[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/intro/cn.nl.wmlDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van bijgewerkte vertaling van de webpagina
https://www.debian.org/intro/cn.nl.wml.

De vertaling liep twee versies achter op het origineel en zou na de
bijwerking opnieuw up-to-date moeten zijn.

Ik heb de gebruikelijke (file, make, tidy) controles uitgevoerd.

Het bijgevoegde bestand intro_cn.wml.udiff toont de
verschillen met de vorige versie.


-- 
Groetjes,
Frans

Index: webwml/dutch/intro/cn.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/intro/cn.wml,v
retrieving revision 1.39
diff -u -r1.39 cn.wml
--- webwml/dutch/intro/cn.wml	15 Sep 2014 19:32:05 -0000	1.39
+++ webwml/dutch/intro/cn.wml	17 May 2016 21:32:21 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="De Debian webpagina's in verschillende talen" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.90"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.92"
 #use wml::debian::toc
 
 # Last Translation Update by $Author: elbrus $
@@ -18,10 +18,6 @@
 <define-tag toc-display-begin><p></define-tag>
 <define-tag toc-display-end></p></define-tag>
 
-
-# Last Translation Update by $Author: elbrus $
-# Last Translation Update at $Date: 2014/09/15 19:32:05 $
-
 <p>Niet iedereen in de wereld spreekt dezelfde taal. Terwijl het WWW
 groeit, komt het steeds meer voor dat pagina's in verschillende talen
 beschikbaar zijn. Daarom is er een standaard geïntroduceerd,
@@ -31,18 +27,24 @@
 voorkeur wilt ontvangen. Over de uiteindelijke versie van de pagina die u
 te zien krijgt, wordt onderhandeld tussen uw browser en de server; uw
 browser zendt zijn voorkeuren en de server beslist op basis van uw
-voorkeuren en welke pagina's beschikbaar zijn welke versie u krijgt
-overgezonden.</p>
+voorkeuren en de versies die van die pagina beschikbaar zijn, welke versie u 
+krijgt overgezonden.</p>
 
 <p>Merk op dat het selecteren van een andere taal (uit de beschikbare
-vertalingen die onderaan een pagina zijn opgenomen) uitsluitend de huidige
-pagina in die taal zal tonen. De standaard taal wordt hierdoor <em>niet</em>
+vertalingen die onderaan een pagina vermeld worden) uitsluitend de huidige
+pagina in die taal zal tonen. De standaardtaal wordt hierdoor <em>niet</em>
 gewijzigd. Als u op een link naar een andere pagina klikt, zal deze weer in
-de oorspronkelijke taal getoond worden. Om de standaard taal te wijzigen,
+de oorspronkelijke taal getoond worden. Om de <em>standaardtaal</em> te 
+wijzigen,
 zal u, zoals hieronder uitgelegd, de voorkeursinstelling voor talen moeten
 wijzigen in de configuratie van uw webbrowser.
 </p>
 
+<p>U kunt ook bijkomende informatie vinden over het selecteren van 
+voorkeurstalen op deze
+<a href="http://www.w3.org/International/questions/qa-lang-priorities";>pagina 
+van W3C</a>.</p>
+
 <ul>
 <li><a href="#fix">Wat moet ik doen als ik een Debian-pagina in de
 verkeerde taal te zien krijg?</a></li>
@@ -61,29 +63,31 @@
 Zie de sectie over &quot;<a href="#howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen
 goed?</a>&quot; over hoe dit op te lossen.</p>
 
-<p>De tweede reden is een kapotte of verkeerde geconfigureerde cache.
+<p>De tweede reden is een defecte of verkeerd geconfigureerde cache.
 Dit probleem komt steeds vaker voor omdat steeds meer internetproviders
 caching gebruiken om de groei van het internetverkeer af te remmen. Lees
-de <a href="#cache">noot over caching webservers</a>, zelfs als u denk
+de <a href="#cache">noot over cachende webservers</a>, zelfs als u denkt
 dat u er geen gebruikt.</p>
 
 <p>De derde reden is dat er een probleem is met <a
-href="https://www.debian.org/";>www.debian.org</a>. Slechts enkele van de
-vele problemen die de afgelopen jaren over dit probleem aan ons zijn
+href="https://www.debian.org/";>www.debian.org</a>. Slechts een handvol van de
+problemen in verband met het ontvangen van een pagina in de verkeerde taal die 
+de afgelopen jaren aan ons zijn
 doorgegeven, werden veroorzaakt door een bug in onze server. Daarom
-raden we u aan dat u de eerste twee mogelijke oorzaken grondig
-onderzoekt, voordat u contact met ons opneemt. Als u uitvindt dat <a
+raden we u aan de eerste twee mogelijke oorzaken grondig te
+onderzoeken voordat u contact met ons opneemt. Als u merkt dat <a
 href="https://www.debian.org/";>https://www.debian.org/</a> goed werkt,
-maar een van de mirrors een probleem heeft, neem dan alstublieft contact
-met ons op zodat wij het samen met degene die de mirror onderhoudt
+maar een van de spiegelservers een probleem heeft, neem dan alstublieft contact
+met ons op zodat wij het samen met degene die de spiegelserver onderhoudt,
 kunnen oplossen.</p>
 
-<p>We raden u aan om, nadat u een van de bovenstaande problemen heeft
-opgelost, de lokale cache (zowel op uw harddisk als in uw geheugen)
-op te schonen. We raden u ook aan om <a
+<p>Na het oplossen van een van de bovenstaande problemen raden we u aan om de 
+lokale cache (zowel op de harde schijf als in het geheugen) van uw browser
+op te schonen vooraleer u opnieuw begint met het bekijken van pagina's. We 
+raden u ook aan om <a
 href="https://packages.debian.org/stable/web/lynx";>lynx</a> te
 gebruiken om te testen. Het is de enige browser die zich 100% houdt aan
-de HTTP specificaties voor &quot;content negotiation&quot;.</p>
+de HTTP-specificaties voor &quot;content negotiation&quot;.</p>
 
 <h3><a name="cache">Mogelijke problemen met proxyservers</a></h3>
 
@@ -96,30 +100,30 @@
 verlagen als veel gebruikers dezelfde pagina oproepen.</p>
 
 <p>Over het algemeen is dit een heel goed idee, maar het gaat mis als de
-er bugs in de proxyserver zitten. Sommige oudere proxyservers begrijpen
+cache fouten bevat. Sommige oudere proxyservers begrijpen
 &quot;content negotiation&quot; niet, waardoor ze de pagina in slechts
-één taal opslaan, zelfs als later een pagina in een andere
-taal wordt opgevraagd. De enige oplossing hiervoor is het updaten of
-vervangen van de proxysoftware.</p>
+één taal opslaan en die aanbieden, ook als nadien die pagina in een 
+andere taal opgevraagd wordt. De enige oplossing hiervoor is het updaten of
+vervangen van de software die instaat voor het cachen.</p>
 
 <p>In het verleden werd een proxy alleen gebruikt als de gebruiker
 expliciet zijn browser configureerde om hem te gebruiken. Tegenwoordig
 is dit niet meer het geval. Het zou kunnen dat uw internetprovider alle
 HTTP verzoeken door een transparante proxy stuurt. Als deze proxy niet
-goed omgaat met &quot;content negotiation&quot;, krijgen gebruikers
-pagina's in de verkeerde taal. De enige manier om dit op te lossen is
-klagen bij uw internetprovider en vragen of zij hun proxysoftware willen
-updaten of vervangen.</p>
+goed omgaat met &quot;content negotiation&quot;, kunnen gebruikers
+gecachete pagina's in de verkeerde taal krijgen. De enige manier om dit op te 
+lossen is klagen bij uw internetprovider en vragen dat hij zijn software 
+opwaardeert of vervangt.</p>
 
 <hr />
 
 <h2><a name="howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen goed?</a></h2>
 
-<p>U kunt het best de gewenste taal instellen op alle talen die u
-spreekt, in de volgorde van uw voorkeur. Het is een goed idee om Engels
+<p>U kunt het best de taalvoorkeur instellen op alle talen die u
+spreekt, in de volgorde van uw voorkeur. Het is een goede gewoonte om Engels
 ('<code>en</code>') als een backup toe te voegen (als laatste in de lijst),
 omdat de oorspronkelijke taal op de Debian-webpagina's Engels is en
-waarschijnlijk niet alle documenten in de taal van uw voorkeur zijn
+waarschijnlijk niet alle documenten in uw voorkeurstalen zijn
 vertaald.</p>
 
 # translators can modify the below example to mention their language
@@ -136,58 +140,77 @@
 die enkele details over taalvoorkeur verbergen. Als dit niet het geval
 is, let er dan op dat er een belangrijke vereenvoudiging is in de vorige
 paragraaf: als u enkel een lijst van talen specificeert zoals 'nl, en' 
-definieert dit nog geen voorkeur, maar gelijk gerangschikte opties en de
-server kan beslissen om hun volgorde te negeren. Als u een preferentie wilt
+stelt u nog geen voorkeur in, maar geeft u gelijk gerangschikte opties op en de
+server kan beslissen om hun volgorde te negeren. Als u een echte voorkeur wilt
 aanduiden, moet u "kwaliteitswaarden" gebruiken. Dit zijn kommagetallen 
-tussen 0 en 1 waar hoge waarden een hogere voorkeur aanduiden. Dus in 
+tussen 0 en 1 waarbij hoge waarden een hogere voorkeur aanduiden. Dus in 
 bovenstaand geval zou u waarschijnlijk 'nl; q=1.0, en; q=0.5' gebruiken.</p>
 
-<p>U moet goed letten op het gebruik van de subcategorieën van
-talen. Het gebruik van 'en-GB, nl', bijvoorbeeld, doet niet wat de
+<p>U moet goed opletten als u subcategorieën van talen
+gebruikt. Het gebruik van 'en-GB, nl', bijvoorbeeld, doet niet wat de
 meeste mensen verwachten (als ze de HTTP specificaties niet hebben
 gelezen).</p>
 
 <p><strong>We raden u sterk af om landextensies aan een taal toe te
-voegen tenzij u daar een goede reden voor heeft</strong>. Als u er een
+voegen tenzij u daar een goede reden voor heeft</strong>. Als u er toch een
 toevoegt, voeg dan zeker ook de taal zonder de extensie toe.</p>
 
-<p>Uitleg: Een server die een verzoek ontvangt om een document met een voorkeur
-voor de taal 'en-GB', zal niet liever de Engelse ('en') versie sturen dan de
-Nederlandse. De server stuurt alleen het Engelse document liever dan de
-Nederlandse als er een versie van het bestand met de taalextensie
-aanwezig is.</p>
+<p>Uitleg: een server die een aanvraag voor een document ontvangt met als 
+taalvoorkeur 'en-GB', zal aan het sturen van de Engelse ('en') versie geen 
+grotere prioriteit geven dan aan het sturen van de Nederlandse. De server geeft 
+alleen een grotere prioriteit aan het sturen van het Engelse document dan aan 
+het Nederlandse als er een versie van dat document bestaat met de opgegeven
+taalextensie 'en-gb'.</p>
 
-<p>Daarom dus kunt u uw browser het beste configureren om 'en-GB, en,
+<p>Om die reden kunt u uw browser dus het beste configureren om 'en-GB, en,
 nl' te sturen of simpelweg 'en, nl'. Het systeem werkt echter wel
 andersom, dus een server kan wel 'en-us' terugsturen als uw browser om
 'en' vraagt.</p>
 
-<p>Voor meer informatie over het installen van uw voorkeur voor de taal zie de
-<a
-href="http://httpd.apache.org/docs/2.2/content-negotiation.html";>Apache-documentatie
-over &quot;content negotiation&quot;</a>.</p>
+<p>Voor meer informatie over het instellen van uw taalvoorkeur, zie de
+<a href="http://httpd.apache.org/docs/2.2/content-negotiation.html";>Apache-
+documentatie over &quot;content negotiation&quot;</a>.</p>
 
 <h3><a name="setting">Het instellen van uw taalvoorkeur in uw browser</a></h3>
 
 <p>Om de standaardtaal in uw browser in te stellen, moet u een variabele
-zetten die wordt doorgestuurd naar de webserver. Hoe u dat moet doen,
+instellen die wordt doorgestuurd naar de webserver. Hoe u dat moet doen,
 hangt af van de browser die u gebruikt.</p>
 
 <dl>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="mozilla">Mozilla</toc-add-entry> /
-<toc-add-entry name="netscape">Netscape 4.x</toc-add-entry> en latere
-versies</strong></dt>
-<dd>
-<pre>
-#FIXME: hoe heet dit in de nederlandse Netscape?
-   Edit -&gt; Preferences -&gt; Navigator -&gt; Languages
-</pre>
-NB: in Netscape 4.x moet u de talen uit de beschikbare opties kiezen.
-Een aantal mensen heeft problemen gerapporteerd doordat zij de taal met
-de hand hadden ingetikt.
+ <dt><strong><toc-add-entry name="chromium">Chrome en 
+Chromium</toc-add-entry></strong></dt>
+ <dd>
+ <pre>Chromium aanpassen en beheren (steeksleutel-icoon) -&gt; Instellingen 
+-&gt; Toon geavanceerde 
+instellingen -&gt; Talen -&gt; Taal- en invoerinstellingen</pre>
+ </dd>
+
+ <dt><strong><toc-add-entry name="elinks">ELinks</toc-add-entry></strong></dt>
+ <dd>De standaardtaal van de interface kunt u instellen bij:
+ <pre>
+  Configuratie -&gt; Taal
+ </pre>
+ Deze instelling verandert ook de taal die bij websites wordt aangevraagd. U 
+kunt dit gedrag veranderen door de "accepted languages" HTTP variabele aan te 
+passen. Deze variabele bevind zich bij:
+ <pre>
+  Configuratie -&gt; Options manager -&gt; Protocols -&gt; HTTP
+ </pre>
+ </dd>
+
+ <dt><strong><toc-add-entry 
+name="epiphany">Epiphany</toc-add-entry></strong></dt>
+ <dd>
+ <pre>
+   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Taal -&gt; Talen
+ </pre>
+ </dd>
+
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="mozillafirefox">Mozilla Firefox</toc-add-entry></strong></dt>
+<dt><strong><toc-add-entry 
+name="mozillafirefox">Firefox</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 Versie 3.0 en later:<br />
 Linux:
@@ -207,7 +230,8 @@
 Versie 1.5 en later:<br />
 Linux:
 <pre>
-   Edit -&gt; Preferences -&gt; Advanced -&gt; General -&gt; Edit Languages
+   Edit -&gt; Preferences -&gt; Advanced -&gt; General -&gt; Edit 
+Languages
 </pre>
 Windows:
 <pre>
@@ -221,7 +245,6 @@
 </pre>
 Windows:
 <pre>
-#	Extras -&gt; Preferences -&gt; General -&gt; Languages
 	Tools -&gt; Options -&gt; General -&gt; Languages
 </pre>
 
@@ -229,10 +252,32 @@
 van <kbd>intl.accept_languages</kbd> wijzigen.
 </dd>
 
+ <dt><strong><toc-add-entry name="galeon">Galeon</toc-add-entry></strong></dt>
+ <dd>
+ <pre>
+   Instellingen... -&gt; Voorkeuren... -&gt; Pagina opbouw -&gt; Talen
+ </pre>
+ </dd>
+
+ <dt><strong><toc-add-entry 
+name="ibrowse">IBrowse</toc-add-entry></strong></dt>
+ <dd>Ga naar Preferences, dan Settings, dan Network. Onder "Accept Language", 
+zal het waarschijnlijk standaard een "*" tonen. Als u op de "Locale"-knop klikt, 
+dan zou het de taal van uw voorkeur moeten toevoegen. Anders kunt u dit 
+handmatig ingeven. Klik daarna op "OK".
+ </dd>
+
+ <dt><strong><toc-add-entry name="icab">iCab</toc-add-entry></strong></dt>
+ <dd>
+ <pre>
+   Edit -&gt; Preferences -&gt; Browser -&gt; Fonts, Languages
+ </pre>
+ </dd>
+
 <dt><strong><toc-add-entry name="iceweasel">Iceweasel</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 <pre>
-   Edit -&gt; Preferences -&gt; Content -&gt; Languages -&gt; Choose
+   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen…
 </pre>
 </dd>
 
@@ -240,37 +285,70 @@
 <dd>Windows:
 <pre>
 #FIXME: hoe heet dit in de nederlandse IE?
-  Tools or View or Extras -&gt; Internet Options -&gt; (General) Languages
+  Tools of View of Extra -&gt; Internet Opties -&gt; (Algemeen) Taal
 </pre>
 </dd>
 
 <dd>Mac OS:
 <pre>
-   Edit -&gt; Preferences -&gt; Web Browser -&gt; Language/Fonts
+   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Web Browser -&gt; Taal/Fonts
 </pre>
 </dd>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="pie">Pocket Internet Explorer</toc-add-entry></strong></dt>
+<dt><strong><toc-add-entry name="konqueror">Konqueror</toc-add-entry>\
+</strong></dt>
 <dd>
-# Windows Mobile 2003/2003SE/5.0
+ Open met een editor het
+ bestand <kbd>~/.kde/share/config/kio_httprc</kbd> en voeg een regel toe 
+ zoals hierna:
 <pre>
-   Maak de registersleutel <q>AcceptLanguage</q> aan in
-   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\\
-   met waarde <q>fr; q=1.0, en; q=0.5</q> (zonder aanhalingstekens).
+   Languages=nl;q=1.0, en;q=0.5
+</pre> 
+</dd>
+
+<dt><strong><toc-add-entry name="lynx">lynx</toc-add-entry></strong></dt>
+<dd>U kunt ofwel de variabele <kbd>preferred_language</kbd> in het bestand
+<kbd>~/.lynxrc</kbd> wijzigen, ofwel in lynx uw voorkeur instellen met het 
+commando 'O'.
+
+<p>Gebruik bijvoorbeeld de volgende regel in uw <kbd>~/.lynxrc</kbd></p>
+
+<pre>
+preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5
 </pre>
 </dd>
 
+ <dt><strong><toc-add-entry name="mozilla">Mozilla</toc-add-entry> /
+ <toc-add-entry name="netscape">Netscape 4.x</toc-add-entry> en latere
+ versies</strong></dt>
+ <dd>
+ <pre>
+   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Navigator -&gt; Talen
+ </pre>
+ NB: in Netscape 4.x moet u de talen uit de beschikbare opties kiezen. Een 
+aantal mensen heeft problemen gerapporteerd doordat zij de taal met de hand 
+hadden ingetikt.
+ </dd>
+
+<dt><strong><toc-add-entry name="netscape3">Netscape 3.x</toc-add-entry>\
+</strong></dt>
+<dd>Voeg
+<pre>
+   *httpAcceptLanguage: [tweeletterig symbool voorkeurstaal ]
+   </pre>
+   toe aan het bestand ../app-defaults/Netscape of in
+   <kbd>~/.Xresources</kbd>
+</dd>
+
 <dt><strong><toc-add-entry name="opera">Opera</toc-add-entry></strong></dt>
  <dd>De meeste versies:
   <pre>
-  #FIXME: hoe heet dit in de nederlandse Opera?
-  File -&gt; Preferences -&gt; Languages
+  Bestand -&gt; Voorkeuren -&gt; Taal
   </pre>
  </dd>
  <dd>Linux/*BSD versies 5.x en 6.x:
   <pre>
-  #FIXME: hoe heet dit in de nederlandse Opera?
-  File -&gt; Preferences -&gt; Document -&gt; Languages
+  Bestand -&gt; Voorkeuren -&gt; Document -&gt; Taal
   </pre>
  </dd>
 <dd>Nokia 770 Web Browser:
@@ -281,47 +359,28 @@
 </pre>
 </dd>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="galeon">Galeon</toc-add-entry></strong></dt>
+<dt><strong><toc-add-entry name="pie">Pocket Internet 
+Explorer</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
-#FIXME: hoe heet dit in de nederlandse Galeon?
-<pre>
-   Settings -&gt; Preferences -&gt; Rendering -&gt; Languages
-</pre>
-</dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="epiphany">Epiphany</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>
-#FIXME: hoe heet dit in de nederlandse Epiphany?
+# Windows Mobile 2003/2003SE/5.0
 <pre>
-   Edit -&gt; Preferences -&gt; Language -&gt; Languages
+   Maak de registersleutel <q>AcceptLanguage</q> aan in
+   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\\
+   met waarde <q>nl; q=1.0, en; q=0.5</q> (zonder aanhalingstekens).
 </pre>
 </dd>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="konqueror">Konqueror</toc-add-entry>\
-</strong></dt>
-<dd>
- Eén taal instellen gaat vrij eenvoudig via het KDE Control Center 
- nadat de bug <a href="https://bugs.debian.org/358459";>#358459</a> is hersteld. 
- <br />
- Als u meerdere talen wilt instellen of u de bug wilt omzeilen, dient u het 
- bestand <kbd>~/.kde/share/config/kio_httprc</kbd> aan te passen en een regel 
- vergelijkbaar met de volgende invoegen:
+<dt><strong><toc-add-entry name="safari">Safari</toc-add-entry></strong></dt>
+<dd>Safari gebruikt de Mac OS X systeem instellingen om de taal van uw voorkeur
+te bepalen:
 <pre>
-   Languages=nl;q=1.0, en;q=0.5
+  Systeemvoorkeuren -&gt; Internationaal -&gt; Taal
 </pre>
- Uiteraard kunt u de talen naar believen instellen. 
 </dd>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="lynx">lynx</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>U kunt ofwel de <kbd>preferred_language</kbd> in het
-<kbd>~/.lynxrc</kbd> bestand wijzigen, ofwel het instellen met het 'O'
-commando in lynx.
-
-<p>Gebruik bijvoorbeeld de volgende regel in uw <kbd>~/.lynxrc</kbd></p>
-
-<pre>
-preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5
-</pre>
+<dt><strong><toc-add-entry name="voyager">Voyager</toc-add-entry></strong></dt>
+<dd>Ga naar Settings en dan Languages. U kunt het handmatig ingeven of klikken
+op "Get from locale". Klik daarna op "OK".
 </dd>
 
 <dt><strong><toc-add-entry name="w3">W3</toc-add-entry></strong> 
@@ -333,13 +392,6 @@
 <pre>Hypermedia -&gt; URL -&gt; Mime -&gt; Mime Language String...</pre>
 </dd>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="icab">iCab</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>
-<pre>
-   Edit -&gt; Preferences -&gt; Browser -&gt; Fonts,Languages
-</pre>
-</dd>
-
 <dt><strong><toc-add-entry name="w3m">W3M</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 <pre>
@@ -347,59 +399,8 @@
 </pre>
 </dd>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="netscape3">Netscape 3.x</toc-add-entry>\
-</strong></dt>
-<dd>Voeg
-<pre>
-   *httpAcceptLanguage: [preferred_language string]
-   </pre>
-   toe aan het Netscape app-defaults bestand of
-   <kbd>~/.Xresources</kbd>
-</dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="safari">Safari</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>Safari gebruikt de Mac OS X systeem installingen om de taal van uw voorkeur
-te bepalen:
-<pre>
-  System preferences -&gt; International -&gt; Language
-</pre>
-</dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="elinks">ELinks</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>De standaard taal van de interface kunt u instellen bij:
-<pre>
-  Setup -&gt; Language
-</pre>
-Deze instelling verandert ook de taal die bij websites wordt aangevraagd.
-U kunt dit gedrag veranderen door de "accepted languages" HTTP variabele aan te passen. Deze variabele bevind zich bij:
-<pre>
-  Setup -&gt; Options manager -&gt; Protocols -&gt; HTTP
-</pre>
-</dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="ibrowse">IBrowse</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>Ga naar Preferences, dan Settings, dan Network. Onder "Accept Language", zal
-het waarschijnlijk standaard een "*" tonen. Als u op de "Locale"-knop klikt, 
-dan zou het de taal van uw voorkeur moeten toevoegen. Anders kunt u dit 
-handmatig ingeven. Klik daarna op "OK".
-</dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="voyager">Voyager</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>Ga naar Settings en dan Languages. U kunt het handmatig ingeven of klikken
-op "Get from locale". Klik daarna op "OK".
-</dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="chromium">Chromium</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>
-<pre>Chromium aanpassen en beheren (steeksleutel-icoon) -&gt;
-Instellingen -&gt; Toon geavanceerde instellingen -&gt; Talen -&gt;
-Taal- en invoerinstellingen</pre>
-</dd>
-
 </dl>
 
-<p>Als u informatie heeft over hoe de taalvoorkeuren in een andere
-browser kunnen worden ingesteld, of als u weet hoe de precieze menu's voor
-de Nederlandse versies van Netscape, Internet Explorer of Opera heten,
-stuur het dan alstublieft naar <a
+<p>Als u informatie heeft over hoe de taalvoorkeuren kunnen worden ingesteld in 
+een browser die hier niet vermeld werd, stuur die dan alstublieft naar <a
 href="mailto:debian-www@lists.debian.org";>debian-www@lists.debian.org</a>.</p>
#use wml::debian::template title="De Debian webpagina's in verschillende talen" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.92"
#use wml::debian::toc

# Last Translation Update by $Author: elbrus $
# Last Translation Update at $Date: 2014/09/15 19:32:05 $

<protect pass=2>
<:
$lang = languages_footer();
$lang =~ s/<div id="/<div class ="/g;
print $lang;
:>
</protect>

<define-tag toc-title-formatting endtag="required">%body</define-tag>
<define-tag toc-item-formatting endtag="required">[%body]</define-tag>
<define-tag toc-display-begin><p></define-tag>
<define-tag toc-display-end></p></define-tag>

<p>Niet iedereen in de wereld spreekt dezelfde taal. Terwijl het WWW
groeit, komt het steeds meer voor dat pagina's in verschillende talen
beschikbaar zijn. Daarom is er een standaard geïntroduceerd,
genaamd <q><a href="$(HOME)/devel/website/content_negotiation">content
negotiation</a></q>; (onderhandeling over inhoud),
waarmee u kunt aangeven in welke taal of talen u internetpagina's bij
voorkeur wilt ontvangen. Over de uiteindelijke versie van de pagina die u
te zien krijgt, wordt onderhandeld tussen uw browser en de server; uw
browser zendt zijn voorkeuren en de server beslist op basis van uw
voorkeuren en de versies die van die pagina beschikbaar zijn, welke versie u 
krijgt overgezonden.</p>

<p>Merk op dat het selecteren van een andere taal (uit de beschikbare
vertalingen die onderaan een pagina vermeld worden) uitsluitend de huidige
pagina in die taal zal tonen. De standaardtaal wordt hierdoor <em>niet</em>
gewijzigd. Als u op een link naar een andere pagina klikt, zal deze weer in
de oorspronkelijke taal getoond worden. Om de <em>standaardtaal</em> te 
wijzigen,
zal u, zoals hieronder uitgelegd, de voorkeursinstelling voor talen moeten
wijzigen in de configuratie van uw webbrowser.
</p>

<p>U kunt ook bijkomende informatie vinden over het selecteren van 
voorkeurstalen op deze
<a href="http://www.w3.org/International/questions/qa-lang-priorities";>pagina 
van W3C</a>.</p>

<ul>
<li><a href="#fix">Wat moet ik doen als ik een Debian-pagina in de
verkeerde taal te zien krijg?</a></li>
<li><a href="#howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen goed?</a></li>
<li>Hoe verander ik de instellingen voor de volgende browsers:
 <toc-display /></li>
</ul>

<hr />

<h2><a name="fix">Wat moet ik doen als ik een Debian pagina in de
verkeerde taal te zien krijg?</a></h2>

<p>De eerste en meest voorkomende reden waarom u een document in de
verkeerde taal te zien krijgt, is een verkeerd geconfigureerde browser.
Zie de sectie over &quot;<a href="#howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen
goed?</a>&quot; over hoe dit op te lossen.</p>

<p>De tweede reden is een defecte of verkeerd geconfigureerde cache.
Dit probleem komt steeds vaker voor omdat steeds meer internetproviders
caching gebruiken om de groei van het internetverkeer af te remmen. Lees
de <a href="#cache">noot over cachende webservers</a>, zelfs als u denkt
dat u er geen gebruikt.</p>

<p>De derde reden is dat er een probleem is met <a
href="https://www.debian.org/";>www.debian.org</a>. Slechts een handvol van de
problemen in verband met het ontvangen van een pagina in de verkeerde taal die 
de afgelopen jaren aan ons zijn
doorgegeven, werden veroorzaakt door een bug in onze server. Daarom
raden we u aan de eerste twee mogelijke oorzaken grondig te
onderzoeken voordat u contact met ons opneemt. Als u merkt dat <a
href="https://www.debian.org/";>https://www.debian.org/</a> goed werkt,
maar een van de spiegelservers een probleem heeft, neem dan alstublieft contact
met ons op zodat wij het samen met degene die de spiegelserver onderhoudt,
kunnen oplossen.</p>

<p>Na het oplossen van een van de bovenstaande problemen raden we u aan om de 
lokale cache (zowel op de harde schijf als in het geheugen) van uw browser
op te schonen vooraleer u opnieuw begint met het bekijken van pagina's. We 
raden u ook aan om <a
href="https://packages.debian.org/stable/web/lynx";>lynx</a> te
gebruiken om te testen. Het is de enige browser die zich 100% houdt aan
de HTTP-specificaties voor &quot;content negotiation&quot;.</p>

<h3><a name="cache">Mogelijke problemen met proxyservers</a></h3>

<p>Proxyserver zijn feitelijk webservers die zelf geen inhoud hebben.
Deze servers bevinden zich tussen de gebruikers en de echte webservers.
Ze vangen uw verzoek om webpagina's te laden af en halen de pagina zelf
binnen. Daarna sturen ze de pagina naar u door, maar maken 
tegelijkertijd een lokale, gecachte kopie voor eventuele latere
verzoeken om dezelfde pagina. Dit kan het netwerkverkeer behoorlijk
verlagen als veel gebruikers dezelfde pagina oproepen.</p>

<p>Over het algemeen is dit een heel goed idee, maar het gaat mis als de
cache fouten bevat. Sommige oudere proxyservers begrijpen
&quot;content negotiation&quot; niet, waardoor ze de pagina in slechts
één taal opslaan en die aanbieden, ook als nadien die pagina in een 
andere taal opgevraagd wordt. De enige oplossing hiervoor is het updaten of
vervangen van de software die instaat voor het cachen.</p>

<p>In het verleden werd een proxy alleen gebruikt als de gebruiker
expliciet zijn browser configureerde om hem te gebruiken. Tegenwoordig
is dit niet meer het geval. Het zou kunnen dat uw internetprovider alle
HTTP verzoeken door een transparante proxy stuurt. Als deze proxy niet
goed omgaat met &quot;content negotiation&quot;, kunnen gebruikers
gecachete pagina's in de verkeerde taal krijgen. De enige manier om dit op te 
lossen is klagen bij uw internetprovider en vragen dat hij zijn software 
opwaardeert of vervangt.</p>

<hr />

<h2><a name="howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen goed?</a></h2>

<p>U kunt het best de taalvoorkeur instellen op alle talen die u
spreekt, in de volgorde van uw voorkeur. Het is een goede gewoonte om Engels
('<code>en</code>') als een backup toe te voegen (als laatste in de lijst),
omdat de oorspronkelijke taal op de Debian-webpagina's Engels is en
waarschijnlijk niet alle documenten in uw voorkeurstalen zijn
vertaald.</p>

# translators can modify the below example to mention their language

<p>Bijvoorbeeld, als uw moedertaal Nederlands is, kunt u het best de
taalinstellingen zo instellen dat Nederlands (met taalcode
'<code>nl</code>') de eerste voorkeur is, gevolgd door Engels (met
taalcode '<code>en</code>').</p>

<p>Zie hieronder voor <a href="#setting">precieze instructies om de taal
in specifieke browsers in te stellen</a>.</p>

<p>Zoals u zult zien, hebben de meeste browsers een gebruikersinterface 
die enkele details over taalvoorkeur verbergen. Als dit niet het geval
is, let er dan op dat er een belangrijke vereenvoudiging is in de vorige
paragraaf: als u enkel een lijst van talen specificeert zoals 'nl, en' 
stelt u nog geen voorkeur in, maar geeft u gelijk gerangschikte opties op en de
server kan beslissen om hun volgorde te negeren. Als u een echte voorkeur wilt
aanduiden, moet u "kwaliteitswaarden" gebruiken. Dit zijn kommagetallen 
tussen 0 en 1 waarbij hoge waarden een hogere voorkeur aanduiden. Dus in 
bovenstaand geval zou u waarschijnlijk 'nl; q=1.0, en; q=0.5' gebruiken.</p>

<p>U moet goed opletten als u subcategorieën van talen
gebruikt. Het gebruik van 'en-GB, nl', bijvoorbeeld, doet niet wat de
meeste mensen verwachten (als ze de HTTP specificaties niet hebben
gelezen).</p>

<p><strong>We raden u sterk af om landextensies aan een taal toe te
voegen tenzij u daar een goede reden voor heeft</strong>. Als u er toch een
toevoegt, voeg dan zeker ook de taal zonder de extensie toe.</p>

<p>Uitleg: een server die een aanvraag voor een document ontvangt met als 
taalvoorkeur 'en-GB', zal aan het sturen van de Engelse ('en') versie geen 
grotere prioriteit geven dan aan het sturen van de Nederlandse. De server geeft 
alleen een grotere prioriteit aan het sturen van het Engelse document dan aan 
het Nederlandse als er een versie van dat document bestaat met de opgegeven
taalextensie 'en-gb'.</p>

<p>Om die reden kunt u uw browser dus het beste configureren om 'en-GB, en,
nl' te sturen of simpelweg 'en, nl'. Het systeem werkt echter wel
andersom, dus een server kan wel 'en-us' terugsturen als uw browser om
'en' vraagt.</p>

<p>Voor meer informatie over het instellen van uw taalvoorkeur, zie de
<a href="http://httpd.apache.org/docs/2.2/content-negotiation.html";>Apache-
documentatie over &quot;content negotiation&quot;</a>.</p>

<h3><a name="setting">Het instellen van uw taalvoorkeur in uw browser</a></h3>

<p>Om de standaardtaal in uw browser in te stellen, moet u een variabele
instellen die wordt doorgestuurd naar de webserver. Hoe u dat moet doen,
hangt af van de browser die u gebruikt.</p>

<dl>

 <dt><strong><toc-add-entry name="chromium">Chrome en 
Chromium</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 <pre>Chromium aanpassen en beheren (steeksleutel-icoon) -&gt; Instellingen 
-&gt; Toon geavanceerde 
instellingen -&gt; Talen -&gt; Taal- en invoerinstellingen</pre>
 </dd>

 <dt><strong><toc-add-entry name="elinks">ELinks</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>De standaardtaal van de interface kunt u instellen bij:
 <pre>
  Configuratie -&gt; Taal
 </pre>
 Deze instelling verandert ook de taal die bij websites wordt aangevraagd. U 
kunt dit gedrag veranderen door de "accepted languages" HTTP variabele aan te 
passen. Deze variabele bevind zich bij:
 <pre>
  Configuratie -&gt; Options manager -&gt; Protocols -&gt; HTTP
 </pre>
 </dd>

 <dt><strong><toc-add-entry 
name="epiphany">Epiphany</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 <pre>
   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Taal -&gt; Talen
 </pre>
 </dd>


<dt><strong><toc-add-entry 
name="mozillafirefox">Firefox</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>
Versie 3.0 en later:<br />
Linux:
<pre>
	Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen...
</pre>
Windows:
<pre>
	Extra -&gt; Opties -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen...
</pre>
Mac OS:
<pre>
	Firefox -&gt; Voorkeuren -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen...
</pre>

<br />
Versie 1.5 en later:<br />
Linux:
<pre>
   Edit -&gt; Preferences -&gt; Advanced -&gt; General -&gt; Edit 
Languages
</pre>
Windows:
<pre>
   Tools -&gt; Options -&gt; Advanced -&gt; General -&gt; Edit Languages
</pre>

Versie 0.9 en later:<br />
Linux:
<pre>
	Edit -&gt; Preferences -&gt; General -&gt; Languages
</pre>
Windows:
<pre>
	Tools -&gt; Options -&gt; General -&gt; Languages
</pre>

In oudere versies moet u naar <kbd>about:config</kbd> gaan en de waarde
van <kbd>intl.accept_languages</kbd> wijzigen.
</dd>

 <dt><strong><toc-add-entry name="galeon">Galeon</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 <pre>
   Instellingen... -&gt; Voorkeuren... -&gt; Pagina opbouw -&gt; Talen
 </pre>
 </dd>

 <dt><strong><toc-add-entry 
name="ibrowse">IBrowse</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>Ga naar Preferences, dan Settings, dan Network. Onder "Accept Language", 
zal het waarschijnlijk standaard een "*" tonen. Als u op de "Locale"-knop klikt, 
dan zou het de taal van uw voorkeur moeten toevoegen. Anders kunt u dit 
handmatig ingeven. Klik daarna op "OK".
 </dd>

 <dt><strong><toc-add-entry name="icab">iCab</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>
 <pre>
   Edit -&gt; Preferences -&gt; Browser -&gt; Fonts, Languages
 </pre>
 </dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="iceweasel">Iceweasel</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>
<pre>
   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen…
</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="ie">Internet Explorer</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>Windows:
<pre>
#FIXME: hoe heet dit in de nederlandse IE?
  Tools of View of Extra -&gt; Internet Opties -&gt; (Algemeen) Taal
</pre>
</dd>

<dd>Mac OS:
<pre>
   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Web Browser -&gt; Taal/Fonts
</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="konqueror">Konqueror</toc-add-entry>\
</strong></dt>
<dd>
 Open met een editor het
 bestand <kbd>~/.kde/share/config/kio_httprc</kbd> en voeg een regel toe 
 zoals hierna:
<pre>
   Languages=nl;q=1.0, en;q=0.5
</pre> 
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="lynx">lynx</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>U kunt ofwel de variabele <kbd>preferred_language</kbd> in het bestand
<kbd>~/.lynxrc</kbd> wijzigen, ofwel in lynx uw voorkeur instellen met het 
commando 'O'.

<p>Gebruik bijvoorbeeld de volgende regel in uw <kbd>~/.lynxrc</kbd></p>

<pre>
preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5
</pre>
</dd>

 <dt><strong><toc-add-entry name="mozilla">Mozilla</toc-add-entry> /
 <toc-add-entry name="netscape">Netscape 4.x</toc-add-entry> en latere
 versies</strong></dt>
 <dd>
 <pre>
   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Navigator -&gt; Talen
 </pre>
 NB: in Netscape 4.x moet u de talen uit de beschikbare opties kiezen. Een 
aantal mensen heeft problemen gerapporteerd doordat zij de taal met de hand 
hadden ingetikt.
 </dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="netscape3">Netscape 3.x</toc-add-entry>\
</strong></dt>
<dd>Voeg
<pre>
   *httpAcceptLanguage: [tweeletterig symbool voorkeurstaal ]
   </pre>
   toe aan het bestand ../app-defaults/Netscape of in
   <kbd>~/.Xresources</kbd>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="opera">Opera</toc-add-entry></strong></dt>
 <dd>De meeste versies:
  <pre>
  Bestand -&gt; Voorkeuren -&gt; Taal
  </pre>
 </dd>
 <dd>Linux/*BSD versies 5.x en 6.x:
  <pre>
  Bestand -&gt; Voorkeuren -&gt; Document -&gt; Taal
  </pre>
 </dd>
<dd>Nokia 770 Web Browser:
   Wijzig het bestand /home/user/.opera/opera.ini en voeg de volgende regel
   toe in de sectie [Adv User Prefs]:
<pre>
   HTTP Accept Language=nl;q=1.0,en;q=0.5
</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="pie">Pocket Internet 
Explorer</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>
# Windows Mobile 2003/2003SE/5.0
<pre>
   Maak de registersleutel <q>AcceptLanguage</q> aan in
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\\
   met waarde <q>nl; q=1.0, en; q=0.5</q> (zonder aanhalingstekens).
</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="safari">Safari</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>Safari gebruikt de Mac OS X systeem instellingen om de taal van uw voorkeur
te bepalen:
<pre>
  Systeemvoorkeuren -&gt; Internationaal -&gt; Taal
</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="voyager">Voyager</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>Ga naar Settings en dan Languages. U kunt het handmatig ingeven of klikken
op "Get from locale". Klik daarna op "OK".
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="w3">W3</toc-add-entry></strong> 
(op emacs gebaseerde browser)</dt>
<dd>
<pre>(setq url-mime-language-string "preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5")</pre>
of, gebruikmakende van het custom pakket (aangenomen dat u versie p4.0pre.14
gebruikt):
<pre>Hypermedia -&gt; URL -&gt; Mime -&gt; Mime Language String...</pre>
</dd>

<dt><strong><toc-add-entry name="w3m">W3M</toc-add-entry></strong></dt>
<dd>
<pre>
   Options (o) -&gt; Other Behavior -&gt; Accept-Language
</pre>
</dd>

</dl>

<p>Als u informatie heeft over hoe de taalvoorkeuren kunnen worden ingesteld in 
een browser die hier niet vermeld werd, stuur die dan alstublieft naar <a
href="mailto:debian-www@lists.debian.org";>debian-www@lists.debian.org</a>.</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: