[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/doc/index.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van de vertaling van 
het bestand doc/index.wml. Het liep 1 versie achter
op het origineel.

Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil met de
vorige versie.

-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/doc/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/index.wml,v
retrieving revision 1.53
diff -u -r1.53 index.wml
--- webwml/dutch/doc/index.wml	28 May 2016 11:50:56 -0000	1.53
+++ webwml/dutch/doc/index.wml	11 Jul 2016 21:40:32 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Documentatie"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.109"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.110"
 
 # Last translation update by: $Author: elbrus $
 # Last translation update at: $Date: 2016/05/28 11:50:56 $
@@ -121,6 +121,10 @@
    <li><a href="devel-manuals#d-i-internals">Debian Installer 
 internals</a> (Debian Installer achter de schermen - nog niet in het 
 Nederlands)</li>
+   <li><a href="devel-manuals#dbconfig-common">Guide for database using package maintainers</a> (Handleiding voor 
+onderhouders van pakketten die databases gebruiken - nog niet in het Nederlands) </li>
+   <li><a href="devel-manuals#dbapp-policy">Policy for packages using databases</a> (Richtlijnen voor
+pakketten die databases gebruiken - nog niet in het Nederlands) </li>
   </ul>
   
   <h4><a href="misc-manuals">Diverse handleidingen</a></h4>
#use wml::debian::template title="Documentatie"
#use wml::debian::translation-check translation="1.110"

# Last translation update by: $Author: elbrus $
# Last translation update at: $Date: 2016/05/28 11:50:56 $

<p>Een belangrijk deel van een besturingssysteem is de documentatie,
technische handleidingen die de functie en het gebruik van de
programma’s beschrijven. Als onderdeel van de inspanningen die Debian
levert om een vrij besturingssysteem van hoge kwaliteit af te leveren, doet
het Debian Project alle moeite om te zorgen dat al haar gebruikers goede
documentatie in een toegankelijk formaat ter beschikking hebben.</p>

<h2>Waar te beginnen</h2>

<p>Als u een <em>nieuwe gebruiker</em> van Debian bent, dan raden we aan te
beginnen met:</p>

<ul>
 <li><a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Installation 
Guide</a> (Installatiehandleiding - nog niet in het Nederlands)</li>
 <li><a href="manuals/debian-faq/">Debian GNU/Linux FAQ</a> (nog niet in het 
Nederlands)</li>
</ul>

<p>Zorg ervoor dat u deze documenten bij de hand heeft wanneer u uw eerste
installatie van Debian uitvoert. Waarschijnlijk zullen ze veel vragen
beantwoorden en u helpen bij het werken met uw nieuwe Debian systeem.
Later zult u mogelijk de volgende documenten willen raadplegen:</p>

<ul>
 <li><a href="manuals/debian-handbook/">The Debian Administrator's 
Handbook</a>, Het handboek voor de Debian systeembeheerder, de omvattende 
gebruikershandleiding (nog niet naar het Nederlands vertaald)</li>
 <li><a href="manuals/debian-reference/">Debian Reference</a>, Debian 
Naslagwerk, een beknopte gebruikershandleiding met de klemtoon op de 
shell-commandoregel (nog niet naar het Nederlands vertaald)</li>
 <li><a href="$(HOME)/releases/stable/releasenotes">Release Notities</a>,
 voor wie een opwaardering naar een nieuwe release uitvoert</li>
 <li><a href="https://wiki.debian.org/";>Debian Wiki</a>, een goede bron van
 informatie voor nieuwkomers (beperkt aantal pagina's in het Nederlands)</li>
</ul>

<p>Zorg er tot slot voor dat u een afgedrukte versie van
<a href="https://www.debian.org/doc/manuals/refcard/refcard";>Debian GNU/Linux
Naslagkaart</a>, een overzicht van de belangrijkste commando’s op een
Debian systeem, bij de hand heeft.</p>

<p>Hieronder wordt een overzicht gegeven van overige beschikbare documentatie.</p>

<h2>Soorten documentatie</h2>

<p>Het grootste deel van de documentatie die is opgenomen in Debian, is
oorspronkelijk geschreven voor GNU/Linux in het algemeen. Er is echter
ook documentatie die specifiek voor Debian is geschreven. Daarbij kunnen
de volgende basiscategoriëen worden onderkend:</p>

<ul>
 <li><a href="#manuals">handleidingen</a></li>
 <li><a href="#howtos">HOWTO’s</a></li>
 <li><a href="#faqs">FAQ's (veelgestelde vragen)</a></li>
 <li><a href="#other">overige meer beknopte documenten</a></li>
</ul>


<h3 id="manuals">Handleidingen</h3>

<p>De handleidingen lijken op boeken, omdat zij uitgebreid ingaan op 
belangrijke onderwerpen.</p>

<h3>Handleidingen die specifiek zijn voor Debian</h3>

<div class="line">
 <div class="item col50">
  
  <h4>Gebruikershandleidingen</h4>
  <ul>
   <li><a href="user-manuals#faq">Debian GNU/Linux FAQ</a> (veelgestelde 
vragen - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="user-manuals#install">Debian Installation Guide</a> (De 
Debian installatiehandleiding - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="user-manuals#relnotes">De Debian Release Notities</a></li>
   <li><a href="user-manuals#refcard">Debian Naslagkaart</a></li>
   <li><a href="user-manuals#debian-handbook">The Debian Administrator's 
Handbook</a> (handboek voor de Debian systeembeheerder - nog niet in het 
Nederlands)</li>
   <li><a href="user-manuals#quick-reference">Debian Reference</a> (Debian 
naslagwerk - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="user-manuals#securing">Securing Debian Manual</a> 
(Handleiding voor het beveiligingen van Debian - nog niet in het 
Nederlands)</li>
   <li><a href="user-manuals#aptitude">Gebruikershandleiding voor 
aptitude</a></li>
   <li><a href="user-manuals#java-faq">Debian GNU/Linux and Java FAQ</a> (De 
FAQ over Debian GNU/Linux en Java - nog niet in het Nederlands)</li>
  </ul>

 </div>

 <div class="item col50 lastcol">

  <h4>Ontwikkelaarshandleidingen</h4>
  <ul>
   <li><a href="devel-manuals#policy">Debian Policy Manual</a> (Het Debian 
Beleidshandboek - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#devref">Debian Developer's Reference</a> (Het 
naslagwerk voor ontwikkelaars van Debian - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#maint-guide">Debian New Maintainers' 
Guide</a> (De handleiding voor nieuwe onderhouders van Debian - nog niet in 
het Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#debmake-doc">Guide for Debian 
Maintainers</a> (Handleiding voor onderhouders van Debian - nog niet in 
het Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#packaging-tutorial">Introduction to Debian 
packaging</a> (Inleiding in het maken van Debian-pakketten - nog niet in het 
Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#menu">Debian Menu System</a> (Uitleg over het 
Debian menusysteem - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#i18n">Introduction to i18n</a> (Een introductie 
over internationalisering (i18n) - nog niet in het Nederlands) </li>
   <li><a href="devel-manuals#d-i-internals">Debian Installer 
internals</a> (Debian Installer achter de schermen - nog niet in het 
Nederlands)</li>
   <li><a href="devel-manuals#dbconfig-common">Guide for database using package maintainers</a> (Handleiding voor 
onderhouders van pakketten die databases gebruiken - nog niet in het Nederlands) </li>
   <li><a href="devel-manuals#dbapp-policy">Policy for packages using databases</a> (Richtlijnen voor
pakketten die databases gebruiken - nog niet in het Nederlands) </li>
  </ul>
  
  <h4><a href="misc-manuals">Diverse handleidingen</a></h4>
  <ul>
   <li><a href="misc-manuals#history">Debian Project History</a> 
(Geschiedenis van het Debian project - nog niet in het Nederlands)</li>
   <li><a href="misc-manuals#markup">Debiandoc-SGML Markup 
Manual</a> (Handleiding van debiandoc-SGML opmaak - nog niet in het 
Nederlands)</li>
   <li><a href="misc-manuals#sgml-howto">Debian SGML/XML HOWTO</a> (De 
Debian SGML/XML HOWTO - nog niet in het Nederlands)</li>
  </ul>

 </div>


</div>

<p class="clr">De volledige lijst van Debian-specifieke handleidingen en andere
documentatie kunt u vinden op de webpagina’s van het <a
href="ddp">Debian Documentatie Project</a>.</p>

<p>Er is ook een aantal op gebruikers gerichte handleidingen voor Debian
GNU/Linux beschikbaar als <a href="books">gedrukte boeken</a>.</p>


<h3>Handleidingen voor GNU/Linux in het algemeen</h3>

<p>Een aantal van de meest populaire Linux-documentatie
en -handleidingen is
<a href="http://www.tldp.org/LDP/gs/gs.html";>Installatie van en beginnen
met Linux (Engels)</a>, 
<a href="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/linux-doc-project/users-guide/";>\
Linux Gebruikersgids (Engels)</a>, 
<a href="http://www.tldp.org/LDP/nag/nag.html";>Netwerkadministratie-gids
(Engels)</a>, 
Systeemadministratie-gids (<a
href="http://doc.nl.linux.org/GUIDE/sag-nl/book.html";>Nederlands</a>, 
<a href="http://www.tldp.org/LDP/sag/";>Engels</a>).</p>

<p>De Linuxdocumentatie wordt gecoördineerd door het <a
href="http://www.tldp.org/";>Linux Documentation project</a> (LDP). De
volledige verzameling van LDP-handleidingen kunt u vinden op <a
href="http://www.tldp.org/guides.html";>hun website</a>, samen met veel
andere documentatie, zowel in elektronische als in gedrukte vorm. Veel
van de LDP-documentatie is ook vertaald in het Nederlands. Deze kunt u
ook vinden op bovenstaande LDP-pagina.</p>


<h3 id="howtos">HOWTO’s</h3>

<p>De <a href="http://www.tldp.org/docs.html#howto";>HOWTO-documenten</a>
beschrijven, zoals hun naam al zegt, <em>hoe</em> een bepaalde taak uitgevoerd 
of probleem opgelost kan worden. Over het algemeen beschrijven ze een heel 
specifiek onderwerp.</p>

<p>Een aantal van de belangrijkste Linux HOWTO’s zijn:</p>

<ul>
 <li>Hardwarecompatibiliteit HOWTO (<a 
   href="http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO/";>Engels</a>),</li>
 <li>Unix en Internet BasisHOWTO (<a
   href="http://www.tldp.org/HOWTO/Unix-and-Internet-Fundamentals-HOWTO/";>\
   Engels</a>),</li>
# momenteel niet beschikbaar
# <li>Kernel HOWTO (<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Kernel-HOWTO.html";>\
#   Engels</a>, <a href="http://doc.nl.linux.org/HOWTO/Kernel-HOWTO-NL.html";>\
#   Nederlands</a>),</li>
 <li>Bestandssystemen HOWTO (<a
   href="http://www.tldp.org/HOWTO/Filesystems-HOWTO.html";>Engels</a>),</li>
 <li>Configuratie HOWTO (<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Config-HOWTO.html";>\
   Engels</a>),</li>
 <li>Netwerken HOWTO (<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Net-HOWTO/";>\
   Engels</a>),</li>
 <li>en vele andere 
   (<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/categories.html";>\
   Engels</a>).</li>
</ul>


<h3 id="faqs">FAQ’s (veelgestelde vragen)</h3>

<p>De Engelse afkorting FAQ staat voor <q><em>frequently asked 
questions</em></q> (veelgestelde vragen). Een FAQ is dus een document
dat veelgestelde vragen beantwoordt.</p>

<p>De <a href="http://www.tldp.org/FAQ/Linux-FAQ/";>Linux FAQ</a>
(Engels) bevat informatie over Linux in het algemeen.</p>

<p>Vragen die specifiek gerelateerd zijn aan Debian, worden beantwoordt
in de <a href="manuals/debian-faq/">Debian FAQ</a> (Engels).
Er is ook een afzonderlijke <a href="../CD/faq/">FAQ over Debian-CD/DVD’s</a> 
(Engels).</p>

<p>In de <a href="http://www.tldp.org/FAQ/";>FAQ index</a> van het Linux
Documentatie Project staan alle beschikbare FAQ’s vermeldt.</p>


<h3 id="other">Overige, beknopte documenten</h3>

<p>De volgende documenten bevatten snelle, korte instructies:</p>

<dl>
 <dt><strong><a href="http://www.tldp.org/docs.html#man";>man-pagina’s</a></strong></dt>
  <dd>Vanouds worden alle UNIX programma's gedocumenteerd in
    zogenaamde <q><em>manual pages</em></q> (man-pagina’s). Dit zijn
    naslagpagina’s die u kunt oproepen door middel van het commando
    <tt>man</tt>. Ze zijn meestal niet gericht op beginners. U kunt de
    man-pagina’s van Debian opzoeken en doorlezen op
    <a href="http://manpages.debian.org/cgi-bin/man.cgi";>http://manpages.debian.org/</a>.
  </dd>

 <dt><strong><a href="http://www.gnu.org/software/texinfo/manual/texinfo/html_node/index.html";>info-bestanden</a></strong></dt>
  <dd>Veel software van GNU is gedocumenteerd in <em>info-bestanden</em> in
  plaats van man-pagina’s. Deze bestanden bevatten uitgebreide informatie
  over het programma zelf, opties en voorbeelden en zijn beschikbaar via het
  commando <tt>info</tt>.
  </dd>

 <dt><strong>diverse README-bestanden</strong></dt>
  <dd>De zogenaamde <q><em>README</em></q> (LEESMIJ) bestanden
    komen ook veel voor. Het zijn eenvoudige tekstbestanden die
	een enkel onderwerp beschrijven, meestal een specifiek pakket. U
	kunt veel van deze bestanden vinden in de
	<tt>/usr/share/doc/</tt> submappen op uw Debian-systeem.
	Elk pakket heeft er een submap met readme-bestanden en eventuele
	configuratievoorbeelden. Merk op dat voor grotere programma’s
	documentatie meestal wordt aangeboden in een afzonderlijk pakket
	(met dezelfde naam als het oorspronkelijke pakket, maar eindigend op 
	<em>-doc</em>).
  </dd>

 <dt><strong>naslagkaarten</strong></dt>
  <dd>
   <p>Naslagkaarten geven een zeer bondige samenvatting van een bepaald
   (sub)systeem. Veelal geeft zo’n kaart een overzicht van de meest gebruikte
   commando’s op een enkel vel papier. Enkele vermeldenswaardige
   naslagkaarten en verzamelingen daarvan zijn:</p>
   <dl>
    <dt><a href="https://www.debian.org/doc/manuals/refcard/refcard";>Debian
	  GNU/Linux Naslagkaart</a></dt>
     <dd>Deze kaart, die op één enkel blad papier kan worden afgedrukt,
	   biedt een overzicht van de belangrijkste commando’s en is een
	   goede referentie voor nieuwe gebruikers van Debian die er 
       vertrouwd mee willen worden. Er is tenminste
	   basiskennis over computers, bestanden, mappen en de commandoregel
	   vereist. Beginnende gebruikers zullen mogelijk eerst het
	   <a href="user-manuals#quick-reference">Debian naslagwerk</a>
	   (Engels) willen lezen.</dd>

    <dt><a href="http://www.digilife.be/quickreferences/quickrefs.htm";>\
	  Quick Reference Cards</a></dt>
     <dd>Een verzameling naslagkaarten voor de meest populaire
	   programma’s en programmeertalen</dd>
   </dl>
  </dd>
</dl>

<hrline />

<p>Als u de bovenstaande documentatie geraadpleegd hebt, maar nog
steeds geen antwoord op uw vraag of oplossing voor uw probleem met 
Debian kunt vinden, kijk dan eens op onze <a 
href="../support">ondersteuningspagina</a>.</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: