[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://ceilometerDag iedereen,

In bijlage een aangevulde Nederlandse vertaling van de debconf-teksten
van ceilometer. Ceilometer behoort tot een groep van openstack-pakketten
waarvoor misschien ooit een soort integratieplan voor
po-debconf-bestandenontwikkeld zou kunnen worden (zie:
https://lists.debian.org/debian-i18n/2015/05/msg00014.html), hoewel er
sinds dat bericht daarover geen verder nieuws meer kwam.
Eveneens in bijlage het diff-bestand met de verschillen tussen de
vertaling voor versie ceilometer_2014.1.3-3_nl.po en versie
ceilometer_2015.1.0-7_nl.po.

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

# Dutch translation of ceilometer debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the ceilometer package.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ceilometer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ceilometer@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-26 13:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-29 22:05+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ceilometer-api.templates:2001
msgid "Register Ceilometer in the Keystone endpoint catalog?"
msgstr "Ceilometer opnemen in de catalogus van Keystone-toegangspunten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ceilometer-api.templates:2001
msgid ""
"Each OpenStack service (each API) should be registered in order to be "
"accessible. This is done using \"keystone service-create\" and \"keystone "
"endpoint-create\". This can be done automatically now."
msgstr ""
"Elke dienst van OpenStack (elke API) moet geregistreerd staan om "
"toegankelijk te zijn. Dit gebeurt met de opdrachten \"keystone service-create"
"\" en \"keystone endpoint-create\". Dit kan nu automatisch uitgevoerd worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ceilometer-api.templates:2001
msgid ""
"Note that you will need to have an up and running Keystone server on which "
"to connect using the Keystone authentication token."
msgstr ""
"Merk op dat u een functionerende Keystone-server moet hebben, waarmee u "
"verbinding kunt maken met behulp van het legitimatiebewijs voor Keystone."

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-api.templates:3001
msgid "Keystone server IP address:"
msgstr "IP-adres van de Keystone-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-api.templates:3001
msgid ""
"Please enter the IP address of the Keystone server, so that ceilometer-api "
"can contact Keystone to do the Ceilometer service and endpoint creation."
msgstr ""
"Gelieve het IP-adres van de Keystone-server op te geven, zodat ceilometer-"
"api Keystone kan contacteren om de Ceilometerdienst en het toegangspunt aan "
"te maken."

#. Type: password
#. Description
#: ../ceilometer-api.templates:4001
msgid "Keystone authentication token:"
msgstr "Legitimatiebewijs voor Keystone:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ceilometer-api.templates:4001
msgid ""
"To configure its endpoint in Keystone, ceilometer-api needs the Keystone "
"authentication token."
msgstr ""
"Om zijn toegangspunt in Keystone te kunnen aanmaken, heeft ceilometer-api "
"het legitimatiebewijs voor Keystone nodig."

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-api.templates:5001
msgid "Ceilometer endpoint IP address:"
msgstr "IP-adres van het toegangspunt van ceilometer:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-api.templates:5001
msgid "Please enter the IP address that will be used to contact Ceilometer."
msgstr ""
"Geef op welk IP-adres gebruikt zal worden om Ceilometer te contacteren."

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-api.templates:5001
msgid ""
"This IP address should be accessible from the clients that will use this "
"service, so if you are installing a public cloud, this should be a public IP "
"address."
msgstr ""
"Dit IP-adres moet bereikbaar zijn voor de clients die gebruik zullen maken "
"van deze dienst. Dus indien u een publieke cloud opzet, moet het een publiek "
"IP-adres zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-api.templates:6001
msgid "Name of the region to register:"
msgstr "Naam van de registratieregio:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-api.templates:6001
msgid ""
"OpenStack supports using availability zones, with each region representing a "
"location. Please enter the zone that you wish to use when registering the "
"endpoint."
msgstr ""
"Openstack ondersteunt het gebruik van zones van beschikbaarheid, waarbij "
"elke regio een locatie vertegenwoordigt. Geef aan welke zone u wenst te "
"gebruiken bij het registreren van het toegangspunt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:2001
msgid "Perform automatic dbsync for Ceilometer?"
msgstr "Automatisch dbsync voor Ceilometer uitvoeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:2001
msgid ""
"Ceilometer can automatically run ceilometer-dbsync after installation. For "
"it to work, you need an up and running mongodb-server."
msgstr ""
"Na installatie kan Ceilometer automatisch de opdracht ceilometer-dbsync "
"uitvoeren. Om dit te doen werken heeft u wel een volledig functionele "
"mongodb-server nodig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:2001
msgid ""
"You can change this setting later on by running \"dpkg-reconfigure -plow "
"ceilometer\"."
msgstr ""
"U kunt deze instelling later wijzigen door de opdracht \"dpkg-reconfigure -"
"plow ceilometer\" uit te voeren."

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:3001
msgid "IP address of your RabbitMQ host:"
msgstr "IP-adres van uw RabbitMQ-computer:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:3001 ../ceilometer-common.templates:4001
#: ../ceilometer-common.templates:5001
msgid ""
"In order to interoperate with other components of OpenStack, this package "
"needs to connect to a central RabbitMQ server."
msgstr ""
"Om te kunnen samenwerken met andere componenten van OpenStack, moet dit "
"pakket verbinding maken met een centrale RabbitMQ-server."

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:3001
msgid "Please specify the IP address of that server."
msgstr "Geef het IP-adres op van die server."

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:4001
msgid "Username for connection to the RabbitMQ server:"
msgstr "Gebruikersnaam voor de verbinding met de RabbitMQ-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:4001
msgid "Please specify the username used to connect to the RabbitMQ server."
msgstr ""
"Geef de gebruikersnaam op die u nodig heeft om verbinding te maken met de "
"RabbitMQ-server."

#. Type: password
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:5001
msgid "Password for connection to the RabbitMQ server:"
msgstr "Wachtwoord voor de verbinding met de RabbitMQ-server:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:5001
msgid "Please specify the password used to connect to the RabbitMQ server."
msgstr ""
"Gelieve het wachtwoord te geven dat u nodig heeft om verbinding te maken met "
"de RabbitMQ-server."

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:6001
msgid "Authentication server hostname:"
msgstr "Computernaam van de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:6001
msgid ""
"Please specify the hostname of the authentication server for Ceilometer. "
"Typically this is also the hostname of the OpenStack Identity Service "
"(Keystone)."
msgstr ""
"Geef de computernaam van de authenticatieserver voor Ceilometer. Meestal is "
"dit ook de computernaam van de OpenStack identiteitsdienst (Keystone)."

#. Type: string
#. Description
#. Translators: a "tenant" in OpenStack world is
#. an entity that contains one or more username/password couples.
#. It's typically the tenant that will be used for billing. Having more than one
#. username/password is very helpful in larger organization.
#. You're advised to either keep "tenant" without translating it
#. or keep it parenthezised. Example for French:
#. locataire ("tenant")
#: ../ceilometer-common.templates:7001
msgid "Authentication server tenant name:"
msgstr "Naam van de clientruimte (tenant) op de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#. Translators: a "tenant" in OpenStack world is
#. an entity that contains one or more username/password couples.
#. It's typically the tenant that will be used for billing. Having more than one
#. username/password is very helpful in larger organization.
#. You're advised to either keep "tenant" without translating it
#. or keep it parenthezised. Example for French:
#. locataire ("tenant")
#: ../ceilometer-common.templates:7001
msgid "Please specify the authentication server tenant name."
msgstr ""
"Gelieve de naam te vermelden van de clientruimte (tenant) op de "
"authenticatieserver"

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:8001
msgid "Authentication server username:"
msgstr "Gebruikersnaam voor de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:8001
msgid "Please specify the username to use with the authentication server."
msgstr "Geef de gebruikersnaam op voor de authenticatieserver."

#. Type: password
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:9001
msgid "Authentication server password:"
msgstr "Wachtwoord voor de authenticatieserver:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ceilometer-common.templates:9001
msgid "Please specify the password to use with the authentication server."
msgstr "Geef het wachtwoord op voor de authenticatieserver."
--- projecten/vertaal/debconf/ceilometer_2014.1.3-3_nl.po	2014-10-21 14:49:08.000000000 +0200
+++ projecten/vertaal/debconf/ceilometer_2015.1.0-7_nl.po	2015-08-29 22:05:17.883511816 +0200
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Dutch translation of ceilometer debconf templates.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the ceilometer package.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ceilometer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ceilometer@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-28 22:32+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-09 22:14+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-06-26 13:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-08-29 22:05+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -16,6 +16,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -121,9 +122,36 @@
 "elke regio een locatie vertegenwoordigt. Geef aan welke zone u wenst te "
 "gebruiken bij het registreren van het toegangspunt."
 
-#. Type: string
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../ceilometer-common.templates:2001
+msgid "Perform automatic dbsync for Ceilometer?"
+msgstr "Automatisch dbsync voor Ceilometer uitvoeren?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../ceilometer-common.templates:2001
+msgid ""
+"Ceilometer can automatically run ceilometer-dbsync after installation. For "
+"it to work, you need an up and running mongodb-server."
+msgstr ""
+"Na installatie kan Ceilometer automatisch de opdracht ceilometer-dbsync "
+"uitvoeren. Om dit te doen werken heeft u wel een volledig functionele "
+"mongodb-server nodig."
+
+#. Type: boolean
 #. Description
 #: ../ceilometer-common.templates:2001
+msgid ""
+"You can change this setting later on by running \"dpkg-reconfigure -plow "
+"ceilometer\"."
+msgstr ""
+"U kunt deze instelling later wijzigen door de opdracht \"dpkg-reconfigure -"
+"plow ceilometer\" uit te voeren."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../ceilometer-common.templates:3001
 msgid "IP address of your RabbitMQ host:"
 msgstr "IP-adres van uw RabbitMQ-computer:"
 
@@ -133,8 +161,8 @@
 #. Description
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../ceilometer-common.templates:2001 ../ceilometer-common.templates:3001
-#: ../ceilometer-common.templates:4001
+#: ../ceilometer-common.templates:3001 ../ceilometer-common.templates:4001
+#: ../ceilometer-common.templates:5001
 msgid ""
 "In order to interoperate with other components of OpenStack, this package "
 "needs to connect to a central RabbitMQ server."
@@ -144,19 +172,19 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../ceilometer-common.templates:2001
+#: ../ceilometer-common.templates:3001
 msgid "Please specify the IP address of that server."
 msgstr "Geef het IP-adres op van die server."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../ceilometer-common.templates:3001
+#: ../ceilometer-common.templates:4001
 msgid "Username for connection to the RabbitMQ server:"
 msgstr "Gebruikersnaam voor de verbinding met de RabbitMQ-server:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../ceilometer-common.templates:3001
+#: ../ceilometer-common.templates:4001
 msgid "Please specify the username used to connect to the RabbitMQ server."
 msgstr ""
 "Geef de gebruikersnaam op die u nodig heeft om verbinding te maken met de "
@@ -164,13 +192,13 @@
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../ceilometer-common.templates:4001
+#: ../ceilometer-common.templates:5001
 msgid "Password for connection to the RabbitMQ server:"
 msgstr "Wachtwoord voor de verbinding met de RabbitMQ-server:"
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../ceilometer-common.templates:4001
+#: ../ceilometer-common.templates:5001
 msgid "Please specify the password used to connect to the RabbitMQ server."
 msgstr ""
 "Gelieve het wachtwoord te geven dat u nodig heeft om verbinding te maken met "
@@ -178,13 +206,13 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../ceilometer-common.templates:5001
+#: ../ceilometer-common.templates:6001
 msgid "Authentication server hostname:"
 msgstr "Computernaam van de authenticatieserver:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../ceilometer-common.templates:5001
+#: ../ceilometer-common.templates:6001
 msgid ""
 "Please specify the hostname of the authentication server for Ceilometer. "
 "Typically this is also the hostname of the OpenStack Identity Service "
@@ -202,7 +230,7 @@
 #. You're advised to either keep "tenant" without translating it
 #. or keep it parenthezised. Example for French:
 #. locataire ("tenant")
-#: ../ceilometer-common.templates:6001
+#: ../ceilometer-common.templates:7001
 msgid "Authentication server tenant name:"
 msgstr "Naam van de clientruimte (tenant) op de authenticatieserver:"
 
@@ -215,7 +243,7 @@
 #. You're advised to either keep "tenant" without translating it
 #. or keep it parenthezised. Example for French:
 #. locataire ("tenant")
-#: ../ceilometer-common.templates:6001
+#: ../ceilometer-common.templates:7001
 msgid "Please specify the authentication server tenant name."
 msgstr ""
 "Gelieve de naam te vermelden van de clientruimte (tenant) op de "
@@ -223,24 +251,24 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../ceilometer-common.templates:7001
+#: ../ceilometer-common.templates:8001
 msgid "Authentication server username:"
 msgstr "Gebruikersnaam voor de authenticatieserver:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../ceilometer-common.templates:7001
+#: ../ceilometer-common.templates:8001
 msgid "Please specify the username to use with the authentication server."
 msgstr "Geef de gebruikersnaam op voor de authenticatieserver."
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../ceilometer-common.templates:8001
+#: ../ceilometer-common.templates:9001
 msgid "Authentication server password:"
 msgstr "Wachtwoord voor de authenticatieserver:"
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../ceilometer-common.templates:8001
+#: ../ceilometer-common.templates:9001
 msgid "Please specify the password to use with the authentication server."
 msgstr "Geef het wachtwoord op voor de authenticatieserver."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: