[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://diaspora-installerDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor het
pakket diaspora-installer.
Eveneens in bijlage een diff met de vorige vertaling.

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

# # Dutch translation of diaspora-installer debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the diaspora-installer package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: diaspora-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: diaspora-installer@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-27 16:15+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-31 23:17+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:1001
msgid "Host name for this instance of Diaspora:"
msgstr "Computernaam voor deze realisatie van Diaspora:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:1001
msgid ""
"Please choose the host name which should be used to access this instance of "
"Diaspora."
msgstr ""
"Kies de computernaam die gebruikt moet worden om toegang te krijgen tot deze "
"realisatie van Diaspora."

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:1001
msgid ""
"This should be the fully qualified name as seen from the Internet, with the "
"domain name that will be used to access the pod."
msgstr ""
"Dit moet de volledige officiële naam (fully qualified name) zijn, zoals die "
"vanaf het internet waargenomen wordt, met de domeinnaam die gebruikt zal "
"worden om toegang te krijgen tot het knooppunt (pod)."

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:1001
msgid ""
"If a reverse proxy is used, give the hostname that the proxy server responds "
"to."
msgstr ""
"Indien een achterwaartse proxy gebruikt wordt, voer dan de computernaam in "
"waarop die proxyserver reageert."

#. Type: string
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:1001
msgid ""
"This host name should not be modified after the initial setup because it is "
"hard-coded in the database."
msgstr ""
"Verander deze computernaam niet meer na de initiële configuratie, omdat hij "
"onveranderlijk in de database vastgelegd wordt."

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:2001
msgid "PostgreSQL application password"
msgstr "Het wachtwoord dat de toepassing gebruikt in PostgreSQL"

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:2001
msgid ""
"You can leave the PostgreSQL application password blank, as the \"ident\" "
"authentication method is used, allowing the diaspora user on the system to "
"connect to the Diaspora database without a password."
msgstr ""
"U kunt het door de toepassing gebruikt wachtwoord in PostgreSQL leeg laten, "
"aangezien de authenticatiemethode \"ident\" gebruikt wordt, waardoor de "
"diasporagebruiker die zich op het systeem bevindt, de toelating heeft om "
"zonder wachtwoord verbinding te maken met de database van Diaspora."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:3001
msgid "Enable https?"
msgstr "Https aanzetten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:3001
msgid ""
"Enabling https means that an SSL certificate is required to access this "
"Diaspora instance (as Nginx will be configured to respond only to https "
"requests). A self-signed certificate is enough for local testing (and can be "
"generated using, for instance, the package easy-rsa), but will not be "
"accepted for federation with other Diaspora pods."
msgstr ""
"Https aanzetten betekent dat een SSL-certificaat vereist is om toegang te "
"krijgen tot deze realisatie van Diaspora (aangezien Nginx zal ingesteld "
"worden om enkel https-aanvragen te beantwoorden). Een door uzelf ondertekend "
"certificaat volstaat voor lokale testdoeleinden (en kan bijvoorbeeld "
"aangemaakt worden met behulp van het pakket easy-rsa), maar het zal niet "
"aanvaard worden bij het aangaan van een verbond met andere Diaspora "
"knooppunten (pods)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:3001
msgid ""
"Some certificate authorities like StartSSL (startssl.com) or WoSign (buy."
"wosign.com/free) offer free SSL certificates that work with Diaspora; "
"however, certificates provided by CAcert will not work with Diaspora."
msgstr ""
"Sommige certificaatautoriteiten zoals StartSSL (startssl.com) of WoSign (buy."
"wosign.com/free) bieden gratis SSL-certificaten aan die werken met Diaspora. "
"Daarentegen werken certificaten die door CAcert verstrekt worden niet met "
"Diaspora."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:3001
msgid ""
"You can disable https if you want to access Diaspora only locally, via "
"Unicorn on port 3000. If you disable https, Nginx configuration will be "
"skipped."
msgstr ""
"U kunt https uitzetten indien u enkel lokaal toegang tot Diaspora wilt via "
"Unicorn op poort 3000. Indien u https uitzet, zal de configuratie van Nginx "
"overgeslagen worden."

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:4001
msgid "Backup your database"
msgstr "Maak een kopie van uw gegevensbestand"

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:4001
msgid ""
"This upgrade includes long running migrations that can take hours to "
"complete on large pods. It is adviced to take a backup of your database."
msgstr ""
"Met deze opwaardering gaan langdurige omzettingen gepaard die op belangrijke "
"knooppunten (pods) uren kunnen duren vooraleer ze voltooid zijn. Het wordt "
"aanbevolen om een reservekopie van uw gegevensbestand te maken."

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:4001
msgid ""
"Commands to backup and restore database is given below (run as root user):"
msgstr ""
"De opdrachten om een reservekopie van een gegevensbestand te maken en die "
"terug te zetten zijn de volgende (voer ze uit als systeembeheerder):"

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:4001
msgid ""
"# su postgres -c 'pg_dump diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
"diaspora_production.sql'"
msgstr ""
"# su postgres -c 'pg_dump diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
"diaspora_production.sql'"

#. Type: note
#. Description
#: ../diaspora-common.templates:4001
msgid ""
"# su postgres -c 'psql -d diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
"diaspora_production.sql'"
msgstr ""
"# su postgres -c 'psql -d diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
"diaspora_production.sql'"

#~ msgid ""
#~ "Set the hostname of the machine you're running Diaspora on, as seen from "
#~ "the internet. This should be the domain name you want to use to access "
#~ "the pod. So if you plan to use a reverse proxy, it should be the hostname "
#~ "the proxy listens on. DO NOT CHANGE THIS AFTER INITIAL SETUP! If you do "
#~ "change the hostname, you will have to start again as the hostname will be "
#~ "hardcoded into the database."
#~ msgstr ""
#~ "Stel de naam in van de computer waarop u Diaspora uitvoert, zoals die "
#~ "vanaf het internet waargenomen wordt. Dit moet de domeinnaam zijn die u "
#~ "wenst te gebruiken om verbinding te maken met het knooppunt (pod). Dus "
#~ "indien u gebruik wilt maken van een achterwaartse proxy, moet het de "
#~ "computernaam zijn waarop de proxyserver luistert. Waarschuwing: verander "
#~ "dit niet meer na de initiële configuratie! Indien u de computernaam "
#~ "wijzigt, zult u opnieuw moeten beginnen omdat de computernaam "
#~ "onveranderlijk in de database vastgelegd wordt."

#~ msgid "Examples: example.com, pod.example.com etc"
#~ msgstr "Voorbeelden: example.com, pod.example.com enzovoort"
--- projecten/vertaal/debconf/diaspora-installer_0.2_nl.po	2015-03-30 21:25:25.350638756 +0200
+++ projecten/vertaal/debconf/diaspora-installer_0.5.2.0+debian5_nl.po	2015-08-31 23:17:38.817422602 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# # Dutch translation of diaspora-installer debconf templates.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# This file is distributed under the same license as the diaspora-installer package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 # Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015.
 #
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: diaspora-installer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: diaspora-installer@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-12-03 01:33+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-30 21:25+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-05-27 16:15+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-08-31 23:17+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -21,32 +21,181 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../templates:1001
-msgid "hostname for your diaspora instance:"
-msgstr "computernaam voor uw realisatie van diaspora:"
+#: ../diaspora-common.templates:1001
+msgid "Host name for this instance of Diaspora:"
+msgstr "Computernaam voor deze realisatie van Diaspora:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../templates:1001
+#: ../diaspora-common.templates:1001
 msgid ""
-"Set the hostname of the machine you're running Diaspora on, as seen from the "
-"internet. This should be the domain name you want to use to access the pod. "
-"So if you plan to use a reverse proxy, it should be the hostname the proxy "
-"listens on. DO NOT CHANGE THIS AFTER INITIAL SETUP! If you do change the "
-"hostname, you will have to start again as the hostname will be hardcoded "
-"into the database."
-msgstr ""
-"Stel de naam in van de computer waarop u Diaspora uitvoert, zoals die vanaf "
-"het internet waargenomen wordt. Dit moet de domeinnaam zijn die u wenst te "
-"gebruiken om verbinding te maken met het knooppunt (pod). Dus indien u "
-"gebruik wilt maken van een achterwaartse proxy, moet het de computernaam "
-"zijn waarop de proxyserver luistert. Waarschuwing: verander dit niet meer na "
-"de initiële configuratie! Indien u de computernaam wijzigt, zult u opnieuw "
-"moeten beginnen omdat de computernaam onveranderlijk in de database "
-"vastgelegd wordt."
+"Please choose the host name which should be used to access this instance of "
+"Diaspora."
+msgstr ""
+"Kies de computernaam die gebruikt moet worden om toegang te krijgen tot deze "
+"realisatie van Diaspora."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:1001
+msgid ""
+"This should be the fully qualified name as seen from the Internet, with the "
+"domain name that will be used to access the pod."
+msgstr ""
+"Dit moet de volledige officiële naam (fully qualified name) zijn, zoals die "
+"vanaf het internet waargenomen wordt, met de domeinnaam die gebruikt zal "
+"worden om toegang te krijgen tot het knooppunt (pod)."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:1001
+msgid ""
+"If a reverse proxy is used, give the hostname that the proxy server responds "
+"to."
+msgstr ""
+"Indien een achterwaartse proxy gebruikt wordt, voer dan de computernaam in "
+"waarop die proxyserver reageert."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../templates:1001
-msgid "Examples: example.com, pod.example.com etc"
-msgstr "Voorbeelden: example.com, pod.example.com enzovoort"
+#: ../diaspora-common.templates:1001
+msgid ""
+"This host name should not be modified after the initial setup because it is "
+"hard-coded in the database."
+msgstr ""
+"Verander deze computernaam niet meer na de initiële configuratie, omdat hij "
+"onveranderlijk in de database vastgelegd wordt."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:2001
+msgid "PostgreSQL application password"
+msgstr "Het wachtwoord dat de toepassing gebruikt in PostgreSQL"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:2001
+msgid ""
+"You can leave the PostgreSQL application password blank, as the \"ident\" "
+"authentication method is used, allowing the diaspora user on the system to "
+"connect to the Diaspora database without a password."
+msgstr ""
+"U kunt het door de toepassing gebruikt wachtwoord in PostgreSQL leeg laten, "
+"aangezien de authenticatiemethode \"ident\" gebruikt wordt, waardoor de "
+"diasporagebruiker die zich op het systeem bevindt, de toelating heeft om "
+"zonder wachtwoord verbinding te maken met de database van Diaspora."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:3001
+msgid "Enable https?"
+msgstr "Https aanzetten?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:3001
+msgid ""
+"Enabling https means that an SSL certificate is required to access this "
+"Diaspora instance (as Nginx will be configured to respond only to https "
+"requests). A self-signed certificate is enough for local testing (and can be "
+"generated using, for instance, the package easy-rsa), but will not be "
+"accepted for federation with other Diaspora pods."
+msgstr ""
+"Https aanzetten betekent dat een SSL-certificaat vereist is om toegang te "
+"krijgen tot deze realisatie van Diaspora (aangezien Nginx zal ingesteld "
+"worden om enkel https-aanvragen te beantwoorden). Een door uzelf ondertekend "
+"certificaat volstaat voor lokale testdoeleinden (en kan bijvoorbeeld "
+"aangemaakt worden met behulp van het pakket easy-rsa), maar het zal niet "
+"aanvaard worden bij het aangaan van een verbond met andere Diaspora "
+"knooppunten (pods)"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:3001
+msgid ""
+"Some certificate authorities like StartSSL (startssl.com) or WoSign (buy."
+"wosign.com/free) offer free SSL certificates that work with Diaspora; "
+"however, certificates provided by CAcert will not work with Diaspora."
+msgstr ""
+"Sommige certificaatautoriteiten zoals StartSSL (startssl.com) of WoSign (buy."
+"wosign.com/free) bieden gratis SSL-certificaten aan die werken met Diaspora. "
+"Daarentegen werken certificaten die door CAcert verstrekt worden niet met "
+"Diaspora."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:3001
+msgid ""
+"You can disable https if you want to access Diaspora only locally, via "
+"Unicorn on port 3000. If you disable https, Nginx configuration will be "
+"skipped."
+msgstr ""
+"U kunt https uitzetten indien u enkel lokaal toegang tot Diaspora wilt via "
+"Unicorn op poort 3000. Indien u https uitzet, zal de configuratie van Nginx "
+"overgeslagen worden."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:4001
+msgid "Backup your database"
+msgstr "Maak een kopie van uw gegevensbestand"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:4001
+msgid ""
+"This upgrade includes long running migrations that can take hours to "
+"complete on large pods. It is adviced to take a backup of your database."
+msgstr ""
+"Met deze opwaardering gaan langdurige omzettingen gepaard die op belangrijke "
+"knooppunten (pods) uren kunnen duren vooraleer ze voltooid zijn. Het wordt "
+"aanbevolen om een reservekopie van uw gegevensbestand te maken."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:4001
+msgid ""
+"Commands to backup and restore database is given below (run as root user):"
+msgstr ""
+"De opdrachten om een reservekopie van een gegevensbestand te maken en die "
+"terug te zetten zijn de volgende (voer ze uit als systeembeheerder):"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:4001
+msgid ""
+"# su postgres -c 'pg_dump diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
+"diaspora_production.sql'"
+msgstr ""
+"# su postgres -c 'pg_dump diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
+"diaspora_production.sql'"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../diaspora-common.templates:4001
+msgid ""
+"# su postgres -c 'psql -d diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
+"diaspora_production.sql'"
+msgstr ""
+"# su postgres -c 'psql -d diaspora_production -f /var/lib/postgresql/"
+"diaspora_production.sql'"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Set the hostname of the machine you're running Diaspora on, as seen from "
+#~ "the internet. This should be the domain name you want to use to access "
+#~ "the pod. So if you plan to use a reverse proxy, it should be the hostname "
+#~ "the proxy listens on. DO NOT CHANGE THIS AFTER INITIAL SETUP! If you do "
+#~ "change the hostname, you will have to start again as the hostname will be "
+#~ "hardcoded into the database."
+#~ msgstr ""
+#~ "Stel de naam in van de computer waarop u Diaspora uitvoert, zoals die "
+#~ "vanaf het internet waargenomen wordt. Dit moet de domeinnaam zijn die u "
+#~ "wenst te gebruiken om verbinding te maken met het knooppunt (pod). Dus "
+#~ "indien u gebruik wilt maken van een achterwaartse proxy, moet het de "
+#~ "computernaam zijn waarop de proxyserver luistert. Waarschuwing: verander "
+#~ "dit niet meer na de initiële configuratie! Indien u de computernaam "
+#~ "wijzigt, zult u opnieuw moeten beginnen omdat de computernaam "
+#~ "onveranderlijk in de database vastgelegd wordt."
+
+#~ msgid "Examples: example.com, pod.example.com etc"
+#~ msgstr "Voorbeelden: example.com, pod.example.com enzovoort"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: