[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/Bugs/index.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van de vertaling van 
het bestand Bugs/index.wml. Het liep 1 versie achter
op het origineel.

Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil met de
vorige versie.

-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/Bugs/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/index.wml,v
retrieving revision 1.42
diff -u -r1.42 index.wml
--- webwml/dutch/Bugs/index.wml	20 Jul 2014 02:02:52 -0000	1.42
+++ webwml/dutch/Bugs/index.wml	11 Jul 2016 21:20:28 -0000
@@ -5,7 +5,7 @@
 <script type="text/javascript" src="hashbug_redirect.js"></script>
 :#meta#}
 
-#use wml::debian::translation-check translation="1.86"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.87"
 # $Author: pabs $
 # $Date: 2014/07/20 02:02:52 $
 
@@ -48,10 +48,10 @@
  <form method="get" action="https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi";>
  <p>
  <input type="text" size="9" name="bug" value="">
- <input type="submit" value="Zoek">
  <label><input type="checkbox" name="mbox" value="yes"> als mbox</label>
- <label><input type="checkbox" name="trim" value="no"> toon alle headers</label>
- <label><input type="checkbox" name="boring" value="yes"> toon oninteressante boodschappen</label>
+ <label><input type="checkbox" name="trim" value="no"> toon alle kopteksten</label>
+ <label><input type="checkbox" name="boring" value="yes"> toon oninteressante berichten</label>
+ <input type="submit" value="Zoek">
  </p>
  </form>
 
#use wml::debian::template title="Debian bugtracking-systeem" NOHEADER=yes BARETITLE=true
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/pkgreport-opts.inc"
#{#style#:<link rel="stylesheet" href="https://bugs.debian.org/css/bugs.css"; type="text/css">:##}
{#meta#:
<script type="text/javascript" src="hashbug_redirect.js"></script>
:#meta#}

#use wml::debian::translation-check translation="1.87"
# $Author: pabs $
# $Date: 2014/07/20 02:02:52 $

<h1>Debian bugtracking-systeem &mdash; hoofdpagina</h1>

<p>Debian heeft een bugtracking-systeem waarmee gebruikers en
ontwikkelaars bugs kunnen melden en bijhouden. Elke bug krijgt een
uniek nummer en de informatie wordt net zolang bewaard totdat de bug is
opgelost.</p>


<h2><a href="Reporting">Een probleem in Debian rapporteren</a></h2>

<p>Op een afzonderlijke pagina zijn instructies en tips opgenomen over
<a href="Reporting">hoe u een probleemrapport kunt indienen</a> als u
tegen een probleem in de Debian distributie aanloopt.</p>

<h2>Documentatie over het bugtracking-systeem</h2>

<ul>
 <li><a href="Developer">Geavanceerde informatie over het
    bugtracking-systeem</a></li>
 <li><a href="server-control">Informatie over het bewerken van 
    bugrapporten via een e-mailinterface</a></li>
 <li><a href="server-refcard">Referentiekaart voor de e-mailinterface</a></li>
 <li><a href="Access">Methoden om probleemrapporten te bekijken</a></li>
 <li><a href="server-request">Probleemrapporten opvragen via e-mail</a></li>
</ul>

<h2>Bekijken van van probleemrapporten via het WWW</h2>

<p style="text-align:center">
<img src="https://qa.debian.org/data/bts/graphs/all.png?m=0.8&amp;h=250&amp;w=600";
alt="Totaal aantal bugs">
</p>

<p>Zoek een bug op <strong>nummer</strong>:
 <br />
 <a name="bugreport"></a>
 <form method="get" action="https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi";>
 <p>
 <input type="text" size="9" name="bug" value="">
 <label><input type="checkbox" name="mbox" value="yes"> als mbox</label>
 <label><input type="checkbox" name="trim" value="no"> toon alle kopteksten</label>
 <label><input type="checkbox" name="boring" value="yes"> toon oninteressante berichten</label>
 <input type="submit" value="Zoek">
 </p>
 </form>

<h2>Selecteren van probleemrapporten via het WWW</h2>

<bts_main_form>

<table class="forms">

<tr><td><h2>Bugs selecteren</h2>
</td>
<td>
<bts_select_form>
</td>
<td>
<p>Na de eerste zoekopdracht kunnen aanvullende selecties worden toegevoegd.
  Als een latere selectie op hetzelfde zoekveld wordt gedaan, dan wordt de
  verzameling van de resultaten getoond; als op een ander zoekveld, dan
  wordt de intersectie van de resultaten getoond.</p>
<p>Geldige waarden voor ernst zijn <bts_severities_all>.</p>
<p>Geldige labels zijn <bts_tags>.</p>
</td>
</tr>

<tr><td><h2>Bugs toevoegen</h2></td>
<td>
<bts_include_form>
</td>
<td>
</td>
</tr>

<tr><td><h2>Bugs uitsluiten</h2></td>
<td>
<bts_exclude_form>
</td>
<td></td>
</tr>

<tr><td><h2>Indelen op basis van</h2></td>
<td></td>
</tr>
<tr><td><h2>Sorteren op</h2></td>
<td>
<bts_orderby_form>
</td>
<td></td>
</tr>

<tr><td><h2>Diverse opties</h2></td>
<td>
<bts_miscopts_form>
</td>
</tr>

<tr><td><h2>Verzenden</h2></td><td colspan=2>
<input type="submit" name="submit" value="Verzend">
</td></tr>

</table>
</form>

<p>De bovenstaande zoekopdrachten kunnen ook uitgevoerd worden door
URL’s van de volgende vorm direct aan te roepen:</p>
<ul>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/<var>nummer</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/mbox:<var>nummer</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/<var>pakket</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/src:<var>broncodepakket</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/<var>ontwikkelaar@e-mail.adres</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/from:<var>rapporteur@e-mail.adres</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/severity:<var>ernst</var></tt></li>
 <li><tt>https://bugs.debian.org/tag:<var>label</var></tt></li>
</ul>

<h2>Zoeken in bugrapporten</h2>

<p>U kunt naar bugrapporten zoeken met onze op HyperEstraier gebaseerde
<a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/search.cgi";>zoekmachine</a>.</p>

<p>Een alternatieve manier om naar bugrapporten te zoeken is 
<a href="http://groups.google.com/group/linux.debian.bugs.dist";>Google Groups</a>
De te doorzoeken periode kan worden beperkt via de
<a href="http://groups.google.com/advanced_search?q=+group%3Alinux.debian.bugs.dist";>\
geavanceerd zoeken</a>-optie.</p>

<p>Andere sites die je toelaten om bugrapporten te doorzoeken zijn
<a href="http://dir.gmane.org/gmane.linux.debian.devel.bugs.general";>Gmane</a> en
<a href="http://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist%40lists.debian.org/";>The
Mail Archive</a>.</p>

<h2>Extra informatie</h2>

<p>De huidige lijst van <a href="https://bugs.debian.org/release-critical/";>\
release-kritieke bugs</a>.</p>

<p>De lijst met <a href="pseudo-packages">pseudo-pakketten</a>
die het Debian bugtracking-systeem momenteel kent.</p>

<p>De volgende indices van bugrapporten zijn beschikbaar:</p>

<ul>
 <li>Pakketten met 
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=pkg";>actieve</a>
   en
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=pkg&amp;archive=yes";>gearchiveerde</a>
   bugrapporten.</li>
 <li>Broncode-pakketten met 
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=src";>actieve</a>
   en
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=src&amp;archive=yes";>gearchiveerde</a>
   bugrapporten.</li>
 <li>Ontwikkelaars van pakketten met 
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=maint";>actieve</a>
   en
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=maint&amp;archive=yes";>gearchiveerde</a>
   bugrapporten.</li>
 <li>Rapporteurs van 
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=submitter";>actieve</a>
   en
   <a href="https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=submitter&amp;archive=yes";>gearchiveerde</a>
   bugrapporten.</li>
</ul>

<p><strong>N.B.</strong> Sommige van de indices die voorheen via deze
webpagina konden worden opgevraagd, zijn op het moment niet beschikbaar.
Een en ander is in verband met interne problemen van het programma dat
gebruikt werd om deze indices te genereren. Onze excuses voor het
eventuele ongemak.</p>

<h2>Spam melden</h2>

<p>Het bugtracking-systeem ontvangt regelmatig spam. U kunt spam in het
bugtracking-systeem melden door de bug <a href="#bugreport">op nummer</a> op te
zoeken en de link "this bug log contains spam" onderaan de pagina te
volgen.</p> 

#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: