debbugs-CC</code>-regel en 
+scheidt ze van elkaar met een komma.</p>
+
 <p>Vermijd alstublieft het sturen van zulke kopieën naar de adressen van
 andere bugrapporten; deze worden afgevangen door de controles die mailloops
 voorkomen. Het heeft ook weinig zin om de <code>X-Debbugs-CC</code>-header
@@ -250,7 +254,7 @@
 
 <h2><a name="severities">Zwaarte van de bugs</a></h2>
 
-<p>Als u een probleem rapporteert dat bezonder ernstig is, of als u juist
+<p>Als u een probleem rapporteert dat bijzonder ernstig is, of als u juist
 slechts een wens heeft voor extra functionaliteit van het programma, kunt u de
 ernst van de bug aangeven. Dit is echter niet verplicht, en de
 pakketbeheerder kan een juiste ernst aan uw rapport toekennen, als u het
@@ -263,7 +267,7 @@
 Severity: &lt;<var>ernst</var>&gt;
 </pre>
 
-<p>Vervang &lt;<var>ernst</var>&gt; met een van de gedefineerde niveaus
+<p>Vervang &lt;<var>ernst</var>&gt; met een van de gedefinieerde niveaus
 zoals beschreven in de
 <a href="Developer#severities">aanvullende documentatie</a>.</p>
 
@@ -274,7 +278,7 @@
 kunt u het <code>patch</code>-label zetten. Dit is echter niet verplicht; de
 ontwikkelaars zullen zelf uw bug-rapport labels geven als dat nodig is.</p>
 
-<p>Om een label toe te wijzen kunt u een regels zols hieronder in de <a
+<p>Om een label toe te wijzen kunt u een regel zoals hieronder in de <a
 href="#pseudo-header">pseudo-header</a> toevoegen:</p>
 
 <pre>
@@ -294,7 +298,7 @@
 </pre>
 
 <p>Vervang &lt;<var>gebruikertags</var>&gt; door één of meerdere gebruikertags.
-Scheidt meerdere tags door comma’s, spaties of beide. Als u een
+Scheidt meerdere tags door komma’s, spaties of beide. Als u een
 &lt;<var>gebruikersnaam</var>&gt;opgeeft, zullen de tags voor die gebruiker
 worden gezet. Anders zal het e-mailadres van de afzender worden gebruikt als
 gebruikersnaam.</p>
@@ -319,7 +323,7 @@
 
 <p>
 duidt aan dat foo@example.com nu verantwoordelijk is om deze bug op te lossen.
-Zie <a href="Developer#owner">wijzig eignaar van een bug</a> in de
+Zie <a href="Developer#owner">wijzig eigenaar van een bug</a> in de
 documentatie voor ontwikkelaars voor details.
 </p>
 
@@ -362,7 +366,7 @@
 </pre>
  	 
 <p>
-zorgt ervoor dat bug 12345 een nieuwe titel krijgt, z'n erst aangepast wordt,
+zorgt ervoor dat bug 12345 een nieuwe titel krijgt, z'n ernst aangepast wordt,
 er een samenvatting gezet wordt en als doorgestuurd wordt gemerkt.
 </p>
 
@@ -437,7 +441,7 @@
 als <code>mail@foobar.com</code>. Als u vermoedt dat uw mail vanwege
 FROM_DAEMON wordt gefilterd, raadpleeg dan
 <a href="http://manpages.debian.org/cgi-bin/man.cgi?query=procmailrc";>procmailrc(5)</a>
-om dat te bevestigen en verstuur de mail vervolgens opniew met een adres dat
+om dat te bevestigen en verstuur de mail vervolgens opnieuw met een adres dat
 niet overeenkomt met FROM_DAEMON.</p>
 
 
@@ -511,9 +515,9 @@
 <a name="otherusefulcommands"></a>
 <h2>Overige nuttige commando’s en pakketten</h2>
 
-<p>Het hulpprogramma <kbd>querybts</kbd>, beschikbaar in hetzelde pakket als
+<p>Het hulpprogramma <kbd>querybts</kbd>, beschikbaar in hetzelfde pakket als
 <a href="https://packages.debian.org/stable/utils/reportbug";>reportbug</a>,
-biedt een handige textuele interface naar het bugtracking-systeem.</p>
+biedt een handige tekstuele interface naar het bugtracking-systeem.</p>
 
 <p>Gebruikers van Emacs kunnen ook het commando debian-bug uit het
 pakket <code><a href="https://packages.debian.org/stable/utils/debian-el";>\
#use wml::debian::template title="Debian BTS &mdash; rapporteren van bugs" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.83"

# Last Translation Update by: $Author: pabs $
# Last Translation Update at: $Date: 2016/01/15 00:34:12 $

<h1>Een probleem in Debian rapporteren met reportbug</h1>

<a name="reportbug"></a>
<p>We raden sterk aan om problemen (bugs) in Debian te rapporteren met
behulp van het programma
<code><a href="https://packages.debian.org/stable/utils/reportbug";>\
reportbug</a></code>. De commando’s om <code>reportbug</code> te installeren
en starten zijn eenvoudig:</p>

<blockquote>
 <p># <kbd>apt-get install reportbug</kbd><br/>
  $ <kbd>reportbug</kbd></p>
</blockquote>

<p>Het programma zal u stap voor stap door het proces van het rapporteren van
een probleem begeleiden.</p>

<p>Als u vragen heeft die de interactieve prompts van reportbug niet oplossen,
dan kunt u de verdere documentatie hieronder raadplegen of om hulp vragen op
de <a href="mailto:debian-user@lists.debian.org";>mailinglijst voor gebruikers
van Debian</a> (Engelstalig!).</p>

<p>Merk op dat <em>alle</em> probleemrapporten in het Engels moeten worden
ingediend</p>

<h1>Een probleem in Debian rapporteren via e-mail
  (en geavanceerd gebruik van reportbug)</h1>

<h2>Belangrijke zaken om in gedachten te houden <strong>vóórdat</strong> u
een probleem rapporteert</h2>

<a name="whatpackage"></a>
<h3>Tot welk pakket behoort uw probleemrapport?</h3>
<p>U dient te weten tegen welk pakket u uw probleem gaat rapporteren.
Zie <a href="#findpkgver">dit voorbeeld</a> voor informatie over hoe
dit uit te vinden. (Deze informatie zal u gebruiken om te controleren
<a href="#filedalready">of het probleem al gerapporteerd is.</a>)
</p>

<p>Als het niet lukt om te bepalen tegen welk pakket een probleem
gerapporteerd moet worden, kunt u een e-mail sturen naar de
<a href="mailto:debian-user@lists.debian.org";>mailinglijst voor gebruikers
van Debian</a> en daar om hulp vragen (in het Engels!).</p>

<p>Als uw probleem niet direct te maken heeft met een specifiek pakket,
maar met een algemeen aspect van Debian, kunt u dit melden door een bug
te rapporteren tegen een
<a href="pseudo-packages">pseudo-pakket</a> of door een e-mail te sturen
naar een van de <a href="../MailingLists/">mailinglijsten</a>
van Debian.</p>

<a name="filedalready"></a>
<h3>Is uw probleem reeds gerapporteerd?</h3>
<p>Bekijk of het probleem dat u wilt rapporteren niet al door iemand anders
is gemeld voordat u het zelf indient. U kunt zien welke problemen voor een
bepaald pakket zijn gerapporteerd door de naam van het pakket in te geven op
het <a href="./#pkgreport">zoekformulier voor probleemrapporten</a>.
Als er al een bestaand probleemrapport is, met nummer #<var>&lt;nummer&gt;</var>,
dan kunt u aanvullende informatie daaraan toevoegen door een e-mail te
sturen aan <var>&lt;nummer&gt;</var>@bugs.debian.org. Dien in elk geval niet een
nieuw probleemrapport in.</p>

<h3>Dien afzonderlijke rapporten in voor verschillende problemen</h3>
<p>Rapporteer liever niet meerdere ongerelateerde bugs in één enkel bugrapport,
zeker niet als het bugs in verschillende pakketten betreft.</p>

<h3>Dien geen probleemrapporten in <q>upstream</q></h3>
<p>Als u een probleem rapporteert binnen Debian, rapporteer het probleem dan
niet ook zelf bij de <q>upstream</q> ontwikkelaars van de programmatuur. Het
is immers mogelijk dat het probleem alleen voorkomt in Debian. Indien nodig
zal de beheerder van het pakket uw rapport doorsturen.</p>


<h2>Een bug via e-mail rapporteren</h2>

<p>U kunt problemen in Debian ook indienen door een e-mail te sturen naar
<a href="mailto:submit@bugs.debian.org";><code>submit@bugs.debian.org</code></a>.
Hiervoor is een speciale indeling nodig die hieronder wordt beschreven.
Omdat <code>reportbug</code> (<a href="#reportbug">zie boven</a>) deze
indeling automatisch verzorgt, wordt gebruik ervan sterk aangeraden!</p>

<h3><q>Headers</q></h3>
<p>Net als bij een normaal e-mail bericht, dient u een duidelijk,
beschrijvend <code>Onderwerp</code> voor uw e-mail kiezen. Het
onderwerp dat u invult, zal worden gebruikt als de titel van de bug in
het bugtracking-systeem. Probeer dus een informatieve regel als
onderwerp te gebruiken!</p>

<p>Als u een kopie van het bericht ook naar andere mensen (of een
mailinglijst) wilt sturen, kunt u beter niet de standaard e-mail headers
(zoals <q>CC</q>) gebruiken, maar <a href="#xcc">een andere methode</a>,
die verderop wordt beschreven.</p>

<h3><q><a name="pseudoheader">Pseudo-headers</a></q></h3>
<p>De eerste regels van het bericht zelf bepalen, door het gebruik van
zogenaamde pseudo-headers, op welk pakket en
welke versie van dat pakket uw rapport betrekking heeft. Dit betekent dat
de eerste regel van uw bericht er als volgt <em>moet</em> uitzien:

<pre>
Package: &lt;pakketnaam&gt;
</pre>

<p>Vervang hier <code>&lt;pakketnaam&gt;</code> door de
<a href="#whatpackage">naam van het pakket</a> (of het pseudo-pakket)
waarover u een bug wilt rapporteren.</p>

<p>De tweede regel dient er als volgt uit te zien:</p>

<pre>
Version: &lt;versie&gt;
</pre>

<p>Vervang hier <code>&lt;versie&gt;</code> door de versie van het
pakket dat u gebruikt. Voeg geen tekst toe aan de versie zelf, want het
bugtracking-systeem steunt op dit veld om uit te zoeken welke releases
getroffen worden door deze bug.</p>

<p>De <code>Package</code> regel in uw bericht moet correct zijn, omdat
deze informatie door het bugtracking-systeem wordt gebruikt om uw
bericht door te sturen naar de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor
dit specifieke pakket. In <a href="#findpkgver">dit voorbeeld</a> wordt
uitgelegd hoe u deze informatie kunt achterhalen.</p>

<p>Onder <a href="#additionalpseudoheaders">overige pseudo-headers</a>
vindt u welke andere pseudo-headers zijn toegestaan.</p>

<h3>De eigenlijke probleemmelding</h3>
<p>U wordt verzocht de volgende informatie in uw rapport te vermelden:</p>

<ul>
<li>De <em>exacte</em> en <em>complete</em> tekst van alle
foutmeldingen die op het scherm worden getoond of in de logfiles worden
opgeslagen. Dit is erg belangrijk!</li>
<li>Wat u precies typte of deed toen het probleem optrad.</li>
<li>De beschrijving van het foute gedrag: welk gedrag verwachtte u
precies en wat gebeurde er? Een transcriptie van een voorbeeldsessie is
een goede manier om dit duidelijk te maken.</li>
<li>Een suggestie om het probleem op te lossen, of misschien zelfs een
patch, als u die heeft.</li>
<li>De details van de configuratie van het programma dat het probleem
vertoont. Neem de complete tekst van de
configuratiebestanden in uw mail op.</li>
<li>De versies van de pakketten waarvan het pakket met de fout afhangt.</li>
<li>De kernel versie die u gebruikt (typ <code>uname -a</code>), de
versie van uw standaard C bibliotheek (type <code>dpkg -s libc6 | grep
^Version</code>) en alle andere details van de configuratie van uw
systeem, als dat nodig lijkt. Bijvoorbeeld, als u een probleem met een
Perl script rapporteert, kunt u het beste ook de versie van het perl-programma
zelf opnemen in uw rapport (type <code>perl -v</code> of <code>dpkg -s perl |
grep ^Version:</code>).</li>
<li>Details van uw hardwareconfiguratie, als dat relevant lijkt. Indien
u een probleem met een device driver rapporteert, stuur dan een lijst
mee van <em>alle</em> hardware in uw systeem, omdat dit soort problemen
vaak worden veroorzaakt door conflicten van IRQ’s of I/O adressen.</li>
<li>Als het pakket
<a href="https://packages.debian.org/stable/utils/reportbug";>reportbug</a>
is geïnstalleerd, kan ook de uitvoer van
<code>reportbug -q --template -T none -s none -S normal -b --list-cc
none -q &lt;package&gt;</code> nuttig zijn. Dit bevat versie-informatie en
de uitvoer van speciale scripts van de pakketbeheerder.</li>
</ul>

<p>Neem ieder detail dat relevant lijkt op in uw bericht. Er is weinig
kans dat uw bericht door dit soort informatie te lang wordt. Verder kunt
u, als de bestanden niet te groot zijn, de bestanden die u gebruikte om
het probleem te reproduceren, meesturen. (Als de bestanden groot zijn,
overweeg dan om ze, indien mogelijk, beschikbaar te stellen op een
openbaar toegankelijke website.</p>

<p>Meer informatie over hoe u de ontwikkelaars kunt helpen om uw probleem
op te lossen kunt u vinden op de
<a href="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/bugs.html";>"How
to Report Bugs Effectively"</a>-pagina (Engelstalig).</p>


<h2><a name="example">Voorbeeld van een probleemrapport</a></h2>

<p>Een bug rapport, inclusief de mail header en pseudo-headers, ziet er
ongeveer als volgt uit:

<pre>
 To: submit@bugs.debian.org
 From: diligent@testing.linux.org
 Subject: Hello says `goodbye'

 Package: hello
 Version: 1.3-16

 When I invoke `hello' without arguments from an ordinary shell
 prompt it prints `goodbye', rather than the expected `hello, world'.
 Here is a transcript:

 $ hello
 goodbye
 $ /usr/bin/hello
 goodbye
 $

 I suggest that the output string, in hello.c, be corrected.

 I am using Debian GNU/Linux 2.2, kernel 2.2.17-pre-patch-13
 and libc6 2.1.3-10.
</pre>


<h2><a name="xcc">Het versturen van bug rapporten naar andere ontvangers</a></h2>

<p>Soms is het nodig om een kopie van uw bug rapport op te sturen naar
iemand anders dan <code>debian-bugs-dist</code> en de ontwikkelaar die
verantwoordelijk is voor het pakket.</p>

<p>U zou dit kunnen doen door simpelweg een CC te sturen naar de andere
adressen, maar dan krijgen deze kopieën geen bug nummer in de
<code>Reply-To</code> en de <code>Subject</code> regels van het bericht.
Als de ontvangers van de kopieën reageren op de mail, zullen ze
waarschijnlijk de <code>submit@bugs.debian.org</code> als ontvanger van
het bericht behouden, met als gevolg dat hun antwoord als een nieuw bug
rapport wordt gezien door het bugtracking-systeem. Dit leidt tot veel
dubbele rapporten.</p>

<p>De <em>goede</em> manier om dit te doen, is door de
<code>X-Debbugs-CC</code> header te gebruiken. Voeg een regel zoals
hieronder toe aan de header van uw e-mail bericht:</p>
<pre>
 X-Debbugs-CC: other-list@cosmic.edu
</pre>
<p>Dit zorgt ervoor dat het bugtracking-systeem, behalve naar
<code>debian-bugs-dist</code>, ook een kopie van uw rapport
naar de adressen in de <code>X-Debbugs-CC</code> stuurt.</p>

<p>Indien u een kopie wenst te sturen naar meer dan één adres, 
plaats ze dan in één enkele <code>X-Debbugs-CC</code>-regel en 
scheidt ze van elkaar met een komma.</p>

<p>Vermijd alstublieft het sturen van zulke kopieën naar de adressen van
andere bugrapporten; deze worden afgevangen door de controles die mailloops
voorkomen. Het heeft ook weinig zin om de <code>X-Debbugs-CC</code>-header
hiervoor te gebruiken, omdat het bugnummer dat door dit mechanisme aan uw mail
wordt toegevoegd, gewoon door een nieuwe zal worden vervangen; u kunt beter de
standaard <code>CC</code> header gebruiken.</p>

<p>Het is vaak zinvol te deze optie te gebruiken in combinatie met de
<code>quiet</code> verzend optie (zie hieronder).</p>

<a name="additionalpseudoheaders"></a>
<h1>Overige pseudo-headers</h1>

<h2><a name="severities">Zwaarte van de bugs</a></h2>

<p>Als u een probleem rapporteert dat bijzonder ernstig is, of als u juist
slechts een wens heeft voor extra functionaliteit van het programma, kunt u de
ernst van de bug aangeven. Dit is echter niet verplicht, en de
pakketbeheerder kan een juiste ernst aan uw rapport toekennen, als u het
niet zelf doet (of een onjuiste ernst heeft gekozen).</p>

<p>Om de ernst aan te geven, kunt u een regel zoals hieronder in
de <a href="#pseudoheader">pseudo-header</a> invoegen:

<pre>
Severity: &lt;<var>ernst</var>&gt;
</pre>

<p>Vervang &lt;<var>ernst</var>&gt; met een van de gedefinieerde niveaus
zoals beschreven in de
<a href="Developer#severities">aanvullende documentatie</a>.</p>

<h2><a name="tags">Het toewijzen van labels (tags)</a></h2>

<p>Het is mogelijk om labels (tags) aan een bug-rapport toe te wijzen als u
deze instuurt. Als u bijvoorbeeld een oplossing in uw bugreport meestuurt,
kunt u het <code>patch</code>-label zetten. Dit is echter niet verplicht; de
ontwikkelaars zullen zelf uw bug-rapport labels geven als dat nodig is.</p>

<p>Om een label toe te wijzen kunt u een regel zoals hieronder in de <a
href="#pseudo-header">pseudo-header</a> toevoegen:</p>

<pre>
Tags: &lt;<var>label</var>&gt;
</pre>

<p>Hier moet u uiteraard &lt;<var>label</var>&gt; vervangen door een of
meerdere beschikbare labels. De labels die
beschikbaar zijn, zijn beschreven in de <a href="Developer#tags">aanvullende
documentatie</a>.
Als u meerdere tags wilt opgeven, moeten deze gescheiden worden door komma’s,
spaties of beide.</p>

<pre>
User: &lt;<var>gebruikersnaam</var>&gt;
Usertags: &lt;<var>gebruikertags</var>&gt;
</pre>

<p>Vervang &lt;<var>gebruikertags</var>&gt; door één of meerdere gebruikertags.
Scheidt meerdere tags door komma’s, spaties of beide. Als u een
&lt;<var>gebruikersnaam</var>&gt;opgeeft, zullen de tags voor die gebruiker
worden gezet. Anders zal het e-mailadres van de afzender worden gebruikt als
gebruikersnaam.</p>

<h2>Doorgestuurd aangeven</h2>
<pre>
Forwarded: <var>foo@example.com</var>
</pre>

<p>
duidt de gerapporteerde bug aan als doorgestuurd naar foo@example.com. Zie
<a href="Developer#forward">aanduiden dat je een bugrapport hebt doorgegeven</a>
in de documentatie voor ontwikkelaars voor details.
</p>


<h2>Bugs toe-eigenen</h2>

<pre>
Owner: <var>foo@example.com</var>
</pre>

<p>
duidt aan dat foo@example.com nu verantwoordelijk is om deze bug op te lossen.
Zie <a href="Developer#owner">wijzig eigenaar van een bug</a> in de
documentatie voor ontwikkelaars voor details.
</p>

<h2>Bronpakket</h2>
<pre>
Source: <var>foopackage</var>
</pre>

<p>
Het equivalent van <code>Package:</code> voor bugs in het bronpakket
foopackage; voor de meeste bugs kunt u deze optie beter niet gebruiken.
</p>

<h2><a name="control">Bedieningscommando’s</a></h2>
<pre>
Control: <var>bedieningscommando’s</var>
</pre>

<p>
Maakt het mogelijk om alle commando’s die naar
<code>control@bugs.debian.org</code> moeten worden verstuurd te gebruiken
wanneer dit naar <code>submit@bugs.debian.org</code> of
<code>nnn@bugs.debian.org</code> wordt verstuurd. Bug nummer -1 verwijst
hierbij initieel naar de huidige bug (de bug dus die net gecreëerd is door een
e-mail naar submit@ of de bug waar het nnn@ adres van werd gebruikt).
Zie <a href="server-control">de documentatie van de serverbediening</a> voor
meer informatie over geldige bedieningscommando’s.
</p>

<p>
Bijvoorbeeld, de volgende pseudo-header in een bericht dat gestuurd wordt aan
<code>12345@bugs.debian.org</code>:
</p>

<pre>
Control: retitle -1 dit is de titel (in het Engels!)
Control: severity -1 normal
Control: summary -1 0
Control: forward -1 https://bugs.debian.org/nnn
</pre>
 	 
<p>
zorgt ervoor dat bug 12345 een nieuwe titel krijgt, z'n ernst aangepast wordt,
er een samenvatting gezet wordt en als doorgestuurd wordt gemerkt.
</p><h2>X-Debbugs-headers</h2>
<p>Ten slotte, als je <acronym title="Mail User Agent" lang="en">MUA</acronym>
je niet toelaat om de headers te wijzigen, dan kunt u de verschillende 
<code>X-Debbugs-</code>-headers in de 
<a href="#pseudoheader">pseudo-headers</a> vermelden.</p>


<h1>Aanvullende informatie</h1>

<h2>Verschillende rapporteeradressen (rapporteren van een kleine bug of
heel veel bugs tegelijk)</h2>

<p>Als u een klein probleem rapporteert zoals een typo in de documentatie of
een triviaal bouw probleem, wordt u verzocht de ernst van uw bug rapport
daaraan aan te passen en uw rapport aan <code>maintonly@bugs.debian.org</code>
te sturen in plaats van <code>submit@bugs.debian.org</code>. Dit zorgt ervoor
dat uw bericht alleen wordt doorgestuurd naar de ontwikkelaar van het pakket en
niet naar de bug mailinglijsten.</p>

<p>Als u veel bugs tegelijkertijd rapporteert, moet u zeker
<code>maintonly@bugs.debian.org</code> gebruiken, zodat u niet te veel e-mail
verkeer veroorzaakt op de bugtracking-mailinglijsten. Voordat u veel
dezelfde bugs rapporteert, kunt u het beste ook een samenvatting sturen
naar de <code>debian-bugs-dist</code> lijst.</p>

<p>Als u een bug wilt rapporteren die al eerder naar de ontwikkelaar is
gestuurd, kunt u <code>quiet@bugs.debian.org</code> gebruiken. Bugs die naar dit
adres worden gestuurd, worden alleen opgenomen in het bugtracking-systeem
en verder naar niemand doorgestuurd.</p>

<p>Als uw verschillende rapporteeradressen gebruikt, zal het
bugtracking-systeem automatisch de <code>Reply-To</code> header van alle
doorgestuurde berichten zetten, zodat de antwoorden op deze berichten op
dezelfde manier worden behandeld als het originele rapport. Dat betekent
bijvoorbeeld, dat antwoorden op <code>maintonly</code> naar
<var>nnn</var><code>-maintonly@bugs.debian.org</code> zullen worden gestuurd in
plaats van naar <var>nnn</var><code>@bugs.debian.org</code>, tenzij iemand dat
handmatig aanpast.</p>


<h2>Bevestigingen</h2>

<p>Normaliter stuurt het bugtracking-systeem u per e-mail een bevestiging
wanneer u een nieuwe bug rapporteert of extra informatie aan een bestaande bug
toevoegt. U kunt deze bevestiging onderdrukken door een header of pseudo-header
<code>X-Debbugs-No-Ack</code> toe te voegen in uw e-mailbericht (de inhoud van
deze header maakt niet uit). Als u een nieuw probleemrapport instuurt met
gebruikmaking van deze header, zult u zelf de www-interface moeten raadplegen
voor het nummer van de bug.</p>

<p>Merk op dat deze header niet de bevestigingen van de
<code>control@bugs.debian.org</code>-server onderdrukt. Deze kunnen namelijk 
foutmeldingen bevatten naar aanleiding waarvan u nog actie moet
ondernemen.</p>


<h2>Bestrijding van spam en ontbrekende mail</h2>

<p>Het bugtracking-systeem maakt gebruik van een vrij uitgebreide verzameling
regels bedoeld om te voorkomen dat spam in het BTS terechtkomt. Hoewel we
proberen het aantal onterechte spam signaleringen te beperken, kunnen deze
toch voor komen. Als u vermoedt dat uw mail ten onrechte als spam is
aangemerkt, kunt u altijd contact opnemen met <code>owner@bugs.debian.org</code>
voor ondersteuning. Een andere gebruikelijke oorzaak dat mail het BTS niet
bereikt is het gebruik van adressen die overeenkomen met de expressie
FROM_DAEMON van procmail, waaronder bijvoorbeeld mail afkomstig van adressen
als <code>mail@foobar.com</code>. Als u vermoedt dat uw mail vanwege
FROM_DAEMON wordt gefilterd, raadpleeg dan
<a href="http://manpages.debian.org/cgi-bin/man.cgi?query=procmailrc";>procmailrc(5)</a>
om dat te bevestigen en verstuur de mail vervolgens opnieuw met een adres dat
niet overeenkomt met FROM_DAEMON.</p>


<h2>Bugs in onbekende pakketten</h2>

<p>Als het bugtracking-systeem niet kan bepalen welke ontwikkelaar
verantwoordelijk is voor het relevant pakket, zal het rapport worden
doorgestuurd naar <code>debian-bugs-dist</code>, zelfs als
het rapport naar <code>maintonly</code> is gestuurd.</p>

<p>Als u berichten stuurt naar <code>maintonly@bugs.debian.org</code> of
<var>nnn</var><code>-maintonly@bugs.debian.org</code>, moet u ervoor zorgen dat het
rapport aan het goede pakket is toegewezen. Dat kunt u doen door een
correcte <code>Package</code> header bovenaan het rapport te zetten, of
door <A href="server-control">de <code>control@bugs.debian.org</code> service</a>
te gebruiken.</p>


<h2><a name="findpkgver">Het gebruik van <code>dpkg</code> om het pakket
en de versie voor het report te vinden</a></h2>

<p>Als u <code>reportbug</code> gebruikt om een probleem te rapporteren met
een bepaald commando, zeg <code>grep</code>, kan op de volgende manier
automatisch het juiste pakket worden bepaald en kunt u meteen het rapport
schrijven: <code>reportbug --file $(which grep)</code>.</p>

<p>U kunt ook uitvinden welk pakket een commando installeerde door
<code>dpkg --search</code> te gebruiken. U kunt uitvinden welke versie van
een bepaald pakket u heeft geïnstalleerd met het commando
<code>dpkg --list</code> of <code>dpkg --status</code>.</p>

<p>Bijvoorbeeld:</p>
<pre>
$ which apt-get
/usr/bin/apt-get
$ type apt-get
apt-get is /usr/bin/apt-get
$ dpkg --search /usr/bin/apt-get
apt: /usr/bin/apt-get
$ dpkg --list apt
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name      Version    Description
+++-==============-==============-============================================
ii apt      0.3.19     Advanced front-end for dpkg
$ dpkg --status apt
Package: apt
Status: install ok installed
Priority: standard
Section: base
Installed-Size: 1391
Maintainer: APT Development Team &lt;deity@lists.debian.org&gt;
Version: 0.3.19
Replaces: deity, libapt-pkg-doc (&lt;&lt; 0.3.7), libapt-pkg-dev (&lt;&lt; 0.3.7)
Provides: libapt-pkg2.7
Depends: libapt-pkg2.7, libc6 (&gt;= 2.1.2), libstdc++2.10
Suggests: dpkg-dev
Conflicts: deity
Description: Advanced front-end for dpkg
 This is Debian's next generation front-end for the dpkg package manager.
 It provides the apt-get utility and APT dselect method that provides a
 simpler, safer way to install and upgrade packages.
 .
 APT features complete installation ordering, multiple source capability
 and several other unique features, see the Users Guide in
 /usr/doc/apt/guide.text.gz

</pre>

<a name="otherusefulcommands"></a>
<h2>Overige nuttige commando’s en pakketten</h2>

<p>Het hulpprogramma <kbd>querybts</kbd>, beschikbaar in hetzelfde pakket als
<a href="https://packages.debian.org/stable/utils/reportbug";>reportbug</a>,
biedt een handige tekstuele interface naar het bugtracking-systeem.</p>

<p>Gebruikers van Emacs kunnen ook het commando debian-bug uit het
pakket <code><a href="https://packages.debian.org/stable/utils/debian-el";>\
debian-el</a></code> gebruiken. Wanneer aangeroepen met behulp van <kbd>M-x
debian-bug</kbd>, zal het op een vergelijkbare wijze als <code>reportbug</code>
vragen om alle benodigde informatie.</p>

<hr />

#use "otherpages.inc"

#use "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: