[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/releases/index.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van bijgewerkte vertaling van de webpagina
https://www.debian.org/releases/index.nl.html.

De vertaling liep twee versies achter op het origineel en zou na de
bijwerking opnieuw up-to-date moeten zijn.

Ik heb de gebruikelijke (file, make, tidy) controles uitgevoerd.

Het bijgevoegde bestand releases_index.wml.udiff toont de verschillen
met de vorige versie.


-- 
Groetjes,
Frans

#use wml::debian::template title="Releases van Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.64"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"

<p>Debian heeft altijd tenminste drie releases die actief worden onderhouden:
<q>stable</q>, <q>testing</q> en <q>unstable</q>.</p>

<dl>
<dt><a href="stable/">stable</a> (stabiel)</dt>
<dd>
<p>
 De <q>stable</q> (stabiele) distributie bevat de meest
 recente, officieel vrijgegeven distributie van Debian.
</p><p>
 Dit is de productie-release, welke we u aanraden vooral te gebruiken.
</p><p>
 De huidige <q>stable</q> distributie van Debian is versie
 <:=substr '<current_initial_release>', 0, 1:>, met de codenaam
 <em><current_release_name></em>.
<ifeq "<current_initial_release>" "<current_release>"
 "Deze is vrijgegeven op <current_release_date>."
/>
<ifneq "<current_initial_release>" "<current_release>"
 "Deze is voor het eerst vrijgegeven als versie <current_initial_release> op
 <current_initial_release_date> en voor het laatst bijwerkt als versie
 <current_release>, vrijgegeven op <current_release_date>."
/>
</p>
</dd>

<dt><a href="testing/">testing</a> (test)</dt>
<dd>
<p>
 De <q>testing</q> (test) distributie bevat pakketten die nog
 niet in een stabiele (stable) release zijn opgenomen, maar die wel al
 in de wachtrij zijn gezet voor opname. Het grote voordeel van deze
 distributie is dat zij recenter is.
</p><p>
 Zie de <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/">Debian FAQ</a> voor meer informatie over
 <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-testing">wat "testing" is</a>
 en <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-frozen">hoe het
 "stable" gemaakt wordt</a>.
</p><p>
 De huidige <q>testing</q> (test) distributie is
 <em><current_testing_name></em>.
</p>
</dd>

<dt><a href="unstable">unstable</a> (onstabiel)</dt>
<dd>
<p>
 De <q>unstable</q> (onstabiele) distributie is de plaats waar actieve
 ontwikkeling plaatsvindt. Over het algemeen wordt deze distributie
 alleen gebruikt door Debian-ontwikkelaars en door zeer ervaren gebruikers
 die graag direct beschikken over de allernieuwste programmatuur.
</p><p>
 De <q>unstable</q> (onstabiele) distributie heeft steeds <em>sid</em> als 
naam.
</p>
</dd>
</dl>

<h2>Overzicht van de verschillende releases</h2>

<ul>
  <li><a href="<current_testing_name>/">De volgende versie van Debian heeft de codenaam
   <q><current_testing_name></q></a>
   &mdash; er is nog geen releasedatum vastgelegd
  </li>

 <if-stable-release release="jessie">
  <li><a href="jessie/">Debian 8 (<q>jessie</q>)</a>
   &mdash; huidige stabiele release
  </li>
  <li><a href="wheezy/">Debian 7 (<q>wheezy</q>)</a>
   &mdash; vervangen oude stabiele release
  </li>
 </if-stable-release>

 <if-stable-release release="wheezy">
  <li><a href="wheezy/">Debian 7 (<q>wheezy</q>)</a>
   &mdash; huidige stabiele release
  </li>
 </if-stable-release>

 <li><a href="squeeze/">Debian 6.0 (<q>squeeze</q>)</a>
   &mdash; vervangen oude stabiele release
 </li>
 <li><a href="lenny/">Debian GNU/Linux 5.0 (<q>lenny</q>)</a>
   &mdash; vervangen oude stabiele release
 </li>
 <li><a href="etch/">Debian GNU/Linux 4.0 (<q>etch</q>)</a>
   &mdash; vervangen oude stabiele release
 </li>
 <li><a href="sarge/">Debian GNU/Linux 3.1 (<q>sarge</q>)</a>
   &mdash; vervangen oude stabiele release
 </li>
 <li><a href="woody/">Debian GNU/Linux 3.0 (<q>woody</q>)</a>
   &mdash; vervangen oude stabiele release
 </li>
 <li><a href="potato/">Debian GNU/Linux 2.2 (<q>potato</q>)</a>
   &mdash; vervangen oude stabiele release
 </li>
 <li><a href="slink/">Debian GNU/Linux 2.1 (<q>slink</q>)</a>
   &mdash; vervangen oude stabiele release
 </li>
 <li><a href="hamm/">Debian GNU/Linux 2.0 (<q>hamm</q>)</a>
   &mdash; vervangen oude stabiele release
 </li>
</ul>

<p>De internetpagina's van de vervangen Debian-releases worden bewaard, maar
de releases zelf kunnen alleen gevonden worden in een apart
<a href="$(HOME)/distrib/archive">archief</a>.</p>

<p>De <a href="$(HOME)/doc/manuals/debian-faq/">Debian FAQ</a> bevat een uitleg over <a
href="$(HOME)/doc/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-sourceforcodenames">waar
deze codenamen vandaan komen</a>.</p>

<h2>Integriteit van de data in de releases</h2>

<p>De integriteit van een release wordt gegarandeerd door een elektronisch
ondertekend <code>Release</code>-bestand. Om er zeker van te zijn dat
alle bestanden in een release er echt bij horen, worden de checksums
van alle <code>Packages</code>-bestanden opgenomen in het
<code>Release</code>-bestand.</p>

<p>De digitale handtekeningen voor het <code>Release</code>-bestand zijn
opgeslagen in het bestand <code>Release.gpg</code>; hiervoor is de geldende
versie van de GPG-sleutel voor het archief (archive signing key) gebruikt.
Voor <q>stable</q> en <q>oldstable</q> wordt een aanvullende handtekening
gegenereerd met behulp van een offline sleutel die door een lid van het
<a href="$(HOME)/intro/organization#distribution">Stable Release Team</a>
specifiek voor een release wordt aangemaakt.</p>
Index: webwml/dutch/releases/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/index.wml,v
retrieving revision 1.36
diff -u -r1.36 index.wml
--- webwml/dutch/releases/index.wml	15 Feb 2014 22:22:13 -0000	1.36
+++ webwml/dutch/releases/index.wml	29 Apr 2016 18:26:28 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Releases van Debian"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.62"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.64"
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 
 <p>Debian heeft altijd tenminste drie releases die actief worden onderhouden:
@@ -34,7 +34,7 @@
  De <q>testing</q> (test) distributie bevat pakketten die nog
  niet in een stabiele (stable) release zijn opgenomen, maar die wel al
  in de wachtrij zijn gezet voor opname. Het grote voordeel van deze
- distributie is dat hij recenter is.
+ distributie is dat zij recenter is.
 </p><p>
  Zie de <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/">Debian FAQ</a> voor meer informatie over
  <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-testing">wat "testing" is</a>
@@ -54,7 +54,8 @@
  alleen gebruikt door Debian-ontwikkelaars en door zeer ervaren gebruikers
  die graag direct beschikken over de allernieuwste programmatuur.
 </p><p>
- De <q>unstable</q> (onstabiele) distributie heet <em>sid</em>.
+ De <q>unstable</q> (onstabiele) distributie heeft steeds <em>sid</em> als 
+naam.
 </p>
 </dd>
 </dl>
@@ -119,15 +120,15 @@
 <h2>Integriteit van de data in de releases</h2>
 
 <p>De integriteit van een release wordt gegarandeerd door een elektronisch
-ondertekend <code>Release</code>-bestand. Om er zeker van te zijn dat
-alle bestanden in een release er echt bij horen, worden de MD5-checksums
+ondertekend <code>Release</code>-bestand. Om er zeker van te zijn dat
+alle bestanden in een release er echt bij horen, worden de checksums
 van alle <code>Packages</code>-bestanden opgenomen in het
 <code>Release</code>-bestand.</p>
 
 <p>De digitale handtekeningen voor het <code>Release</code>-bestand zijn
 opgeslagen in het bestand <code>Release.gpg</code>; hiervoor is de geldende
 versie van de GPG-sleutel voor het archief (archive signing key) gebruikt.
-Voor <q>stable</q> and <q>oldstable</q> wordt een aanvullende handtekening
-gegenereerd met behulp van een off-line sleutel die door een lid van het
+Voor <q>stable</q> en <q>oldstable</q> wordt een aanvullende handtekening
+gegenereerd met behulp van een offline sleutel die door een lid van het
 <a href="$(HOME)/intro/organization#distribution">Stable Release Team</a>
 specifiek voor een release wordt aangemaakt.</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: